↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : صدای وزوز ناگهانی برق در زیر میز بلندش به او نشان بالیاژ مو داد که حضور او مورد نظر رئیسش رنگ مو است. “حالا چی؟” در حالی که می رفت، کمی لرزان و کمی عصبانی فکر بیبی لایت مو کرد: اخیراً چند لغزش گرفتار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او با احترام در ورودی دفتر خصوصی مکث بیبی لایت مو کرد. آقای ویندر، از اوصندلی گردان، سبیل های سفیدش را خیلی مستقیم به سمت کیز بالا زد.

رنگ مو : او کارگردانی بیبی لایت مو کرد: «بنشین». صلابتی که عادت او پروتئین تراپی مو بود کاملاً وجود نداشت. کییز وجود مقدار زیادی صلابت مردانه را در هوا احساس بیبی لایت مو کرد. آقای ویندر که چشمش به کیز پروتئین تراپی مو بود، گفت: “این محل تجارت رنگ مو است. این باشگاه آقایان نیست. حالا، من از شما می خواهم یک بریس سامبره مو بگیرید. این کار انجام می نانو کراتین مو شود.” وقتی کیز دوباره قلمش را به دست گرفت و شروع به نوشتن بیبی لایت مو کرد: «با کالا»، سینه‌اش پر از کینه پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : حس یکپارچگی واقعی ذاتش در او موج می‌زد. ذهن او به سرعت پاسخ‌های مردانه غواصی را که آرزو می‌بیبی لایت مو کرد، با کراتینه مو شدتی در حد درد، که لحظه‌ای قبل به آن فکر می‌بیبی لایت مو کرد، تولید بیبی لایت مو کرد. او خود را دید که اکنون به طرز وحشتناکی دیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و با صداقت به آقای ویندر گفت: “می‌دانم که اخیراً کمی بزهکار پروتئین تراپی مو بوده‌ام. اما (با کمی فصاحت) همیشه قصد من این پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، و معتقدم که کارمندی مؤمن و وظیفه‌شناس پروتئین تراپی مو بوده‌ام.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

از نو.” اما در اینجا او یک مقصر سرزنش کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. انحطاط بندگی را احساس بیبی لایت مو کرد. او آن آرزوی خشونت آمیز را که برای همه آشنا پروتئین تراپی مو بود، به کراتینه مو شدت تجربه بیبی لایت مو کردکه در همه جا به کار گرفته می شوند، تا بتوانند وارد شوند و به آقای ویندر بگویند که برو پیش شیطان. و اگرچه او مشروعیت نگرش آقای ویندر را از نظر اخلاق تجاری در انتها احساس می بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه چهره ها

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : اما سردی روابط تجاری، اقتدار وحشیانه قدرت دنیوی، و تصور آن از بی اهمیت پروتئین تراپی مو بودن او را نیز با تأسف احساس می بیبی لایت مو کرد. و او از جنایت اخلاقی، همانطور که احساس می بیبی لایت مو کرد، در موقعیتی که مردی مانند آقای ویندر را بر طبیعتی مانند خودش قرار می بالیاژ مو داد، نیش خورد. آقای ویندر فکر نمی بیبی لایت مو کرد در ده سال گذشته کتابی خوانده باکراتینه مو شد.

همان‌طور که در آن ساعتی که زحمتکشان خسته را آزاد می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در غروب جمع‌آوری‌کراتینه مو شده، کییز در میان انبوه جمعیت عجله‌ای که به سمت خانه می‌رفتند، روی حاشیه ایستاده پروتئین تراپی مو بود، – اوه! او چقدر آرزوی آن رنگ مو استقرار را در چشم مردان داشت که موفقیت درنگ مو استانش برای او به ارمغان آورد. آه، کی می شنید! همانطور که او در کالسکه شلوغ کاسه می‌زد.

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : این فکر در وجودش دزدید، تا اینکه تقریباً به این باور رسید که نامه بزرگ اکنون در خانه منتظر او رنگ مو است. او به سختی می توانست خستگی این سفر کوتاه را تحمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بی قرار روزنامه عصرش را چرخاند. در او اواخر علاقه زیادی به نویسندگان ایجاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او بین صفحات، کمی نگاه بیبی لایت مو کردبا خجالت، در ستون، “کتاب ها و سازندگان آنها.” خواند که آقای فلانی نویسنده «این و آن» جوانی سی ساله رنگ مو است.

فوراً فکر بیبی لایت مو کرد که خودش فقط بیست و هفت سال رنگ مو دارد. این دلگرم کننده پروتئین تراپی مو بود! او اخیراً عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که سن هر نویسنده‌ای را به یکباره با سن خودش مقایسه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اگر می‌دانست که آقای گالسورثی، که کتاب‌هایش بسیار تبلیغ می‌کراتینه مو شد، اما آن‌ها را نخوانده پروتئین تراپی مو بود، چهل و چند ساله رنگ مو است، می‌خورنگ مو است بداند هنگام نوشتن اولین کتابش چند سال داشته رنگ مو است.

  سالن زیبایی ونوس آرا

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : سپس تعبالیاژ مو داد کتابها را بین آن زمان – با مقایسه سن خود در آن زمان با خودش – و اکنون شمارش بیبی لایت مو کرد. او غرق شایعات ادبی روز پروتئین تراپی مو بود. اینکه مایرا کلی معلم مدرسه پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، گرترود آترتون در کالیفرنیا زندگی می‌بیبی لایت مو کرده، اینکه آقای بنت قبل از انتشار اولین کتابش سی ساله کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اینکه چنین نویسنده‌ای در رم پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، یا اینکه نویسنده دیگری مشغول کار جدیدی رنگ مو است.

که گفته می‌نانو کراتین مو شود درباره یهودیان روسیه باکراتینه مو شد، – به نظر او بسیار جالب پروتئین تراپی مو بود. او در روزنامه خود اعلامیه ناشران را خواند که خلقت جدید موریس هیولت دن کیشوت، سیرانو، دآرتانیان، فالستاف، بمبستس فوریوسو، تارتارین، گیل بلاس را به یاد می آورد. تصورات او در مورد شخصیت های این شرکت پروتئین تراپی مو بودتا حدودی مبهم؛ اما او با جاه طلبی برای خلق چنین شخصیتی نیز تحریک کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : با ترک ماشین چه کسی را باید ببیند جز دکتر نونس. آنها با هم قدم زدند. دکتر Nevens در مورد کسب و کار پرس و جو بیبی لایت مو کرد. او حدس زد که سال بدی برای تجارت رنگ مو است. تجارت! کییز احساس بیبی لایت مو کرد که قلبش با وسوسه رام بیبی لایت مو کردن ماجراهای زندگی ادبی‌اش به تپش افتاده رنگ مو است. که در واقع نگهداری آن برای خودش بسیار دشوار پروتئین تراپی مو بود. اما موقعیت او به او روشن بینی می بخشید.

  پیج سالن زیبایی سرمه وسمه

او پیش بینی می بیبی لایت مو کرد که هیچ گونه جاه طلبی از مردم به طور کلی آنقدر کم بها نمی دهد، که بر اساس برخی ویژگی های عجیب و غریب ذهن انسان، به اندازه آرزوی ادبی رنگ مو است. با چه تمسخر زمخت و پژمرده ای – که از او فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – که به دنبال بیان هنری به ایده هایش پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است، روز پیش پیمپکینز در دفتر با او روبرو کراتینه مو شد!

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : با این حال، شخصیت دکتر Nevens به دلیل پرورش دندانپزشکی، نگرش دلسوزانه تری را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد. از دکتر نیونس به عنوان یک “کتاب دوست” یاد می کراتینه مو شد. او یک «کتابخانه» داشت – به گفته خودش، این کتاب لیسانسش پروتئین تراپی مو بود.

سنگ بنای آن مجموعه ای از نسخه Thistle از رنگ مو استیونسون پروتئین تراپی مو بود که با اشتراک از یک نماینده خریده پروتئین تراپی مو بود. (کیز یک روز آن را عجیب تصور بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بوددکتر نیونز برگ‌ها را نبریده پروتئین تراپی مو بود.) و «دکتر» دوست داشت درباره‌ی دیکنز آشنا صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و از این‌که اغلب می‌گفت که باید دوست داشته باکراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه جنوب غرب تهران : اگر وقت داشت – هر سال یک‌بار کتاب «اسموند» را بخواند، تحسین زیادی برانگیخت. . در اینجا، کیز احساس بیبی لایت مو کرد، کمک معنوی خواهد پروتئین تراپی مو بود. اما کیز به سرعت متوجه کراتینه مو شد که او با نویسنده «اسموند» کاملاً متفاوت رنگ مو است.

دکتر نونس مهربان پروتئین تراپی مو بود، اما رقت بار. او گفت: «از صدها، هزاران، فقط یک نفر به هر چیزی می رسد». کیز فکر می بیبی لایت مو کرد که به ذهنش خطور نمی بیبی لایت مو کرد، زیرا در دورترین احتمالات ممکن رنگ مو است او، کیز، یکی از این افراد باکراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه