نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : در حالی که ایالت های آزاد آیووا، اورگان و مینه سوتا قبلاً از همان قلمرو با چشم انداز پذیرش سریع کانزاس و نبراسکا و چشم انداز نه چندان دور تعبالیاژ مو داد نامحدودی از ایالت های آزاد دیگر از همان قلمرو پذیرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. تگزاس به عنوان یک ایالت از وضعیت آمده پروتئین تراپی مو بود [109]یک جمهوری مستقل و اقداماتی که منجر به پذیرش او کراتینه مو شد.

رنگ مو : منجر به تصاحب و پذیرش کالیفرنیا به عنوان یک ایالت آزاد با چشم‌انداز ایالت‌های آزادتر از قلمرو بدست‌آمده کراتینه مو شد. به طوری که در هر مورد از معرفی قلمرو برده‌های جدید به اتحادیه، به جز در مورد قلمرو بردگان فلوریدا، تا حد زیادی بیش از معادل قلمروی برای تشکیل ایالت‌های آزاد وجود داشته رنگ مو است. و زمانی که آن را به دست آوردند.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : قلمرو بردگان بسیار بزرگتر و مهمتر تگزاس تسلیم کراتینه مو شد. بنابراین، به هیچ وجه این یک واقعیت نیست که دولت برای حمایت و رکراتینه مو شد قدرت بردگان رنگ مو استفاده کراتینه مو شده رنگ مو است. آن قدرت، اگر بتوان آن را چنین نامید، در روزی که قانون اساسی شکل گرفت، نسبتاً قوی تر از هر زمان دیگری پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

فصل هفتم تأثیر مخرب اطلاعات نادرست در ارتباط با این ادعای قدرت بردگان، تکان دهنده ترین اظهارات نادرست از وضعیت خود بردگان و روابط اجتماعی مردم جنوب پروتئین تراپی مو بود تا تعصبات جهان را علیه آرمان خود به نمایش بگذارد. این روند نادرست از مدت ها قبل از جنگ دنبال می کراتینه مو شد و به نویسندگان آمریکایی محدود نمی کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : اما آثار زیادی از مطبوعات بریتانیا منتشر کراتینه مو شد که حاوی افتراها به جامعه ایالت های جنوبی و دیدگاه های نادرست برده داری در آنجا پروتئین تراپی مو بود. ظاهراً چنین آثاری در هر دو کشور توسط افرادی نوشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که دارای ذهنی متعصب پروتئین تراپی مو بودند یا عملاً اطلاعات کمی از برده داری در جنوب داشتند. عدم تحمل احساسات عمومی که در هر دو کشور در مورد این موضوع تقویت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه نزدیک میدان سبلان تهران

چنان پروتئین تراپی مو بود که هیچ گزارش صریح و بی طرفانه ای از عملبیبی لایت مو کرد برده داری خانگی که در ایالت های جنوبی وجود داشت، با کوچکترین لطفی دریافت نمی کراتینه مو شد، در حالی که گزارش های اغراق آمیز دریافت می کراتینه مو شد. ظلم و ستم برده داران و رنج های ناشی از آن بردگان مشتاقانه به عنوان حقیقت پذیرفته کراتینه مو شد. شواهد بسیار قابل توجهی از این تعصب با رنگ مو استقبالی که از آثار دو نویسنده زن انجام کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : سال‌های نه چندان دور ارائه کراتینه مو شد. یکی، خانم هریت بیچر، بعدها خانم رنگ مو استو، یک اثر تخیلی به نام “کلبه عمو تام” نوشت که حاوی برداشت های نادرست از برده داری و تهمت ها به جامعه جنوبی پروتئین تراپی مو بود. او با تکیه بر تخیلات بارور و سرکشی به تعصبات ناآگاهان، این کتاب را منتشر بیبی لایت مو کرد که در اروپا و همچنین آمریکا رونق زیادی داشت و تقریباً به تمام زبان های قاره ای ترجمه کراتینه مو شد.

وقایع مندرج در این کتاب یا از نظر واقعیت اشتباه پروتئین تراپی مو بوده یا تا حد زیادی [ 111 ]اغراق آمیز رنگ مو است، اما خود کتاب به عنوان تصویری از جامعه و برده داری جنوب همچنان نادرست پروتئین تراپی مو بود، و اگر تمام واقعیت های موجود در آن در موارد جداگانه درست پروتئین تراپی مو بود، یک تعبیر نادرست پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : اما این کتاب به‌عنوان تصویری واقعی و وفادار از جامعه و برده‌داری در جنوب، نه صرفاً توسط برانگیختگان لغو، بلکه توسط آن طبقه بسیار قابل توجهی از افراد در جهان که به دیگران اجازه می‌دهند افکار خود را انجام دهند، و زمانی که نویسنده از بریتانیای کبیر دیدن بیبی لایت مو کرد، با توجه زیادی با او برخورد کراتینه مو شد و اشراف، نجیب‌زاده‌ها و دیگران به کراتینه مو شدت مورد رنگ مو استقبال قرار گرفتند.

  آرایشگاه زنانه سمت سهروردی

دیدگاه برده داری جنوب که او ترسیم بیبی لایت مو کرد شاید توسط نه دهم افراد آگاه در اروپا پذیرفته نانو کراتین مو شود. در تضاد قابل توجه با مورد خانم بیچر، مورد خانم موری، بانوی با رنگ مو استعبالیاژ مو داد و ظرافت پروتئین تراپی مو بود که منصب خدمتکار ملکه ویکتوریا را داشت. خانم موری با تمام تمایلات خود به برده داری به عنوان یک جهانگرد از ایالات متحده دیدن بیبی لایت مو کرد، اما اتفاقاً یکی از آن افرادی پروتئین تراپی مو بود که از شنیده ها راضی نپروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : زحمت لازم را کشید تا خود را هوشمندانه در مورد این موضوع آگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در طول سفرهایش به ایالت های جنوبی رفت و مدتی به عنوان مهمان در برخی از مزارع ماند. او این فرصت را داشت که عملبیبی لایت مو کرد برده داری خانگی را آنگونه که در واقع وجود داشت و با تمام جزئیات آن مشاهده الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و از این فرصت برای ارائه تامل های خود رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد.

او در نامه هایی به دوستان در خانه نتیجه مشاهدات واقعی خود را بیان بیبی لایت مو کرد و پس از بازگشت به انگلستان مجبور کراتینه مو شد نامه های خود را منتشر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این نامه‌ها بردگی را در ایالت‌های جنوبی به گونه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که در آن به عموم مردم بریتانیا ارائه می‌کراتینه مو شد، نشان می‌بالیاژ مو داد، و نتیجه آن این پروتئین تراپی مو بود که به خانم موری از سوی وزارتخانه اطلاع بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که مطلوب نیست که او دیگر اشغال نانو کراتین مو شود.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : رابطه ای که او با ملکه داشت، به عنوان دیدگاهی که او داشت [ 112 ]بیان کراتینه مو شده در مورد برده داری با سیرنگ مو است دولت بریتانیا همخوانی نداشت. پس بازنشسته کراتینه مو شد این تفاوت بین رنگ مو استقبال مردم بریتانیا از دو اثر با موضوع برده‌داری را نشان می‌دهد: یکی اثری درنگ مو استانی از نویسنده‌ای متعصب، و دیگری روایتی واقعی از یک شاهد عینی از آنچه که او متعهد به توصیف آن کراتینه مو شده رنگ مو است.

  بهترین آرایشگاه زنانه در میدان هروی

اگر وزرای بریتانیا به این ترتیب می‌توانستند موضوع را ببینند و در مورد بی‌عدالتی که در مورد خانم موری مرتکب کراتینه مو شدند، مقصر باشند، چه انتظاری از توده عظیم خوانندگان بریتانیایی می‌توان داشت؟ تصور اینکه چگونه می توان با بالیاژ مو دادن پول به مغالطه ها یا سرکوب حقیقت در مورد وضعیت واقعی برده داری آفریقایی در ایالات جنوبی، شکوه یا سعادت یک ملت را ارتقا بخشید.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : به نظر می رسد که از آنجایی که بریتانیای کبیر نقش بسیار زیادی با تقویت این نهاد در آن ایالت ها داشته رنگ مو است، برای وزیران و مردم آن بسیار خوشحال کننده خواهد پروتئین تراپی مو بود، تا بدانند که فرزندان کسانی که از خود رانده کراتینه مو شده اند. کشور بومی به واسطه هوسبازی پیشینیان خود، در وضعیتی راضی و راحت قرار داشتند.

اما در آن زمان «سیرنگ مو است دولت» و شاید شاگرد بشردوست اکستر هال چنین نپروتئین تراپی مو بود. توسط خانم بیچر، به همان اندازه وزرای بریتانیا از خانم موری خشمگین می‌کراتینه مو شدند زیرا تلاش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند او را از توهم‌هایی که باعث سرازیر کراتینه مو شدن آن اشک‌ها می‌کراتینه مو شد، دور کنند.

آرایشگاه زنانه حوالی میدان انقلاب : خصلت بشردوستی بشری چنین رنگ مو است، و شاید هم چنین باکراتینه مو شد. که بیشتر از رنج هایی که در مقابل چشمانش رنگ مو است، خود را در مورد رنج هایی که بسیار دور یا فقط در تخیل وجود رنگ مو دارد، آزار می دهد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه