نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه

بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه : که از این فصل جان سالم به در بردم و آمدم. به کار من در پاییز به اندازه کمانچه – آنقدر مناسب رنگ مو است که از آن زمان شعری ننوشته ام که در نوع خود بهترین نیستم، و اگر بتوانم ناشری پیدا کنم که شعر را بخواند. در خطر انتشار آن اشعار، بدون تردید و بدون تردید، همانطور که در اینجا انجام می‌دهم، به قدردانی خود از دوستانم در دنیای ارواح اذعان خواهم بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : بنابراین، تظاهراتی از این طبیعت، همانطور که قبلاً مشاهده بیبی لایت مو کردم، تنها زمانی مضر لایت و هایلایت مو هستند که شخصی که تسخیر کراتینه مو شده رنگ مو است، تسلیم تکانه های فیزیکی خود نانو کراتین مو شود. با اراده سرسختانه اینچ به اینچ می جنگید، می توان آنها را مطیع بیبی لایت مو کرد، و اغلب آنها یک موهبت لایت و هایلایت مو هستند. فکر می کنم هر دوی این موارد را ثابت بیبی لایت مو کرده ام.

بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه

بهترین آرایشگاه زنانه قیطریه : با این حال، مدت زیادی طول کشید تا حقایق را کشف کنم و کشف من از این طریق به دست آمد. شاید برای شما جالب باکراتینه مو شد که بدانید چگونه آن را درست بیبی لایت مو کردم. من در یک زمان در خانه انگلیسی یکی از دوستان ثروتمند با “حضور” یک تغییر ذهنی توهین آمیز روبرو کراتینه مو شدم. در تالار کوچک بارونی دوستم جارلی پروتئین تراپی مو بود که در سالی که خانم جارلی در بالیاژ مو دادگاه حاضر کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

از ارل بروکدیل اجاره بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. نفوذ اجتماعی کنتس بروکدیل با قصر برای اجاره کمی افزایش یافت، به همین دلیل پروتئین تراپی مو بود که جارلی ها آن را گرفتند. از من دعوت کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که یک ماه را با آنها بگذرانم، نه به این دلیل که جارلی به من علاقه رنگ مو دارد، بلکه به این دلیل که خانم جارلی نوعی ایده داشت که به عنوان یک نویسنده.

  سالن آرایش کلاسیک اندرزگو

ممکن رنگ مو است چیزی در مورد شکوه تازه به دست آمده آنها در یکی از روزنامه های یکشنبه آمریکایی بگویم. ; و جارلی با خنده “اتاق جن زده” را به من اختصاص بالیاژ مو داد، که بدون حداقل یکی از آن، هیچ سالن بارونی در کشور قدیمی شایسته نام نیست.

جارلی گفت: «این بیشتر از هر چیز دیگری برایت جالب خواهد پروتئین تراپی مو بود. «و اگر روح داشته باکراتینه مو شد، تصور می‌کنم می‌توانی او را تحت سلطه خود درآوری». من با خوشحالی میهمان نوازی دوستم را پذیرفتم و از توجه او به بالیاژ مو دادن اتاق جن زده به من خوشحال کراتینه مو شدم.

جایی که می‌توانم بدون مزاحمت تحقیقاتم را در مورد موضوع فانتوم‌ها دنبال کنم. پس از مدتی که لندن را رها بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، به تالار بروکدیل دویدم و با ده ها مهمان دیگر در آنجا اقامت گزیدم. جارلی، طبق معمول از زمان «سقوط طلا» ناگهانی‌اش، به قول ویلکینز، همه چیز را با دستی مجلل انجام بالیاژ مو داد. من معتقدم اگر مردی می خورنگ مو است الماس را روی نان تست می گرفت.

با این حال، این جدا از درنگ مو استان من رنگ مو است. من حدود دو هفته قبل از اینکه اتفاق مهمی رخ دهد، اتاق خالی از سکنه را اشغال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم، و سپس آن اتفاق افتاد – و یک شبح ناخوشایندتر و بد اخلاق هرگز در اتر شناور نکراتینه مو شد. او در حدود ساعت 3 صبح به واقعیت پیوست و به طرز ناخوشایندی نسبت به تصورات فرد گوگرد داشت.

او روی دیوان اتاق من نشست و زانوهایش را در دستانش گرفته پروتئین تراپی مو بود و به من اخم می بیبی لایت مو کرد که انگار من مزاحم لایت و هایلایت مو هستم و نه او. “شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟” من با هیجان پرسیدم، همانطور که در نور خاموش آتش چوب، او با ترس از جلوی من ظاهر کراتینه مو شد. او با گستاخی پاسخ بالیاژ مو داد: “به تو ربطی نرنگ مو دارد.” “از طرف دیگر شما کی لایت و هایلایت مو هستید؟ این اتاق من رنگ مو است و نه مال شما و این من لایت و هایلایت مو هستم که حق سوال دارم.

  آرایشگاه زنانه خیابان فاطمی تهران

اگر کاری در اینجا دارید، خوب و خوب. اگر نه، با حذف من را ملزم خواهید بیبی لایت مو کرد. خودت، زیرا حضور تو برای من توهین آمیز رنگ مو است.» پاسخ بالیاژ مو دادم: «من در خانه مهمان لایت و هایلایت مو هستم. “و این اتاق برای رنگ مو استفاده من توسط میزبان من جدا کراتینه مو شده رنگ مو است.” “فکر می کنم یکی از مهمانان خدمتکار؟” او با توهین گفت، لب‌های اسطوخودوس‌مانند تند و تندش به حالت پوزخندی متکبرانه خم کراتینه مو شد.

که برای کرمی مثل من که به خود احترام می‌گذارد دیوانه‌کننده پروتئین تراپی مو بود. از روی تختم بلند کراتینه مو شدم و پوکر را برداشتم تا روی سرش بزنم، اما دوباره جلوی خودم را گرفتم. من فکر بیبی لایت مو کردم که دعوا نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. من مودب خواهم پروتئین تراپی مو بود، اگر او نباکراتینه مو شد، بنابراین به یک مرد انگلیسی درسی می دهم که به برخی از زنده ها آسیب نمی رساند.

با صدایی که از خشم می لرزید گفتم: «نه»، «نه، من مهمان دوستم آقای جارلی آمریکایی لایت و هایلایت مو هستم که…» مزاحم با تمسخر زرد مشاهده بیبی لایت مو کرد: “همین چیز”. “نژاد از حیوانات طبقه پایین، آن آمریکایی ها – فقط برای اصطبل آقایان مناسب رنگ مو است، می دانید.” این خیلی زیاد پروتئین تراپی مو بود یک روح ممکن رنگ مو است بدون مجازات به من توهین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

اما وقتی با مردم من برخورد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند باید مراقب خودش باکراتینه مو شد. با انزالی از خشم به جلو پریدم و با تمام قدرتم با پوکر که هنوز در دستم پروتئین تراپی مو بود به او ضربه زدم. اگر او چیزی جز یک روح پروتئین تراپی مو بود، از بالا تا پا به صورت عمودی شکافته می کراتینه مو شد.

  آرایشگاه زنانه حکیمیه

اما همانطور که پروتئین تراپی مو بود، پوکر بی ضرر از میان آرایش مه آلود او عبور بیبی لایت مو کرد و یک شکاف بزرگ به طول دو فوت در دیوان جارلی اجاره بیبی لایت مو کرد. پوزخند زرد از روی لبانش محو کراتینه مو شد و لبخند آبی دیوانه کننده جای آن را گرفت. “هومف!” او با بی حوصلگی مشاهده بیبی لایت مو کرد. “چه جوش بیهوده و چه نمایش مبتذل خلق و خوی! واقعاً تو شوخ طبع ترین حشره ای لایت و هایلایت مو هستی که تا به حال با آن برخورد بیبی لایت مو کرده ام.

از کدام قسمت ایالت ها آمده ای؟ من واقعاً علاقه مندم بدانم که در چه نوع خاکی عجیب و غریبی از شما وجود رنگ مو دارد. آیا شما بخشی از جانوران یا گیاهان مناطق گرمسیری خود لایت و هایلایت مو هستید – یا چه؟” و بعد متوجه حقیقت کراتینه مو شدم. هیچ روش فیزیکی برای مبارزه با یک روح وجود نرنگ مو دارد که منجر به ناراحتی او نانو کراتین مو شود، بنابراین تصمیم گرفتم که روشنفکر را امتحان کنم. این یک مسابقه ذهن به ذهن پروتئین تراپی مو بود.

و او طعمه آسانی پس از من کراتینه مو شد. من با لبخند آبی اش به او ملحق کراتینه مو شدم و شروع بیبی لایت مو کردم به صحبت در مورد اشراف انگلیسی. زیرا من به شیوه این طیف شک نداشتم که او یکی از آن کلاس پروتئین تراپی مو بوده یا پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

او آن فقدان متکبرانه رفتاری را داشت که طبق خورنگ مو استه اشراف پروتئین تراپی مو بود. زمانی که همانطور که می‌گویم، واقعاً ذهنم را درگیر بیبی لایت مو کردم، بسیار شیوا و شیوا کراتینه مو شدم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه