نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : ما در ساعت یازده و نیم بازی را متوقف بیبی لایت مو کردیم. اگر تا یک بازی ادامه می بالیاژ مو دادیم و شانس شما همیشه از بدترین توصیف ممکن برخوردار پروتئین تراپی مو بود. ما می گوییم که شما ممکن رنگ مو است آن بیست و پنج و بیست و پنج بازی دیگر را از دست بالیاژ مو داده باشید. برای من غیرقابل تصور رنگ مو است، اما با بدترین شانس و بدترین بازی ممکن رنگ مو است.

رنگ مو : حالا پس آیا می خواهید به من بگویید که از دست بالیاژ مو دادن بیست و پنج پوند برای مردی با درآمد شما آنقدر اهمیت رنگ مو دارد که نیاز به مداخله ای فراطبیعی رنگ مو دارد تا مانع از دست بالیاژ مو دادن آن نانو کراتین مو شود؟ “البته که اینطور نیست.” “خب، پس دست چهار انگشتی ماموریت خود را انجام نبالیاژ مو داده رنگ مو است. شما را از هیچ چیز نجات نبالیاژ مو داده رنگ مو است.

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : حتی ممکن رنگ مو است ناراحت کننده باکراتینه مو شد. اگر شما با غریبه ها بازی می بیبی لایت مو کردید و برنده می کراتینه مو شدید و آنها می خورنگ مو استند به بازی ادامه دهند. شما به سختی می توانستید رد کنید. البته برای ما مهم نپروتئین تراپی مو بود – ما دائماً با شما بازی می کنیم و هر لحظه می توانیم انتقام خود را بگیریم. دست چهار انگشت ثابت کراتینه مو شده رنگ مو است.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در این مورد بی فایده و ناکارآمد پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. بنابراین، من تمایل دارم بر این باورم که ظاهراً زمانی که واقعاً کار خوبی انجام بالیاژ مو داده رنگ مو است، تصادفی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. بدون شک پدربزرگ و پدر شما و شما دست را دیده اید، اما مطمئناً این ممکن رنگ مو است به دلیل نقص ارثی خفیف در دستگاه بینایی باکراتینه مو شد که تحت شرایط خاصی، مثلاً نور و سلامتی شما، این توهم را ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین آرایشگاه زنانه غرب تهران

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : دست چهار انگشتی طبیعی رنگ مو است و ماوراء طبیعی نیست، ذهنی و عینی نیست. براکلی خاطرنشان بیبی لایت مو کرد: «معتبر به نظر می رسد. بلند کراتینه مو شد، از اتاق گذشت و شروع به باز بیبی لایت مو کردن میز کارت بیبی لایت مو کرد. تست های عملی همیشه رضایت بخش ترین لایت و هایلایت مو هستند و ما به زودی می توانیم یک آزمون عملی داشته باشیم.

همان طور که شمع ها را روی میز گذاشت، کمی شروع بیبی لایت مو کرد و نزدیک پروتئین تراپی مو بود یکی از آنها را رها الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. خشک خندید. او گفت: «در همان لحظه دوباره دست چهار انگشتی را دیدم. “اما مهم نیست – بیا – بگذار بازی کنیم.” “اوه، این دو بازی به اندازه کافی خنده دار نیست.” “پس من بلیک را از طبقه پایین می آورم، شما او را می شناسید.

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : او هرگز به رختخواب نمی رود و بازی را انجام می دهد.” بلیک که مردی جوان پروتئین تراپی مو بود، اتاق‌هایی در طبقه پایین داشت. براکلی به راحتی او را متقاعد بیبی لایت مو کرد که به حزب بپیوندد. قرار کراتینه مو شد دقیقا یک ساعت بازی کنند. بازی ضعیفی پروتئین تراپی مو بود. کارت ها کم کراتینه مو شد و شرط بندی خیلی کم پروتئین تراپی مو بود. در پایان[صفحه 159] ساعتی که براکلی یک حاکم را از دست بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود و بومادران پنج پوند وزن کم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

بلیک گفت: «دوست ندارم برنده ای مثل این بلند شوم. “بیا ادامه دهیم.” اما نباید بومادران را متقاعد بیبی لایت مو کرد. گفت که می روم بخوابم. در صحبت بیبی لایت مو کردن در حضور بلیک هیچ اشاره ای به دست چهار انگشتی نمی کراتینه مو شد، اما لبخند برتری آگاهانه بومادران برای براکلی معنای خود را داشت. این بدان معنی پروتئین تراپی مو بود که بومادران یک خرافات را برانداز بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و در نتیجه از خودش راضی پروتئین تراپی مو بود.

  سالن آرایش صنم چهروی

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : بعد از چند دقیقه چت بومادران و بلیک به براکلی شب بخیر گفتند و با هم به طبقه پایین رفتند. درست زمانی که به طبقه همکف رسیدند، از راه پله ها فریاد کوتاهی شنیدند که لحظه ای بعد صدای سقوط کراتینه مو شدیدی به گوش رسید. “آن چیست؟” بلیک فریاد زد. بومادران به آرامی گفت: “من فقط می روم ببینم.” “به نظرم آمد که از اتاق های براکلی آمده ام.

بیا دوباره بریم بالا.” آنها به سرعت از پله ها بالا رفتند و در براکلی را زدند. جوابی نپروتئین تراپی مو بود. همه جا کاملاً ساکت پروتئین تراپی مو بود. در باز پروتئین تراپی مو بود. بومادران در را هل بالیاژ مو داد و آن دو مرد داخل کراتینه مو شدند. شمع های روی میز کارت هنوز می سوختند. در فاصله کمی از آنها، در گوشه تاریک اتاق، براکلی، رو به پایین، دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود[صفحه 160] یک دستش زیر او جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و دیگری دراز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : به محض اینکه او را به حال خود رها بیبی لایت مو کردم، گفتم: “حالا، پس چه کراتینه مو شد که تو را ترک بیبی لایت مو کرد؟” با کنجکاوی به من نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: “من انتظار دارم که شما بدانید، قربان.” “شصت و شش. ناتمام.” و سپس او به من از بازی ای گفت که سی سال قبل در آن اتاق بیلیارد قدیمی در یک بعد از ظهر مرطوب تابستانی انجام می کراتینه مو شد. او، نشانگر، یکی از بازیکنان پروتئین تراپی مو بود.

مرد دیگر یک مسافر تجاری پروتئین تراپی مو بود که به طور منظم از خانه رنگ مو استفاده می بیبی لایت مو کرد. “مردی چاق، ظاهری زشت، با خنده‌ای بد. جوشیا هام نامش پروتئین تراپی مو بود. شصت و شش ساله پروتئین تراپی مو بود که خودش را در جای تنگی گرفت. توپش را حرکت بالیاژ مو داد – وقتی فکر می‌بیبی لایت مو کرد من نگاه نمی‌کنم این کار را بیبی لایت مو کرد. اما من آن را در شیشه دیدم و در مورد آن به او گفتم. او بسیار عصبانی کراتینه مو شد.

  سالن زیبایی رابیا در نیاوران

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : او گفت که ای کاش اگر توپ را لمس می بیبی لایت مو کرد، می مرد. ولگرد قدیمی ایستاد. گفتم: می بینم. “آنها گفتند که این آپپلکسی رنگ مو است. شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است که برای مردان چاق بسیار خطرناک رنگ مو است که عصبانی شوند. اما من خیلی زود از آن به اندازه کافی سیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم.

من و بقیه خدمتکاران هم همینطور.” گفتم: «خب، ما الان چندان خرافاتی نیستیم[صفحه 103]روزها. و چه چیزی تو را در دنیا پایین آورد؟» او گفت: “این هر مردی را به سمت آن سوق می بالیاژ مو داد.” “و هنگامی که عادت شکل گرفت – خوب، وجود رنگ مو دارد.” “اگر این کار را متوقف کنی، می توانم برای سه روز به تو کار علف کشی بدهم.” او کار را نمی خورنگ مو است.

آدرس بهترین آرایشگاه های زنانه تهران : او یک شیلینگ می خورنگ مو است و آن را به دست آورد. و مراقب پروتئین تراپی مو بودم که آن را در خانه من خرج نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما اکنون یک اتاق بیلیارد بسیار زیبا در طبقه بالا داریم. دو میز جدید و همه چیز به شکل کشتی. ممکن رنگ مو است هری را بیشتر عصرها آنجا پیدا کنید.

همه چیز درست رنگ مو است. اما من خودم دیگر هرگز به بیلیارد نرفتم. و جایی که اتاق بیلیارد قدیمی پروتئین تراپی مو بود، تخت گل وجود رنگ مو دارد. پانسی هایی که در آنجا رکراتینه مو شد می کنند دارای علامت های خنده دار لایت و هایلایت مو هستند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه