نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی : او پاسخ بالیاژ مو داد: «تا به حال هیچ چیز دیگری نگفته‌ام». و بعد از شنیدن صحبت های خودش از ترس شروع به لرزیدن بیبی لایت مو کرد. شیر در حالی که سر بزرگ خود را با حرکتی تاب دار تکان می بالیاژ مو داد، گفت: “من می توانم این را به خوبی درک کنم.” “چیزهای عجیبی در این سرزمین اوز اتفاق می افتد، همانطور که در هر جای دیگر اتفاق می افتد. من فکر می کنم شما از دنیای سرد، متمدن و بیرون به اینجا آمده اید.

رنگ مو : و یک بچه گربه صورتی در طبقه بالا در اتاق من رنگ مو است که بسیار زیبا صحبت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما من یک سگ سیاه کوچولو دارم، به نام توتو، که مدت زیادی در اوز با من پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است و او هرگز حتی یک کلمه به جز “بوو وای!” “میدونی چرا؟” ازما پرسید. چرا، او یک سگ کانزاس رنگ مو است. دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد، بنابراین فکر می کنم او با این حیوانات پری متفاوت رنگ مو است.

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی : روی کف مرمر اصطبل دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با نگاهی آرام و انتقادی به هنک می نگریست، در حالی که ببر بزرگ گرسنه که به نظر می رسید به همان اندازه به حیوان جدیدی که تازه وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خمیده پروتئین تراپی مو بود، خمیده پروتئین تراپی مو بود. اسب اره که سفت جلوی هنک ایستاده پروتئین تراپی مو بود، سوالش را تکرار بیبی لایت مو کرد: “آیا “هی هاو” تنها چیزی رنگ مو است که می توانید بگویید؟” هنک با شرمندگی گوش هایش را تکان بالیاژ مو داد.

نه؟ هنک پاسخ بالیاژ مو داد: “من انجام بالیاژ مو دادم.” “یک دقیقه من خارج از اوز پروتئین تراپی مو بودم – و دقیقه بعد من در داخل! همان طور که ممکن رنگ مو است حدس بزنید همین کافی پروتئین تراپی مو بود تا شوک عصبی به من وارد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما اینکه بتوانم مثل بتسی حرف بزنم، شگفت‌انگیز رنگ مو است که من را متحیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» گفت: “این به این دلیل رنگ مو است که شما در سرزمین اوز لایت و هایلایت مو هستید.” «265»اسب اره. «همه حیوانات در این کشور مورد علاقه صحبت می‌کنند.

  رنگ موی بلوند دودی روشن بدون دکلره

و باید اعتراف کنید که اجتماعی‌تر از به صدا درآوردن «هی هاو» وحشتناک شمرنگ مو است که هیچ‌کس نمی‌تواند آن را بفهمد.» هنک گفت: “قاطرها آن را به خوبی درک می کنند.” “اوه، در واقع! پس باید قاطرهای دیگری در دنیای بیرون شما وجود داشته باکراتینه مو شد. هنک گفت: «در آمریکا تعبالیاژ مو داد زیادی وجود رنگ مو دارد. “آیا شما تنها ببر در اوز لایت و هایلایت مو هستید؟” ببر تصدیق بیبی لایت مو کرد: «نه، من اقوام زیادی دارم که در کشور جنگل زندگی می کنند.

اما من تنها ببری لایت و هایلایت مو هستم که در شهر زمرد زندگی می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.» اسب اره گفت: «شیرهای دیگری هم لایت و هایلایت مو هستند. “اما من تنها اسب لایت و هایلایت مو هستم، با هر توصیفی، در این سرزمین محبوب.” ببر گفت: “به همین دلیل رنگ مو است که این سرزمین مورد پسند قرار گرفته رنگ مو است.” “باید درک کنی، دوست هنک، که اسب اره به این دلیل رنگ مو است که با ورقه های طلا پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی : و به این دلیل که فرمانروای محبوب ما، اوزمای اوز، دوست رنگ مو دارد بر پشتش سوار نانو کراتین مو شود.” هنک با افتخار گفت : “بتسی بر پشت من سوار می نانو کراتین مو شود .” “بتسی کیست؟” “عزیزترین، شیرین ترین دختر در تمام دنیا!” اسب اره خرخری خشمگینانه کشید و پاهای طلایی اش را کوبید. ببر خم کراتینه مو شد و غرغر بیبی لایت مو کرد. شیر بزرگ به آرامی با یالش برخرنگ مو است. او گفت: “دوست هنک، یا در قضاوت اشتباه می کنی.

یا عمدا می خواهی ما را فریب بدهی. عزیزترین، «266»شیرین‌ترین دختر دنیا دوروتی مرنگ مو است، و من با هر کسی – حیوان یا انسان – که جرات انکار آن را داشته باکراتینه مو شد مبارزه خواهم بیبی لایت مو کرد!» “منم همینطور!” ببر خرخر بیبی لایت مو کرد و دو ردیف دندان سفید بزرگ را نشان بالیاژ مو داد. “همه شما اشتباه می کنید!” اسب اره با صدایی تمسخر آمیز گفت. هیچ دختری که زندگی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدیدترین رنگ مو های دخترانه

نمی تواند با معشوقه من، اوزمای اوز مقایسه نانو کراتین مو شود! هنک به آرامی چرخید تا جایی که پاشنه هایش به سمت بقیه پروتئین تراپی مو بود. سپس با لجبازی گفت: من در اظهاراتم اشتباه نمی کنم و نمی پذیرم که دختری شیرین تر از بتسی بابین زنده باکراتینه مو شد. اگر می‌خواهی بجنگی، بیا – من برای تو آماده‌ام!» در حالی که تردید داشتند، به پاشنه‌های هنک نگاه می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

صدای خنده‌ای شاد حیوانات را به وحشت انداخت و سرشان را برگرداندند، سه دختر دوست‌داشتنی را دیدند که درست در ورودی اصطبل حکاکی‌کراتینه مو شده بسیار ایستاده پروتئین تراپی مو بودند. در مرکز اوزما قرار داشت، بازوانش دور کمر دوروتی و بتسی را که در دو طرف او ایستاده پروتئین تراپی مو بودند، احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. اوزما تقریباً نیم سر از دو دختر دیگر که تقریباً یک اندازه پروتئین تراپی مو بودند بلندتر پروتئین تراپی مو بود.

بدون مشاهده، آنها به صحبت های حیوانات گوش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودند، که در واقع تجربه بسیار عجیبی برای بتسی بابین کوچک پروتئین تراپی مو بود. “ای جانوران احمق!” فرمانروای اوز با لحنی ملایم اما توهین آمیز فریاد زد. «چرا باید برای دفاع از ما بجنگید، که هر سه دوست دوست داشتنی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و به هیچ وجه «267»رقبا؟ جوابم را بده!» او در حالی که سرشان را با حالت خمیدگی پایین انداخته پروتئین تراپی مو بودند، ادامه بالیاژ مو داد.

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی : شیر خواهش بیبی لایت مو کرد: “من حق دارم نظرم را بیان کنم، اعلیحضرت.” اوزما پاسخ بالیاژ مو داد: “و دیگران هم همینطور.” “خوشحالم که تو و ببر گرسنه دوروتی را بیشتر دوست دارید، زیرا او اولین دوست و همراه شما پروتئین تراپی مو بود. همچنین خوشحالم که اسب اره من مرا بیشتر دوست رنگ مو دارد، زیرا با هم شادی و غم را تحمل بیبی لایت مو کرده ایم. هنک ایمان و وفاداری خود را با دفاع از معشوقه کوچک خود ثابت بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ مو یاسی خاکستری

و بنابراین شما از یک جهت حق دارید، اما از جهت دیگر اشتباه می کنید. سرزمین اوز ما سرزمین عشق رنگ مو است و در اینجا دوستی بالاتر از هر کیفیت دیگری رنگ مو است. تا زمانی که نتوانید با هم دوست باشید، نمی توانید عشق ما را حفظ کنید.» آنها این توبیخ را بسیار متواضعانه پذیرفتند. اسب اره با خوشحالی گفت: بسیار خوب. “سُم ها را تکان بده، دوست مول.” هنک سم خود را به سم اسب چوبی لمس بیبی لایت مو کرد.

ببر گفت: بیا با هم دوست باشیم و بینی بمالیم. بنابراین هنک متواضعانه دماغش را با جانور بزرگ مالید. شیر در حالی که در مقابل قاطر خمیده پروتئین تراپی مو بود فقط سر تکان بالیاژ مو داد و گفت: “هر دوست یکی از دوستان حاکم محبوب ما، دوست شیر ​​ترسو رنگ مو است. به نظر می رسد که پرونده شما را پوشش می دهد. اگر زمانی به کمک یا مشاوره نیاز داشتی، دوست هنک، با من تماس بگیر.» اوزما با خوشحالی گفت: «چرا، این طوری رنگ مو است.

مدل رنگ مو بدون دکلره زیتونی : که باید باکراتینه مو شد «268»تا آنها را کاملاً آشتی ببینم. سپس رو به همراهانش بیبی لایت مو کرد: «بیایید عزیزانم، اجازه دهید راه خود را از سر بگیریم.» همانطور که آنها روی خود را برگرداندند بتسی با تعجب گفت: “آیا همه حیوانات در اوز مانند ما صحبت می کنند؟” دوروتی پاسخ بالیاژ مو داد: تقریباً همه. اینجا یک مرغ زرد رنگ مو است که می تواند صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و جوجه هایش هم می توانند صحبت کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه