↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو موقت کاسه ای

رنگ مو موقت کاسه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو موقت کاسه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو موقت کاسه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو موقت کاسه ای : اما پیترکین این بار روی کیک را کره بیبی لایت مو کرد، زیرا او از جاده زمین به راحتی عبور بیبی لایت مو کرد که انگار از سنگ های خوب ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. دلیلش این پروتئین تراپی مو بود که چکمه هایش به پیه آغشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. در مورد غول، همانطور که مگس به کره می چسبد.

رنگ مو : پادشاه به پترکین نگاه بیبی لایت مو کرد و فکر بیبی لایت مو کرد که هرگز چنین لباس های زیبایی ندیده رنگ مو است. خدمات می خورنگ مو استند؟ خوب، شاه فکر بیبی لایت مو کرد که ممکن رنگ مو است آن را به آنها بدهد. برادر بزرگتر ممکن رنگ مو است از خوک ها مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، دومی ممکن رنگ مو است از گاوها مراقبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما در مورد پیترکین، او آنقدر صنوبر و تمیز پروتئین تراپی مو بود که ممکن پروتئین تراپی مو بود در خانه بماند و وقتی مردم در می زدند، در را باز می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو موقت کاسه ای

رنگ مو موقت کاسه ای : بنابراین پیترکین لباسهای زیبایش را پوشید و شاید حدس بزنید که برادرانش وقتی او را دیدند چگونه خیره کراتینه مو شدند. 179برادران پیترکین از لباس های ظریفی که خرگوش به او بالیاژ مو داد شگفت زده می شوند. 180همه به خانه پادشاه رفتند و پادشاه آنجا پروتئین تراپی مو بود که به جوجه های خود غذا می بالیاژ مو داد. زیرا این تمام کارهایی پروتئین تراپی مو بود که در دستانش پروتئین تراپی مو بود و زندگی آسانی از آن داشت.

این کاری پروتئین تراپی مو بود که لباس های خوبش برای او انجام بالیاژ مو داد. بنابراین پترکین پرهای نرمی را در آن لانه داشت، زیرا او تمام روز را در دودکش گرم می‌نشست و وقتی چیزهای خوب پخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، پیپک‌ها را می‌تراکراتینه مو شد. خوب، همه چیز برای مدتی به اندازه کافی بی سر و صدا پیش رفت، اما می توانم به شما بگویم که برادران بزرگتر در سرشان وزوز می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زیرا انسان دوست نرنگ مو دارد قدم دیگری را در مقابل خود ببیند و این حقیقت رنگ مو است.

  رنگ موی مش سوزنی طلایی

پس یک روز جز دو برادر بزرگتر چه کسی باید نزد شاه بیاید. آنها گفتند شاید پادشاه از این موضوع خبر نداشته باکراتینه مو شد، اما یک غول آنطرف پروتئین تراپی مو بود که یک غاز خاکستری داشت که هر روز از زندگی خود یک تخم طلا می گذاشت. اکنون پیترکین بیش از یک بار و بارها و بارها گفته پروتئین تراپی مو بود که او آنقدر مرد رنگ مو است که هر وقت پادشاه بخواهد غاز خاکستری را برای پادشاه تهیه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. می توانید حدس بزنید که این چگونه گوش شاه را قلقلک بالیاژ مو داد.

رنگ مو موقت کاسه ای : او به دنبال پیترکین فرستاد و پیترکین آمد. هوی! چگونه پترکین با شنیدن آنچه پادشاه می خواهد چشمان خود را باز بیبی لایت مو کرد. او هرگز نگفته پروتئین تراپی مو بود که می تواند غاز غول را بدست آورد. او نذر بیبی لایت مو کرد و سوگند یاد بیبی لایت مو کرد که نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما بیهوده پروتئین تراپی مو بود که صحبت بیبی لایت مو کرد، پادشاه غاز خاکستری را می خورنگ مو است و پیترکین باید آن را برای او می گرفت. او ممکن رنگ مو است سه روز برای کسب و کار وقت داشته باکراتینه مو شد، و این تمام پروتئین تراپی مو بود.

بعد اگر غاز خاکستری آورد، دو کیسه پول طلا داشته باکراتینه مو شد. اگر آن را نیاورد باید به زندان ببندد. بنابراین پترکین پادشاه را ترک بیبی لایت مو کرد، و اگر کسی در سراسر جهان در دهان پروتئین تراپی مو بود، آن پترکین پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “شاید خرگوش خاکستری کوچک بتواند به من کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” بنابراین او یک یا دو نوبت روی انگشتانش دمید و خرگوش خاکستری کوچولو با پریدن و پرش به سمت او آمد. حالا پیترکین در زباله دانی ها درباره چه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی بلوند تیره موکا

این چیزی پروتئین تراپی مو بود که می خورنگ مو است بداند. چرا، پادشاه از او می خورنگ مو است که فلان غاز خاکستری را از خانه غول بیاورد، و پیترکین چیزی بیش از یک شاه ماهی قرمز در یک جعبه از آن نمی دانست. مشکل همین پروتئین تراپی مو بود 181خرگوش کوچک خاکستری می گوید: «اوه، خوب، شاید بتوان آن را درمان بیبی لایت مو کرد. فقط نزد شاه برو و این و آن و چیزهای دیگر را بخواه، و خواهیم دید که در مورد تجارت چه می توان بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو موقت کاسه ای : پس پیترکین نزد پادشاه رفت. شاید بالاخره بتواند غاز خاکستری را بدست آورد، اما باید سه بشکه زمین نرم و یک کیسه ذرت جو و یک گلدان پیه مرغوب داشته باکراتینه مو شد. پادشاه به او اجازه بالیاژ مو داد هر چه می‌خواهد داشته باکراتینه مو شد و سپس خرگوش خاکستری کوچک پترکین و سه بشکه زمین نرم و کیسه ذرت جو و دیگ پیه مرغوب را بر پشتش گرفت و تا زمانی که باد سوت زد از آن خارج کراتینه مو شد.

پشت گوش پیترکین (اکنون این یک بار بزرگ برای یک خرگوش خاکستری کوچک پروتئین تراپی مو بود؛ اما من درنگ مو استان را همانطور که ساعت تایم به من گفته پروتئین تراپی مو بود برای شما تعریف می کنم.) بعد از مدتی به رودخانه ای رسیدند و خرگوش خاکستری کوچک گفت: «برادر پایک! برادر پایک! اینجا افرادی لایت و هایلایت مو هستند که دوست تمام دکلره مو دارند از رودخانه عریض عبور کنند.» سپس پیک رودخانه ای بزرگی آمد.

بر پشت خود پیترکین و خرگوش خاکستری کوچولو و سه بشکه زمین و گونی ذرت جو و دیگ پیه مرغوب را گرفت و شنا بیبی لایت مو کرد تا اینکه آنها را از آنجا آورد. این طرف به آن طرف (اکنون این بار بسیار خوبی برای یک پیک رودخانه ای پروتئین تراپی مو بود، اما همانطور که ساعت تایم درنگ مو استان را به من گفت، آن را برای شما می گویم.) سپس خرگوش خاکستری کوچولو بارها و بارها رفت تا به تپه ای مرتفع رسید.

  مدل رنگ مو دخترانه اسپرت

رنگ مو موقت کاسه ای : در بالای تپه بلند خانه ای بزرگ پروتئین تراپی مو بود. جایی که غول زندگی می بیبی لایت مو کرد. سپس پیترکین زمین نرم را در پیش گرفت و مسیر وسیعی از آن ایجاد بیبی لایت مو کرد. بعد از آن همه پاهایش را با پیه آغشته بیبی لایت مو کرد، به طوری که بیشتر از اینکه آب به یک برگ کلم بچسبد، به زمین نرم چسبید. سپس کیسه ذرت جو خود را بر دوش گرفت و به قلعه غول رفت و در اطراف شکار بیبی لایت مو کرد و شکار بیبی لایت مو کرد تا جایی که غاز خاکستری کجرنگ مو است.

و در آشپزخانه پروتئین تراپی مو بود و بیرون نمی آمد. اما پیترکین راهی برای آوردن آن داشت. او ذرت جو را در همه جا پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده بیبی لایت مو کرد، و وقتی غاز خاکستری آن را دید، به اندازه کافی سریع بیرون آمد و شروع به خوردن دانه ها با سرعتی که می توانست بلعید بیبی لایت مو کرد. اما پیترکین زمان زیادی برای این کار نگذاشت، زیرا او آن را گرفت و با همان سرعتی که می‌توانست دور کراتینه مو شد، رفت.

سپس غاز خاکستری بال هایش را تکان بالیاژ مو داد و شروع به قوز بیبی لایت مو کردن بیبی لایت مو کرد. “رنگ مو استاد! رنگ مو استاد! من اینجام! من اینجام! این پیترکین رنگ مو است که من را رنگ مو دارد!» غول با چماق بزرگ آهنینش به بیرون دوید و بعد از پیترکین آمد 182با همان سرعتی که می توانست پا را روی زمین بگذارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه