↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مروارید اصل

انواع رنگ مروارید اصل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مروارید اصل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مروارید اصل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مروارید اصل : او به سمت او برگشت و بدون سر و صدا پاسخ بالیاژ مو داد: “ده دلار پول نقد به من بده، تا بتوانی بقیه را ماه آینده به من بپردازی.” “من نمی توانم آن را انجام دهم – من آن را نگرفتم!” جورجیس اعتراض بیبی لایت مو کرد. من به شما می گویم که فقط یک دلار و یک چهارم دارم. زن به کار خود روی آورد.

رنگ مو : از آنجایی که اونا را از خیابان می شنید، ابتدا برای فرار از صداها می رفت و بعد برمی گشت چون نمی توانست جلوی آن را بگیرد. در پایان یک ربع دوباره با عجله از پله ها بالا رفت و از ترس اینکه در را بشالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مجبور کراتینه مو شدند در را باز کنند و اجازه دهند وارد نانو کراتین مو شود. هیچ بحثی با او نپروتئین تراپی مو بود. نمی‌توانستند به او بگویند که همه چیز خوب پیش می‌رود – از کجا می‌دانستند، گریه می‌بیبی لایت مو کرد – چرا، او داشت می‌مرد، داشت تکه تکه می‌کراتینه مو شد!

انواع رنگ مروارید اصل

انواع رنگ مروارید اصل : به او گوش کن – گوش کن! چرا، هیولا پروتئین تراپی مو بود – نمی کراتینه مو شد اجازه بالیاژ مو داد – باید کمکی برای آن وجود داشته باکراتینه مو شد! آیا آنها سعی بیبی لایت مو کرده اند دکتر بگیرند؟ آنها ممکن رنگ مو است پس از آن به او پول بدهند. آنها می توانند قول دهند – ماریجا اعتراض بیبی لایت مو کرد: “ما نمی توانستیم قول بدهیم، جورجیس.” ما پول نداشتیم.

به سختی توانستیم زنده بمانیم.» بانگ زد: “اما من می توانم کار کنم.” “من می توانم درآمد کسب کنم!” او پاسخ بالیاژ مو داد: «بله، اما ما فکر می‌بیبی لایت مو کردیم شما در زندان لایت و هایلایت مو هستید. چگونه می توانستیم بدانیم چه زمانی برمی گردی؟ آنها بیهوده کار نخواهند بیبی لایت مو کرد.» ماریجا ادامه بالیاژ مو داد که چگونه تلاش بیبی لایت مو کرده تا ماما پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و چگونه ده، پانزده، حتی بیست و پنج دلار و آن را نقد بیبی لایت مو کرده اند.

  ترکیب رنگ مو تنباکویی با فندقی

انواع رنگ مروارید اصل : او گفت: “و من فقط یک ربع وقت داشتم.” من هر سنت پولم را خرج بیبی لایت مو کرده‌ام، تمام آنچه در بانک داشتم. و من به دکتری که برای دیدن من آمده مدیون لایت و هایلایت مو هستم و او متوقف کراتینه مو شده رنگ مو است زیرا فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من قصد ندارم به او پول بدهم. و ما دو هفته اجاره به آنیل بدهکاریم، و او تقریباً گرسنه رنگ مو است، و می ترسد که بیرون بیاید. ما وام گرفته‌ایم و التماس بیبی لایت مو کرده‌ایم که زنده بمانیم.

و دیگر کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.» “و بچه ها؟” گریه Jurgis. «بچه ها سه روز رنگ مو است که به خانه نیامده اند، هوا خیلی بد رنگ مو است. آن‌ها نمی‌توانستند بدانند چه اتفاقی رنگ مو دارد می‌افتد – دو ماه قبل از اینکه انتظارش را داشتیم، ناگهان اتفاق افتاد.» جورگیس کنار میز ایستاده پروتئین تراپی مو بود و خودش را با دستش گرفت. سرش فرو رفت و دست‌هایش می‌لرزیدند.

به نظر می‌رسید که در حال سقوط رنگ مو است. سپس ناگهان آنیله از جایش بلند کراتینه مو شد و در حالی که در جیب دامن خود لگدمال می بیبی لایت مو کرد به سمت او آمد. او پارچه‌ای کثیف بیرون آورد که در گوشه‌ای از آن چیزی بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “اینجا، جورجیس!” او گفت: «من مقداری پول دارم. پالاوک! دیدن!” او آن را باز بیبی لایت مو کرد و شمرد – سی و چهار سنت.

او گفت: «حالا برو، و سعی کن خودت یکی بیاور. و شاید بقیه بتوانند کمک کنند – شما مقداری پول به او بدهید. او یک روز به شما بازپرداخت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و این به او کمک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که چیزی برای فکر بیبی لایت مو کردن داشته باکراتینه مو شد، حتی اگر موفق ننانو کراتین مو شود. وقتی او برگردد، شاید تمام نانو کراتین مو شود.» و به این ترتیب زنان دیگر محتویات دفترچه های جیب خود را پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  رنگ مو دخترانه ناز

بیشتر آنها فقط سکه و نیکل داشتند، اما همه را به او بالیاژ مو دادند. خانم اولشفسکی که در همسایگی زندگی می بیبی لایت مو کرد و شوهری داشت که یک قصاب گاو ماهر، اما مردی شراب خوار پروتئین تراپی مو بود، تقریباً نیم دلار بالیاژ مو داد، به اندازه ای که کل مبلغ را به یک دلار و ربع رساند. سپس آن را به جیب خود رانده، هنوز هم آن را محکم در مشت خود نگه داشته، و شروع به دور در اجرا. فصل نوزدهم تابلویی را از پنجره طبقه دوم بر فراز سالنی در خیابان تاب می‌خورد.

در کناری نشانه دیگری پروتئین تراپی مو بود، با دستی که به سمت بالا پله‌های تیره و تار اشاره می‌بیبی لایت مو کرد. رفت تا آنها را، سه در یک زمان. مادام هاوپت در حال سرخ بیبی لایت مو کردن گوشت خوک و پیاز پروتئین تراپی مو بود و درش را نیمه باز گذاشته پروتئین تراپی مو بود تا دود آن خارج نانو کراتین مو شود. وقتی سعی بیبی لایت مو کرد به آن ضربه بزند، در بقیه راه باز کراتینه مو شد، و او نگاهی اجمالی به او انداخت، در حالی که یک بطری سیاه به لب هایش برگشته پروتئین تراپی مو بود.

سپس با صدای بلندتر در زد و او شروع بیبی لایت مو کرد و آن را کنار گذاشت. او یک زن هلندی پروتئین تراپی مو بود، بسیار چاق – وقتی راه می‌رفت مثل یک قایق کوچک روی اقیانوس می‌غلتید و ظرف‌های داخل کمد همدیگر را تکان می‌بالیاژ مو داد. او یک لفاف کثیف آبی پوشیده پروتئین تراپی مو بود و دندان هایش سیاه پروتئین تراپی مو بود. “رای رنگ مو است؟” او گفت، هنگامی که او را دید.

انواع رنگ مروارید اصل : در تمام طول راه مثل دیوانه دویده پروتئین تراپی مو بود و آنقدر بند آمده پروتئین تراپی مو بود که به سختی می توانست حرف بزند. موهایش پر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و چشمانش وحشی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – شبیه مردی پروتئین تراپی مو بود که از قبر برخرنگ مو استه رنگ مو است. “همسر من!” نفس نفس زد “سریعتر بیا!” مادام هاوپت ماهیتابه را به یک طرف گذاشت و دستانش را روی لفافش پاک بیبی لایت مو کرد. “میخوای من بیام برای پرونده؟” او پرسید. جورجیس نفس نفس زد: «بله. او گفت: “من تازه از یک پرونده برگشتم.” «وقتی برای خوردن شامم نداشتم.

  رنگ مو یخی دودی زیتونی

هنوز – اگر خیلی بد باکراتینه مو شد – ” “بله – این رنگ مو است!” گریه بیبی لایت مو کرد “پیرمرد، لانه، شاید – رای شما پرداخت؟” “من – من – چقدر می خواهی؟” Jurgis لکنت زبان. “بیست و پنج دلار.” صورتش افتاد. او گفت: “من نمی توانم آن را پرداخت کنم.” زن از نزدیک او را تماشا می بیبی لایت مو کرد. “چقدر پرداخت می کنید؟” او خورنگ مو است. “آیا باید همین الان پرداخت کنم؟” “آره؛ همه مشتریان من این کار را می کنند.» در عذابی از ترس شروع بیبی لایت مو کرد: “من – من پول زیادی ندارم.” “من در دردسر پروتئین تراپی مو بوده ام و پولم از بین رفته رنگ مو است.

اما من – هر سنت – را به محض اینکه بتوانم به شما می پردازم. می توانم کار کنم-” “رای کار شمرنگ مو است؟” “من الان جایی ندارم. من باید یکی بگیرم اما من-” “الان چقدر دارید؟” او به سختی توانست خود را مجبور به پاسخ الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی گفت «یک دلار و ربع»، زن در چهره او خندید. او گفت: «نمی‌توانم برای یک دلار و ربع کلاهم را بر سر بگذارم.

انواع رنگ مروارید اصل : او در حالی که صدایش شکسته کراتینه مو شد، التماس بیبی لایت مو کرد: “این تمام چیزی رنگ مو است که من دارم.” من باید یکی بگیرم. همسرم خواهد مرد. من نمی توانم کمکی به آن نکنم – من -” مادام هاوپت گوشت خوک و پیازش را روی اجاق گذاشته پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه