↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول : و در همین حین یکی دیگر را تاب بالیاژ مو دادند، و سپس دیگری، و دیگری، تا این که یک صف دوتایی از آنها وجود داشت، هر کدام با یک پا آویزان پروتئین تراپی مو بودند و دیوانه وار لگد می زدند – و جیغ می زدند. غوغا وحشتناک پروتئین تراپی مو بود و برای پرده گوش خطرناک پروتئین تراپی مو بود. یکی از این می ترسید که صدای زیادی برای اتاق وجود داشته باکراتینه مو شد – که دیوارها باید جا بیفتند یا سقف ترک بخورد.

رنگ مو : روی ترازو بزرگی که یکباره صد هزار پوند وزن داشت و به طور خودکار آن را ثبت می بیبی لایت مو کرد، اشاره بیبی لایت مو کرد. نزدیک در ورودی شرقی پروتئین تراپی مو بود که ایستادند، و در تمام طول این سمت شرقی حیاط‌ها، ریل‌های راه‌آهن، که واگن‌ها پر از گاو به آن می‌رفتند.

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول : می‌رفت. تمام شب این اتفاق ادامه داشت و حالا قلم ها پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. تا امشب همه آنها خالی می کراتینه مو شدند و همان کار دوباره انجام می کراتینه مو شد. “و سرنوشت همه این موجودات چه خواهد کراتینه مو شد؟” تتا الزبیتا گریه بیبی لایت مو کرد.

جوکوباس پاسخ بالیاژ مو داد: «تا امشب، همه آنها کشته و قطع خواهند کراتینه مو شد. و در آن طرف خانه‌های بسته‌بندی، خطوط راه‌آهن بیشتری وجود رنگ مو دارد، جایی که ماشین‌ها می‌آیند تا آنها را ببرند.» راهنمای آنها به آنها گفت که دویست و پنجاه مایل مسیر در داخل یاردها وجود داشت. آنها هر روز حدود ده هزار راس گاو، و به همان اندازه گراز و نیمی از گوسفند می آوردند.

که به این معنی پروتئین تراپی مو بود که هر سال حدود هشت یا ده میلیون موجود زنده تبدیل به غذا می کراتینه مو شدند. یکی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و تماشا می بیبی لایت مو کرد، و کم کم جریان جزر و مد را گرفت، همانطور که در جهت خانه های پرجمعیت حرکت می بیبی لایت مو کرد. گروه‌هایی از گاوها به سمت چاله‌ها رانده می‌کراتینه مو شدند، جاده‌هایی که حدود پانزده فوت عرض داشتند و بالای آغل‌ها بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

  مدل رنگ مو بلوند شیک

در این ناودان ها جریان حیوانات پیوسته پروتئین تراپی مو بود. تماشای آنها بسیار عجیب و غریب پروتئین تراپی مو بود که به سرنوشت خود ادامه می دهند. دوستان ما شاعرانه نپروتئین تراپی مو بودند و این منظره هیچ رنگ مو استعاره ای از سرنوشت انسان به آنها نمی بالیاژ مو داد. آنها فقط به کارایی فوق العاده آن فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ناودان هایی که گرازها به داخل آن رفتند، از بالای ساختمان های دور بالا رفتند.

و جوکوباس توضیح بالیاژ مو داد که گرازها با قدرت پاهای خود بالا رفتند و سپس وزن آنها آنها را طی تمام مراحل لازم برای تبدیل آنها به گوشت خوک به عقب برد. راهنما گفت: «اینجا چیزی را هدر نمی دهند.» و سپس خندید و شوخ طبعی به او اضافه بیبی لایت مو کرد، که از اینکه دوستان نادانش باید مال او باشند، خوشحال پروتئین تراپی مو بود: «آنها از همه چیز در مورد گراز رنگ مو استفاده می کنند به جز جیغ.» در مقابل ساختمان اداره کل براون، زمین کوچکی از چمن رکراتینه مو شد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و شاید بدانید که این تنها چیز سبز در پکینگ تاون رنگ مو است. به همین ترتیب این شوخی در مورد گراز و جیغ او، سهام موجود در تجارت همه راهنماها، تنها درخشش طنزی رنگ مو است که در آنجا خواهید یافت. پس از اینکه آنها به اندازه کافی قلم ها را دیدند، حزب به سمت انبوه ساختمان هایی که مرکز حیاط ها را اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، از خیابان بالا رفتند.

این ساختمان‌ها که از آجر ساخته کراتینه مو شده و با لایه‌های بیشماری از دود پکینگ‌تاون آغشته کراتینه مو شده‌اند، سراسر با تابلوهای تبلیغاتی رنگ‌آمیزی کراتینه مو شده‌اند که بازدیدکننده ناگهان متوجه می‌نانو کراتین مو شود که به خانه بسیاری از عذاب‌های زندگی‌اش آمده رنگ مو است.

  ترکیب رنگ مو مسی طلایی

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول : در اینجا پروتئین تراپی مو بود که آنها محصولاتی را با شگفتی هایی که او را آزار می بالیاژ مو دادند – با پلاکاردهایی که هنگام سفر منظره را مخدوش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با خیره کراتینه مو شدن به تبلیغات در روزنامه ها و مجلات – با جرنگ های کوچک احمقانه ای که او نمی توانست از آن بیرون بیاورد ساخته پروتئین تراپی مو بودند.

ذهن، و تصاویر زرق و برقی که برای او در گوشه و کنار خیابان کمین بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. اینجا جایی پروتئین تراپی مو بود که آنها ژامبون و بیکن سلطنتی براون، گوشت گاو براون، سوسیس اکسلزیور براون را درست آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند! اینجا مقر لرد برگ خالص دورهمی، بیکن صبحانه دورهمی، کنسرو گوشت گاو دورهمی، ژامبون گلدانی، مرغ شیطان، کود بی نظیر پروتئین تراپی مو بود!

با ورود به یکی از ساختمان های دورهام، تعبالیاژ مو دادی دیگر از بازدیدکنندگان را در انتظار یافتند. و دیری نگذشت که راهنمایی آمد تا آنها را در آن مکان همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها یک ویژگی عالی برای نشان بالیاژ مو دادن غریبه ها از طریق کارخانه های بسته بندی ایجاد می کنند، زیرا این یک تبلیغ خوب رنگ مو است. اما پوناس جوکوباس با بدخواهی زمزمه بیبی لایت مو کرد که بازدیدکنندگان چیزی بیش از آنچه بسته‌برها می‌خورنگ مو استند نمی‌بینند.

آنها از یک سری پله های طولانی خارج از ساختمان، تا بالای پنج یا شش طبقه آن بالا رفتند. اینجا چاله پروتئین تراپی مو بود، با رودخانه ای از گرازهایش، که همه با صبر و حوصله به سمت بالا کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جایی برای رنگ مو استراحت آنها وجود داشت تا خنک شوند و سپس از طریق گذرگاهی دیگر به اتاقی رفتند که گراز از آنجا برگشتی نرنگ مو دارد. اتاقی دراز و باریک پروتئین تراپی مو بود که در امتبالیاژ مو داد آن یک گالری برای بازدیدکنندگان قرار داشت.

  رنگ مو سبز زیتونی بدون دکلره

در سرش یک چرخ آهنی بزرگ وجود داشت که دور آن حدود بیست فوت پروتئین تراپی مو بود و حلقه‌هایی در امتبالیاژ مو داد لبه‌اش وجود داشت. در دو طرف این چرخ فضای باریکی وجود داشت که گرازها در پایان سفر به آن وارد کراتینه مو شدند. در میان آنها رنگ مو تنومند بزرگی با دست برهنه و سینه برهنه ایستاده پروتئین تراپی مو بود. او برای لحظه رنگ مو استراحت می بیبی لایت مو کرد، زیرا در حالی که مردان مشغول تمیز بیبی لایت مو کردن پروتئین تراپی مو بودند، چرخ متوقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

با این حال، در یک یا دو دقیقه، به آرامی شروع به چرخش بیبی لایت مو کرد، و سپس مردان در هر طرف آن شروع به کار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آنها زنجیرهایی داشتند که آنها را به پای نزدیکترین گراز می‌بستند و سر دیگر زنجیر را به یکی از حلقه‌های روی چرخ می‌زدند. بنابراین، هنگامی که چرخ می چرخید، ناگهان یک گراز از پاهایش تکان خورد و به بالا بلند کراتینه مو شد.

رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول : در همان لحظه ماشین با فریاد وحشتناکی مورد حمله قرار گرفت. بازدیدکنندگان با نگرانی شروع آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زنان رنگ پریده کراتینه مو شدند و عقب نشستند. فریاد فریاد دیگری، بلندتر و در عین حال دردناک‌تر دنبال کراتینه مو شد – چون زمانی که در آن سفر شروع کراتینه مو شد، گراز دیگر برنگشت. در بالای چرخ او را روی یک چرخ دستی بستند و به سمت اتاق رفت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه