↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند پلاتینه اتوسا

بلوند پلاتینه اتوسا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند پلاتینه اتوسا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند پلاتینه اتوسا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند پلاتینه اتوسا : از ناشناخته به ناشناخته می رود. به سمت ررنگ مو است پیشروی کنید! ما دوباره در یک جهت شروع به جریان می کنیم. بدون شک این حرکتی رنگ مو است که در آن بالا، آن طرف، توسط سران برنامه ریزی کراتینه مو شده رنگ مو است. بدن های نرم را زیر پا لگدمال می کنیم.

رنگ مو : با آن عمل خوش شانس، تیم به سنگر می رسد. پپین خود را روی زمین انداخته و با جسد درگیر کراتینه مو شده رنگ مو است. او به لبه می رسد و فرو می رود – اولین کسی که وارد می نانو کراتین مو شود. فولا، با حرکات و فریادهای عالی، تقریباً در همان لحظه ای که پپن از آن پایین می غلتد، به داخل گودال می پرد. من ناواضح می بینم – در زمان برق آسا – یک ردیف کامل از شیاطین سیاه که برای فرود، روی خط الراس خاکریز، بر لبه کمین تاریک خمیده و چمباتمه زده اند.

بلوند پلاتینه اتوسا

بلوند پلاتینه اتوسا : رگبار وحشتناکی در صورت ما می ترکد و یک ردیف شعله ناگهانی در تمام طول لبه خاکی در مقابل ما پرتاب می نانو کراتین مو شود. پس از شوک خیره کننده، خودمان را تکان می دهیم و به خنده شیطانی می افتیم – ترشح خیلی زیاد کراتینه مو شده رنگ مو است. و به یکباره با فریادها و غرش نجات می لغزیم و غلت می زنیم و زنده به شکم سنگر می افتیم!

ما در یک دود مرموز غوطه ور بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و در ابتدا فقط می توانم لباس های آبی رنگ را در خلیج خفه کننده ببینم. ما یک طرف و سپس به طرف دیگر می رویم، رانده کراتینه مو شده توسط یکدیگر، غرغر می کنیم و جستجو می کنیم. دور می‌چرخیم و با دست‌هایمان با چاقو، بمب و تفنگ، اول نمی‌دانیم چه کنیم. “آنها در حفره های فانک خود لایت و هایلایت مو هستند.

  انواع رنگ مو های مشکی

خوکی!” گریه رنگ مو است انفجارهای کراتینه مو شدید زمین را می لرزاند – در زیر زمین، در حفره ها. همه ما به یکباره توسط ابرهای بزرگ دودی تقسیم کراتینه مو شده ایم که چنان غلیظ کراتینه مو شده ایم که نقاب داریم و نمی توانیم چیزی بیشتر ببینیم. ما مانند غرق‌کراتینه مو شدگان در میان تاریکی تند قطعه‌ای از شب می‌جنگیم. آدم به موانع موجودات خوشه‌ای خمیده برخورد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که خونریزی می‌کنند و زوزه می‌کشند.

به سختی می توان دیوارهای سنگر را تشخیص بالیاژ مو داد، درست در اینجا و از کیسه های شن سفید که همه جا مانند کاغذ پاره کراتینه مو شده اند. یک وقت بوی چسب سنگین تاب می خورد و بلند می نانو کراتین مو شود، و فرد دوباره اوباش ازدحام مهاجمان را می بیند. از تصویر غبارآلود جدا کراتینه مو شده، شبح مبارزه تن به تن در مه روی دیوار کشیده کراتینه مو شده، فرو می ریزد و به پایین فرو می رود.

چندین فریاد تند «کمراد» را می شنوم. از گروهی رنگ پریده و خاکستری پوش در گوشه ای بزرگ که توسط یک پوسته دریده ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است. در زیر ابر جوهری، طوفان مردان به عقب می ریزد، به سمت ررنگ مو است بالا می رود، در امتبالیاژ مو داد خال تاریک و ویران کراتینه مو شده می چرخد، می پیچد و می افتد. و ناگهان احساس می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که تمام کراتینه مو شده رنگ مو است.

بلوند پلاتینه اتوسا : ما می بینیم و می شنویم و می فهمیم که موج ما که اینجا از میان آتش رگبار می غلتد، با یک شکن برابر مواجه نکراتینه مو شده رنگ مو است. آنها از رویبیبی لایت مو کرد ما عقب نشینی بیبی لایت مو کرده اند. نبرد در مقابل ما منحل کراتینه مو شده رنگ مو است. پرده باریک مدافعان در سوراخ ها فرو ریخته رنگ مو است، جایی که آنها مانند موش گرفتار می شوند یا کشته می شوند. دیگر مقاومتی وجود نرنگ مو دارد.

  بهترین رنگ مو کاکائویی

اما یک خلأ، یک خلأ بزرگ. ما در ازدحام مانند مجموعه وحشتناکی از تماشاگران پیش می رویم. و اینجا سنگر کاملاً رعد و برق زده به نظر می رسد. با دیوارهای سفید فرو ریخته‌اش، شاید اینجا بستر نرم و لزج رودخانه‌ای ناپدید کراتینه مو شده باکراتینه مو شد که بلوف‌های سنگی بر جای گذاشته رنگ مو است، و اینجا و آنجا سوراخ گرد یک رنگ مو استخر نیز خشک کراتینه مو شده رنگ مو است.

و در لبه‌ها، در کرانه‌های شیب‌دار و در پایین، یخچالی طولانی دنباله‌دار از اجساد وجود رنگ مو دارد – رودخانه‌ای مرده که دوباره پر از جزر و مد جدید و موج شکسته شرکت ما کراتینه مو شده رنگ مو است. در دود رنگ مو استفراغ کراتینه مو شده از حفاری ها و باد لرزان انفجارهای زیرزمینی، به توده فشرده ای از مردان برخورد می کنم که به یکدیگر چسبیده اند و دایره ای وسیع را توصیف می کنند.

درست زمانی که به آنها می رسیم، کل توده شکسته می نانو کراتین مو شود تا نبردی خشمگین بسازد. می‌بینم که بلر جدا می‌نانو کراتین مو شود، کلاه خود را به گردنش آویزان می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و صورتش پوسته می‌نانو کراتین مو شود، و فریاد وحشیانه‌ای برمی‌آورد. من به طور تصادفی به مردی برخوردم که در ورودی یک گودال خمیده رنگ مو است. با خمیازه کشیدن و خائنانه از دریچه سیاه عقب نشینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و با دست چپش روی تیری ثابت می ماند.

در دست ررنگ مو است خود و برای چند ثانیه بمبی را نگه می رنگ مو دارد که در حال انفجار رنگ مو است. در سوراخ ناپدید می نانو کراتین مو شود، فورا می ترکد و پژواک وحشتناک انسانی از دل زمین به او پاسخ می دهد. مرد بمب دیگری را به دست می آورد. مرد دیگری با کلنگی که در آنجا پیدا بیبی لایت مو کرده رنگ مو است به دهانه یکی دیگر از حفر کراتینه مو شده ها ضربه می زند و می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و باعث رانش زمین می نانو کراتین مو شود و ورودی مسدود می نانو کراتین مو شود.

  رنگ مو قهوه ای متوسط بدون دکلره

بلوند پلاتینه اتوسا : سایه های متعددی را می بینم که بالای قبر زیر پا می گذارند و اشاره می کنند. از میان گروه ژنده‌دار زنده‌ای که تا این حد پیش رفته و پس از دویدن در برابر طوفان گلوله‌ها و گلوله‌های شکست ناپذیری که برای مقابله با آن‌ها پرتاب می‌نانو کراتین مو شود، به این سنگر رسیده رنگ مو است، من به سختی می‌توانم کسانی را که می‌شناسم بشناسم، درست مثل همه چیزهایی که قبلاً گذشته رنگ مو است.

زندگی ما ناگهان بسیار دور کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. تغییراتی در آنها وجود رنگ مو دارد. یک هیجان دیوانه کننده همه آنها را از خودشان بیرون می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “برای چی اینجا توقف می کنیم؟” یکی می گوید دندان هایش را به هم می سایند. “چرا ما به سراغ بعدی نمی رویم؟” یک ثانیه با عصبانیت از من می پرسد. “حالا ما اینجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

با چند پرش در آنجا خواهیم پروتئین تراپی مو بود!” “من هم می‌خواهم ادامه دهم.” – “من هم. آه، گرازها!” مثل بنرها خودشان را تکان می دهند. آنها شانس بقای خود را مانند شکوه حمل می کنند. آنها تسلیم ناپذیر، کنترل نکراتینه مو شده، سرمست با خود لایت و هایلایت مو هستند. ما منتظر می مانیم و در اثر ضبط کراتینه مو شده مهر می زنیم، این راه تخریب کراتینه مو شده عجیب که در امتبالیاژ مو داد دشت می پیچد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه