نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ونوس آرا

سالن زیبایی ونوس آرا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ونوس آرا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ونوس آرا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ونوس آرا : و این همه هفته و ماه کجا پروتئین تراپی مو بودی؟ حتی الان هم به سختی می توانم باور کنم که این واقعاً تو لایت و هایلایت مو هستی.» “بله، واقعاً او – مطمئناً شیر رنگ مو است. کوبو و او با هم دوست می شوند—از مدت ها قبل همدیگر را می شناسند. “اما، رنگ مو استاد نیک، او آسیبی ندیده رنگ مو است؟” “چی کوبو، تو هم اینجایی!” فرانک فریاد زد. اما ما در حال حاضر در مورد آن صحبت خواهیم بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : ما باید نیک را اینجا ببینیم. من اعلام می کنم که تقریباً او را در تعجب و خوشحالی از دیدن دوباره شیر پیر فراموش بیبی لایت مو کرده ام. اما مردان قبل از سگ. با این حال، من کاملا مطمئن لایت و هایلایت مو هستم که گیلبرت آسیبی ندیده رنگ مو است.

سالن زیبایی ونوس آرا

سالن زیبایی ونوس آرا : او فقط از سنگینی بدن پلنگ حیرت زده می نانو کراتین مو شود که روی او جهید.» آنها پسر را بین خود بزرگ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به زودی از دیدن او که چشمانش را باز بیبی لایت مو کرد و نفسی طولانی کشید، احساس رضایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و سپس، پس از یکی دو بار کشش، و احساس سینه و دنده های خود، اعلام بیبی لایت مو کرد که او یک سنجاق نیست، و به محض اینکه کوبو بتواند چیزی برای او فراهم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، برای شام خود آماده خواهد کراتینه مو شد! فصل بیست و چهارم. ورود مورد انتظار – روایت کاپیتان ویلمور – روح سرپرست – شیر برای نجات – برنامه هایی برای آینده – کلیسای آینده. تا دیر وقت صبح پس از خروج پسرها، این واقعیت برای دی والدن و ارنست مشخص کراتینه مو شد.

سالن زیبایی ونوس آرا : اتفاقاً این روزی پروتئین تراپی مو بود که مبلغ برای غسل تعمید دو تن از نوکیشان بزرگسال خود تعیین بیبی لایت مو کرد، که قرار پروتئین تراپی مو بود ارنست و الا به عنوان حامی مالی برای آنها عمل کنند. به اقتضای این مناسبت، غیبت دو پسر مورد توجه قرار نگرفت. و تنها پس از پایان مراسم، ارنست که به طور اتفاقی وارد اتاق خواب فرانک کراتینه مو شد تا از او سؤالی معمولی بپرسد.

  آرایشگاه زنانه ده ونک تهران

لینک مفید : سالن آرایش ویشکا

یادداشت را روی میز گذاشت. به محض اینکه آن را خواند، به آپارتمان دوستش تعمیر بیبی لایت مو کرد و آن دو با نگرانی در مورد مسیری که در این شرایط، برای آنها بیشتر مصلحت خواهد پروتئین تراپی مو بود، مشورت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دی والدن می‌دانست – چیزی که هیچ یک از این سه پسر نمی‌توانست حدس بزند – خطری که فراری‌ها را متحمل می‌شوند چقدر بزرگ رنگ مو است و چقدر امید به موفقیت آنها در اجرای نقشه پیش‌بینی‌کراتینه مو شده‌شان کم رنگ مو است.

سالن زیبایی ونوس آرا : باید آنها را تعقیب بیبی لایت مو کرد، از آنها سبقت گرفت، و در مورد خطرشان هکراتینه مو شدار بالیاژ مو داد، هر چه خطر یا خستگی ناشی از این کار باکراتینه مو شد. اگر پس از چنین اخطاری بر کار عجولانه خود پافشاری می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، طبعاً نمی توان از پیگیری آن جلوگیری بیبی لایت مو کرد. اما پس از آن سرزنش به طور کامل بر عهده خودشان رنگ مو است. آنها هنوز مشغول تنظیم برنامه های خود برای پیگیری فوری پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن زیبایی گل آرا تهرانپارس

وقتی الا وارد اتاقی کراتینه مو شد که در آن نشسته پروتئین تراپی مو بودند، با اخباری که حتی غیرمنتظره تر از آنهایی پروتئین تراپی مو بود که آن روز صبح دریافت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند. او گفت: «پدرم» – پس همیشه به دی والدن خطاب می‌بیبی لایت مو کرد – «بازدیدکنندگانی که تو و ارنست مدت‌ها انتظارش را داشتید، آمدند و اکنون نزد مادرم لایت و هایلایت مو هستند. می آیی و آنها را می بینی؟» “بازدید کنندگان، الا!” وارلی در حالی که شروع به کار بیبی لایت مو کرد فریاد زد. “منظورت چه کسی رنگ مو است.

سالن زیبایی ونوس آرا : حتما لاوی نیست-” الا گفت: «بله، او یکی رنگ مو است، و یک کاپیتان وجود رنگ مو دارد، یک کاپیتان انگلیسی. او پدر یا عموی فرانک رنگ مو است… “کاپیتان ویلمور!” وارلی گریه بیبی لایت مو کرد. “آیا او با فرانک درگیر کراتینه مو شده رنگ مو است؟” «نه، ما به او گفته‌ایم که او و گیلبرت خود به خود رفته‌اند و نمی‌توانند خیلی دور باشند، و من معتقدم که او قصد رنگ مو دارد به دنبال آنها برود.

  سالن آرایش زنانه در پونک

لینک مفید : سالن آرایش گل رز

اما او می خواهد اول شما را ببیند.» دی والدن و ارنست با عجله به آپارتمان ملکه رفتند و به زودی دستشان را صمیمانه با تازه واردان رد و بدل آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “خداوند برای این کار ستایش نانو کراتین مو شود!” مبلغ گفت. نمی‌توانی فکر کنی که من چقدر نگران تو پروتئین تراپی مو بودم، چارلز، اگرچه به بچه‌ها این را نگفتم. چون نمی خورنگ مو استم این مکان را ترک کنم.

سالن زیبایی ونوس آرا : کاملاً تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بودم که اگر این ماه بدون خبر از شما بگذرد، با آنها به سمت کیپ تاون حرکت کنم. ای کاش اکنون قصدم را به آنها گفته پروتئین تراپی مو بودم. بدون شک از این فرار احمقانه آنها جلوگیری می بیبی لایت مو کرد. می‌دانستم که می‌توانم به ارنست برای ساکت ماندن اعتماد کنم.

لینک مفید : سالن زیبایی گل آرا نظرات

و فکر می‌بیبی لایت مو کردم می‌توانم به دیگران اعتماد کنم.» وارلی گفت: “شما نباید آنها را سرزنش کنید، قربان.” من شک ندارم که آنها همان ایده ای را داشتند که من خودم به آن فکر بیبی لایت مو کردم، اگرچه فکر بیبی لایت مو کردم بهتر رنگ مو است در مورد آن چیزی نگویم.

سالن زیبایی ونوس آرا : که دستورات خائنانه ای به راهنمای شما بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا از رسیدن شما به کیپ تاون جلوگیری الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دی والدن گفت: “من نمی توانم تعجب کنم که شما یا آنها پس از رفتار چوما با ما چنین فکر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” وارلی ادامه بالیاژ مو داد: «اما اگر در مورد امنیت چارلز تردید داشتم، نسبت به کاپیتان ویلمور بسیار ناامیدتر پروتئین تراپی مو بودم. اعتراف می‌کنم که امید چندانی به دیدن او نداشتم.

  آرایشگاه زنانه فردوس شرق

لینک مفید : سالن آرایش و زیبایی گیوا تهرانپارس

کاپیتان ویلمور گفت: «و شما هنوز امید کمتری داشتید، پسرم، اگر می‌دانستید وقتی هوگلی را ترک بیبی لایت مو کردیم چه بلایی سرمان آمد . » لاوی گفت: “شما باید کل تاریخ را از زبان خودش بشنوید.” “اما نه فقط الان. امروز صبح کار خوبی برای انجام داریم که باید به آن رسیدگی نانو کراتین مو شود.» دی والدن گفت: “به جرات می توانم بگویم که کاپیتان آن را بعد از شام بازگو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” حالا بیا و گزارش پیشاهنگان را بشنو.

سالن زیبایی ونوس آرا : بر همین اساس، در آن شب، هنگامی که میهمانی در آپارتمان های ملکه به پایان رسید، کاپیتان ویلمور برای جزئیات ماجراجویی خود که به هیچ وجه تمایلی به بیان آنها نداشت، فراخوانده کراتینه مو شد. او شروع بیبی لایت مو کرد: «شما دو نفر بلافاصله پس از اینکه کیپ دو ورد را ترک بیبی لایت مو کردیم، باد کراتینه مو شدید را به خاطر خواهید آورد. خارجی هایی که سوارش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم.

لینک مفید : سالن آرایش ترگل شهرک غرب

دستانشان بسیار باهوش تر از آن چیزی پروتئین تراپی مو بود که انتظار داشتم، و تمام بعدازظهر دو بار کار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. من به انگیزه آنها برای نشان بالیاژ مو دادن این همه غیرت مشکوک نپروتئین تراپی مو بودم.

سالن زیبایی ونوس آرا : که بدون شک این پروتئین تراپی مو بود که هر شبهه‌ای را که ممکن رنگ مو است به من وارد می‌بیبی لایت مو کردم برطرف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و باعث نانو کراتین مو شود که ساعتم را روی آنها راحت کنم. کاملا موفق کراتینه مو شد در نزدیکی غروب آفتاب کاملاً در زدم.

لینک مفید : سالن آرایش تندیس تجریش

اما از رفتار شرکت کشتی راضی پروتئین تراپی مو بودم و قصد داشتم یک خواب طولانی داشته باشم. تقریباً یک خواب بسیار طولانی پروتئین تراپی مو بود -” “آیا آنها قصد قتل شما را داشتند، به نظر شما؟” وارلی پرسید. کاپیتان پاسخ بالیاژ مو داد: “من در مورد آن فکر نمی کنم.” “من از آن مطمئنم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه