نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : در را بستم و دوباره قفل بیبی لایت مو کردم و به اتاقم رفتم. این کارها را آلایت و هایلایت مو هسته و عمدا انجام بالیاژ مو دادم اما ترسیده پروتئین تراپی مو بودم و گیج پروتئین تراپی مو بودم. آدم در ساعات کوچک در بهترین حالت خود نیست. صبح روز بعد با سیلاس برخورد بیبی لایت مو کردم. گفتم: سیلاس وقتی آقایان اتاق بیلیارد را می خواهند چه کار می کنی؟ سیلاس گفت: “خب، قربان، اگر بتوانم آنها را به تعویق می اندازم.

رنگ مو : آقای هری من را راهنمایی بیبی لایت مو کرد، جایی که خیلی از کار افتاده رنگ مو است.” گفتم: «کاملاً. “و زمانی که نمی توانید آنها را به تعویق بیندازید؟” “سپس آنها فقط آن را امتحان می کنند، آقا، و میز آنها را به تعویق می اندازد. خیلی بد رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : از زمانی که ما آمده ایم هیچ بازی در آنجا انجام نکراتینه مو شده رنگ مو است.” گفتم: کنجکاو. فکر می‌بیبی لایت مو کردم دیشب یک بازی را شنیدم. “من خودم آن را چندین بار شنیده ام، قربان. نوری در اتاق وجود نرنگ مو دارد، آن را روی یک هواکش شل گذاشته ام. باد آن را حرکت می دهد و کلیک می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” گفتم: “همین می نانو کراتین مو شود.” پنج دقیقه بعد مطمئن کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم که در اتاق بیلیارد هواکش شل وجود نرنگ مو دارد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

علاوه بر این، صدای برخورد یک توپ به توپ دیگر کاملاً شبیه هیچ صدای دیگری نیست. من هم بالای تخته رفتم و امتیاز را به عقب برگرداندم که شب قبل از انجام آن صرفنظر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. فقط[صفحه 93] سپس هری طبق معمول در حالی که سیگاری در دهان داشت در حالی که از بار می رفت از در گذشت. صداش بیبی لایت مو کردم داخل گفتم: “هری، سی به من بده. و من تو را صد تا برای یک پادشاه بازی می کنم.

  سالن زیبایی زنانه سعادت آباد

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : می توانی به یکی از دخترها بگوئید که نشانه های ما را از طبقه بالا بیاورد.” هری سیگارش را از دهانش بیرون آورد و سوت زد. “چی عمو!” او گفت. “خب، تو داری میری، فکر نمیکنم. اگه ساعت ده صبح ازت بازی میخورنگ مو استم بهم چی میگفتی؟” “آه!” من گفتم، “اما همه اینها در مسیر کار رنگ مو است. من نمی توانم چیز زیادی در مورد جدول ببینم.

و اگر بتوانم روی آن بازی کنم، دیگران ممکن رنگ مو است. به هر حال این شانس وجود رنگ مو دارد که برای شما یک حاکمیت ایجاد کنم. قبل از این به من چهل و پنج و یک کتک خورده رنگ مو است. او گفت: “نه عمو، من سی به تو نمی دهم. یکی به تو نمی دهم. میز قابل بازی نیست. شانس در برابر رابرتز روی آن پیروز خواهد کراتینه مو شد.” او ایرادات موضوع را به من نشان بالیاژ مو داد و گفت که مشغول رنگ مو است.

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : بنابراین به او گفتم که آیا دوست رنگ مو دارد شانس ایجاد یک حاکمیت را از دست بدهد. وقتی بیرون آمدیم گفت: «از آن اتاق متنفرم. خیلی تمیز نیست و بوی طاق می دهد. گفتم: «بوی آن خیلی بهتر از سیگار شمرنگ مو است. برای شش هفته بعد همه ما مشغول پروتئین تراپی مو بودیم و من کمی به اتاق بیلیارد فکر بیبی لایت مو کردم. یکی دو بار شنیدم سیلاس پیر به مشتری می گفت که نمی تواند[صفحه 94] جدول را توصیه کنید.

و به محض اینکه تخمین زده کراتینه مو شد، کل اتاق باید دوباره تزئین و بازسازی نانو کراتین مو شود. “می بینید، آقا، ما فقط مدت کمی اینجا پروتئین تراپی مو بودیم، و هنوز زمانی برای به دست آوردن همه چیز آنطور که باید دوست داریم، وجود نداشته باکراتینه مو شد.” یک روز خانم پارکر، زنی که پیش از من ریجنسی داشت، از شهر آمد تا ببیند حالمان چگونه رنگ مو است. دور پیرزن را نشان بالیاژ مو دادم.

  سالن زیبایی گیوا ولنجک

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : به پیشرفت هایم اشاره بیبی لایت مو کردم و کمی ناهار در دفترم به او بالیاژ مو دادم. در حالی که لیوان پورتش را می‌نوشید، گفتم: «خب، حالا، من از معامله‌ام شاکی نیستم، اما آیا سالن بیلیارد کمی عجیب و غریب نیست؟» او گفت: “من را متعجب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که شما آن را همان طور که لایت و هایلایت مو هست رها بیبی لایت مو کرده اید. به خصوص با هر چیز دیگری که در پیش رنگ مو است و حیاط نیمه پر از موتور رنگ مو است.

اگر متوقف می بیبی لایت مو کردم باید خودم همه چیز را پایین می آوردم. سقف آهنی چیزی نیست جز چشم درد، و شما ممکن رنگ مو است چند تخت شمعدانی در آنجا داشته باشید و ظاهر جلوی خود را بهتر کنید.” گفتم: ببینیم. “درنگ مو استان آن اتاق بیلیارد چه پروتئین تراپی مو بود؟” “منظورت چه درنگ مو استانی رنگ مو است؟” گفت و با مشکوک به من نگاه بیبی لایت مو کرد.

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : گفتم: همانی که تو بهش فکر می کنی. “در مورد آن مرد، جوشیا هام؟” “خودشه.” “خب، من اگر جای شما پروتئین تراپی مو بودم نباید نگران این موضوع باشم.[صفحه 95] همه اینها سی سال پیش پروتئین تراپی مو بود، و من شک دارم که آیا روحی در تانسلو اکنون آن را بداند. من می گویم بهترین فراموش کراتینه مو شده. صحبت از این نوع برای هتل فایده ای نرنگ مو دارد.

چرا، چطور متوجه کراتینه مو شدی؟» گفتم: «فقط همین رنگ مو است. “مردی که به من گفت خیلی واضح نپروتئین تراپی مو بود. او به من اشاره ای به آن بیبی لایت مو کرد. او یک بازرگانی قدیمی پروتئین تراپی مو بود که از آنجا عبور می بیبی لایت مو کرد، و در زمان های قدیم مکان را می شناخت. بیایید درنگ مو استان شما را بشنویم و ببینیم که آیا با او مطابقت رنگ مو دارد یا خیر.” اما من بیهوده به فیبرهایم گفته پروتئین تراپی مو بودم.

  بهترین آرایشگاه زنانه در جردن تهران

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : پیرزن کمی آشفته به نظر می رسید. “اگر مشکلی ندارید، آقای ساندرسون، ترجیح می دهم در مورد آن صحبت نکنم.” فکر می بیبی لایت مو کردم می دانم چه چیزی او را آزار می دهد. لیوان او و خودم را پر بیبی لایت مو کردم. گفتم: اینجا را نگاه کن. “وقتی مکان را به من فروختید، معامله عادلانه ای پروتئین تراپی مو بود. از شما خورنگ مو استه نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که سی سال به عقب برگردید.

و هیچ مرد منطقی انتظار آن را نرنگ مو دارد. من راضی لایت و هایلایت مو هستم. و بیست اتاق بیلیارد من را از خود دور نمی کنند. من شکایت نمی کنم. اما، فقط برای کنجکاوی، دوست دارم درنگ مو استان شما را بشنوم. – مشکلت با اتاق چیه؟ “چیزی برای نشان بالیاژ مو دادن وجود نرنگ مو دارد. اما یک بازی در آنجا انجام می نانو کراتین مو شود و علامت گذاری کراتینه مو شده رنگ مو است – و من نمی توانم بازیکنان را پیدا کنم.

بهترین آرایشگاه زنانه در میرداماد تهران : و هرگز تمام نکراتینه مو شده رنگ مو است. همیشه در شصت و شش تا چهل و هشت متوقف می نانو کراتین مو شود.” نگاهی روی شانه اش انداخت. او گفت: «محل را پایین بیاور. “شما می توانید این کار را انجام دهید،[صفحه 96] و من نتوانستم.” او بندر خود را تمام بیبی لایت مو کرد. “من باید بروم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه