نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت شماره تلفن های آرایشگاه زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با شماره تلفن های آرایشگاه زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : که آرایشگران منطقه مذکور مکرراً و آشکارا در روز خداوند در بی احترامی به آن و به عظمت آن، تجارت مربوطه خود را به کار می برند و انجام می دهند. بنابراین، برای جلوگیری از چنین اعمال شیطانی برای آینده، دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است که هیچ آرایشگری در روز خداوند، که معمولاً یکشنبه نامیده می نانو کراتین مو شود، از آرایشگری در ناحیه پونتفراکت رنگ مو استفاده یا تجارت نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و یا آن را اصلاح نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : در آن روز هر شخصی را بتراشید، چه در ملاء عام و چه در خلوت». ما در آخرین بند نشانه ای از اصلاح عمومی در حیاط کلیسا یا بازار داریم. سرپرستان کلیسای محله Worksop، ناتینگهام‌شایر، در سال 1729 نیم تاج را برای ضمانتی پرداخت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که در آن آرایشگران خود را متعهد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که «یکشنبه‌ها صبح اصلاح نکنند».

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : در جلسه ای از جراحان آرایشگر نیوکاسل-آن-تاین که در سال 1742 برگزار کراتینه مو شد، دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که هیچ کس نباید در روز یکشنبه ریش خود را بتراکراتینه مو شد و “هیچ برادری نباید جان رابینسون را بتراکراتینه مو شد تا زمانی که بدهی خود را به رابرت شفتو پرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” این عمل در اسکاتلند گذشته پروتئین تراپی مو بود و اگر در روز یکشنبه انجام نانو کراتین مو شود گناهکار شناخته می کراتینه مو شد.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

کشیش دکتر چارلز راجرز می گوید که اعضای جماعات حق تمام دکلره مو دارند نسبت به حل و فصل وزرا اعتراض کنند، مشروط بر اینکه بتوانند هر اتهامی را که بر زندگی یا دکترین آنها تأثیر می گذارد ثابت کنند. آقای دیویدسون، نماینده رنگ مو استنتون در سال 1767، و آقای ادوارد جانستون، حاضر به موفات در سال 1743، به دلیل هتک حرمت به روز سبت با تراشیدن ریش در آن روز مورد اعتراض قرار گرفتند.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : حل و فصل آقای جانستون چهار سال به تعویق افتاد، بنابراین مخالفان در حفظ آنچه که به عنوان رعایت صحیح روز سبت می دانستند، اصرار داشتند. کشیش پاتریک برونته، پدر رمان نویسان مشهور، از سال 1815 تا 1820، سرپرست دائمی تورنتون در برادفورد دیل پروتئین تراپی مو بود. اگرچه متأسفانه احساس نجابت در میان اکثریت ساکنان منطقه کم پروتئین تراپی مو بود، اما آنها مراقب روحانیت پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : شماره تماس آرایشگاه زنانه در تهران

و همیشه آماده پروتئین تراپی مو بودند تا خطاها و اشتباهات فرضی و واقعی خود را به جهانیان بشناسانند. اشتباهات برخی از آنها در حکایتی که توسط آقای آبراهام هولروید، گردآورنده مشهور افسانه های محلی، به خوبی نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است. وقتی آقایبرونته در تورنتون زندگی می بیبی لایت مو کرد، در روستا شایعه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که او توسط یک مخالف از پنجره اتاق دیده کراتینه مو شده رنگ مو است.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : در حالی که خود را در صبح یکشنبه تراشیده رنگ مو است، که این امر به عنوان یک نادیده گرفتن بسیار جدی از اجبار روز شنبه در نظر گرفته کراتینه مو شد. یک روحانی خانم آکروید، بانویی ساکن محله، با آقای برونته در مورد این موضوع مصاحبه بیبی لایت مو کرد. پس از شنیدن صحبت های او، او مشاهده بیبی لایت مو کرد: “من دوست دارم آنچه را که می گویم در خانواده خود حفظ کنید.

لینک مفید : شماره تلفن آرایشگاه زنانه جردن

اما من در تمام عمرم هرگز خودم را نتراشیدم یا هیچ کس دیگری تراشیده پروتئین تراپی مو بود. من خیلی کم ریش دارم. که هر سه ماه یک بار کوتاه بیبی لایت مو کردن آن تنها چیزی رنگ مو است که لازم رنگ مو است.» گاهی اوقات، در حال حاضر، آرایشگران را برای کار در روز یکشنبه به بالیاژ مو دادگاه می آورند. آنها تحت یک قانون قدیمی چارلز دوم برای اصلاح در روز خداوند احضار می شوند.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : حداکثر جریمه پنج شیلینگ رنگ مو است و هزینه های یک پرونده از متهم قابل دریافت نیست. به طور کلی انجمن آرایشگران محلی این اقدام را انجام می دهد. از آرایشگر تا جراح اف موقعیت برنگ مو استانی اما فروتنانه آرایشگر، جراح دوران مدرن رنگ مو است. شاید برخی از اعضای حرفه پزشکی بخواهند این ارتباط را نادیده بگیرند، اما این بسیار درست رنگ مو است که از صفحات تاریخ حذف نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : شماره آرایشگاه زنانه در تهران

فراخوانی آرایشگر قدمت زیادی رنگ مو دارد. ما در کتاب حزقیال نبی (آیه 1) اشاراتی به رسم یهودیان می یابیم که آرایشگر سر را به نشانه عزا می تراشند. در گذشته های دور هنر جراحی و تجارت آرایشگری با هم ترکیب می کراتینه مو شدند. روشن رنگ مو است که در تمام نقاط جهان متمدن، در زمان های گذشته، آرایشگر به عنوان یک نوع جراح عمل می بیبی لایت مو کرد.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : یا به عبارت دقیق تر، عمل جراحی فلبوتومی، پانسمان زخم ها و … را انجام می بالیاژ مو داد. یونان در حدود 420 قبل از میلاد ، و سپس، مانند اکنون، به عنوان مکان هایی که در آن شایعات با هم ملاقات می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند جشن گرفته می کراتینه مو شد. آرایشگران در سال 299 قبل از میلاد از سیسیل در رم مستقر کراتینه مو شدند . روحانیون تا حدود قرن دوازدهم از بدن مردان و همچنین روح آنها مراقبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به جراحی و پزشکی می پرداختند.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه خیابان پیروزی

آرایشگران تجربیات زیادی از راهبان به دست آوردند که در عمل جراحی به آنها کمک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. عمل جراحی شامل ریختن خون پروتئین تراپی مو بود و احساس می کراتینه مو شد که این کار ناسازگار رنگ مو استبا وظایف روحانیت پس از بررسی و بحث بسیار، در سال 1163، شورای تورها، تحت رهبری پاپ الکساندر سوم، روحانیون را از انجام عمل جراحی منع بیبی لایت مو کرد، اما آنها اجازه داشتند دارو را توزیع کنند.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : فرمان تورها باید رضایت آرایشگران را به همراه داشته باکراتینه مو شد، و آنها در رنگ مو استفاده از فرصت‌هایی که این تغییر برایشان فراهم بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، دیری نگرفتند. در لندن، و جای ترس در جاهای دیگر، آرایشگران خون‌دهی خود را به شیوه‌ای بسیار ناپسند تبلیغ آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. رسم بر این پروتئین تراپی مو بود که برای جلب توجه عموم، خون در پنجره های آنها می ریختند.

لینک مفید : آرایشگاه های زنانه شهرک ولیعصر تهران

فرمانی در سال 1307 به تصویب رسید که به آرایشگران لندن دستور می‌بالیاژ مو داد تا خون را «به‌دلیل پرداخت دو شیلینگ برای رنگ مو استفاده کلانترها، به‌طور خصوصی به تیمز ببرند». در دوره اولیه در لندن آرایشگران با هم ترکیب کراتینه مو شدند و طلایی شکل گرفت. در وهله اول به نظر می رسد که هدف اصلی گرد هم آوردن اعضا در مراسم مذهبی پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : آنها در تشییع جنازه و ترحیم اعضای متوفی و ​​همسرانشان شرکت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در نهایت به طلایی نیمه اجتماعی و مذهبی تبدیل کراتینه مو شد و متعاقباً به طلای تجاری تبدیل کراتینه مو شد. در سال 1308، ریچارد لو باربر، اولین رنگ مو استاد شرکت آرایشگران، در گیلدهال لندن سوگند یاد بیبی لایت مو کرد. با گذشت زمان، اهمیت شرکت آرایشگران لندن افزایش یافت.

لینک مفید : لیست آرایشگاه های زنانه منطقه ۱۵ تهران

در سال اول سلطنت ادوارد چهارم. (1462) آرایشگران توسط منشور سلطنتی ثبت کراتینه مو شدند و توسط پادشاهان بعدی تأیید کراتینه مو شد. تغییر عنوان در سال 1540 رخ بالیاژ مو داد و پس از آن شرکت آرایشگران-جراحان نام گرفت. هالبین تصویری از هنری هشتم کشید.

شماره تلفن های آرایشگاه زنانه : و باربر-جراحان. این نقاشی هنوز حفظ کراتینه مو شده رنگ مو است و ممکن رنگ مو است در تالار باربر-جراحان، خیابان مانکول، لندن دیده نانو کراتین مو شود. Pepys این را “تصویر خوشایند نیست اما خوب” تلفظ می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه