نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

نمونه رنگ موی بلوند

نمونه رنگ موی بلوند | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت نمونه رنگ موی بلوند را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با نمونه رنگ موی بلوند را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

نمونه رنگ موی بلوند : نامه‌ای از دوستم دکتر فردریک ون ایدن، شاعر و رمان‌نویس هلندی دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که به من اطمینان می‌بالیاژ مو داد که او در کشوری متمدن زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که با اعتراف به خیانت طلاق بدون ارائه مدرک صادر می‌نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : با توجه به اینکه زمانی که موفق به تحریف قانون یا شواهد می شوند مدت اقامت خود را در برزخ کاهش بالیاژ مو داده اند. از تمایل برخی افراد برای رهایی از ناهماهنگی زناشویی خودداری کنید. در این جنگل از جانوران درنده و مارهای سمی، من اکنون بدون سلاح و بدون محافظت راه می‌روم – با این اشتباه که از وکیلی که آقایی حساس و شریف پروتئین تراپی مو بود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردم.

نمونه رنگ موی بلوند

نمونه رنگ موی بلوند : متهم نمی تواند اعتراف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هیچ یک از طرفین دعوا نمی توانند علیه دیگری شهادت دهند. علاوه بر این، اگر ظاهر نانو کراتین مو شود که هر دو خورنگ مو استار طلاق پروتئین تراپی مو بوده یا رضایت خود را به طلاق بالیاژ مو داده اند، تبانی صورت می گیرد و طلاق انجام نمی نانو کراتین مو شود. این قوانین توسط قضاتی اجرا می نانو کراتین مو شود که تقریباً همیشه فاسد لایت و هایلایت مو هستند، بسیاری از آنها علاوه بر این که در معرض خرافات کاتولیک قرار تمام دکلره مو دارند.

بالیاژ مو دادگاه یک داور را برای رسیدگی به پرونده تعیین بیبی لایت مو کرد و من با وکیل خود و شاهدانم در مقابل این داور حاضر کراتینه مو شدم. همچنین طبق قانون، وکیل طرف مقابل ظاهر کراتینه مو شد، و یک مسخره نمایشی جدی پخش کراتینه مو شد. داور پرونده را به عنوان لقمه پیوند از دستگاه بدنام تامانی گرفته پروتئین تراپی مو بود. من نمی دانم که آیا او بدخواه پروتئین تراپی مو بود یا صرفاً نادان، اما ظاهراً در مورد این رسوایی بدنام کنجکاوی داشت و از من در مورد نگرش من نسبت به مسائل موجود سؤال بیبی لایت مو کرد.

اینکه چگونه آنها را در نظر گرفته پروتئین تراپی مو بودم و در مورد آنها چه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. وکیل من اعتراض بیبی لایت مو کرد که طبق قانون اجازه شهادت در مورد رفتار همسرم را نداشتم، اما داور اصرار داشت که باید به سؤالات او پاسخ دهم و از ترس عصبانیت او و احتمالاً برانگیختن شبهات او پاسخ بالیاژ مو دادم. طبق قانون مقرر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تمام این شهادت ها باید سری باکراتینه مو شد و دارایی بالیاژ مو دادگاه باکراتینه مو شد.

  رنگ مو قهوه ای طلایی مسی روشن

وکیل من و وکیل طرف مقابل از داور خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودند 111و از منشی بالیاژ مو دادگاه که قانون باید رعایت نانو کراتین مو شود. اما وقتی گزارش داور تحویل بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، گزارش کامل آن و شهادت در همه روزنامه های نیویورک منتشر کراتینه مو شد. وقتی وکیل من تحقیق بیبی لایت مو کرد، معلوم کراتینه مو شد که بیست و شش کارمند مختلف به آن اوراق دسترسی داشته اند و نمی توان تشخیص بالیاژ مو داد که کدام یک از بیست و شش نفر از روزنامه ها رشوه گرفته رنگ مو است.

همین بس که کل ماجرای ناپسند پیش دنیا پخش کراتینه مو شد. من می گویم “زشت” – این از روی ضرورت پروتئین تراپی مو بود، می فهمید. قانون طلاق ایالت نیویورک الزام می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به معنای واقعی کلمه چنین باکراتینه مو شد. قانون ایجاب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شاهدان باید چیزی را دیده باشند که می‌خواهد یک عمل فیزیکی خیانت را ثابت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و اگر آنها از پرداختن به جزئیات کوتاهی کنند.

داور آنها را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که به جزئیات بپردازند – و سپس جزئیات به عنوان نکات خوشمزه توسط مجله های “زرد” ارائه می نانو کراتین مو شود. یکی دو ماه در تعلیق و شرم منتظر ماندم تا اینکه بالاخره قاضی مربالیاژ مو داد تصمیم خود را صادر بیبی لایت مو کرد. داور در بازجویی از من در مورد اقدامات طرف مقابل و نگرش من به آن اشتباه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. بنابراین توصیه های داور پذیرفته نکراتینه مو شد و باید داور دیگری تعیین نانو کراتین مو شود و این مسخره جدی باید با بار دوم انجام نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی

نمونه رنگ موی بلوند : با علاقه ای گیج و مبهوت مشاهده بیبی لایت مو کردم که داور خطاکار مجبور نیست پولی را که قانون مجبور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به عنوان سهم خود از “سوآگ” به او بدهم، به من بازگرداند. من باید یک داور دیگر و مجموعه جدیدی از هزینه های بالیاژ مو دادگاه را بپردازم و باید چندین ماه دیگر صبر کنم تا آرامش روحی و عزت نفسم به من بازگردد. داور دوم تعیین کراتینه مو شد و مسخره بازی دوباره پخش کراتینه مو شد.

این بار داور هیچ اشتباهی نمی بیبی لایت مو کرد، از من سوالی نمی پرسید. او یک جنتلمن کارآفرین پروتئین تراپی مو بود و کار را در کوتاه مدت انجام بالیاژ مو داد. او گزارش خود را با توصیه به اجابت درخورنگ مو است من تسلیم بیبی لایت مو کرد. و دوباره روزنامه ها درنگ مو استان را دریافت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – البته حالا، این یک درنگ مو استان کهنه پروتئین تراپی مو بود، مردم از نام من خسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. دوباره در عذابی از تعلیق منتظر ماندم تا اینکه یک قاضی کاتولیک رومی تصمیم اوت خود را صادر بیبی لایت مو کرد.

به نظر می رسید که مدارک موجود در پرونده ناقص رنگ مو است. طرف مقابل با عکس شناسایی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و این قابل قبول نپروتئین تراپی مو بود. هم وکلای پرونده و هم داور اعلام آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که سوابق بی شماری وجود رنگ مو دارد 112برای عکس‌هایی که پذیرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما قاضی کاتولیک رومی گفت نه. او همچنین گفت که نشانه هایی از “تبانی” وجود رنگ مو دارد.

من نسبت به طرف مقابل در درگیری داخلی بیش از حد انسانی رفتار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. ظاهراً وظیفه قانونی من این پروتئین تراپی مو بود که مانند اتللو رفتار کنم یا همان کاری را که بستگان هلوئیز با آبلار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند انجام دهم. البته منظور این تصمیم را فهمیدم. قاضی کاتولیک رومی این فرصت را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که بر روی بینی یک سوسیالیست بدنام قدم بگذارد و او از آن رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای قارچی بدون دکلره

وکیلم از من خورنگ مو است که در مورد پرونده تجدید نظر کنم، اما صحبتی را که سه یا چهار سال قبل با جیمز بی دیل داشتم به یاد آوردم. دیل با پرداخت یک میلیون دلار برای سازماندهی رنگ مو استیل تررنگ مو است، پردرآمدترین وکیل شرکتی در آمریکا پروتئین تراپی مو بود. قبل از مرگ او قاضی بالیاژ مو دادگاه عالی نیوجرسی پروتئین تراپی مو بود و من شبهای طولانی را در خانه او به گوش بالیاژ مو دادن به حکایاتش سپری بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

یک نکته را به یاد آوردم: «بیست و دو قاضی بالیاژ مو دادگاه رنگ مو استیناف در ایالت نیویورک وجود رنگ مو دارد که فقط سه نفر از آنها صادق لایت و هایلایت مو هستند. به هر یک از نوزده نفر دیگر می توانم بگویم، می دانم که شما مرد کی لایت و هایلایت مو هستید. من می دانم چه کسی به شما پول بالیاژ مو داده رنگ مو است و چگونه به شما پول بالیاژ مو داده رنگ مو است.

نمونه رنگ موی بلوند : و هیچ یک از آنها نمی تواند اظهارات من را انکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» با تأمل در این مورد، تصمیم گرفتم که دیگر از پولی که به سختی به دست آورده‌ام را برای جذابیت خرج نکنم – به ویژه که با انجام این کار می‌توانستم حریم خصوصی کمی را که قانون برای من حفظ بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

از دست بدهم. قانون ایجاب می‌بیبی لایت مو کرد که در صورت درخورنگ مو است تجدیدنظر، من باید برای چاپ مدارک موجود در پرونده هزینه کنم و برای همیشه به اموال عمومی تبدیل شوم!


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه