نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه جردن

آرایشگاه زنانه جردن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه جردن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه جردن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه جردن : و قانون جدید برده فراری به زودی به نامه ای مرده از خطر، دشواری و هزینه های اجرای آن تبدیل کراتینه مو شد. نه [77]تنها ضمانت مندرج در قانون اساسی، و اقدام کنگره برای اجرای آن، بی ارزش کراتینه مو شد، اما برای سال ها بردگان توسط ماموران شمال فریفته می کراتینه مو شدند تا فرار کنند و در حین انجام این کار به آنها کمک می کراتینه مو شد. سیستمی که نام “راه آهن زیرزمینی” را به دست آورد.

رنگ مو : این امر صرفاً محدود به شهروندان نپروتئین تراپی مو بود، بلکه توسط افسران ایالتی که سوگند یاد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند از قانون اساسی ایالات متحده حمایت کنند، در آن شرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به جای اینکه شهروندان و افسران خود را مجبور به رعایت قانون اساسی و قانون کنند، بسیاری از ایالت های آزاد قوانینی را تصویب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. دستگیری برده یا کسی که به او کمک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند برای مالک جرم باکراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه جردن

آرایشگاه زنانه جردن : در جلسه کنگره برای سال‌های 1853-1854 در معرفی لایحه‌ای برای ایجاد دولت‌ها برای سرزمین‌های کانزاس و نبراسکا، هر دو در شمال 36 درجه و 30 دقیقه، پیشنهادی توسط آقای داگلاس، سناتور ایلینوی ارائه کراتینه مو شد. برای گنجاندن مقرراتی در رابطه با برده داری مشابه آنچه در لوایح یوتا و نیومکزیکو آمده رنگ مو است. هنگامی که این اقدام توسط یک مرد شمالی پیشنهاد کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

تقریباً همه نمایندگان جنوبی از آن حمایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در اصل درست پروتئین تراپی مو بود، اگرچه با مخالفت چند نماینده و دولتمردان جنوبی روبرو کراتینه مو شد که آن را به عنوان تمایل به برانگیختن دوباره هیجانات رد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. تا حدی فروکش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. این سؤال از اهمیت عملی زیادی برخوردار نپروتئین تراپی مو بود، زیرا آب و هوا و خاک کانزاس و نبراسکا مانعی بزرگتر از هر مصوبه قانونی برای معرفی بردگان ایجاد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

  آرایشگاه زنانه در منطقه ونک

آرایشگاه زنانه جردن : پیشنهاد لغو مصوبه مربوط به خط 36 درجه 30، همانطور که نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شد، هیچ مصالحه ای را نقض نبیبی لایت مو کرد و هیچ یک از ایالت ها یا مردم شمالی را نقض نبیبی لایت مو کرد، بلکه صرفاً یک اصل قابل رنگ مو استنباط از قانون اساسی و حق را در آن بیان بیبی لایت مو کرد. خود؛ اگرچه در این مورد انتزاعی پروتئین تراپی مو بود. [78] این مصوبه با کمک برخی از دموکرات‌های شمالی تصویب کراتینه مو شد.

و این تأثیری داشت که مردان محافظه‌کار مخالف آن بسیار وحشت‌زده پروتئین تراپی مو بودند و با کراتینه مو شدتی جدید آتش آشوب‌های پیشین را احیا بیبی لایت مو کرد و به آزادگان در حال بی‌حالی جان تازه‌ای بخشید. -خاک یا حزب جمهوری خواه. اگرچه آنها هرگز به سازش در مورد میسوری یا مصالحه 1850 یا حتی خود قانون اساسی نپیوسته یا از آن تبعیت نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند.

آرایشگاه زنانه جردن : رهبران حزب خاک آزاد غوغایی کراتینه مو شدیدی در مورد نقض اعتقادات بد به راه انداختند و به زودی تحریک با نیروی ده برابری در سراسر شمال گسترش یافت. وزرای پیوریتان نیوانگلند، جانشینان آزار و اذیت مذهبی و بدنامی جادوگران، انجیل صلح را برای پایان‌نامه‌های خود رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و تحت نظارت آنها تعبالیاژ مو داد قابل توجهی از مهاجران مسلح به کانزاس فرستاده کراتینه مو شدند.

در نتیجه این حرکت، برخی از سران گرم از جنوب بی‌احتیاط به کانزاس رفتند تا در مورد حل و فصل آن قلمرو با فرستادگان نیوانگلند پارسون مناقشه کنند. نتیجه این پروتئین تراپی مو بود که شرایط بسیار نامنظم چیزها در قلمروهای جدید به وجود آمد، همانطور که همیشه در مواردی که عقل جای خود را به اشتیاق می دهد. بسیاری از اشتباهات و اعمال خشونت آمیز از هر دو طرف مرتکب کراتینه مو شدند.

آرایشگاه زنانه جردن : فریاد کراتینه مو شدیدی در مورد “خونریزی کانزاس” توسط کشیش ها و آشوبگران شمالی شنیده کراتینه مو شد، اما هیچ برده ای به کانزاس منتقل نکراتینه مو شد و هیچ کس به فکر بردن هیچ برده ای در آنجا نپروتئین تراپی مو بود. نتیجه تحریکات ناشی از گسترش نظری برده داری به کانزاس و نبراسکا، و مشکلات در کانزاس، ظاهر کراتینه مو شدن جان سی. فرمونت به عنوان نامزد جمهوری خواهان برای ریرنگ مو است جمهوری در سال 1856 پروتئین تراپی مو بود.

  آرایشگاه زنانه ژیوار حکیمیه

او مورد ضرب و شتم قرار گرفت، اما رای او نشان دهنده وجود یک حزب قدرتمند بخش، در همه ایالت های آزاد، بر اساس یک ایده انفرادی پروتئین تراپی مو بود. قدرت این حزب [79]با تلاش برای تضمین پذیرش کانزاس به اتحادیه، بر اساس قانون اساسی که برده داری را آزاد می بیبی لایت مو کرد و توسط کنوانسیونی که در زمان شیوع خصومت تلخ در آنجا برگزار کراتینه مو شد، بیشتر کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه جردن : اما مهمترین نتیجه مشکلات کانزاس توسعه شخصیت جان براون، یک مرد شمالی جسور، مستاصل و متعصب، که در صحنه عمل ظاهر کراتینه مو شد و تا حد زیادی در خشم های مرتکب کراتینه مو شده توسط آزادگان و لغو کراتینه مو شدگان شرکت بیبی لایت مو کرد. آنچه که تاج را به خصومت بیش از حد داغ بین دو بخش بالیاژ مو داد، حضور جان براون در یک تئاتر اکشن جدید پروتئین تراپی مو بود.

حامیان سیاسی و آشوبگران شمال خود را به تقبیح مردم جنوب و برده داری اکتفا نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، بلکه تحقیر خود را بر قانون اساسی که بردگی را تحمل می بیبی لایت مو کرد و اتحادیه ای که به ادعای آنها از آن حمایت می بیبی لایت مو کرد، تسلیم آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. همچنین محکومیت‌ها به منبرهای شمالی و اسناد لغو یا خاک آزاد محدود نمی‌کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه جردن : بلکه در مجلس سنا و در صحن مجلس نمایندگان شنیده می‌کراتینه مو شد و با فجیع‌ترین افتراها به مردم جنوب همراه پروتئین تراپی مو بود. به عنوان وحشیانی معرفی می‌شوند که از تحمیل کراتینه مو شدیدترین ظلم‌ها به بردگان خود لذت می‌برند و به افتضاح‌ترین بداخلاقی‌ها دست می‌زنند. جان براون که از این نکوهش های آشکار قانون اساسی و اتحادیه تشویق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  بهترین آرایشگاه های زنانه در ایران

و با تحریک تصویر اشتباهات جنوب و ظلم به بردگان، که دائماً جلوی چشمانش قرار می گرفت، جای خود را به تصورات وحشیانه یک ذهن متعصب بالیاژ مو داد و متعهد به براندازی کراتینه مو شد. دولت ایالات متحده و جبران خطاهای بردگان با غرق بیبی لایت مو کردن خون ایالت های جنوبی. در سال 1858، او یک جلسه یا کنوانسیون مخفی از متعصبان بی پروا مانند خود در ، در کانادا برگزار بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه جردن : و طرحی برای دولت موقت ایالات متحده، که قرار پروتئین تراپی مو بود رئیس آن باکراتینه مو شد، با کابینه ای که خودش تعیین می بیبی لایت مو کرد، طراحی بیبی لایت مو کرد و با برافراشتن شورش در میان بردگان و بردگان، طرحی را برای عملیاتی بیبی لایت مو کردن دولت خود ساخت. آزاد بیبی لایت مو کردن آنها همه این اقدامات تا ماه اکتبر 1859 از عموم پنهان ماند، زمانی که جان براون، با گروهی از پیروان، به طور ناگهانی در کشتی هارپرز، در محدوده ویرجینیا ظاهر کراتینه مو شد.

و زرادخانه ایالات متحده را غافلگیر بیبی لایت مو کرد و آن را تسخیر بیبی لایت مو کرد. مکانی که بدون نگهبان پروتئین تراپی مو بود. کشته کراتینه مو شدن چندین شهروند؛ عده ای را اسیر و زندانی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در محله چندین غارت و سرقت انجام بالیاژ مو دادند.

آرایشگاه زنانه جردن : دولت موقت وانمود کراتینه مو شده او اعلام کراتینه مو شد و هدف جنبش اعلام کراتینه مو شد، اما از دریافت برخی تقویت‌های مورد انتظار، و عدم همکاری با بردگانی که برای آنها تسلیحاتی آورده پروتئین تراپی مو بود و انتظار داشت دیگران را دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، ملاقات نبیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه