↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو کاکائویی

بهترین رنگ مو کاکائویی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو کاکائویی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو کاکائویی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو کاکائویی : و بنابراین، بخشی از تمدن ما کمترین تأثیر را از ایده های مدرن رنگ مو دارد. زنان همچنان در آشپزخانه‌ها و مهدکودک‌های مجزا، همان‌طور که هزاران سال رنگ مو است زحمت کشیده‌اند، می‌کشند. آنها شام خود را روی آتش جداگانه می پزند و هر کدام گروه کوچک خود را از کودکان تمام دکلره مو دارند که عموماً از آنها بد مراقبت می نانو کراتین مو شود، زیرا کار توسط یک آماتور آموزش ندیده انجام می نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : هر مورد فردی رنگ مو است و در هیچ دو موردی نمی توانید دقیقاً توضیح مشابهی بدهید. اما این تز من این رنگ مو است که علت هر چه باکراتینه مو شد، اگر علل علت را ردیابی کنید، نابرابری اقتصادی و امتیاز طبقاتی پیدا خواهید بیبی لایت مو کرد. در زندگی ثروتمندان مشهودتر رنگ مو است و حتی در زندگی فقرا که تجمل تظاهر به آنها اجازه بالیاژ مو داده نمی نانو کراتین مو شود مشهودتر رنگ مو است. فقرا در دنیایی زندگی می‌کنند که تحت سلطه نیروهایی رنگ مو است.

بهترین رنگ مو کاکائویی

بهترین رنگ مو کاکائویی : که به ندرت آن‌ها را درک می‌کنند، تحت فشار عظیمی قرار می‌گیرند که آنها را درهم می‌کوبد و ناپروتئین تراپی مو بود می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بدون اینکه بتوانند آن را ببینند یا لمس کنند. در دنیای فقرا اول از همه فقر وجود رنگ مو دارد. ناامنی اشتغال و ناکافی پروتئین تراپی مو بودن دستمزد و وحشت روزانه و ساعتی گرسنگی و تباهی وجود رنگ مو دارد. بالاتر از این، دنیایی از قدرت و تجمل رنگ مو است.

سرزمین عجایب شگفتی‌ها و هیجان‌ها، که از میان مه رنگی عاشقانه دیده می‌نانو کراتین مو شود. دختر طبقه کارگر که در اثر مشقت باری و فرزندآوری همیشگی به دنیا آمده، ساعت کوتاهی رنگ مو دارد که گونه هایش سرخ و زیبایی اش رسیده رنگ مو است. و از بهشت ​​بالای پله‌های او، موجودی مذکر در زره اعتبار طبقه حاکم – یعنی کت و شلوار – و دوش ماشین سواری، جواهرات و آب نبات و گل در اطراف او پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده پروتئین تراپی مو بود.

  ترکیب رنگ مو نسکافه ای با بژ

آغوشش را به روی او باز می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و پس از آن، هنگامی که ساعت کوتاهی از رستاخیز او به پایان می رسد، او تبدیل به هولاک خانگی یک کارگر یا زندانی یک فاحشه خانه می نانو کراتین مو شود. این رسم رنگ مو است که مددکاران اجتماعی و کلیساها به دنبال اطلاعاتی در مورد این موضوعات دردناک لایت و هایلایت مو هستند، با تعبالیاژ مو دادی از فاحشه ها مصاحبه کنند و از آنها در مورد علل “سقوط” آنها سوال کنند.

بنابراین شما آماری را می خوانید که نشان می دهد هفده درصد فحشا دلیل اقتصادی رنگ مو دارد، بیست و شش درصد آن ناشی از عشق به ظرافت و غیره رنگ مو است. بردگی مزدی ربطی به برده داری سفید، با محدود بیبی لایت مو کردن کلمه “اقتصادی” به غذا و سرپناه به هدف خود می رسند. فراموش بیبی لایت مو کردن این که دختران جوان تنها با نان زندگی نمی‌کنند.

بلکه با روبان‌ها، جوراب‌های ابریشمی، و نمایش‌های متحرک، و سفر به جزیره کونی، و هر چیز دیگری که باعث فرار لحظه‌ای از مشقت‌آمیز به سوی شادی می‌نانو کراتین مو شود. البته همه ما می دانیم که دختران ثروتمند مستحق شادی لایت و هایلایت مو هستند و ما آن را به طور طبیعی برای آنها فراهم می کنیم. اما دختران فقرا قرار رنگ مو است از همان دوران کودکی روزانه ده یا یازده ساعت در یک کارخانه پنبه کار کنند و لذتی که ما برای آنها فراهم می کنیم جانشین رنگ مو است.

همانطور که یک شاعر زن بیان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “پیوندهای گلف بسیار نزدیک به آسیاب قرار تمام دکلره مو دارند که تقریبا هر روز کودکان کار می توانند به بیرون نگاه کنند و مردان را در حال بازی ببینید.” چند سال پیش من و همسرم دعوت کراتینه مو شدیم تا با خانم مری جی. گود، نگهبان فاحشه خانه ها در ملاقات کنیم که علیه سیستم اختلاس پلیس قیام بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و آن را در روزنامه ها افشا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

  مدل موی رنگ و مش سال

همسرم از نزدیک او را در مورد روانشناسی افراد در کسب و کارش مورد سوال قرار بالیاژ مو داد، و او اصرار داشت که اکثر روسپی‌ها بیش از حد جنسی نداشتند و ذهن ضعیفی هم نداشتند. آنها زنانی پروتئین تراپی مو بودند که دوستشان داشتند و به آنها اعتماد داشتند و «به زیر انداخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند». همانطور که خانم گود آن را بیان بیبی لایت مو کرد، با خود گفتند: “دیگر هیچ وقت!

بهترین رنگ مو کاکائویی : بعد از این، آنها پول می دهند!” در واقع، علل فحشا تا حد زیادی اقتصادی رنگ مو است که سایر عوامل به سختی قابل ذکر رنگ مو است. فروش جنسی در جامعه وحشی ناشناخته رنگ مو است و در جامعه سوسیالیستی ناشناخته رنگ مو است. اگر اینجا و آنجا یک فرد منحط ترجیح می دهد جنس خود را بفروکراتینه مو شد تا اینکه سهم خود را از کار صادقانه در دنیای آزاد و عادلانه انجام دهد.

چنین فردی در بخش روانپزشکی یک بیمارستان دولتی بیمار می نانو کراتین مو شود. نیروهای اقتصادی، اولاً با گرسنگی مستقیم، زنان را به سمت فحشا می کشانند، و دوم، با آموزش معیارهای پولی و اعتبار، یعنی ایده آل زندگی بدون کار، که بهشتی رنگ مو است که ثروتمندان به دست می آورند و فقرا آرزوی آن را تمام دکلره مو دارند.

پلیس، سیرنگ مو استمداران و قضاتی که از دارایی ثروتمندان محافظت می کنند و افراد بی ارث را شکار می کنند، در این روند مشارکت تمام دکلره مو دارند. همچنین سردبیران روزنامه، رنگ مو استادان کالج، کشیشان خدا و واعظاناز عیسی، که شر اجتماعی را به «گناه اصلی» یا «ضعف طبیعت انسانی» نسبت می دهند. تا آنجا که به مردان مربوط می نانو کراتین مو شود.

  مدل رنگ مو مش و هایلایت

نیروهای اقتصادی از سه کانال اصلی عمل می کنند. ازدواج دیرهنگام، ازدواج بدون عشق و مشقت بار در همسران. شما حمایت و نگهداری از فاحشه خانه ها را با انواع مردان زیر خواهید یافت. اول، پسران جوانی که به آنها آموزش بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که ارضای انگیزه های جنسی آنها “مردانه” رنگ مو است. دوم، مردان جوانی که این را بدیهی می‌دانند که توانایی مالی ازدواج نتمام دکلره مو دارند.

سوم، مجردهای قدیمی که به ازدواج نگاه بیبی لایت مو کرده و به این نتیجه رسیده اند که این یک پیشنهاد پولی نیست. چهارم، مردان متاهلی که برای پول انتخاب کراتینه مو شده اند و به این نتیجه رسیده اند که «زنان خوب» لزوماً بدون جنسیت لایت و هایلایت مو هستند. و در نهایت، مردان متاهلی که همسرانشان با فرزندآوری مداوم و فشارهای جسمی و عصبی بردگی خانگی، قدرت جذب آنها را از دست بالیاژ مو داده اند.

بهترین رنگ مو کاکائویی : این دومی فقط در مورد همسران فقرا صدق نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این در مورد اعضای طبقات متوسط ​​و حتی طبقات ثروتمندتر صدق می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا شغل مدیریت بسیاری از خدمتکاران اغلب به اندازه انجام کار خود فرد تلاش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. توضیح اینکه چگونه مشقت‌های داخلی ناشی از فشار اقتصادی رنگ مو است، به خودی خود به مقاله کمی نیاز رنگ مو دارد. خانه جایی رنگ مو است که مرد دارایی جنسی خود را زیر قفل و کلید جدا نگه می رنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه