نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی بلوند تیره موکا

رنگ موی بلوند تیره موکا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی بلوند تیره موکا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی بلوند تیره موکا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی بلوند تیره موکا : خواه کره‌های جوان بتوانند دنبال کنند یا نه. یکی از گائوچوها به سروان سولیوان گفت که او یک ساعت تمام یک اسب نر را تماشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که با لگد و گاز گرفتن یک مادیان به کراتینه مو شدت او را مجبور بیبی لایت مو کرد کره اسب خود را به سرنوشتش بسپارد. کاپیتان سولیوان تا کنون می تواند این روایت کنجکاو را تأیید الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که او چندین بار کره های جوان را مرده پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، در حالی که هرگز گوساله مرده ای پیدا نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو : و هنگامی که او حرکت نمی بیبی لایت مو کرد، اسب من که آموزش دیده پروتئین تراپی مو بود، از جا بلند می کراتینه مو شد و با سینه خود او را به کراتینه مو شدت هل می بالیاژ مو داد. اما وقتی در زمینی هموار باکراتینه مو شد، کشتن یک جانور دیوانه از وحشت برای یک مرد کار آسانی به نظر نمی رسد. اگر اسب بدون سوارش به حال خود رها نانو کراتین مو شود، به زودی یاد نگیرد که لازو را محکم نگه رنگ مو دارد، اینطور نیست. به طوری که اگر گاو یا گاو به جلو حرکت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ موی بلوند تیره موکا

رنگ موی بلوند تیره موکا : اسب به همان سرعت به جلو حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در غیر این صورت بی حرکت و تکیه به یک طرف می ایستد. این اسب، اما، یک اسب جوان پروتئین تراپی مو بود، و نمی ایستاد، اما در حالی که گاو تلاش می بیبی لایت مو کرد تسلیم کراتینه مو شد. دیدن اینکه سنت جاگو با چه مهارتی از پشت جانور طفره می رفت، تحسین برانگیز پروتئین تراپی مو بود، تا اینکه در نهایت ساخت تا لمس کشنده را به تاندون اصلی پای عقبی بدهد.

  رنگ مو فندقی هایلایت

پس از آن، بدون هیچ مشکلی، چاقوی خود را به سر نخاع فرو برد و گاو مانند صاعقه به زمین افتاد. او تکه های گوشت را با پوست برید، اما بدون هیچ رنگ مو استخوانی، برای سفر ما کافی پروتئین تراپی مو بود. سپس به محل خواب خود رفتیم و برای شام یا گوشت بریان کراتینه مو شده با پوست خوردیم. این به همان اندازه که گوشت گوزن از گوشت گوسفند برتری رنگ مو دارد.

نسبت به گوشت گاو معمولی رنگ مو است. یک تکه بزرگ دایره ای شکل که از پشت گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است روی اخگرها با پوست به سمت پایین و به صورت نعلبکی برشته می نانو کراتین مو شود تا هیچ یک از مایه ها از بین نرود. در صورت وجود بزرگ سالار شایسته آن شب با ما شام خورده پروتئین تراپی مو بود، بدون شک، به زودی در لندن جشن “کارن کوئرو” برگزار می کراتینه مو شد.

در طول شب باران بارید و روز بعد (هفدهم) بسیار طوفانی پروتئین تراپی مو بود، همراه با تگرگ و برف بسیار. ما سوار بر جزیره تا گردنه زمینی که رینکن دل تور (شبه جزیره بزرگ در منتهی الیه جنوب غربی) را به بقیه جزیره می پیوندد، رفتیم. از تعبالیاژ مو داد زیادی گاو که کشته کراتینه مو شده اند، بخش زیادی از گاو نر وجود رنگ مو دارد. اینها مجرد یا دو و سه با هم پرسه می زنند و خیلی وحشی لایت و هایلایت مو هستند.

هرگز چنین جانوران باشکوهی را ندیدم. آنها به اندازه سر و گردن بزرگ خود با مجسمه های مرمر یونانی برابری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. کاپیتان سولیوان به من اطلاع می دهد که وزن یک گاو نر با اندازه متوسط ​​چهل و هفت پوند رنگ مو است، در حالی که پوستی با این وزن که کمتر کاملاً خشک کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، در Monte Video به عنوان یک پوست بسیار سنگین در نظر گرفته می نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ موی روشن جدید

گاوهای نر جوان معمولاً برای مسافت کوتاهی فرار می کنند. اما قدیمی‌ها یک قدم هم تکان نمی‌دهند، جز اینکه به سوی انسان و اسب می‌روند. و بسیاری از اسب ها به این ترتیب کشته کراتینه مو شده اند. یک گاو نر پیر از یک نهر باتلاقی عبور بیبی لایت مو کرد و در طرف مقابل به سمت ما ایستاد. ما بیهوده سعی بیبی لایت مو کردیم او را دور کنیم و در صورت شکست مجبور کراتینه مو شدیم یک مدار بزرگ ایجاد کنیم.

گائوچوها در انتقام مصمم کراتینه مو شدند که او را بی‌آزار کنند و او را برای آینده بی‌آزار کنند. بسیار جالب پروتئین تراپی مو بود که ببینیم چگونه هنر به طور کامل بر نیرو مسلط کراتینه مو شد. یک لازو روی شاخ‌هایش پرتاب کراتینه مو شد که او به سمت اسب هجوم آورد، و دیگری دور پاهای عقبش: در یک دقیقه هیولا بی‌توان روی زمین کشیده کراتینه مو شد. بعد از اینکه یک بار لازو محکم دور شاخ یک حیوان خشمگین کشیده کراتینه مو شد.

رنگ موی بلوند تیره موکا : در ابتدا به نظر آسان نمی‌آید که دوباره آن را بدون کشتن جانور از هم جدا کنیم: و من می‌دانم اگر آن مرد تنها پروتئین تراپی مو بود، چنین نمی‌کراتینه مو شد. اما با کمک شخص دومی که لازو خود را به گونه ای پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا هر دو پای عقبی خود را بگیرد، به سرعت کنترل می نانو کراتین مو شود: زیرا حیوان، تا زمانی که پاهای عقبش دراز باکراتینه مو شد، کاملاً درمانده رنگ مو است.

  رنگ موی ترکیبی ماهاگونی

انسان اول می تواند با دست‌هایش لازوش را از شاخ‌ها جدا می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بی‌صدا سوار اسبش می‌نانو کراتین مو شود. اما لحظه‌ای که مرد دوم، با پشتوانه‌ای بسیار کم، فشار را رها می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، لازو از پاهای جانور مبارز می‌لغزد و سپس آزاد می‌نانو کراتین مو شود، خود را تکان می‌دهد و بیهوده به طرف آنتاگونیستش می‌شتابد. در تمام مدت سواری ما فقط یک گروه اسب وحشی دیدیم.

این حیوانات، و همچنین گاو، توسط مردم معرفی کراتینه مو شدند فرانسوی در سال 1764، از آن زمان هر دو به کراتینه مو شدت افزایش یافته رنگ مو است. این یک واقعیت عجیب رنگ مو است که اسب ها هرگز انتهای شرقی جزیره را ترک نبیبی لایت مو کرده اند، اگرچه هیچ مرز طبیعی برای جلوگیری از پرسه زدن آنها وجود نرنگ مو دارد و آن قسمت از جزیره وسوسه انگیزتر از بقیه نیست. گائوچوهایی که من از آنها پرسیدم.

اگرچه ادعا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که چنین رنگ مو است، نمی‌توانستند دلیل آن را توضیح دهند، مگر به دلیل وابستگی کراتینه مو شدیدی که اسب‌ها به هر محلی که به آن عادت تمام دکلره مو دارند تمام دکلره مو دارند. با توجه به اینکه جزیره کاملاً انبار کراتینه مو شده به نظر نمی رسد، و هیچ جانور شکاری وجود نرنگ مو دارد، من به ویژه کنجکاو پروتئین تراپی مو بودم که بدانم چه چیزی افزایش سریع اولیه آنها را بررسی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  رنگ موی مناسب با پوست سبزه

رنگ موی بلوند تیره موکا : این که در یک جزیره محدود، دیر یا زود برخی از بررسی ها روی می دهد، اجتناب ناپذیر رنگ مو است. اما چرا افزایش اسب زودتر از گاو بررسی کراتینه مو شده رنگ مو است؟ سروان سولیوان در این پرس و جو زحمت زیادی برای من کشیده رنگ مو است. گائوچوهایی که در اینجا به کار می‌روند، آن را عمدتاً به نریان‌هایی نسبت می‌دهند که دائماً از جایی به مکان دیگر پرسه می‌زنند و مادیان‌ها را مجبور می‌کنند تا آنها را همراهی کنند.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱