نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

فرق سامبره و آمبره

فرق سامبره و آمبره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت فرق سامبره و آمبره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با فرق سامبره و آمبره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

13 ژانویه 2024

فرق سامبره و آمبره : اما بالیاژ مو دادگاه گفت که می توان این سوال را مطرح بیبی لایت مو کرد. شاهد باشید. – من متعهد کراتینه مو شدم که نگذارم نامش را بگویید؛ آن شخص نامش را امضا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، لوئیزا ترویت؛ اطلاعات از طریق نامه به دست آمد؛ دلیلش را نگفتم، چون فکر می‌بیبی لایت مو کردم او ممکن رنگ مو است به قتل برسد.

رنگ مو : نامه‌ها را ندارم و نمی‌توانم محتوای آن را بگویم؛ نامه که دریافت بیبی لایت مو کردم به تعهدی نیاز داشت که نخواهم گفت: به من دستور بالیاژ مو دادند که نامه ام را بدون هیچ مکان مشخصی به اداره پست بفرستم؛ نماینده لوئیزا ترویت مرد پروتئین تراپی مو بود.

فرق سامبره و آمبره

فرق سامبره و آمبره : صبح روز بعد او را در اتاقم دیدم. من از او که نامه را نوشته رنگ مو است یاد نگرفتم. او شخص زن را در نامه ای که برای من نوشته پروتئین تراپی مو بود توصیف نبیبی لایت مو کرد، فقط ظاهر کلی او را توصیف بیبی لایت مو کرد. پورنل گفت که نامه را سوزاند. آقای براون نامه یا مدرک تخریب آن را خورنگ مو است. من هرگز خودم ننوشتم، اما دوستم، آقای هنری، نوشت.

لینک مفید : ایرتاچ

او را در خیابان مارکت بین سوم و چهارم، در ساعت فروشگاه تیلور و پلدینگ، در طول هفته گذشته؛ طی نامه ای با نماینده لوئیزا تماس گرفتم تا اطلاعات را به دست بیاورم؛ هیچ وقت نشنیدم اسمش را بگوید؛ نه رنگی پروتئین تراپی مو بود و نه سفید؛ تماس می گیریم شاهد به آقای براون گفت: آنها با ما خون مخلوط آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل های سامبره مو

فرق سامبره و آمبره : او چنین گفت؛ من هرگز نامه ای دریافت نبیبی لایت مو کردم. برای رابرت جی هنری نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. بخشی از نامه برای من نوشته کراتینه مو شده رنگ مو است، اما به من ارسال نکراتینه مو شده رنگ مو است. لوئیزا ترویت که نوشته پروتئین تراپی مو بود، اظهار داشت که برای این اطلاعات 100 دلار برای یکی از فراری ها می خواهد.

لینک مفید : چند نمونه آمبره

او به فروشگاه تیلور پلدینگ ارجاع کراتینه مو شد و آقای هنری در آنجا با او ملاقات بیبی لایت مو کرد. وقتی به فروشگاه رسیدم، برخی از نگرانی ها به آقای هنری اطلاع بالیاژ مو داد که مردی می خواهد او را ببیند. من این را در فروشگاه شنیدم. مرد آنجا پروتئین تراپی مو بود. او مردی ملاط، میانسال و قد متوسط ​​پروتئین تراپی مو بود.

فرق سامبره و آمبره : او اینجا نیست که من می دانم. نمی توانم بگویم آخرین بار کی او را دیدم. من فهمیدم اسمش گلرنگ مو استر رنگ مو است. تحت بازجویی کراتینه مو شدید متقابل که شاهد تحت نظر D.P. براون، او بسیار ضعیف کراتینه مو شد و آب خورنگ مو است. قطرات درشت عرق بر پیشانی او نشست و ناچار کراتینه مو شد بنشیند که مبادا زمین بخورد.

لینک مفید : مدل رنگ مو آمبره و سامبره

آقا گفت: بشین.براون با تمسخر، “و از خودت لذت ببر، در حالی که من به بازجویی هایم ادامه می دهم.” اما شاهد کاملاً تمام کراتینه مو شد و به او اجازه بالیاژ مو داده کراتینه مو شد به اتاق دیگری که هوای تازه فراوان‌تر پروتئین تراپی مو بود، برود. علت کنیز بیچاره با این شکست بسیار تقویت کراتینه مو شد. شاهد دیگری به نام زکریا بوون برای مدعیان، قسم خورد که او زندانی را به خوبی می شناسد.

  رنگ مو سامبره دخترانه

فرق سامبره و آمبره : که او به مدت سه سال توسط دکتر پورنل، که برده او پروتئین تراپی مو بود، به برادرش رنگ مو استخدام کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. همچنین سوگند یاد بیبی لایت مو کرد که پدر و مادر او را که برده دکتر پ. او آخرین بار او را در سال 1827 دید، و غیره. در بازجویی متقابل او چنین سوگند یاد بیبی لایت مو کرد: “آخرین بار او را در سال 1827 دیدم.

لینک مفید : انواع رنگ مو آمبره سامبره

حدود شانزده یا هفده سال داشت؛ اندازه‌اش تقریباً معمولی پروتئین تراپی مو بود، نه کوچک‌ترین و نه بزرگ‌ترین. نه ضخیم پروتئین تراپی مو بود و نه لاغر؛ هیچ چیز قابل توجهی در او بیش از آنچه معمول رنگ مو است وجود نداشت؛ چیزی در گفتارش؛ تقریباً همرنگ زن اینجا پروتئین تراپی مو بود؛ من هرگز تغییر زیادی در یک سیاه‌پوست ندیدم.

[sombre]

فرق سامبره و آمبره : از شانزده تا سی پنج یا چهل، گاهی چاق‌تر می‌شوند و گاهی لاغرتر می‌شوند. برای شناختن او در فیلادلفیا، او کوچک‌ترین مشکلی نداشت. ادامه بالیاژ مو داد قسم می‌خورد که او را برای اولین بار در تاکسی، در شهر دیدم؛ من دیروز او را شناختم. ؛ اگر می توانستید بقیه اعضای خانواده را ببینید.

لینک مفید : آمبره یخی روی موی قهوه ای

می توانید او را در سی سالگی انتخاب کنید: من او را از روی لطف عمومی اش می شناختم، و هیچ علامت خاصی ندارم؛ من سعی نمی کنم ویژگی های او را توصیف کنم، لطف او برای من آشنرنگ مو است، من هرگز هیچ ردی روی او دیدم.” در اینجا آقای براون گفت که تا زمانی که معاینه شاهد را که بیمار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود به پایان نرساند.

  هزینه ی آمبره مو

فرق سامبره و آمبره : بیشتر از این شاهد را مورد بررسی قرار نخواهد بالیاژ مو داد. سپس بالیاژ مو دادگاه به ساعت نه صبح روز بعد تعویق افتاد. راه های ورود به بالیاژ مو دادگاه مملو از افراد مضطرب پروتئین تراپی مو بود و در جلو و عقب خانه دولت جمعیت بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : رنگ مو آمبره زیتونی

صبح روز بعد، در یک ساعت اولیه، سالن بالیاژ مو دادگاه و تمام راه‌های آن مملو از افراد علاقه‌مند به طرفداری از زنی پروتئین تراپی مو بود که پرونده‌اش در حال محاکمه پروتئین تراپی مو بود. تعبالیاژ مو داد زیادی از بانوان محترم در این اجتماع بزرگ شرکت داشتند. رابرت اف. بوون، شاهد، که بیمار کراتینه مو شد، فراخوانده کراتینه مو شد.

فرق سامبره و آمبره : شاهد.- «فرد رنگین پوست را که اطلاعات بالیاژ مو داد، عصر روز بعد دیدم؛ بعد از اینکه او را در خیابان مارکت، در سالن کنگره، در اتاقمان دیدم؛ آقایی که هتلی را که ما نمی‌خورنگ مو استیم تحت هیچ مسئولیتی قرار دهیم نگه می‌رنگ مو دارد. (آقای براون به آدم ربایی پیشنهاد بالیاژ مو داد.) نه، شاهد گفت، این چیزی رنگ مو است که شما اسمش را می گذارید.

لینک مفید : رنگ مو آمبره سامبره بالیاژ

زن اگر بیرون می رفت فرار می بیبی لایت مو کرد؛ اسمش را شنیدم. گلوستر پروتئین تراپی مو بود، که اطلاعات بالیاژ مو داد؛ من او را سه بار دیدم؛ یک بار در خیابان؛ من هرگز در خانه اش نپروتئین تراپی مو بودم؛ به خانه ای رفتم که شنیدم او در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد؛ قول بالیاژ مو دادم موضوع را فاش نکنم.

  رنگ مو آمبره شکلاتی

فرق سامبره و آمبره : هفته گذشته در سالن کنگره در اتاق ما به گلرنگ مو استر قول شخصی بالیاژ مو داد؛ او گفت که می ترسد مورد آزار مردم رنگ خودش قرار بگیرد که به خاطر گفتن این موضوع که این دختر از دکتر پورنل فرار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است؛ من فهمیدم که لوئیزا ترویت همسر گلرنگ مو استر رنگ مو است. ” در این بازجویی متقابل جست‌وجو، آقای براون او را مجبور بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آموزش آمبره مو با فویل

که نه تنها همه و بیشتر از آنچه می‌دانست به نفع دوستش، مدعی، بگوید، بلکه اسراری را که او متعهد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود هرگز فاش نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، از او گرفت. شاهد.

فرق سامبره و آمبره : من هیچ علامتی نمی شناسم؛ او در شرایط یک زن متاهل پروتئین تراپی مو بود که مرا ترک بیبی لایت مو کرد؛ این لطف خاص پدر و مادرش پروتئین تراپی مو بود که باعث کراتینه مو شد او را بشناسم.هیچ چیز دیگری؛ او به اندازه جثه اش بسیار خوش اندام پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱