↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل مو با رنگ قهوه ای

مدل مو با رنگ قهوه ای | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل مو با رنگ قهوه ای را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل مو با رنگ قهوه ای را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل مو با رنگ قهوه ای : سپس از اسب پیاده کراتینه مو شدند تا کشتی بگیرند، و با بستن افسارها، هر یک به کمربند خود، با خشم کمر و اندام یکدیگر را گرفتند، و برای تسلط تلاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

رنگ مو : که شارژر او را سوار بیبی لایت مو کردی و خود را در پست او پوشاندی.” فرامورز دوباره به او ملحق کراتینه مو شد، «شاید تو عقلت را از دست بالیاژ مو داده‌ای، من همان کسی لایت و هایلایت مو هستم که دیروز با تو درگیر کراتینه مو شدم و تقریباً تو را خاموش بیبی لایت مو کردم؛ و به لطف خدا امروز مرده‌ای». “نام تو چیست؟” نام من رستم رنگ مو است که از نسل جنگجویان رنگ مو است و لذت من در مبارزه با شیران جنگ و ریختن خون دلاوران رنگ مو است.

مدل مو با رنگ قهوه ای

مدل مو با رنگ قهوه ای : کسل کننده ترین صحنه را با شادی پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از این رو اکنون با لبخندی بر پیشانی ام، تو را ملاقات می کنم.” اما بارزو گمان بیبی لایت مو کرد که صدا و عمل حریف او مانند روز قبل نیست که شنیده و دیده پروتئین تراپی مو بود، هرچند در زره و اسب تفاوتی وجود نداشت، بنابراین گفت: «شاید اسب سواری که من به او می‌گویم. دیروز که با او مواجه کراتینه مو شد مجروح یا مرده رنگ مو است.

به این ترتیب، فرامورز به طرف حریفش شتافت، با تبر جنگی خود ضربات متعددی به او زد و طناب او را با سرعت صاعقه از بند زین بیرون کشید و جایزه او را تضمین بیبی لایت مو کرد. او ممکن پروتئین تراپی مو بود در یک لحظه به وجود خود پایان دهد، اما ترجیح بالیاژ مو داد او را زنده نگه رنگ مو دارد، و او را به عنوان یک اسیر نشان دهد. افراسیاب با دیدن وضعیت خطرناک بارزو، با تمام لشکر خود به نجات او آمد.

اما کای خسرو به همان اندازه در آماده باش پروتئین تراپی مو بود و رستم را همراهی می بیبی لایت مو کرد و او با پیشروی به حمایت فرامرز، حلقه دیگری را به دور گردن بارزوی که قبلاً اسیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود انداخت تا از امکان فرار او جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. هر دو ارتش اکنون درگیر کراتینه مو شدند و تورانی ها تلاش های مذبوحانه زیادی برای بازیابی رهبر غول پیکر خود انجام بالیاژ مو دادند، اما همه مانورهای آنها بی نتیجه پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو قهوه ای سوخته تیره

مبارزه به کراتینه مو شدت و با کشتار کراتینه مو شدید ادامه یافت تا زمانی که هوا تاریک کراتینه مو شد و سپس متوقف کراتینه مو شد. دو پادشاه به مواضع مربوطه که قبل از وقوع درگیری گرفته پروتئین تراپی مو بودند بازگشتند. تورانی ها برای از دست بالیاژ مو دادن بارزو در عمیق ترین اندوه پروتئین تراپی مو بودند. و پیرانویسا با توصیه به عقب نشینی فوری در سراسر جیحون، افراسیاب از توصیه او پیروی بیبی لایت مو کرد و بی‌درنگ ایران را با تمام نیروهایش ترک بیبی لایت مو کرد.

مدل مو با رنگ قهوه ای : کای خسرو به مناسبت پیروزی دستور ضیافت بزرگی بالیاژ مو داد. و هنگامی که برزو را پیش او آوردند، دستور اعدام فوری او را صادر بیبی لایت مو کرد. اما رستم چون او را بسیار جوان می‌دانست و فکر می‌بیبی لایت مو کرد که هنوز به وسیله نمونه وحشی تورانیان فاسد و تحقیر نکراتینه مو شده رنگ مو است، درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که او را نجات دهند و به او بدهند تا به سیستان بفرستد. و درخورنگ مو است او به سرعت اجابت کراتینه مو شد.

مادر بارزو که شاهرو نام داشت، وقتی شنید که پسرش زندانی رنگ مو است، به کراتینه مو شدت گریه بیبی لایت مو کرد و به سوی ایران و از آنجا به سیستان شتافت. اتفاقاً در کار رستم دختری آوازخوان [50] وجود داشت، یکی از آشنایان قدیمی او که بسیار به او وابسته پروتئین تراپی مو بود و هدایای بزرگی به او می‌بالیاژ مو داد و او را با دوست‌داشتنی‌ترین القاب صدا می‌بیبی لایت مو کرد تا شاید او باکراتینه مو شد.

  مدل رنگ مو مش قهوه ای

او را در امر مهمی که در اندیشه داشت به خدمت او آوردند. به زودی موضوع او توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد و مقدمات بلافاصله تنظیم کراتینه مو شد و به دست این دختر آوازخوان مخفیانه مقداری غذا برای بارزو فرستاد که در آن حلقه ای را پنهان بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تا او را از نزدیک پروتئین تراپی مو بودنش آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. وقتی حلقه را پیدا بیبی لایت مو کرد، پرسید چه کسی غذا را به او بالیاژ مو داده رنگ مو است.

پاسخ او این پروتئین تراپی مو بود: “زنی به تازگی از ماچین آمده رنگ مو است.” این برای او هوش لذت بخشی پروتئین تراپی مو بود، و او نتوانست فریاد بزند: “آن زن مادر من رنگ مو است، من از خدمات شما سپاسگزارم، اما یک بار دیگر، اگر می توانید، یک پرونده بزرگ برای من بیاورید تا بتوانم خودم را آزاد کنم. از این زنجیر.” دختر خواننده قول کمک به او را بالیاژ مو داد. و پس از گفتن خورنگ مو استه های پسرش به شاه رو، پرونده ای را به او رساند و تصمیم گرفت که او را در پرواز همراهی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

سپس بارزو درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که سه اسب ناوگان را تهیه بیبی لایت مو کرده و در فاصله کوتاهی در زیر دیوارها آماده نگه تمام دکلره مو دارند. و این کار نیز در شب انجام کراتینه مو شد، او و مادرش و دختر آوازخوان، فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و مسیر خود را به سمت توران دنبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اتفاقاً رستم در این هنگام بین ایران و سیستان در حال تردد پروتئین تراپی مو بود و برای لذت خود به شکار الاغ یا الاغ وحشی می‌پرداخت و تصادفاً با پناهندگانی که سعی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

مدل مو با رنگ قهوه ای : از او دوری کنند، افتاد، اما نتوانستند آنها را تحت تأثیر قرار دهند. هدفشان این پروتئین تراپی مو بود که با تمام قدرت با او مخالفت کنند و رقابت کراتینه مو شدیدی درگرفت. هر دو طرف خسته کراتینه مو شدند، کمی رنگ مو استراحت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، وقتی رستم از برزو پرسید که چگونه آزادی خود را به دست آورده رنگ مو است. «خداوند متعال مرا از اسارتی که متحمل کراتینه مو شدم آزاد بیبی لایت مو کرد». “و این دو زن چه کسانی لایت و هایلایت مو هستند؟” بارزو پاسخ بالیاژ مو داد: یکی از آنها مادر من رنگ مو است.

  مدل رنگ مو بلوند دودی

آن دختر آوازخوان خانه توست. رستم کنار رفت و صبحانه را صدا زد و در خیال خود به این فکر بیبی لایت مو کرد که مصلحت رنگ مو است برزو را مسموم کنند، ماده مضری را در غذا مخلوط بیبی لایت مو کرد و برای او فرستاد تا بخورد. تازه می خورنگ مو است آن را بگیرد که مادرش گریه بیبی لایت مو کرد: پسرم مراقب باش! و دستش را از ظرف بیرون کشید. اما دختر خواننده بخشی از آن را خورد و در دم جان باخت.

با دیدن این صحنه هولناک، برزو با خشم به جلو برخرنگ مو است و رستم را به خاطر خیانتش با کراتینه مو شدیدترین عبارات سرزنش بیبی لایت مو کرد. “پیرمرد! آیا تو در میان روسای جنگجو جایی لایت و هایلایت مو هستی و آیا آنچه را که باعث رسوایی می نانو کراتین مو شود انجام می دهی؟ آیا از نامی پست نمی ترسی، از اباحه و شرم دائمی نمی ترسی؟ ای، نمی توانی به خدا امید داشته باشی.

مدل مو با رنگ قهوه ای : وقتی تو به این ترتیب ناپاک ایستاده ای، بی آبرو، دروغگو، مثل الان؛ تو هم در نزاع، بی انصافی، خیانتکار، به هر بهانه ای جانم را می گیری!» سپس با حالتی تهدیدآمیز فریاد زد: “اگر مردی، برخیز و بجنگ!” رستم از این که او را شناسایی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شرمنده کراتینه مو شد و با اخم به تمسخر برخرنگ مو است. آنها ملاقات آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تبرهای جنگی خود را در دست داشتند و مانند ابرهای شب سیاه به نظر می رسیدند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه