نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : اما از من نخواهید که دست بر این قهرمان بزرگ کهنسال که صدها سال مایه افتخار و دفاع از ایران پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، بگذارم. زودتر از افتخارات حاکمیت برای همیشه چشم پوشی خواهم بیبی لایت مو کرد.» اما گشتاسپ به سخنان پسرش گوش نبالیاژ مو داد و با عصبانیت به او گفت: «به ررنگ مو استی که تو فراموش می کنی که پسر همیشه و بی چون و چرا از پدرش اطاعت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند!

رنگ مو : پس برو و نگذار چهره تو را ببینم تا این مغرور را در غل و زنجیر به من معرفی کنی، زیرا می خواهم غرورش را پایین بیاورم تا بفهمد که هنوز شاهی در ایران لایت و هایلایت مو هست.» آنگاه اسفندیار که قصد پدرش را فهمید با سردی به او گفت: «افسوس پدرم! اکنون متوجه کراتینه مو شدم که تو مرا به فریب فرستاده ای. زیرا تو خوب می دانی که هیچ قهرمانی در این سالهای طولانی هرگز نتوانسته رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : در برابر قدرت رستم بایستد و به این ترتیب می اندیشی که خود را از اسفندیار خلاص کنی و تاج و تخت را به او واگذار کنی. بنابراین به تو می گویم که اسفندیار دیگر آن را نمی خواهد. با این حال، چون غلام توست، به دستور تو بیرون می‌رود، و اگر بیفتد، تو قاتل پسرت خواهی پروتئین تراپی مو بود و خون او بر سر تو خواهد پروتئین تراپی مو بود.» بنابراین، اگر چه بر خلاف میل مادرش، اسفندیار خود را در رأس یک میزبان قدرتمند قرار بالیاژ مو داد و به کار نامطلوب خود پرداخت.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

اما ببین! زمانی که آنها کمی راه را طی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، شتری که قهرمان بر روی آن نشسته پروتئین تراپی مو بود، او را در خاک خواباند و حاضر به بلند کراتینه مو شدن از روی زمین نکراتینه مو شد، هرچند راننده بارها به او ضربه زد. اکنون از آنجایی که همه این را به عنوان یک فال شیطانی می دانستند، ببینید!

  شماره تلفن سالن زیبایی کیمیا افراسیابی

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : سر وحش بریده کراتینه مو شد تا بلا بر آن بیفتد نه بر سوارش. با این حال، اسفندیار از این بدبختی مضطرب پروتئین تراپی مو بود و به این فکر می بیبی لایت مو کرد که این علامت چه معنایی رنگ مو دارد. چون سواره نظام به سیستان نزدیک کراتینه مو شد، اسفندیار پسرش بهمن را نزد خود خواند و به او پیغام بالیاژ مو داد که نزد رستم ببرد. و اینک، پیام حاوی کلماتی محبت آمیز نپروتئین تراپی مو بود، زیرا اسفندیار امیدوار پروتئین تراپی مو بود که به این ترتیب همه چیز خوب باکراتینه مو شد.

پس بهمن به سرعت پیش رفت، اما چون به دربار رستم رسید، تنها زال را در آن یافت، زیرا پهلوی بزرگ با یارانش در سفر شکار غایب پروتئین تراپی مو بود. اینک شاهزاده سالخورده تا بازگشت پسرش از جوانان پذیرایی می بیبی لایت مو کرد، اما بهمن نیاز به عجله بیبی لایت مو کرد، بنابراین بدون معطلی راهی اردوگاه رستم کراتینه مو شد. و ببین! پس از یک روز طولانی سفر، جوانان به محل توقف شکارچیان سیستان رسیدند.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : اكنون شب پروتئین تراپی مو بود كه نزديك مي کراتینه مو شد و فوراً متوجه مردي کراتینه مو شد كه مانند يك كوه، در مورد آتش فروزان، الاغ وحشي را براي شام خود بريان مي كرد. بله، و قهرمانان شجاع زیادی در اطراف او پروتئین تراپی مو بودند که همگی با شادی شام خود را آماده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما ببین! در حالی که نگاه می بیبی لایت مو کرد، بهمن چه شگفتی داشت که ببیند رستم از خود تمام الاغ وحشی را برای غذا می بلعد.

  سالن آرایشگاه جنت آباد جنوبی

و نه این شاهکار شگفت انگیز چیزی غیرعادی به نظر نمی رسید. آنگاه جوانی پر از حیرت کراتینه مو شد، زیرا او در حالی که به رستم که به نظر او کوهی عظیم از قدرت می‌نگریست، فکر می‌بیبی لایت مو کرد که حتی اسفندیار، پدر شجاعش، نمی‌تواند در برابر چنین فیل جنگی بایستد. پس بهمن از ترس خود صخره بزرگی را با عجله از دامنه کوه شل بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : به سمت محل نشستن رستم غلتید و امیدوار پروتئین تراپی مو بود که پدرش را از آسیب نجات دهد. اما رستم هنگامی که پیروانش در مورد صخره‌ای تند تند هکراتینه مو شدار بالیاژ مو دادند، لبخندی زد و آرام بلند کراتینه مو شد و با پای خود آن را به دور دشت فرستاد. پس از آن بهمن بیش از پیش متحیر و وحشت زده کراتینه مو شد، به طوری که تا مدت ها جرأت بیرون آمدن از مخفیگاه خود را نداشت.

اما هنگامی که شجاعت او سرانجام به او اجازه بالیاژ مو داد تا خود را در برابر پهلوی حاضر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، رستم به گرمی از او رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد. و چون از میهمان پذیرایی می بیبی لایت مو کرد، اینک دوباره چنان غذا خورد که گویی روزه اش افطار کراتینه مو شده رنگ مو است و بهمن بار دیگر از قدرت و عظمت قهرمان بزرگ سیستان شگفت زده کراتینه مو شد. اما وقتی غذا تمام کراتینه مو شد، جوان بلافاصله پیام پدرش را رساند.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : سپس رستم پر از خشم و شگفتی کراتینه مو شد، اما خشم خود را مهار بیبی لایت مو کرد و با ادب به بهمن پاسخ بالیاژ مو داد: «ای جوانان بزرگوار! از تو می خواهم که بر اسفندیار، پدر شجاعت که جلال او چنان درخششی بر تاج و تخت ایران افزوده، درود فرست، و به او بگو که رستم خوشحال رنگ مو است که سرانجام چهره او را خواهد دید. اما در مورد خورنگ مو استه او، یقیناً این تدبیر شیطان رنگ مو است.

  سالن زیبایی نقره سعادت آباد

به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا هیچ کس نمی تواند رستم را در زنجیر ببیند. پس به پدر بزرگوارت بگو که پهلوی سیستان از او خواهش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که خانه آنها را مهمان خود گرامی برنگ مو دارد، و چون با هم بزمینیم، آنگاه به گشتاسپ می روم. و خشم او که ناعادلانه رنگ مو است مانند غبار صبح ناپدید خواهد کراتینه مو شد و همه چیز دوباره خوب خواهد کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : پس بهمن به سرعت نزد پدرش رفت و رستم نیز به دنبالش آمد تا شخصاً ادای احترام خود را به شاهزاده تقدیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و ببین! هنگامی که او به اردوگاه سلطنتی نزدیک کراتینه مو شد، پهلووا از راکوش پیاده کراتینه مو شد و با پای پیاده به سمت اسفندیار ادای احترام بیبی لایت مو کرد. زیرا او می خورنگ مو است نه تنها به عنوان شاهزاده خود، بلکه به عنوان قهرمان شجاع هفت خان به او احترام بگذارد.

وقتی آن دو در آغوش گرفتند، رستم گفت: «ای شاهزاده دلاور، که اعمال شگفت‌انگیز تو جهان را پر از شکوه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، اینک من از تو طلب نعمتی دارم، زیرا می‌خواهم به عنوان مهمان ارجمند من وارد خانه من شوی». اما اسفندیار که چشمانش از خیره کراتینه مو شدن به شکل نیرومند رستم باز نمی ماند.

آرایشگاه زنانه نزدیک منظریه : با این حال به او پاسخ بالیاژ مو داد: «ای قهرمان جهان! متأسفانه دستور من مرا از خوردن نان و نمک تو منع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند وگرنه روحم از مهمان نوازی تو شاد خواهد کراتینه مو شد. و افسوس! اگرچه برای من دردناک رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه