نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بالیاژ مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

بالیاژ زرشکی

بالیاژ زرشکی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بالیاژ زرشکی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بالیاژ زرشکی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

14 ژانویه 2024

بالیاژ زرشکی : دزد اسب،’ هر دو صدا زدند و سپس اسلحه را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند اسب چنان پرش ناگهانی بیبی لایت مو کرد که کارمند ما یک باب بالیاژ مو داد و افتاد برآمدگی روی زمین “‘فکر می کنم’ یکی از ناظران در حالی که از جا پرید تا نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، گفت: فکر می کنم شما او را به عنوان گوشت گوسفند به ضرب گلوله کشته اید.

رنگ مو : و بعد، وقتی دید که کیست، “اوه پروردگارا!’ او گفت: “اگر کارمند محله ما نباکراتینه مو شد.” باید هدف می گرفتی در پاهایش، و او را مستقیماً نکشته.’ “‘کاری که انجام کراتینه مو شده انجام کراتینه مو شده رنگ مو است و نمیتوان کمکی بیبی لایت مو کرد’ گفت دیگری. ‘حداقل گفته زودتر اصلاح کراتینه مو شد ما باید گوش هایمان را بسته نگه داریم و او را برای مدتی دفن کنیم.

بالیاژ زرشکی

بالیاژ زرشکی : در حالی که در میان یونجه در انبار.’ “بله! آنها این کار را آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و وقتی تمام کراتینه مو شد آنها را دراز کشیدند تا رنگ مو استراحت کنند. بعد از مدتی یک نفر آمد پف و مهر، که زمینه دوباره تکان بالیاژ مو داد دو نفری که در میان یونجه دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند، یکدیگر را تکان بالیاژ مو دادند، زیرا آنها فکر بیبی لایت مو کردم دوباره دزد رنگ مو است.

لینک مفید : بالیاژ مو

نزدیک انبار یک پله پروتئین تراپی مو بود، و در آنجا تازه وارد با بار خود نشست و شروع به صحبت بیبی لایت مو کرد. خودش او چند روز قبل در مزرعه ای خوک ها را می کشت و فکر می بیبی لایت مو کرد برای کارش دستمزد خیلی کمی گرفته رنگ مو است، دستمزد خیلی کم و همچنین تخته کوچک، و بنابراین او راه افتاده پروتئین تراپی مو بود.

بالیاژ زرشکی : بزرگترین خوک فروش را دزدیده پروتئین تراپی مو بود. ‘او معاوضه با یک خرس همیشه بدترین حالت را رنگ مو دارد،’ او گفت؛ ‘و همینطور رنگ مو است بهتر رنگ مو است به خود کمک کنیم تا به آنچه درست رنگ مو است کمک کنیم و سهم کمی بهتر رنگ مو است بیش از یک دعوای حقوقی طولانی اما مرگ تلخ! اگر خودم را فراموش نبیبی لایت مو کرده ام.

  مدل بالیاژ دودی

لینک مفید : بالیاژ روشن روی موی تیره

دستکش؛ اگر آنها را در مزرعه پیدا کنند، به زودی متوجه خواهند کراتینه مو شد که چه کسی رنگ مو دارد خوک خود را به ارث برده اند.’ و همانطور که این را گفت، پشت سرش پیچید دستکش “دو نفری که در انبار پروتئین تراپی مو بودند دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند و به همه اینها گوش می بالیاژ مو دادند. “‘کسی که برای دیگران تله بگذارد خودش به دام می‌افتد.

بالیاژ زرشکی : گفت یکی “‘دزدی از دزد گناهی نرنگ مو دارد’ دیگری گفت؛ ‘و هیچکس به دار آویخته کراتینه مو شده رنگ مو است، نجات کسانی که نمی توانند درست دزدی کنند. گرفتن آن بسیار سرگرم کننده خواهد پروتئین تراپی مو بود به روشی آسان از شر منشی ما خلاص شوید و به جای آن یک خوک چاق سامبره مو بگیرید. فکر کنم پیر پسر، بهتر رنگ مو است.

لینک مفید : بالیاژ امبره

با هم تعویض کنیم.’ “دیگری با این حرف از خنده منفجر کراتینه مو شد و بنابراین آنها خوک را بیرون انداختند از کیسه و پرتاب در منشی ما، سر از همه، کلاه و همه، و دهان گونی را تا جایی که می توانستند محکم بستند. “همانطور که بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، دزد برگشت با دستکش هایش پرواز بیبی لایت مو کرد.

بالیاژ زرشکی : گونی را رپروتئین تراپی مو بود و با قدم‌هایی به خانه رفت. آنجا گونی را انداخت پایین روی زمین در پای خوبش. “‘این چیزی رنگ مو است که من به آن می گویم یک خوک زن، پیرزن،’ او گفت. “‘چه بزرگ!’ گفت خوبه ‘هیچ چیز برای چشم خیلی خوب نیست، اما نه به دهان بدون گوشت نمی توان زندگی بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : سامبره و بالیاژ مو چیست

زیرا گوشت متعلق به انسان رنگ مو است رنگ مو استحکام – قدرت. بهشت را شکر که اکنون کمی گوشت در خانه داریم و خواهیم داشت بتواند مدتی خوب زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.’ “‘من بزرگترین چیزی را که می توانستم برداشتم’ مردی که در خانه اش نشسته پروتئین تراپی مو بود گفت صندلی راحتی بیبی لایت مو کرد و پف بیبی لایت مو کرد.

  بهترین آرایشگاه برای بالیاژ
[balayage]

بالیاژ زرشکی : عرق پیشانی اش را پاک بیبی لایت مو کرد. ‘او هر دو را داشت شلوار و کشو، او خوب پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، که پروتئین تراپی مو بود.’ که توسط او به این معنی که خوک خوب تغذیه و چاق پروتئین تراپی مو بود. سپس ادامه بالیاژ مو داد، “گوشت داری؟” در خانه، پیرزن؟’ “‘نه’ او گفت؛ ‘گوشت! از کجا باید گوشت تهیه کنم؟’ “‘پس آتش را درست کنید.

لینک مفید : فرق بالیاژ با سامبره چیست

مرد گفت ؛ ‘و چاقوی خود را تیز کنید و برش دهید کمی آن را با نمک تفت دهید و اجازه دهید یک گوشت خوک خرد کراتینه مو شده بخوریم.’ “او همانطور که او گفت بیبی لایت مو کرد و دهان کیسه را باز بیبی لایت مو کرد و عادل پروتئین تراپی مو بود رفتن به قطع بیبی لایت مو کردن یک رنگ مو استیک “‘این همه چیست؟’ او گریست. ‘او ران خود را سوار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

بالیاژ زرشکی : زمانی که او کفش هایش را دید. ‘و او مثل زغال سیاه رنگ مو است.’ “‘نمیدانی’ شوهرش گفت؛ همه گربه ها در تاریکی خاکستری لایت و هایلایت مو هستند و همه خوک سیاه.’ “‘به جرات میگویم’ او گفت؛ اما سیاه یا سفید همیشه روشن رنگ مو است و مه مثل زغال اخته نیست این خوک شلوار به تن رنگ مو دارد.’ “‘طاعون او را ببرد!’ مرد گفت ‘من به اندازه کافی خوب می دانم.

لینک مفید : آمبره بالیاژ چیست

که او با او پوشیده کراتینه مو شده رنگ مو است تمام پاهایش چاق من او را حمل نبیبی لایت مو کردم تا زمانی که عرق روی بدنم جاری کراتینه مو شد صورت؟’ “‘نه، نه!’ گفت خوبه ‘او سگک های نقره ای در کفش هایش رنگ مو دارد و دکمه های نقره ای روی زانوهایش. من! اگر منشی محله ما نیست! او فریاد زد “‘به شما می‌گویم این خوک چاق پروتئین تراپی مو بود.

  تفاوت بالیاژ و آمبره و هایلایت

بالیاژ زرشکی : که گرفتم’ مرد در حالی که به سمت بالا پرید گفت ببینید اوضاع چگونه پروتئین تراپی مو بود ‘خب! خوب! دیدن باور بیبی لایت مو کردن رنگ مو است.’ ما پروتئین تراپی مو بود منشی، هم با کفش و هم سگک. اما، برای همه، او به آن پایبند پروتئین تراپی مو بود، این پروتئین تراپی مو بود چاق ترین خوکی که توی گونی گذاشته پروتئین تراپی مو بود. “‘اما کاری که انجام کراتینه مو شده قابل لغو نیست’ او گفت؛ “بهترین بنده یکی رنگ مو است.

لینک مفید : بالیاژ دخترانه تیره

خود خود؛ اما، با همه اینها، کمک خوب رنگ مو است، حتی اگر از آن خارج نانو کراتین مو شود قابلمه فرنی؛ مریم ما را بیدار کن پیر دختر.’ “حالا باید بدانید که مریم دختر آنها پروتئین تراپی مو بود، دختری آماده و قابل اعتماد. او قدرت یک مرد را نیز داشت و همیشه حواسش به او پروتئین تراپی مو بود. بنابراین او قرار پروتئین تراپی مو بود کارمندمان را ببریم.

بالیاژ زرشکی : او را در مکانی دور از دسترس دفن کنیم تا هرگز نباید از او چیزی شنید. اگر او این کار را می بیبی لایت مو کرد، باید یک لباس کار جدید که برای مادرش در نظر گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “خب! خانم کارمند ما را دور بدنش گرفت، او را به پشت انداخت، و از مزرعه خارج کراتینه مو شد و فراموش نبیبی لایت مو کرد که کلاهش را بررنگ مو دارد.

لینک مفید : بالیاژ دودی نقره ای

اما کی او کمی از راه را رفته پروتئین تراپی مو بود، صدای کمانچه را شنید، زیرا یک کمانچه وجود داشت در مزرعه ای نزدیک جاده می رقصید، و بنابراین او به داخل خزید و کارمند ما را گذاشت به صورت عمودی پشت پله های پشتی آنجا نشست و کلاهش را در میان گذاشت دستانش، درست مثل اینکه رنگ مو دارد صدقه می خواهد و تکیه بالیاژ مو داده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه