↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مش عروس

رنگ موی مش عروس | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مش عروس را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مش عروس را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ موی مش عروس : این پودر نباید قبل از صبح فردا رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود، اما فکر می کنم اکنون به اندازه کافی خنک رنگ مو است که بطری نانو کراتین مو شود. او یک بطری کوچک طلایی با رویه جعبه فلفلی انتخاب بیبی لایت مو کرد تا پودر از سوراخ های کوچک روی هر شیئی پاشیده نانو کراتین مو شود.

مو : یک زرد روشن پسر پیشنهاد بیبی لایت مو کرد: “باید صورتش کاملا صورتی پروتئین تراپی مو بود.” زن پاسخ بالیاژ مو داد: “فکر می کنم چنین رنگ مو است، اما من پارچه صورتی نداشتم.” “با این حال، نمی توانم ببینم که خیلی مهم رنگ مو است، زیرا آرزو می کنم دختر تکه تکه من به جای تزئینی مفید باکراتینه مو شد. اگر از نگاه بیبی لایت مو کردن به صورت وصله دار او خسته کراتینه مو شدم، می توانم آن را سفید کنم.” “او مغز رنگ مو دارد؟” اوجو پرسید.

رنگ موی مش عروس

رنگ موی مش عروس : اوجو این دهان را بسیار هنرمندانه و واقعی می دانست و مارگولوت وقتی پسر آن را ستایش بیبی لایت مو کرد خوشحال کراتینه مو شد. تقریباً لکه‌های زیادی روی صورت دختر وجود داشت که نمی‌توان آن را به کراتینه مو شدت زیبا دانست، زیرا یک گونه‌اش زرد و دیگری قرمز، چانه‌اش آبی، پیشانی‌اش بنفش و وسط، جایی که بینی‌اش شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود و پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پروتئین تراپی مو بود.

نه، من همه چیز در مورد مغز را فراموش بیبی لایت مو کرده ام!” زن فریاد زد. “خوشحالم که آنها را به من یادآوری بیبی لایت مو کردی، زیرا هنوز برای تامین آنها دیر نیست. تا زمانی که او زنده نانو کراتین مو شود، می توانم با این دختر هر کاری بخواهم انجام دهم. اما باید مراقب باشم که به او هم ندهم. مغزهای زیادی رنگ مو دارد، و آنهایی که او رنگ مو دارد باید به گونه ای باشند که در جایگاهی که او قرار رنگ مو است در زندگی اشغال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مناسب باشند.

  انواع رنگ مو یاسی

عبارت دیگر، مغز او نباید خیلی خوب باکراتینه مو شد.” نانکی گفت: اشتباه رنگ مو است. زن پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، من مطمئنم که در مورد آن درست می گویم.” اوجو توضیح بالیاژ مو داد: «منظورش این رنگ مو است که اگر خدمتکارت مغز خوبی نداشته باکراتینه مو شد، نمی‌داند چگونه به درستی از تو اطاعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کارهایی را که از او می‌خواهی انجام نمی‌دهد.» مارگولوت موافق پروتئین تراپی مو بود: «خب، ممکن رنگ مو است درست باکراتینه مو شد. “اما برعکس، یک خدمتکار با مغزهای بیش از حد مطمئناً مستقل و توانا می نانو کراتین مو شود.

خود را بالاتر از کار خود احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همانطور که گفتم این کار بسیار ظریفی رنگ مو است و من باید مراقب باشم که به دختر بدهم. فقط مقدار مناسبی از مغزهای مناسب. می‌خواهم او به اندازه کافی بداند، اما نه بیش از حد.” با این کار به سمت کمد دیگری رفت که پر از قفسه پروتئین تراپی مو بود. تمام قفسه‌ها با بطری‌های شیشه‌ای آبی پوشانده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که توسط شعبده‌باز به‌خوبی برچسب‌گذاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

تا نشان دهد چه چیزی در آن‌ها وجود رنگ مو دارد. یک قفسه کامل علامت گذاری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: “مبلمان مغز” و بطری های روی این قفسه چنین برچسب هایی داشتند: “اطاعت”، “زرنگی”، “قضاوت”، “شجاعت”، “ذکاوت”، “دوست داشتن”، “یادگیری”. «حقیقت»، «شعر»، «اتکاء به نفس». مارگولوت گفت: “بگذار ببینم.” «از این ویژگی‌ها، او قبل از هر چیز باید «اطاعت» داشته باکراتینه مو شد.

رنگ موی مش عروس : و بطری را که آن برچسب را داشت پایین آورد و چند دانه از محتویات را از روی ظرفی ریخت. “دوست داشتن” نیز خوب رنگ مو است و “حقیقت.” او مقداری از هر یک از این بطری ها را در ظرف ریخت. او ادامه بالیاژ مو داد: «فکر می‌کنم این کار انجام خواهد کراتینه مو شد، زیرا سایر ویژگی‌ها در یک خدمتکار لازم نیست.» عمو نونکی که به همراه اوجو در کنارش ایستاده پروتئین تراپی مو بود، بطری را با علامت “زرنگی” لمس بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مروارید اصل

او گفت: “کم.” او گفت: “کمی “زرنگی”؟ خب، شاید حق با شما باکراتینه مو شد، قربان،” او گفت و می خورنگ مو است بطری را پایین بیاورد که ناگهان شعبده باز کج با هیجان از روی شومینه به او زنگ زد. “سریع، مارگولوت! بیا و به من کمک کن.” بلافاصله به طرف شوهرش دوید و به او کمک بیبی لایت مو کرد تا چهار کتری را از روی آتش بلند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. محتویات آنها همه جوشیده پروتئین تراپی مو بود و در ته هر کتری چند دانه پودر سفید ریز باقی می ماند.

شعبده باز با احتیاط این پودر را برداشت و همه آن را با هم در یک ظرف طلایی گذاشت و در آنجا با قاشق طلایی مخلوط بیبی لایت مو کرد. وقتی مخلوط کامل کراتینه مو شد، به ندرت تعبالیاژ مو داد انگشت شماری وجود داشت. دکتر پیپت با لحنی شاد و پیروزمندانه گفت: “این همان پودر شگفت انگیز زندگی رنگ مو است که من به تنهایی در دنیا می دانم چگونه آن را درست کنم. نزدیک به شش سال طول کشید تا این دانه های گرانبهای غبار را تهیه کنم.

رنگ موی مش عروس : اما کپه کوچک روی آن ظرف به قیمت یک پادشاهی می ارزد و بسیاری از پادشاهان تمام آنچه را که در اختیار رنگ مو دارد می دهند.وقتی سرد کراتینه مو شد آن را در یک بطری کوچک می گذارم؛ اما باید با دقت مراقب آن باشم، مبادا وزش باد آن را می برد یا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به پودر شگفت انگیز نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، اما اوجو در آن زمان بیشتر به مغز دختر تکه تکه کراتینه مو شده علاقه مند پروتئین تراپی مو بود.

  بلوند طلایی پلاتینه خیلی روشن

پسر که فکر می بیبی لایت مو کرد محروم بیبی لایت مو کردن او از هر ویژگی خوب و مفیدی بی انصافی و نامهربانی رنگ مو است، تمام بطری های قفسه را پایین آورد و مقداری از محتویات آن را در ظرف مارگولوت ریخت. هیچ کس او را ندید که این کار را انجام دهد، زیرا همه به پودر زندگی نگاه می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما به زودی زن به یاد آورد که چه کار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و به کمد برگشت. او متذکر کراتینه مو شد: «بیایید ببینیم.

می‌خورنگ مو استم به دخترم کمی «زرنگی» بدهم، که جایگزین دکتر برای «هوش» رنگ مو است – کیفیتی که او هنوز نحوه ساخت آن را نیاموخته رنگ مو است.» با پایین آوردن بطری او مقداری از پودر را به پشته روی ظرف اضافه بیبی لایت مو کرد. اوجو از این موضوع کمی ناراحت کراتینه مو شد، زیرا قبلاً مقدار زیادی پودر را در ظرف ریخته پروتئین تراپی مو بود. اما جرأت نداشت دخالت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به همین دلیل خود را با این فکر راحت بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی مش عروس : که نمی توان بیش از حد زیرکی داشت. مارگولوت حالا ظرف مغزها را روی نیمکت برد. با پاره بیبی لایت مو کردن درز وصله روی پیشانی دختر، پودر را داخل سر قرار بالیاژ مو داد و سپس درز را مانند قبل مرتب و محکم دوخت. او به شوهرش گفت: “دخترم همه آماده رنگ مو است برای پودر زندگی شما عزیزم.” اما جادوگر پاسخ بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه