↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه حشمتیه

آرایشگاه زنانه حشمتیه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه حشمتیه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه حشمتیه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه حشمتیه : از آن قلمرو، سه دولت برده تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و آنها آخرین کشورهایی پروتئین تراپی مو بودند که چشم انداز تشکیل آنها وجود داشت.

رنگ مو : پس از تصویب یک قانون برای یک تحریم عمومی در سال 1814، به منظور توقف تجارت قاچاق از نیوانگلند، قانونگذار ماساچوست مملو از درخورنگ مو است‌هایی برای جبران خسارت و حمایت در برابر اقدام دولت فدرال در اجرای تحریم کراتینه مو شد. و کمیته ای که درخورنگ مو است ها به آن ارجاع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گزارشی تهیه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در آن نظرات زیر از جمله بیان کراتینه مو شد: “حاکمیت محفوظ به ایالت ها، برای محافظت از شهروندان در برابر اعمال خشونت آمیز توسط ایالات متحده و همچنین برای اهداف مقررات داخلی محفوظ رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه حشمتیه

آرایشگاه زنانه حشمتیه : ما این ایده را رد می کنیم که ایالت آزاد، مستقل و مستقل ماساچوست به کاهش یابد. یک شرکت شهرداری صرف، بدون قدرت حفاظت از مردم یا دفاع از آنها در برابر ظلم از هر طرف. قدرت آن و گرفتن قربانی آن از دست ستمگر». برای نشان بالیاژ مو دادن روحیه ای که مردم ماساچوست را در ادعای این آموزه ها زنده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

هر چقدر هم که اصولاً درست باشند – زمانی که خبر کناره گیری بووناپارت و بازگرداندن بوربن ها در سال 1814 دریافت کراتینه مو شد – در نتیجه دولت بریتانیا آزاد کراتینه مو شد. مردم ماساچوست و همچنین تمام نیوانگلند، برای به کارگیری تمام نیروهای خود علیه ایالات متحده، این خبر را با شادی و خوشحالی رنگ مو استقبال آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، “به عنوان منادی صلح و تجدید تجارت”. و این رویبالیاژ مو داد پروتئین تراپی مو بود.

در بوستون با یک مراسم مذهبی و خطبه ای از دکتر چانینگ تجلیل کراتینه مو شد. در پاییز 1814، قانونگذار ماساچوست از کنوانسیون ایالت های نیوانگلند دعوت بیبی لایت مو کرد که در دسامبر همان سال در هارتفورد گرد آمدند و مجموعه ای از قطعنامه ها را به تصویب رساندند که در آن، از جمله، اعلام کراتینه مو شد که «در مواردی نقض عمدی، خطرناک و محسوس قانون اساسی که بر حاکمیت یک دولت و آزادی‌های یک ملت تأثیر می‌گذارد.

  آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

نه تنها این حق بلکه وظیفه آن دولت پروتئین تراپی مو بود که در صورت وقوع شرایط اضطراری، اختیارات خود را برای حفاظت از آنها مداخله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فراتر از دسترس بالیاژ مو دادگاه قضایی یا برای اعتراف به تأخیر رخبالیاژ مو داد در اشکال آنها بسیار فشار رنگ مو است؛ کشورهایی که هیچ داور مشترکی نتمام دکلره مو دارند باید قاضی خودشان باشند و تصمیمات خود را اجرا کنند.

خطر اتحاديه از اين گامها از سوي ماساچوست و ساير ايالتهاي نيوانگلند، در زمان جنگ عمومي، با رسيدن غيرمنتظره خبر معاهده صلح به پايان رسيد. شاید این امر باعث کراتینه مو شد که دولت سابق نتواند حق حاکمیت خود را اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و صلح جداگانه ای با بریتانیای کبیر برقرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

در واقع در سال 1809، در طول وجود مشکلات ناشی از تحریم پیش از بسته کراتینه مو شدن دولت آقای جفرسون، جان کوئینسی آدامز به دولت واشنگتن اطلاع بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود که هدف حزب مسلط در ماساچوست پروتئین تراپی مو بوده و پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است. برای چندین سال، تأسیس یک کنفدراسیون جداگانه، همانطور که او از شواهد صریح می دانست.

و در صورت وقوع یک جنگ داخلی، مطمئناً از کمک بریتانیا برای تأثیرگذاری بر این هدف رنگ مو استفاده می نانو کراتین مو شود، زیرا برای طراحی ضروری رنگ مو است. دلایل محکمی برای مشکوک پروتئین تراپی مو بودن وجود داشت که در طول جنگ، توافقات مخفیانه ای با دشمن وجود داشت که به موجب آن نیوانگلند از کشور پشتیبانی نمی بیبی لایت مو کرد. [107]سربازان و خاک او از تهاجم دور نگه داشته کراتینه مو شد.

ماساچوست در تمام اقداماتی که پس از آن برای شرمساری دولت متوسل کراتینه مو شد، رهبری را بر عهده گرفت، اما زمانی که جنگ تهاجم و انقیاد علیه ایالت های جنوبی به راه افتاد، ماساچوست هیچ مشکلی در قانون اساسی نیافت، و هیچ ابهامی در مورد اعزام نیروهای خود به جنوب نداشت. . این ایده که هیچ یک از ایالت های جنوبی به دلیل از دست بالیاژ مو دادن قدرت و حمایت دولت به جدایی متوسل کراتینه مو شده اند.

  آدرس سالن زیبایی گیوا سعادت آباد

بر اساس واقعیت رنگ مو استوار نیست، زیرا هرگز برای منافع خاص خود حتی زمانی که در دست مردان جنوبی پروتئین تراپی مو بود رنگ مو استفاده نکراتینه مو شده رنگ مو است، اما ایالت های شمالی پروتئین تراپی مو بودند که تجارت و کارخانجات آنها در تمام طول تاریخ تحت حمایت دولت رکراتینه مو شد بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که مدارس شمال غرب به طور غنی از زمین های عمومی وقف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و سیستم غول پیکر راه آهن در همان محله ساخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

عمدتاً از اعطای این اموال مشترک. علاوه بر این ادعا کراتینه مو شده رنگ مو است که این قدرت برده پروتئین تراپی مو بود که به دلیل شکست دولت تلاش بیبی لایت مو کرد تا دولت را از بین ببرد، و این قدرت تا آن زمان حکومت را به نفع خود کنترل می بیبی لایت مو کرد. در وهله اول، همچنین باید بیان بیبی لایت مو کرد که تا آنجا که به قوه مجریه حکومت مربوط می نانو کراتین مو شود، از طرف مردم جنوب چیزی وجود نداشت که بتوان از آن شکایت بیبی لایت مو کرد.

مشکل بزرگ با بخش قانونگذاری پروتئین تراپی مو بود که همیشه تمایل داشت، کم و بیش، در موضوع برده داری تهاجمی باکراتینه مو شد، و مردم جنوب به قوه مجریه چشم دوختند تا نفوذ محافظه کارانه آن را مداخله الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برتری مردان شمالی در کنگره، که قبلاً با پذیرش اورگان و مینه‌سوتا افزایش یافته پروتئین تراپی مو بود، و به زودی با پذیرش کانزاس بیشتر کراتینه مو شد، آنقدر زیاد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

که تنها امید جنوب به قوه مجریه پروتئین تراپی مو بود. شعبه از [108]دولت نیز بخش بندی کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، هیچ ایمنی برای بخش ضعیف وجود نداشت. مردم جنوب هرگز از دولت نخورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودند که از برده داری محافظت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. آنها صرفاً خورنگ مو استه پروتئین تراپی مو بودند که آن را رها کنیم و همان جایی که قانون اساسی آن را گذاشته پروتئین تراپی مو بود رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  سالن زیبایی گل افشان سعادت آباد

آنها در ورود به اتحادیه، حکومتی را برای مقاصد کلی معینی مقرر بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، نه دولتی که امور داخلی آنها را تنظیم الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و آنها ادعا آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که دولت باید محدود به اهدافی باکراتینه مو شد که برای آن تأسیس کراتینه مو شده رنگ مو است. آن دولت به هیچ وجه در جهت تقویت بردگی عمل نبیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و نتوانسته پروتئین تراپی مو بود به شرط صریح بازگشت بردگان فراری عمل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

برده داری با اقدام دولت از قلمرو وسیعی حذف کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، اما با این اقدام به یک پا از قلمرو کشیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. تمام ایالت های جدید شرق می سی سی پی، به جز فلوریدا، از قلمروی که در اصل متعلق به ایالت های برده پروتئین تراپی مو بود تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، و طبق آن ماده قانون اساسی که اعلام می بیبی لایت مو کرد این ایالت ها باید بر اساس قانون اساسی پذیرفته شوند.

در اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. کشورهایی که قلمرو را واگذار می‌کنند، از هر جهت با دولت‌های اصلی و برای افزودن بر این تعهد مبنی بر عدم مداخله در نهادهای داخلی خود، صریحاً تصریح بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که نباید در برده‌داری مداخله بیبی لایت مو کرد. لوئیزیانا بر اساس معاهده به عنوان قلمرو برده و با شرط حفاظت از مردم در دارایی خود وارد کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه