نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

سامبره مو | بورن لیدی | رنگ مو

مدل موی رنگ شده سامبره

مدل موی رنگ شده سامبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل موی رنگ شده سامبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل موی رنگ شده سامبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : چه بیبی لایت مو کردی؟ عروس؟’ خوب گفت: سعی در پنهان بیبی لایت مو کردن حماقت خود را. “‘اوه! همانطور که تو به من دستور بالیاژ مو دادی انجام بالیاژ مو دادم، مادر. در باغ کلم آویزان پروتئین تراپی مو بود، و چون بزرگترین چیز آنجا پروتئین تراپی مو بود، آن را گرفتم و کوچکش بیبی لایت مو کردم، و بعد در سوپ می جوکراتینه مو شد.’ “آوو دودکش را به گوشه دودکش دوید.

رنگ مو : دیگ را پاره بیبی لایت مو کرد و چرخید آن را وارونه با تمام آنچه در آن پروتئین تراپی مو بود. سپس دوباره آن را پر بیبی لایت مو کرد و گذاشت آن را برای جوشاندن اما وقتی وقت داشت به مت نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند کاملاً احساس می بیبی لایت مو کرد بهت زده. “‘چرا شما چنین شخصیتی لایت و هایلایت مو هستید؟’ او گریست. “‘من همان کاری را بیبی لایت مو کردم.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : که تو به من گفتی، مادر،’ گفت مت. ‘اول من همه را به خودم مالیدم با پتکا برای اینکه خودم را برای عروسم شیرین کنم و بعد پاره بیبی لایت مو کردم بالش را باز کنم و خودم را در پرهای ظریف بگذارم.’ “خب، خوب، تا جایی که می توانست آن را خاموش بیبی لایت مو کرد و آن را برداشت از پسرش پر بیبی لایت مو کرد و او را تمیز بیبی لایت مو کرد.

  سامبره موی خیلی کوتاه

لینک مفید : سامبره مو

و لباس تازه پوشید به او. “پس بالاخره آنها قرار پروتئین تراپی مو بود عروسی را برگزار کنند، اما ابتدا مت باید به شهر و فروش یک گاو برای خرید وسایل عروس. خوب گفته پروتئین تراپی مو بود او چه باید بالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آغاز و پایان آنچه او گفت این پروتئین تراپی مو بود او قرار پروتئین تراپی مو بود حتما چیزی برای گاو بیاورد. بنابراین هنگامی که او به با گاو به بازار آمد.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : و آنها از او پرسیدند که چه چیزی برای او خواهد داشت، آنها نمی‌توانست جواب دیگری جز آنچه که باید داشته باکراتینه مو شد از او دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند چیزی برای او. پس بالاخره یک قصاب آمد و از او التماس بیبی لایت مو کرد که بگیرد گاو را دنبال کنید و در خانه دنبالش کنید، و او حتماً به او چیزی می دهد.

لینک مفید : انواع مدل سامبره مو

برای او. بله، مت با گاو رفت و وقتی به گاو رسید خانه قصاب قصاب به کف دست مت تف بیبی لایت مو کرد و گفت- “‘آنجا، شما چیزی برای گاو خود دارید، اما به آن نگاه کنید.’ «مت به همان اندازه با احتیاط رفت که انگار تخم‌مرغ‌ها را پا می‌گذاشت و دستش را گرفته پروتئین تراپی مو بود. بسته اما زمانی که تا چهارراهی که به آن منتهی می کراتینه مو شد.

[sombre]

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : رسید مزرعه آنها، او با کشیش ملاقات بیبی لایت مو کرد که با ماشین آمد. “‘پسر من دروازه را برای من باز کن’ گفت: کشیش. “پس پسر با عجله دروازه را باز بیبی لایت مو کرد، اما با این کار فراموش بیبی لایت مو کرد که چه چیزی در کف دستش پروتئین تراپی مو بود و دروازه را با دو دست گرفت، به طوری که آنچه به دست آورد چون گاو روی دروازه مانده پروتئین تراپی مو بود.

  سامبره خاکستری

لینک مفید : سامبره در رنگ مو

پس وقتی دید که از بین رفته رنگ مو است صلیب گرفت و گفت: احترام او چیزی را از او گرفته رنگ مو است. “اما وقتی کشیش از او پرسید که آیا عقلش را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است، و گفت که این کار را بیبی لایت مو کرده رنگ مو است چیزی از او نگرفت، مت چنان خشمگین کراتینه مو شد.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : که کشیش را به قتل رساند ضربه زد و او را در باتلاقی کنار راه دفن بیبی لایت مو کرد. “پس وقتی به خانه رسید همه چیز را به مادرش گفت و او یک بز را ذبح بیبی لایت مو کرد و آن را در جایی گذاشت که مت کشیش را گذاشته پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ مو سامبره جدید

اما او کشیش را در جای دیگری دفن بیبی لایت مو کرد. و زمانی که او این کار را انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود یک قابلمه بروس را روی آتش آویزان بیبی لایت مو کرد و وقتی پخته کراتینه مو شد درست بیبی لایت مو کرد مت در مسابقات انگل و اسپلیت می نشیند. در همین حین او بالا رفت پشت بام را با گلدان و بروس را در دودکش ریخت، به طوری که آن را روی پسرش جاری کراتینه مو شد “روز بعد کلانتر آمد.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : بنابراین وقتی کلانتر از او پرسید، مت نپرسید می گویند که او کشیش را کشته رنگ مو است، و بیشتر، او کاملا آماده پروتئین تراپی مو بود به کلانتر نشان دهید که او در کجا “احترام” گذاشته پروتئین تراپی مو بود. اما وقتی کلانتری مت پرسید که در چه روزی اتفاق افتاده رنگ مو است، مت گفت: روزی پروتئین تراپی مو بود.

  مدل سامبره روشن

لینک مفید : رنگ مو سامبره عروس

که باران آمد در سراسر جهان بگردید.’ “بنابراین وقتی به جایی که کشیش را دفن بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، کلانتر رسید بز را بیرون کشید و پرسید – “‘شاخ کشی شما داشتید؟’ “حالا که داوران ماجرا را شنیدند، تصمیم گرفتند که پسر کاملاً از عقل خود خارج کراتینه مو شد و بنابراین آزاد کراتینه مو شد. “پس از همه چیز قرار پروتئین تراپی مو بود عروس بایستد و خوب صحبت طولانی داشت با پسرش، و به او دستور بالیاژ مو داد.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : که هنگام نشستن، حتماً رفتار زیبایی داشته باکراتینه مو شد جدول. او قرار پروتئین تراپی مو بود زیاد به عروس نگاه نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، بلکه باید به او نگاه می بیبی لایت مو کرد او اکنون و پس از آن نخود فرنگی ممکن رنگ مو است خودش بخورد، اما باید آن را تقسیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : جدیدترین مدل سامبره مو

با او تخم می گذاشت و قرار نپروتئین تراپی مو بود رنگ مو استخوان های پا را در کنارش بگذارد میز، اما آنها را مرتب در بشقاب خود قرار دهد. “بله، مت همه این کارها را انجام می‌دهد، و او این کار را به خوبی انجام بالیاژ مو داد. بله، او همه این کارها را انجام بالیاژ مو داد مادرش به او دستور بالیاژ مو داد.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : نه چیز دیگری. اول، او به سرقت رفت گله گوسفندان، و چشم از همه گوسفندها و بزهایی که می توانست بیرون آورد پیدا بیبی لایت مو کرد و آنها را با خود برد. پس وقتی برای شام رفتند با او نشست پشتش به عروسش اما به یکباره چشم گوسفندی به او انداخت که به صورتش اصابت بیبی لایت مو کرد.

  سامبره دودی صدفی

لینک مفید : رنگ مو سامبره دخترانه

و اندکی بعد از بازیگری دیگری، و او ادامه بالیاژ مو داد. در مورد تخم‌مرغ‌ها، او همه را تا حد خودش خورد گونه خود، به طوری که مزه، اما زمانی که نخود آمد و آنها را با او در میان گذاشت. و وقتی کمی غذا خوردند، مت گذاشت پاهایش روی هم قرار گرفت و پاهایش روی صفحه اش بالا رفت. “شب، وقتی قرار پروتئین تراپی مو بود بخوابند، خانم خسته و خسته پروتئین تراپی مو بود.

مدل موی رنگ کراتینه مو شده سامبره : زیرا فکر می بیبی لایت مو کرد داشتن چنین احمقی برای شوهرش خوب نیست. بنابراین او گفت چیزی را فراموش بیبی لایت مو کرده و باید کمی بیرون برود.

لینک مفید : مدل رنگ موی کوتاه سامبره

اما او می توانست مرخصی مت; او را دنبال می بیبی لایت مو کرد، برای اینکه حقیقت را بگویم، او پروتئین تراپی مو بود ترسید که دیگر برنگردد “‘نه! نه! دراز بکش، می گویم،’ گفت عروس ‘ببینید، اینجا طولانی رنگ مو است.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱