↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش دو رنگ

رنگ مو مش دو رنگ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش دو رنگ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش دو رنگ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو مش دو رنگ : ممکن رنگ مو است توصیه هایی نیز داشته باشیم. رایگان رنگ مو است، اینطور نیست؟” الاغ گفت: حتماً. “مشاوره هیچ هزینه ای نرنگ مو دارد.

مو : دوست دارم دوباره آن را بشنوم. نام تو چیست، بیچاره گرامافون مورد سوء رنگ مو استفاده من؟” پاسخ بالیاژ مو داد: «ویکتور کلمبیا ادیسون». دختر تکه تکه گفت: «خب، من تو را به اختصار «ویک» صدا خواهم بیبی لایت مو کرد. برو و یه چیزی بازی کن. گربه هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد: “این شما را دیوانه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” “من الان دیوانه لایت و هایلایت مو هستم، طبق گفته شما. شل کن و موسیقی را پخش کن، ویک.” گرامافون توضیح بالیاژ مو داد: “تنها صفحه ای که من با خودم دارم.

رنگ مو مش دو رنگ

رنگ مو مش دو رنگ : از بوق جیرجیر شما بسیار اذیت می کراتینه مو شدم. غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و کلیک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می خراکراتینه مو شد و موسیقی را خراب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و ماشین آلات شما می پیچد تا راکت هر آهنگ شما را غرق الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. تلاش کنید.” دستگاه پاسخ بالیاژ مو داد: “این تقصیر من نیست، این تقصیر سوابق من رنگ مو است. باید اعتراف کنم که سابقه روشنی ندارم.” اوجو گفت: “درست، تو باید بروی.” اسکرپس فریاد زد: «یک دقیقه صبر کن. “این موسیقی به من علاقه مند رنگ مو است. یادم می آید زمانی که برای اولین بار به زندگی رسیدم موسیقی شنیده پروتئین تراپی مو بودم.

یکی رنگ مو است که شعبده باز درست قبل از دعوایمان به آن پیوست. این یک آهنگسازی بسیار کلاسیک رنگ مو است.” “چی؟” اسکرپس را پرسید. “این موسیقی کلاسیک رنگ مو است، و بهترین و گیج‌کننده‌ترینی رنگ مو است که تا به حال ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. شما باید آن را دوست داشته باشید، چه بخواهید یا نه، و اگر دوست نداشته باشید، بهترین کار این رنگ مو است که به نظر برسید. ؟” اسکرپس گفت: «حداقل هم نیست.

  بهترین رنگ مو برای صورت گندمی

یک دفعه دستگاه شروع به بازی بیبی لایت مو کرد و چند دقیقه بعد اوجو دست هایش را روی گوش هایش گذاشت تا صداها را قطع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و گربه غرغر بیبی لایت مو کرد و اسکرپس شروع به خندیدن بیبی لایت مو کرد. او گفت: “قطعش کن، ویک.” بس رنگ مو است. اما گرامافون به نواختن آهنگ دلخراش ادامه بالیاژ مو داد، بنابراین اوجو میل لنگ را گرفت، تکان بالیاژ مو داد و آن را آزاد بیبی لایت مو کرد و به جاده پرت بیبی لایت مو کرد. با این حال، لحظه‌ای که میل لنگ به زمین برخورد بیبی لایت مو کرد.

دوباره به دستگاه بسته کراتینه مو شد و شروع به پیچیدن آن بیبی لایت مو کرد. و هنوز موسیقی پخش می کراتینه مو شد. “بریم بدویم!” اسکراپس فریاد زد و همه شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با همان سرعتی که می توانستند مسیر را دویدند. اما گرامافون درست پشت سر آنها پروتئین تراپی مو بود و می توانست همزمان اجرا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و پخش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. با سرزنش صدا زد: “چی کراتینه مو شده؟ آیا شما موسیقی کلاسیک را دوست ندارید؟” اسکرپس در حال توقف گفت: “نه، ویک.” ما کلاسیک را پاس می‌کنیم.

لذتی را که برایمان باقی مانده حفظ می‌کنیم. دستگاه گفت: “سپس رکورد من را برگردان. در آن طرف یک آهنگ راگ تایم وجود رنگ مو دارد.” “راگ زمان چیست؟” “برعکس کلاسیک.” اسکرپس گفت: «خیلی خب،» و رکورد را برگرداند. گرامافون اکنون شروع به پخش صداهای تند و ناگهانی بیبی لایت مو کرد که به قدری گیج کننده پروتئین تراپی مو بود که پس از لحظه ای اسکراپس پیش بند تکه تکه ای خود را در شاخ طلا فرو بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو دخترانه کره ای

رنگ مو مش دو رنگ : فریاد زد: “بس کن! گرامافون همان طور که پروتئین تراپی مو بود، خفه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اوجو تهدید بیبی لایت مو کرد: “اگر آن موسیقی را خاموش نکنی، رکوردت را خواهم شکست.” موزیک متوقف کراتینه مو شد، و دستگاه بوق خود را از یکی به دیگری برگرداند و با عصبانیت کراتینه مو شدید گفت: “حالا چه خبر رنگ مو است؟ آیا ممکن رنگ مو است شما نتوانید قدر زمان را بدانید؟” گربه گفت: “خرده ها باید، که خودش ژنده پوش باکراتینه مو شد.” “اما من به سادگی نمی توانم آن را تحمل کنم.

این باعث می نانو کراتین مو شود سبیل هایم حلقه شوند.” “این واقعاً وحشتناک رنگ مو است!” اوجو با لرز فریاد زد. دختر تکه تکه زمزمه بیبی لایت مو کرد: “برای دیوانه بیبی لایت مو کردن یک خانم دیوانه کافی رنگ مو است.” در حالی که پیش بندش را صاف می بیبی لایت مو کرد و دوباره آن را می پوشید، اضافه بیبی لایت مو کرد: “من به شما می گویم، ویک، به دلایلی یا به دلایل دیگر شما حدس خود را از دست بالیاژ مو داده اید. شما یک کنسرت نیستید، شما یک مزاحم لایت و هایلایت مو هستید.

گرامافون با ناراحتی گفت: “موسیقی برای تسکین سینه وحشی جذابیت رنگ مو دارد.” “پس ما وحشی نیستیم. من به شما توصیه می کنم به خانه بروید و از جادوگر عفو کنید.” “هرگز! او من را شکست.” اوجو گفت: “اگر شما اینجا بمانید، این کاری رنگ مو است که ما انجام خواهیم بالیاژ مو داد.” اسکراپس توصیه بیبی لایت مو کرد: “دوید، ویک، و یکی دیگر را آزار دهید.” “کسی را پیدا کن که واقعاً فاسق رنگ مو است و با او بمان تا توبه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

به این ترتیب می توانی در دنیا کارهای خوبی انجام دهی.” موسیقی بی‌صدا دور کراتینه مو شد و از یک مسیر فرعی به سمت روستای مونچکین دور افتاد. “آیا این راهی رنگ مو است که ما می رویم؟” بانگل با نگرانی پرسید. اوجو گفت: نه. “من فکر می کنم ما باید مستقیم به جلو ادامه دهیم، زیرا این مسیر وسیع ترین و بهترین رنگ مو است. وقتی به خانه ای رسیدیم، راه شهر زمرد را جویا می شویم.” فصل هشتم.

  رنگ مو طلایی تیره بدون دکلره

رنگ مو مش دو رنگ : جغد احمق و الاغ عاقل آنها رفتند و نیم ساعت پیاده روی مداوم آنها را به خانه ای رساند که تا حدودی بهتر از دو خانه ای که قبلاً رد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. نزدیک کنار جاده ایستاده پروتئین تراپی مو بود و بالای در تابلویی پروتئین تراپی مو بود که روی آن نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود: «خانم جغد احمق و آقای خر خردمند: مشاوران عمومی». وقتی اوجو این علامت را با صدای بلند خواند، اسکرپس با خنده گفت: “خب، اینجا جایی رنگ مو است.

برای دریافت همه توصیه هایی که می خواهیم، ​​شاید بیشتر از آنچه نیاز داریم. بیایید وارد شویم.” پسر در زد. “بفرمایید تو، بیا تو!” صدای باس عمیق صدا زد. بنابراین در را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وارد خانه کراتینه مو شدند، جایی که الاغی قهوه‌ای روشن، پیش بند آبی و کلاه آبی به تن داشت و مشغول گردگیری اثاثیه با پارچه آبی پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو مش دو رنگ : روی قفسه ای بالای پنجره، جغد آبی بزرگی با یک کلاه آفتابی آبی روی سرش نشسته پروتئین تراپی مو بود و چشمان گرد درشت خود را به بازدیدکنندگان پلک می زد. الاغ با صدای عمیق خود که بزرگتر از او به نظر می رسید گفت: صبح بخیر. “آیا برای مشاوره پیش ما آمدی؟” اسکرپس پاسخ بالیاژ مو داد: “چرا، ما آمدیم، به هر حال، و اکنون اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه