نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه حکیمیه

آرایشگاه زنانه حکیمیه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه حکیمیه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه حکیمیه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه حکیمیه : در جریان شورش بیکن در سال 1676، مجمع ویرجینیا، تحت اجبار پیروان بیکن، قانونی را برای تعقیب جنگ علیه سرخپوستان به تصویب رساند و یکی از مفاد آن این پروتئین تراپی مو بود که تمام هندی‌هایی که در جنگ به اسارت گرفته می‌کراتینه مو شدند، باید تحت تعقیب قرار گیرند. برده ها را مادام العمر نگه داشته و حساب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. این اولین و تنها ماده قوانین آن مستعمره پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : که به کاهش هندی ها به بردگی اجازه می بالیاژ مو داد. اما هیچ برده ای تحت این مصوبه اجباری بیکن ساخته نکراتینه مو شد، زیرا جنگ تحت پیگرد قانونی قرار نگرفت و شورش با مرگ رهبر آن در همان سال به پایان رسید. قانونی در سال 1682 وضع کراتینه مو شد که به موجب آن سیاه پوستان، مورها، ملاتوها یا سرخپوستان که به عنوان خدمتکار، از طریق دریا یا خشکی به مستعمره آورده می کراتینه مو شدند.

آرایشگاه زنانه حکیمیه

آرایشگاه زنانه حکیمیه : به عنوان برده شناخته می کراتینه مو شدند “چه به مسیحیت گرویدند یا نه، مشروط بر اینکه اصل و نسب مسیحی نداشته باشند. یا کشور، یا ترک یا مور در دوستی با عظمت او.» در سال 1692، قانونی تصویب کراتینه مو شد که به موجب آن «تجارت آزاد و آزاد برای همه افراد، در همه زمان‌ها و مکان‌ها با همه سرخپوستان به هر نحوی باکراتینه مو شد» به تصویب رسید.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

که بر اساس آن بالیاژ مو دادگاه‌های ویرجینیا تصمیم گرفتند که هیچ سرخپوستی را نمی‌توان به بردگی تقلیل بالیاژ مو داد. پس از تصویب این قانون به عنوان برده به ویرجینیا آورده کراتینه مو شد. در قانون اصلاح کراتینه مو شده ویرجینیا که در سال 1705 به تصویب رسید، مصوبه نهایی در مورد موضوع برده داری در دوران رنگ مو استعمار، به رنگ مو استثنای برخی از قوانینی که بر بردگان وارداتی اعمال می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ذکر کراتینه مو شده رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : و در آن مصوبه مقرر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که «همه خدمتکاران وارد یا وارد می شوند. از طریق دریا یا خشکی به این کشور آورده کراتینه مو شده اند، که در کشور مادری خود مسیحی نپروتئین تراپی مو بوده اند (به جز ترک ها و مورها در رفاقت با اعلیحضرت و دیگرانی که می توانند در انگلستان یا هر کشور مسیحی دیگری آزاد پروتئین تراپی مو بودن خود را اثبات کنند. [19]قبل از اینکه آنها به منظور حمل و نقل به آنجا فرستاده شوند) به حساب می آیند و برده می شوند.

  سالن زيبايي خانه عروس

علیرغم اینکه بعداً به مسیحیت گرویدند»؛ و بیشتر پیش بینی کراتینه مو شد – مانند اولین عمل در این زمینه – برای «همه بچه ها بر اساس بند یا آزاد باشند. به وضعیت مادرانشان.» مجمع ویرجینیا گهگاه قوانینی را تصویب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود که وظیفه ای معادل بیست شیلینگ در سر را بر تمامی برده های وارداتی تحمیل می بیبی لایت مو کرد، و این در سال 1723 تمدید کراتینه مو شد، با اعلامیه سلطنتی لغو کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : اما هیئت تجارت در انگلستان اعلام بیبی لایت مو کرد که آنها هیچ گونه وظیفه ای نتمام دکلره مو دارند. اعتراض به عوارض سیاه پوستان وارداتی، مشروط بر اینکه از خریدار رنگ مو استعماری گرفته کراتینه مو شده باکراتینه مو شد، نه از فروشنده انگلیسی؛ و در سال 1734 قانونی تصویب کراتینه مو شد که وظیفه ای معادل پنج درصد را تعیین می بیبی لایت مو کرد. توسط خریدار پرداخت می نانو کراتین مو شود که متعاقباً افزایش یافت و به بیست درصد رسید.

در سال 1772، مجلس بورگس های ویرجینیا خطابی به جورج سوم اتخاذ بیبی لایت مو کرد و واردات رنگ موان از آفریقا را یک تجارت غیرانسانی اعلام بیبی لایت مو کرد و درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد که همه محدودیت ها از تصویب قوانین برای بررسی “آن تجارت مخرب” برداشته نانو کراتین مو شود. که این درخورنگ مو است پذیرفته نکراتینه مو شد. پس از شروع مشکلاتی که منجر به انقلاب کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : کنوانسیون ویرجینیا که در اول اوت 1774 تشکیل کراتینه مو شد و مدیریت واقعی امور مستعمره را به عهده گرفت، در اولین اقدامات خود، قطعنامه ای برای واردات اتخاذ بیبی لایت مو کرد. دیگر نه برده، نه کالای انگلیسی، نه چای». عملاً این قطعنامه برای همیشه به تجارت برده آفریقایی تا آنجایی که مربوط به ویرجینیا پروتئین تراپی مو بود.

  سالن زیبایی شبنم نظیف تهران

پایان بالیاژ مو داد و متعاقباً لغو آن در طول جنگ انقلاب با قانون رسمی تر تصویب کراتینه مو شد که توسط قانونگذار در سال 1778 تصویب کراتینه مو شد و واردات بردگان را ممنوع بیبی لایت مو کرد. از هر محله ای، چه از طریق دریا و چه از طریق زمین، و به شرطی که همه آنها به ایالت وارد شوند [20]در نقض قانون باید آزاد باکراتینه مو شد. بردگانی که توسط شهروندان سایر ایالات متحده که به عنوان ساکنان واقعی وارد ویرجینیا می شوند.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : و بردگانی که توسط شهروندان ویرجینیا در سایر ایالت های اتحادیه به ارث رسیده و توسط آنها آورده کراتینه مو شده اند، از اجرای این قانون مستثنی لایت و هایلایت مو هستند. علاوه بر اعطای آزادی به خود بردگان، جریمه های سنگینی برای خریدار و فروشنده که این عمل را نقض می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، در نظر گرفته کراتینه مو شد.

ویرجینیا در اتخاذ این ممنوعیت از همه ایالت های اتحادیه به جز ایالت کوچک دلاور جلوتر پروتئین تراپی مو بود و اقدام آن قبل از لغو تجارت برده توسط انگلستان به مدت سی سال انجام کراتینه مو شد. شهروندان ویرجینیا هرگز به عنوان واردکننده در تجارت برده شرکت نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و صرفاً خریداران از دیگران پروتئین تراپی مو بودند – قانونگذار آن از دخالت در تجارت منع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : در حدود سال 1610، پست‌های تجاری توسط هلندی‌ها در محدوده فعلی نیویورک ایجاد کراتینه مو شد و نام نیو هلند به قلمرو مورد ادعا، از جمله نیویورک، نیوجرسی، یا جرسی، و برخی دیگر بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. رنگ مو استعمار واقعی در محدوده کنونی نیویورک، تحت اقتدار دولت هلند در سال 1629 آغاز کراتینه مو شد، تاجران مستقر در آن محدوده ها قبلاً فقط به تجارت با هندی ها مشغول پروتئین تراپی مو بودند.

برده داری با اولین مهاجران مطرح کراتینه مو شد و توسط قانون به رسمیت شناخته کراتینه مو شد و مورد حمایت قرار گرفت. در سال 1664، هلند جدید توسط یک لشکرکشی انگلیسی تحت نظارت دوک یورک، و متعاقباً جیمز دوم، از فرمانروایان هلندی خود فتح کراتینه مو شد. رنگ مو استان نیویورک پس از آن از نیهلند ایجاد کراتینه مو شد. اگرچه برای بخش‌هایی از سال‌های 1673 و 1674 مجدداً موقتاً تحت کنترل هلندی قرار گرفت.

  سالن زیبایی لی لی رضایی

آرایشگاه زنانه حکیمیه : برده داری به همان شکلی که وجود داشت تا پس از انقلاب ادامه داشت. کشتی‌هایی در بندر نیویورک (که ابتدا نیو آمستردام نامیده می‌کراتینه مو شد) برای تجارت برده در دوره‌های اولیه تعبیه می‌کراتینه مو شد، و بازرگانان آن شهر بدون ظلم به آن مشغول پروتئین تراپی مو بودند. برخی از آنها همچنان درگیر پروتئین تراپی مو بودند تا اینکه با تصویب کنگره، ترافیک ممنوع کراتینه مو شد.

سکونتگاه بعدی در مقطع زمانی پلیموث، در سال 1620، در محدوده کنونی ایالت ماساچوست پروتئین تراپی مو بود. بردگی سرخ پوستان و همچنین رنگ موان از ابتدا در این رنگ مو استان وجود داشته رنگ مو است. سکونت در پلیموث توسط مسافران می فلاور، اگرچه اولین بار از نظر زمان پروتئین تراپی مو بود، اما به هیچ وجه پیشرو در ماساچوست نپروتئین تراپی مو بود، و رنگ مو استان پلیموث نقش نسبتاً بی اهمیتی در تاریخ ماساچوست ایفا بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه حکیمیه : اسکان اصلی در آن مستعمره در سال 1629 توسط جان وینتروپ و پیروانش، پیوریتن‌هایی که مستقیماً از انگلستان مهاجرت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ظاهراً به‌منظور حفظ آزادی مذهبی خود و آیندگانشان ساخته کراتینه مو شد. این سکونتگاه پروتئین تراپی مو بود که به ماساچوست و همچنین به سایر رنگ مو استان های نیوانگلند که عمدتاً از ماساچوست پروتئین تراپی مو بودند، لحن و شخصیت بالیاژ مو داد.

ساکنان ماساچوست اگرچه ادعا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که به دنبال خانه ای در این بیابان برای لذت بردن و برقراری آزادی مذهبی لایت و هایلایت مو هستند، اما ساکنان ماساچوست، حکومتی تئوکراسی مستبدانه و مستبدانه ایجاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که جهان تا به حال دیده رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه