↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه هفت حوض

آرایشگاه زنانه هفت حوض | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه هفت حوض را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه هفت حوض را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه هفت حوض : و آن بخش از قلمرو شرق مروارید. [63]رودخانه و هم مرز با خلیج مکزیک، به قلمرو می سی سی پی اضافه کراتینه مو شد. سپس نام می سی سی پی به قلمرو لوئیزیانا بالیاژ مو داده کراتینه مو شد. در سال 1816، ایندیانا به عنوان یک ایالت آزاد در اتحادیه پذیرفته کراتینه مو شد، و در سال 1817، می سی سی پی به عنوان یک ایالت برده پذیرفته کراتینه مو شد، باقی مانده قلمرو به این نام نام آلاباما را به خود اختصاص بالیاژ مو داد.

رنگ مو : در سال 1818، ایلینوی به عنوان یک ایالت آزاد پذیرفته کراتینه مو شد و در سال 1819، آلاباما به عنوان یک ایالت برده وارد کراتینه مو شد. این افزایش تعبالیاژ مو داد ایالت های برده باعث افزایش تعبالیاژ مو داد برده ها نکراتینه مو شد، زیرا بردگان وارد کراتینه مو شده به آنها از ایالت های برده قدیمی تر آمده پروتئین تراپی مو بودند. اگر برده‌ای از آفریقا یا هر کشور خارجی معرفی می‌کراتینه مو شد، به دلیل طفره رفتن از قوانینی پروتئین تراپی مو بود که در هر حکومتی اتفاق می‌افتد.

آرایشگاه زنانه هفت حوض

آرایشگاه زنانه هفت حوض : و تا حد قابل ملاحظه‌ای معرفی نکراتینه مو شدند. در سال 1819، نزدیک به پایان کنگره پانزدهم، لایحه ای به مجلس نمایندگان ارائه کراتینه مو شد تا اجازه برپایی ایالت میسوری را در خارج از بخشی از قلمروی به این نام، و به پیشنهاد تالمج، نیویورک، ماده‌ای در لایحه منع معرفی بیشتر برده‌ها و اعطای آزادی به فرزندان پس از تولد کسانی که قبلاً در آنجا پروتئین تراپی مو بودند.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه 

با رسیدن به سن بیست و پنج سالگی درج کراتینه مو شد که این پیشنهاد با رای 87 موافق و 76 موافق پروتئین تراپی مو بود. این محدودیت پیشنهادی باعث کراتینه مو شد. مناظره ای بسیار هیجان انگیز که در جریان آن کاب از گرجستان گفت که “آتشی برافروخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که تمام آب اقیانوس نتوانست آن را خاموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و فقط دریاهای خون می توانستند آن را خاموش کنند.” او “دریغ نبیبی لایت مو کرد که اعلام الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  جدید آرایشگاه زنانه

آرایشگاه زنانه هفت حوض : اگر اعضای شمالی پافشاری کنند، اتحادیه منحل خواهد کراتینه مو شد.” با این حال، این لایحه با محدودیت به تصویب مجلس رسید، اما در سنا، دومی حذف کراتینه مو شد، بند ممنوعیت معرفی بیشتر بردگان با 24 رای موافق در برابر 16، و آزادی کودکان با رای بیشتر. فقط 7 رای برای حفظ آن وجود رنگ مو دارد. این [64]مجلس از موافقت با سنا خودداری بیبی لایت مو کرد و این لایحه از بین رفت.

همزمان با ارائه لایحه میسوری، لایحه دیگری برای ایجاد قلمرو آرکانزاس در خارج از آن قسمت از قلمرو میسوری در جنوب 36 درجه 30 دقیقه ارائه کراتینه مو شد، و بندی در آن درج کراتینه مو شد که به همه فرزندان بردگان پس از تولد آزادی می دهد. سن بیست و پنج سالگی، اما بند منع معرفی بیشتر بردگان با رای 70 به 71 شکست خورد و بند برای آزادی فرزندان کسانی که قبلاً در قلمرو پروتئین تراپی مو بودند حذف کراتینه مو شد.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : تیلور از نیویورک سپس پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که شرطی به این لایحه اضافه نانو کراتین مو شود که نه برده داری و نه بردگی غیرارادی در هیچ یک از قلمروهای ایالات متحده در شمال 36 درجه و 30 دقیقه نباید وجود داشته باکراتینه مو شد، اما پیشنهاد او شکست خورد و لایحه سازماندهی قلمرو آرکانزاس تصویب کراتینه مو شد.

هر دو خانه بدون هیچ محدودیتی قبل از جلسه کنگره بعدی، ماساچوست تشکیل ناحیه مین را به یک ایالت اجازه بالیاژ مو داد و قانون اساسی برای این منظور توسط مردم آن ناحیه تصویب کراتینه مو شد. در همین حین، در شمال بر سر موضوع حذف برده‌داری از قلمرو غرب می‌سی‌سی‌پی، آشفتگی‌های زیادی وجود داشت.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : در جلسه کنگره شانزدهم، لایحه ای برای اجازه بالیاژ مو دادن به مردم میسوری برای تنظیم قانون اساسی ایالتی ارائه کراتینه مو شد، اما به پیشنهاد تیلور، نویسنده شرط پیشنهادی مبنی بر مستثنی بیبی لایت مو کردن برده داری از مناطق شمالی 36 درجه و 30 دقیقه، کمیته ای ارائه کراتینه مو شد. منصوب کراتینه مو شد تا موضوع ممنوعیت برده داری در غرب می سی سی پی را بررسی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و لایحه میسوری برای انتظار اقدام کمیته به تعویق افتاد.

  سالن آرایش الینا

لایحه‌ای برای پذیرش مین ارائه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود – و پس از شکست پیشنهاد برای به تعویق انداختن آن تا طرح لایحه میسوری – تصویب کراتینه مو شد. وقتی این لایحه در سنا مطرح کراتینه مو شد، بند برای پذیرش میسوری، [65]پس از شکست پیشنهادی مبنی بر درج شرطی برای ممنوعیت برده داری به آن پیوست کراتینه مو شد و توماس، سناتور ایلینوی، سپس اصلاحیه ای را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : که ورود برده داری به هر یک از قلمروهای باقی مانده در شمال 36 را ممنوع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. درجه 30′ که با 34 رای موافق در برابر 10 به تصویب رسید. سناتورهای ایالت ویرجینیا، کارولینای جنوبی، جورجیا، ایندیانا، و یک سناتور از کارولینای شمالی و می سی سی پی هر کدام رای منفی بالیاژ مو دادند. این لایحه سپس با 24 رای موافق در برابر 20 رای موافق به تصویب رسید.

همه سناتورهای ایالت های برده و دو نفر از ایلینوی رای مثبت بالیاژ مو دادند و آنهایی که رای منفی بالیاژ مو دادند از ایالت های آزاد پروتئین تراپی مو بودند. مجلس از موافقت با اصلاحیه سنا خودداری بیبی لایت مو کرد و سنا به آن پایبند پروتئین تراپی مو بود، بنابراین یک کمیته کنفرانس تعیین کراتینه مو شد. در این میان، مجلس در حال بررسی لایحه میسوری پروتئین تراپی مو بود و در انتظار کنفرانس، با 93 رای موافق در برابر 84 رای موافق با بند منع معرفی بیشتر بردگان به تصویب رسید.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : وقتی این لایحه به مجلس سنا رفت، این ممنوعیت رفع کراتینه مو شد و شرط توماس ضمیمه کراتینه مو شد و سپس تصویب کراتینه مو شد و به مجلس بازگردانده کراتینه مو شد. کمیته کنفرانس در همان زمان گزارش بالیاژ مو داد که توصیه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند سنا از اصلاحیه خود در لایحه مین صرف نظر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و مجلس لایحه میسوری را همانطور که توسط سنا اصلاح کراتینه مو شده تصویب الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  سالن زیبای مریم رئوف

مجلس نمایندگان با اصلاحیه لایحه میسوری موافقت بیبی لایت مو کرد که بند ممنوعیت برده داری را حذف بیبی لایت مو کرد، با 90 رای موافق در مقابل 87 رای موافق، و با درج شرط توماس، با رای 134 در برابر 42 رای موافق، که 35 نفر از آنها اعضای جنوبی پروتئین تراپی مو بودند. که با این شرط مخالف پروتئین تراپی مو بودند و 5 نفر از مردان شمالی پروتئین تراپی مو بودند که مخالفت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند زیرا به اندازه کافی پیش نرفت.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : سنا از اصلاحیه خود در لایحه مین عقب نشینی بیبی لایت مو کرد و بنابراین هر دو لایحه تصویب کراتینه مو شدند. پرزیدنت مونرو پس از تردیدهای فراوان، لایحه میسوری را امضا بیبی لایت مو کرد. [66]این شرط برداشته کراتینه مو شد و پس از اطمینان یافتن از این که محدودیت در قلمروها فقط در زمانی که در شرایط سرزمینی پروتئین تراپی مو بودند شامل آنها می نانو کراتین مو شود. لایحه مربوط به مین آن ایالت را به یکباره در اتحادیه پذیرفت.

اما در مورد میسوری صرفاً اقدامی پروتئین تراپی مو بود که مردم را قادر می ساخت قانون اساسی را تنظیم کنند و قطعنامه مشترک برای پذیرش ایالت پس از تشکیل قانون اساسی پروتئین تراپی مو بود. هنوز لازم رنگ مو است هنگامی که قانون اساسی در جلسه بعدی کنگره ارائه کراتینه مو شد، مشخص کراتینه مو شد که حاوی بند رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه هفت حوض : که قانونگذار را ملزم به تصویب قوانینی برای جلوگیری از اسکان افراد رنگین پوست آزاد در ایالت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و با تکمیل پذیرش مین، اعضای شمالی تصمیم گرفتند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه