↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : بعدها به یاد آوردم که آقای چسترتون هیچ وسیله ای برای تشخیص اینکه آیا من یک جیب بر آمریکایی لایت و هایلایت مو هستم یا نه، در دسترس نپروتئین تراپی مو بود. اما از احترام رفتار او به من مشکوک کراتینه مو شد که او به طور مبهم فکر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند من شاید صاحب نیویورک تایمز یا کسی شبیه به آن لایت و هایلایت مو هستم. فکر می‌کنم این گریز از بازدید من از این تصور را در ذهن سردبیر ایجاد بیبی لایت مو کرد که من فردی با دسترسی آماده به آقای چسترتون لایت و هایلایت مو هستم.

رنگ مو : بنابراین با یک مأموریت عجله برای دیدن او خدمت بیبی لایت مو کردمو برای ارائه مقاله ای در مورد دیدار من با او برای شماره ماه مارس مجله قبل از آن شماره، که تا حد زیادی در دست چاپخانه ها پروتئین تراپی مو بود، از مطبوعات خارج کراتینه مو شد. به این ترتیب ماجراهای من، که پایان آن در حال حاضر به طور قابل توجهی در هوا رنگ مو است، آغاز کراتینه مو شد. من بلافاصله به آقای چسترتون در هتلی که در آن لحظه در بوستون پروتئین تراپی مو بود، نامه نوشتم.

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : در همان زمان به لی کیدیک (“مدیر مشهورترین سخنرانان جهان”) در دفتر او در نیویورک نامه نوشتم. من این تصور را پیدا بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که یک مدیر سخنرانی با این کیفیت، دقیقاً صاحب زمان یک فرد مشهوری رنگ مو است که او را معرفی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود، و شما حتی نمی‌توانید بدون اجازه مدیر با آن فرد مشهور تماس سامبره مو بگیرید.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

نمیدونستم به هر حال نمیتونی باهاش ​​تماس بگیری. یا اینکه شما هم نتوانستید با مدیر تماس سامبره مو بگیرید. آقای کیدیک خیلی سریع پاسخ بالیاژ مو داد که بسیار خوشحال خواهد کراتینه مو شد که هر کاری که می تواند برای انجام مصاحبه انجام دهد. یا حداقل من نامه ای بسیار مؤدبانه در این زمینه دریافت بیبی لایت مو کردم که امضای آن را به عنوان امضای آقای کیدیک داشت.

  آرایشگاه زنانه خیابان دلیری تهران

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : قرار پروتئین تراپی مو بود آقای چسترتون تا چند روز به نیویورک بازگردد. در روزبرای بازگشت او به شهر، سعی بیبی لایت مو کردم از طریق تلفن با آقای کیدیک ارتباط برقرار کنم. من (می ترسم) در آداب تلفن کمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند لایت و هایلایت مو هستم، و تا به حال یک زن جوان را در آن طرف سیم تحریک بیبی لایت مو کردم تا او را به کراتینه مو شدت بپرسم: “تو کی لایت و هایلایت مو هستی؟” این موضوع به صورت دوستانه تنظیم کراتینه مو شد.

آقای آنقدر دور از دستیابی پروتئین تراپی مو بود که من کاملاً مطمئن نیستم که چنین شخصی وجود داشته باکراتینه مو شد. با این حال، آقای دیگری به اندازه کافی صمیمانه پاسخ بالیاژ مو داد. با این حال، به نظرم رسید (پس از تأمل) که در موضوعی با این ماهیت فوری مقصر پروتئین تراپی مو بودم که نتوانستم قطعیت بیشتری در مورد یک قرار ملاقات به دست بیاورم. بنابراین به سمت دفتر مدیر رفتم.

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : رنگ مو استقبال بسیار خوبی کراتینه مو شد به آقایی تقدیم کراتینه مو شد که برای این منظور از اتاق دیگری آورده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جایی که او با شخص دیگری بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. آقای ویدکامب، اسم این آقا. به عنوان منشی آقای چسترتون معرفی کراتینه مو شد. یک انگلیسی برجسته در اثر. در واقع، چندین بار بسیار مؤدبانه گفت که “خوشحال” رنگ مو است.

آقای چسترتون اما فردا می رفت. از این به بعد دو روز برمی گردد. آقای ، یادداشت بسیار دقیقی از آدرس من ساخته رنگ مو است. در زمان معین فکر بیبی لایت مو کردم که بهتر رنگ مو است دوباره به دنبال آقای ویدکامب بگردم – ممکن رنگ مو است یادداشت او به اشتباه افتاده باکراتینه مو شد. دفتر سخنرانی تلفنی بانوی جوان راضی با نیات شریف. همه چیز را دوباره برای صاحب صدای مردانه دلپذیر توضیح بالیاژ مو داد.

  سالن آرایش عروس شهرک غرب

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : این اطمینان را دریافت بیبی لایت مو کرد که آقای ویدکامب فوراً از وضعیت مبرم یاد خواهد کراتینه مو شد. پریشان از پرواز بدون حادثه زمان، یک بار دیگر به دفتر سخنرانی دعوت کراتینه مو شد. فهمیدم که آقای ویدکامب هنوز نیامده رنگ مو است. با این حال، آنها سعی می‌کنند او را برای من در بیلتمور بیاورند. بله، او آنجا پروتئین تراپی مو بود، اما میز طبقه چهارم هتل گفت که او به تازگی به اتاق آقای چسترتون رفته رنگ مو است.

و بنابراین (که ظاهراً همه باید بدانند) همین الان نمی‌توان با او ارتباط برقرار بیبی لایت مو کرد. او به زودی زنگ می زد. افراد سخنرانی به من پیشنهاد بالیاژ مو دادند که به هتل بروم. اگر آقای ویدکامب در همین حین تماس می گرفت، به او می گفتند که من در راه لایت و هایلایت مو هستم. فکر بیبی لایت مو کردم آقایی را که در طبقه چهارم از آسانسور بیرون می آید، شناختم.

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : نمی‌دانستم اصلاً این همان کاری پروتئین تراپی مو بود که شما انجام بالیاژ مو دادید تا یک انگلیسی را به این شکل ناگهانی در دست سامبره مو بگیرید یا نه، اما به این نتیجه رسیدم که این کار باید انجام نانو کراتین مو شود. آقای کاملا مودب پروتئین تراپی مو بود. ایناما نکته این پروتئین تراپی مو بود که “آقای چسترتون امروز صبح یک ساعت وقت داشت. امروز بعدازظهر او در حال پیاده کراتینه مو شدن از کار برای لندن پروتئین تراپی مو بود.

سپس فردا، البته، سخنرانی او خواهد پروتئین تراپی مو بود. موضوع من به نظر فوری پروتئین تراپی مو بود . اما «ما» چه می‌توانستیم بکنیم؟ آقای چسترتون یک “مرد زیبا” پروتئین تراپی مو بود. با آقایان مطبوعاتی بسیار مهمان نواز پروتئین تراپی مو بود. اما اگر الان به سراغش برویم می گفت: “عزیز من! البته من به راحتی دیدم که این یک چیز وحشتناک خواهد پروتئین تراپی مو بود، هنوز …. آقای تا حدودی تمایل داشت فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  آرایشگاه های زنانه خوب در تهران

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : که ما «می‌توانیم» این کار را انجام دهیم: فرض کنید من باید بعد از ظهر روز بعد، حدود یک ربع به پنج به سالن تئاتر بیایم و در ورودی صحنه با او تماس بگیرم. بله، او فکر می بیبی لایت مو کرد که ما می توانیم آن را به این ترتیب ترتیب دهیم. در راه بازگشت به هتل می توانستم با آقای چسترتون در تاکسی صحبت کنم. شاید چند لحظه بعد او را بازداشت کنید.

آقای در واقع با این ایده که راه حلی برای مشکلات ما بسیار خوشحال کننده رنگ مو است، لبخند زد. و من خودم بیشتر با این تصور که با آقای چسترتون در تاکسی مصاحبه کنم، جذب کراتینه مو شدم. این تصور به ذهنم خطور بیبی لایت مو کرد که شاید بعد از همه اینها این مکان مناسب ترین مکان باکراتینه مو شدتمام دنیایی که در آن با آقای چسترتون مصاحبه کنیم. بنابراین به نظر می رسد همه چیز خوب رنگ مو است.

آرایشگاه زنانه خوب در نیاوران : عوارض جدید! (این روز بعد رنگ مو است.) صبح نامه ای از خانم چسترتون ارسال بیبی لایت مو کرد که در آن از اینکه قبلاً به نامه من پاسخ نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بودم متأسفم، اما از زمان ورود آنها به آمریکا تقریباً غیرممکن پروتئین تراپی مو بود که با مکاتباتی که به آنها رسیده پروتئین تراپی مو بود رسیدگی نانو کراتین مو شود. . شوهرش از او خورنگ مو است بگوید که خیلی دوست رنگ مو دارد من را ببیند.

و آیا می توانم حدود ساعت دوازده صبح یکشنبه با هتل تماس بگیرم؟ هیچ مشکلی برای ملاقات با آقای چسترتون وجود نرنگ مو دارد. اما یکشنبه ممکن رنگ مو است برای هدف مقاله من خیلی دیر باکراتینه مو شد. بنابراین به هر حال به تئاتر خواهم رفت و مطمئناً همه دعوت‌های چسترتون را می‌پذیرم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه