نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : از خجالت در رختخواب غوغ زد. آنها بسیار فقیر و مسطح پروتئین تراپی مو بودند که او سعی بیبی لایت مو کرد ذهن خود را از یادآوری آنها منصرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و حتی خود مستأجر سابق که اکنون بیشتر در شب محو کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و او بیشتر تا صبح بیرون می آمد.

رنگ مو : اما خرده های آن به ذهنش چسبیده پروتئین تراپی مو بود، مانند آخرین کیک خوب روی صورت. اما انگار کیکش در دهانش سرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی آن چیزهای زیرکانه ای را که به مستأجر سابق گفته پروتئین تراپی مو بود، مرور بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : مانند سیندرلا پروتئین تراپی مو بود.در حالی که از سالن به آشپزخانه اش فرار بیبی لایت مو کرد. اما ریچارد دمپایی کریستالی را که برایش باقی مانده پروتئین تراپی مو بود، گرفت و آن را در آغوشش بیرون آورد. فصل هجدهم فقط او آنجا پروتئین تراپی مو بود D مستقیماً با تأکید کراتینه مو شدید نور سفید از یک لامپ قوسی بالای سر، و تقریباً در میانه راه در صف طولانی، تاریک و پر از جمعیت منتظر ایستاده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

مرد جوانی کاملاً بالاتر از قد وسط پروتئین تراپی مو بود، با کت بیرونی بلند. شانه‌هایش پهن پروتئین تراپی مو بود و ظاهراً تقریباً در سال اول یا دوم و بیستم به نسبت عالی شکل گرفته پروتئین تراپی مو بود. پیشانی‌اش باهوش، بینی‌اش فوق‌العاده خوب، دهانش نسبتاً بزرگ و لب‌های پر، چانه‌اش گرد و با شکاف در وسط پروتئین تراپی مو بود. موهای او، شاه بلوطی، نسبتاً کوتاه کراتینه مو شده، کشف بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : چه چیزی از زیر کلاهش قابل مشاهده رنگ مو است، تمایلی قطعی به فر بیبی لایت مو کردن. او از سلامتی و نشاط مردانه نادیده گرفته کراتینه مو شده مربوط به دوران زندگی خود مملو پروتئین تراپی مو بود. همانطور که اولین اجبالیاژ مو داد این نوع نوشته های تاریخی می گفت: “او یکی از خوش تیپ ترین جوانانی پروتئین تراپی مو بود که تا به حال دیده کراتینه مو شده رنگ مو است”. به طور خلاصه، او نپروتئین تراپی مو بودبر خلاف یکی از جونز، به نام مسیحی تام. این مرد جوان، ریچارد دی، دانشجوی حقوق پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه چابکسر

و از «اتاق مبله» ساکت خود آمده پروتئین تراپی مو بود تا با حداقل هزینه، با ارائه دراماتیک درنگ مو استانی جاودانه از عشق، سرحال نانو کراتین مو شود. در مواقعی که سرگرمی از درجه برتری برخوردار رنگ مو است، قیمت ورودی دو برابر یا سه برابر می نانو کراتین مو شود و مشتریان گالری تئاتر شخصیتی رنگ مو استثنایی تمام دکلره مو دارند. آنها شامل معلمان مدرسه به وفور، دانش‌آموزان متفرقه، دخترانی که به دلیل قیمت‌های ممنوعه پایین‌تر رانده کراتینه مو شده‌اند.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : کارمندان جوان، و مقدار زیادی از رده‌های معمول خدای گالری، هر چه نوع بهتر از آن‌ها باکراتینه مو شد، اما ثروتمندتر و مشتاق‌تر لایت و هایلایت مو هستند. . خط اصلی حاوی ریچارد دی یک ساعت یا بیشتر قبل از زمان مونتاژ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا در محل باز کراتینه مو شدن درها در تولید قابل ستایش «رومئو و ژولیت» حضور داشته باکراتینه مو شد. یک تکان ناگهانی، مانند اتصال واگن‌های راه‌آهن، پس از آن متراکم‌تر کراتینه مو شدن خط، یک موجود از تعادل بیرون رانده کراتینه مو شد و دوباره به داخل آن فشار بالیاژ مو داده کراتینه مو شد.

و به آرامی، جمعیت شروع به حرکت به جلو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. سپس به سمت ورودی رفت. درها باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. وقتی جمعیت شروع به حرکت بیبی لایت مو کرد، یک زنصدایش نزدیک دی بلند کراتینه مو شد که نفس نفس می زد: “اوه! اوه!” همزمان فریاد هولناکی بلند کراتینه مو شد: “اوه، یک خانم مریض اینجرنگ مو است! یک خانم بیمار! اوه، لطفا! روز با تمام قدرتش اتاقی را که می‌توانست درست بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : با تصور اینکه چیزی که می‌خورنگ مو است این پروتئین تراپی مو بود که خانم آسیب دیده را هر چه سریع‌تر در فضای باز بیرون بیاورد. یک زن قله‌دار کوچک با کتی سبک، فوراً از شکاف خفیف رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کرد و سپس باز کراتینه مو شد و به سرعت در خط پیشروی بیبی لایت مو کرد. وقتی شکاف لحظه ای دوباره بسته کراتینه مو شد، متأسفانه گریه از سر گرفته کراتینه مو شد و تقریباً در تمام فاصله تا گیشه با فواصل زمانی ادامه پیدا بیبی لایت مو کرد.

  سالن آرایش نگاه شهرزیبا

اگرچه در محله ای کمی متفاوت پروتئین تراپی مو بود و کاملاً قابل مشاهده پروتئین تراپی مو بود که دقیقاً از نقطه برتری که توسط کوچولو به دست آورده پروتئین تراپی مو بود پیش می رفت. زن اوج گرفته; می توان چنین رنگ مو استنباط بیبی لایت مو کرد که شخصیتی دوگانه داشت که در یک خانم هم یک بانوی بیمار و هم یکی دیگر را که سامری خوب او پروتئین تراپی مو بود و مراقبت از او را به عهده می گرفت، تشکیل می بالیاژ مو داد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : هیچ چیز جمعیت را از یک طرف به یک خط مستقیم هدایت نمی بیبی لایت مو کرد، اگرچه در طرف دیگر دیواری آنها را نگه می داشت. ازدحام بی حوصله به جلو از عقب، لبه بیرونی صف مردم را محدب بیبی لایت مو کرد، برخلاف میل افرادی که پیدا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.خود را از مسیر مستقیم خارج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جریان اصلی از آنها عبور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چیزی که بیشتر برای آنها آشفته پروتئین تراپی مو بود این پروتئین تراپی مو بود که جلوتر از آنها یک نرده آهنی شروع کراتینه مو شد، در پای چند پله، در یک نزدیکی باریک به باجه بلیط فروشی. اگر آنها باید از دهانه این خط بیرونی عبور کنند، شانس پذیرش آنها ناامیدکننده پروتئین تراپی مو بود. دی خود جریان انحرافی را با قدرت بدنش و نوعی اعمال مصمم اراده اش مهار بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : اما او مستقیماً در پشت سر خود احساس می بیبی لایت مو کرد که فردی کمتر قوی رنگ مو است که با هر قدم پیشروی خود را از دست می دهد. سپس ناگهان این یک نفر ناامید که متوجه کراتینه مو شد خودش را کاملاً به یک طرف هل بالیاژ مو داد، با جیغی کوچک، به بازوی کج او گرفتار کراتینه مو شد. فوراً، بی‌اختیار به او دست زد، به این شکل قلاب بیبی لایت مو کرد و با خیال راحت و سریع در کنار فردی ضعیف‌تر از خودش بکسل بیبی لایت مو کرد.

  سالن زیبایی شهرک غرب تهران

وقتی به ریل رسیدند، دید که خودش با حاشیه‌ای چنان باریک وارد می‌نانو کراتین مو شود که خودش در داخل، او را از بیرون بکسل می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، که البته برای او چیزی کمتر از فایده نیست. بنابراین، به اصطلاح، با تمام توانش از آب حمایت بیبی لایت مو کرد و خود را به انتهای ریل محکم بیبی لایت مو کرد، تا جایی که فاصله کمی در مقابلش پیدا بیبی لایت مو کرد و او را به داخل کشاند.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : او فکر می بیبی لایت مو کرد جای او را به دلیل خودخواهی دیوانه وار جمعیت رپروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. اما در انجام این کار، به نظر می‌رسید که او ناخورنگ مو استه برای لحظه‌ای جلوی زن کوچک قله‌دار را که در آرنج داخلی‌اش قرار داشت گرفته پروتئین تراپی مو بود. او که متوجه کراتینه مو شد برای مدت کوتاهی تقریباً در رسیدن به هدف در عجله ناامیدانه‌اش به سمت پنجره بلیط، تقریباً در رسیدن به هدف معطل مانده رنگ مو است.

با خشم ناتوانی به گربه‌ای در حال تف منفجر کراتینه مو شد. “آیا تو هیچ ظاهری از نجابت نداری! ای بی رحم بزرگ!” او در گوش او فریاد زد. “مگر تو اصلاً تصوری از جنتلمن نداری! اگر من مرد پروتئین تراپی مو بودم به شما کمی شرم را یاد می بالیاژ مو دادم، یک زن را زیر پا می گذاشتم، یک زن ضعیف بیچاره! یک زن!” او نسبتاً با تمسخر از این پستی به خود پیچید. دی سعی بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه محدوده غرب تهران : برای آرامش او در برابر او فروتن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما جلو افتادن زنی دیگر در آن لحظه او را تقریباً دیوانه بیبی لایت مو کرد و دیوانگی اش که برای لحظه ای با بیانش تداخل داشت، فقط توانست با حالتی که حاکی از نوعی آب هراسی از گربه ها باکراتینه مو شد، به او خیره نانو کراتین مو شود. وقتی نفسش بیشتر به فرمانش برگشت، همچنان که پیش می رفتند، به فحش بالیاژ مو دادن او ادامه بالیاژ مو داد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه