نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی شبنم نظیف

سالن زیبایی شبنم نظیف | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی شبنم نظیف را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی شبنم نظیف را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی شبنم نظیف : از دروازه کناری وارد می‌شوید و از هر یک از گورکن‌ها می‌پرسید که کجا… “ای بدجنس جهنمی!” جیغ زدم:این اتاق منه.خریدم و پولش رو بالیاژ مو دادم و قصد دارم داشته باشمش.میشنوی؟ پاسخ او فقط به هم زدن دست هایش پروتئین تراپی مو بود و با زمزمه ای که به سمت من خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود گفت: براوو! آرامش او برای من بیش از حد پروتئین تراپی مو بود و من تمام کنترل خود را از دست بالیاژ مو دادم.

رنگ مو : با برداشتن بطری آب، آن را با تمام قدرتی که به دستورم داشتم به سمت او پرتاب بیبی لایت مو کردم. با او برخورد بیبی لایت مو کرد و به آینه روی محل شستشو برخورد بیبی لایت مو کرد، و همانطور که شیشه شکسته با صدای بلندی روی زمین افتاد، در اتاق دولتی من باز کراتینه مو شد و ناخدای کشتی، در کنار مهماندار اتاق و مهماندار. دکتر، در افتتاحیه ایستاد. “این همه برای چیست؟” کاپیتان خطاب به من گفت.

سالن زیبایی شبنم نظیف

سالن زیبایی شبنم نظیف : در حالی که از عصبانیت می لرزیدم گفتم: «این اتاق را به تنهایی برای خودم درگیر بیبی لایت مو کرده ام و به حضور آن شخص اعتراض دارم.» در اینجا به مهاجم اشاره بیبی لایت مو کردم. “حضور چه شخصی؟” کاپیتان درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد و به نقطه ای نگاه می بیبی لایت مو کرد که چیز فراموش نکراتینه مو شدنی نشسته پروتئین تراپی مو بود و پوزخندی ناروا می زد. “چه شخصی؟” غرش بیبی لایت مو کردم و موقعیت را برای لحظه فراموش بیبی لایت مو کردم. “چرا، او – هر چه اسمش را انتخاب کنی.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

او اینجا مستقر رنگ مو است، و بیست دقیقه رنگ مو است که از من محافظت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و لعنتی، کاپیتان، من تحمل نمی کنم!” کاپیتان با آهی که برگشت و دکتر را مورد خطاب قرار بالیاژ مو داد گفت: “این یک مورد واضح رنگ مو است.” “یک کت تنگ دارید؟” در حالی که آرام کراتینه مو شدم گفتم: “متشکرم، کاپیتان.” “این چیزی رنگ مو است که او باید داشته باکراتینه مو شد، اما هیچ فایده ای نرنگ مو دارد.

سالن زیبایی شبنم نظیف : می بینید، او یک چیز مادی نیست. او در گورستان کنسال گرین دفن کراتینه مو شده رنگ مو است، و بنابراین کت تنگ به ما کمک نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” در اینجا دکتر پا به اتاق گذاشت و به آرامی بازویم را گرفت. گفت: لبرنگ مو است را در بیاور و دراز بکش. “من؟” من خورنگ مو استم، هنوز متوجه موقعیت خود نکراتینه مو شده ام. “نه از راه دور. او را اخراج کنید . این تمام چیزی رنگ مو است.

لینک مفید : سالن زیبایی هما

که من می خواهم.” دکتر با قاطعیت تکرار بیبی لایت مو کرد: «لباسات را در بیاور و برو داخل آن تخت». سپس رو به ناخدا بیبی لایت مو کرد و از او خورنگ مو است جزئیات دو نفر از ملوانانش را برای کمک به او توضیح دهد. او با زمزمه اضافه بیبی لایت مو کرد: “او دردسرساز خواهد کراتینه مو شد.” “خیلی عصبانی.” تردید دارم، در واقع از تحمل عذابی که پس از آن با نوشتن جزییات آن دوباره به وجود آمد.

سالن زیبایی شبنم نظیف : خودداری می کنم. کافی رنگ مو است بگوییم که دکتر بر دستور خود مبنی بر برهنه بیبی لایت مو کردن و رفتن به رختخواب پافشاری بیبی لایت مو کرد و من با آگاهی از درستی موقعیت خود با این عزم مبارزه بیبی لایت مو کردم تا اینکه با کمک مهماندار و دو دریانورد توانا به درخورنگ مو است دکتر توسط کاپیتان توضیح بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، من به زور لباس را درآوردم و به اسکله پایینی انداختم و بند انداختم.

لینک مفید : سالن زیبایی هروی تهران

خشم من حد و مرزی نداشت، و من به همان سادگی که می‌دانستم حرفم را زدم. این چیز وحشتناکی رنگ مو است که عاقل، سالم، عاشق راه رفتن روی عرشه، پر از زندگی، و به ناحق در یک اسکله پایین تر زیر خط آب در یک روز گرم به خاطر جانور کوچکی از یک شبح کاکلی بسته کراتینه مو شده باشیم، و من نسبتاً احساسات من را فریاد زد.

سالن زیبایی شبنم نظیف : در روز دوم از لیورپول، دو بانوی دوشیزه در اتاق کناری من، به کاپیتان صحبت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که منجر به حذف من به مدیریت کراتینه مو شد. آنها گفتند که نمی توانند رضایت دهند که به فریادهای دیوانه در اتاق مجاور گوش دهند. و بعد، وقتی خودم را دیدم که روی تختی در فرمان دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودم، هنوز بند بسته پروتئین تراپی مو بودم، چه کسی باید ظاهر نانو کراتین مو شود جز شبح کوچک من.

لینک مفید : سالن زیبایی هروی پاسداران

او در حالی که لبه تختخواب نشسته پروتئین تراپی مو بود گفت: “خوب، حالا در مورد آن چه فکر می کنی؟ آیا من از شوورویل روی فشار نیستم؟” با تحقیر گفتم: “اشکال نداره.” “اما من یک چیز را به شما می گویم، آقای اسپوک: وقتی من بمیرم و روحی از خودم داشته باشم، آن روح شما را جستجو می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و با رعد و برق، اگر زندگی را از بین نبرید.

سالن زیبایی شبنم نظیف : من آن را انکار خواهم بیبی لایت مو کرد!” به نظرم می رسید که او از این موضوع کمی رنگ پریده رنگ مو است، اما من آنقدر خسته پروتئین تراپی مو بودم که نمی توانستم از یک چیز کوچک مانند آن خوشحال باشم، بنابراین چشمانم را بستم و به خواب رفتم. چند روز بعد آنقدر آرام و منطقی پروتئین تراپی مو بودم که دکتر مرا رها بیبی لایت مو کرد و در باقیمانده سفرم به اندازه هر فرد دیگری که در کشتی پروتئین تراپی مو بود آزاد پروتئین تراپی مو بودم.

لینک مفید : سالن زیبایی غزل ملیح

با این تفاوت که دائماً خود را تحت نظر می دیدم و البته بسیار عصبانی پروتئین تراپی مو بودم. این تصور که اتاق خواب بزرگ من نه تنها دور از دسترس من پروتئین تراپی مو بود، بلکه احتمالاً در اختیار بی چون و چرای شبح کاکنی پروتئین تراپی مو بود. پس از هفت روز سفر اقیانوس، به نیویورک رسید و من اجازه یافتم بدون آزار به ساحل بروم.

سالن زیبایی شبنم نظیف : اما دوست جهنمی من در اسکله ظاهر کراتینه مو شد و با اعلام برخی از اقلام تکلیفی از جانب من در صندوق عقب من جراحت را به توهین اضافه بیبی لایت مو کرد و در نتیجه مقداری دلار برای من هزینه داشت که بهتر پروتئین تراپی مو بود پس انداز می بیبی لایت مو کردم.

لینک مفید : سالن آرایش شبنم نظیف تلفن

با این حال، پس از حوادث سفر، فکر بیبی لایت مو کردم خوب رنگ مو است که چیزی نگویم، و سختی های این تجربه را پذیرفتم به این امید که در آینده ای دور، هموطنم با او ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و همان مرگ را از وجودش درآورد. خوب، همه چیز ادامه داشت. ترس و وحشت من را تا نوامبر به حال خودم رها بیبی لایت مو کرد، زمانی که فرصتی برای سخنرانی در کالج خاصی در شمال غربی داشتم.

سالن زیبایی شبنم نظیف : از خانه‌ام به سکوی دوردست سفر بیبی لایت مو کردم، رفتم روی آن، توسط کارگزار مناسب معرفی کراتینه مو شدم و سخنرانی‌ام را شروع بیبی لایت مو کردم. در وسط صحبت، چه کسی باید روی یک صندلی خالی به خوبی به سمت صحنه ظاهر نانو کراتین مو شود، اما روح کاکائو، با یک قهر در نقطه ای قوی و نه طنز، که من را نگران بیبی لایت مو کرد! شکستم و سکو را ترک بیبی لایت مو کردم و در اتاق کوچک کناری با او روبرو کراتینه مو شدم.

لینک مفید : ادرس سالن زیبایی عاطفه کبیری

چهارمی را هل بده! گریه بیبی لایت مو کرد و ناپدید کراتینه مو شد در آن زمان پروتئین تراپی مو بود که با پیترز مشورت بیبی لایت مو کردم که چگونه می توانم از شر او خلاص شوم. به پیترز گفتم: «گفت‌وگو بیبی لایت مو کردن در مورد آن فایده‌ای نرنگ مو دارد، آن مرد رنگ مو دارد مرا خراب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه