نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت آدرس آرایشگاه زنانه در تهران را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با آدرس آرایشگاه زنانه در تهران را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : تحت درد از دست بالیاژ مو دادن پودر مو و 50 پوند، و هر شخصی که باید در معرض آن قرار گیرد. همان برای فروش باید آن را از دست بدهد و 20 پوند.” جزئیات دیگری در این سند ذکر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و جراحان آرایشگر از آن حمایت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و بیست گینه برای هزینه تصویب این لایحه در مجلس وعده بالیاژ مو دادند. چند سال قبل از اقدام فوق، ما از مجله جنتلمن جزئیات برخی محکومیت های رنگ مو استفاده از پودری را که مطابق با قوانین کشور ساخته نکراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : جمع آوری می کنیم. ثبت کراتینه مو شده رنگ مو است: «در 20 اکتبر 1745، پنجاه و یک آرایشگر در برابر کمیسیون مالیات غیر مستقیم محکوم کراتینه مو شدند و در بالیاژ مو دادگاه جریمه کراتینه مو شدند.20 پوند به دلیل داشتن پودر موی غیر نشرنگ مو استه ای بر خلاف قانون مجلس: و در 27 همان ماه، چهل و نه آرایشگر دیگر به همین جرم مجرم شناخته کراتینه مو شدند و به همین ترتیب جریمه کراتینه مو شدند.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : پنالتی.” قبل از رنگ مو استفاده از پودر، موها عموماً با پوماد چرب می‌کراتینه مو شدند و عملیات پودر بیبی لایت مو کردن با کمی مشکل انجام می‌کراتینه مو شد. در خانه‌های هر ادعایی، اتاق کوچکی برای این منظور از هم جدا می‌کراتینه مو شد و به آن اتاق پودر معروف پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

در اینجا دو پرده تعبیه کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و شخص پشت سر رفت و فقط سرش را آشکار بیبی لایت مو کرد، که پودر مناسب خود را بدون اینکه روی لباس فردی که لباس پوشیده پروتئین تراپی مو بود، دریافت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : در رامبلر ، شماره 109، به تاریخ 1751، نجیب زاده جوانی می نویسد که مادرش ترجیح می دهد او را تا سر قبرش دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند تا اینکه ببیند او با کفش های کثیف و انگشتان چروکیده، موهای بدون پودر و کلاه باز کراتینه مو شده به اطراف می رود.

  آرایشگاه زنانه در فرمانیه تهران

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه مفتح

ما دیدیم که از پودر مو مالیات گرفته کراتینه مو شد و در پنجم مه 1795، قانون مجلس برای مالیات بر افرادی که از آن رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، تصویب کراتینه مو شد. پیت در قدرت پروتئین تراپی مو بود، و به کراتینه مو شدت به پول نیاز داشت، به طرح مالیات یک گینه بر سر کسانی که از پودر مو رنگ مو استفاده می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ضربه زد. او آماده پروتئین تراپی مو بود تا با این جنبش با تمسخرهای زیادی روبرو نانو کراتین مو شود.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : اما دید که درآمد قابل توجهی به همراه خواهد داشت و آن را تا 200000 پوند در سال تخمین زد. فاکس با زور گفت که یک ترتیب مالی وابسته به یک روش دمدمی مزاج باید به عنوان یک پوچ تلقی نانو کراتین مو شود، اما مخالفاننتوانستند این پیشنهاد را شکست دهند و این قانون تصویب کراتینه مو شد.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه مهدیس

رقیب قدرتمند پیت، چارلز جیمز فاکس، در اوایل جوانی، یکی از شیک پوش ترین مردان لندن پروتئین تراپی مو بود. در اینجا چند جزئیات از “برخرنگ مو استن” او در مورد سال 1770، برگرفته از مجله ماهنامه آورده کراتینه مو شده رنگ مو است: “او چوب لباسی، کفش های پاشنه قرمز و پودر موهای آبی خود را داشت.” بعدها که مالیات پیت جمع آوری کراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : مانند سایر ویگ ها، از رنگ مو استفاده از پودر مو خودداری بیبی لایت مو کرد. برای بیش از یک ربع قرن، مرسوم پروتئین تراپی مو بود که مردان موهای خود را بلند، دم خوک بسته و پودر می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اقدام پیت باعث ایجاد تعبالیاژ مو دادی کراتینه مو شد.

لینک مفید : بهترین آرایشگاه زنانه در ونک

تایمز برای 14 آوریل 1795، حاوی جزئیات یکی رنگ مو است. در پاراگراف آمده رنگ مو است: «یک باشگاه متعدد در لمبث به نام تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است که هر عضوی از آن در ورودی خود موظف رنگ مو است سر خود را به اندازه اسب‌های مربی قدیمی خلیج دوک بریج‌واتر ببندد.

  آرایشگاه زنانه نزدیک پارک ساعی

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : این مجموعه به منظور مخالفت یا بهتر رنگ مو است بگوییم فرار از مالیات بر پودر سر تشکیل کراتینه مو شده رنگ مو است.» کوتاه بیبی لایت مو کردن مو به هیچ وجه محدود به رده های پایین جامعه نپروتئین تراپی مو بود. تایمز در 25 آوریل 1795 گزارش می دهد که: “نجیب زادگان و آقایان زیر در مهمانی با دوک بدفورد، در ابی ووبرن، زمانی که یک بریدن و شانه بیبی لایت مو کردن پودر مو انجام کراتینه مو شد.

لینک مفید : لیست آرایشگاه زنانه در جنت آباد

پروتئین تراپی مو بودند: لرد دبلیو راسل، لرد ویلیرز، لرد پاژت، و غیره، و غیره. آنها وارد نامزدی کراتینه مو شدند تا در صورت هر یک از آنها، مبلغی را از دست بدهند.آنها موهای خود را در مدت معینی بسته یا پودر می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. از آن زمان بسیاری از نجیب‌زاده‌ها و آقایان در شهرستان بدفورد از این مثال پیروی بیبی لایت مو کرده‌اند: در همپشایر این امر در میان نجیب‌زاده‌ها عمومیت یافته رنگ مو است و خانم‌ها رنگ مو استفاده از پودر را کنار گذاشته‌اند.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : رنگ مو استفاده از پودر مو مدت زیادی در ارتش ادامه نداشت، زیرا در سال 1799 به دلیل گرانی آرد که در نتیجه برداشت های بد حاصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، لغو کراتینه مو شد. رنگ مو استفاده از آرد برای مو به جای غذا یک گلایه قدیمی در بین فقرا پروتئین تراپی مو بود. نویسنده در “هنر پوشاندن موها” 1770 شکایت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. :- “پیمانکاران غلات احتکار کراتینه مو شده آنها در امان لایت و هایلایت مو هستند، و فقرا را گرسنگی بکشید تا موها را زیبا کنید.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه در خزانه

تخمین پیت درست پروتئین تراپی مو بود، زیرا در سال اول مالیات 210136 پوند پروتئین تراپی مو بود. این مالیات از گینه به یک پوند سه شیلینگ و شش پنس افزایش یافت. دوستان توری پیت از او حمایت وفاداری آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. ویگ ها ممکن رنگ مو است آنها را با نامیدن آنها “خوکچه هندی” طعنه بزنند. تعبالیاژ مو دادی از افراد از پرداخت مالیات معاف کراتینه مو شدند.

  سالن آرایش فریده جلال آل احمد

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : از جمله «خانواده سلطنتی و خادمان آنها، روحانیون با درآمد کمتر از 100 پوند در سال، زیرمجموعه ها، درجه داران و افراد خصوصی نیروی زمینی و داوطلبان ثبت نام کراتینه مو شده در سال گذشته. پدری که بیش از دو نفر رنگ مو دارددختران مجرد ممکن رنگ مو است با پرداخت دو نفر، و برای بقیه جواز کسب کنند.» آقایی برای پیشخدمت، کالسکه و پیاده‌روی خود و غیره مجوز گرفت و اگر در طول سال تغییر می‌بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : آدرس آرایشگاه زنانه در نازی آباد

برای خدمتکاران تازه نامزد کراتینه مو شده خوب پروتئین تراپی مو بود. تا سال 1793 که با توجه به ملاحظاتی که ملکه شارلوت رنگ مو استفاده از آن را رها بیبی لایت مو کرد و بدون شک به دلیل تمایل او به ارزان بیبی لایت مو کردن آردی که از آن ساخته می کراتینه مو شد.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : در آن دوران کمپروتئین تراپی مو بود، پودر را کاملا کنار گذاشتند. گفته کراتینه مو شده رنگ مو است که رنگ مو استفاده نبیبی لایت مو کردن از آن به سر جاشوا رینولدز، آنجلیکا کافمن و دیگر نقاشان زمان خود نسبت بالیاژ مو داده می‌نانو کراتین مو شود.

لینک مفید : آرایشگاه زنانه تهران سهروردی جنوبی

اما به احتمال زیاد هنرمندان موهایشان را «پر و روان» نقاشی بیبی لایت مو کرده‌اند، زیرا آن‌ها آن‌ها را چنین یافته‌اند، نه اینکه آنها طبقاتی که علیرغم مد به حامیان خود دیکته می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. انقلاب فرانسه تا حدودی با این تغییر ارتباط داشت. یک سر یا کلاه گیس پودری نشانه اشرافیت پروتئین تراپی مو بود، و از آنجایی که این مد ممکن رنگ مو است به گیوتین منتهی نانو کراتین مو شود.

آدرس آرایشگاه زنانه در تهران : افراد عاقل مدت ها قبل از اینکه قانونگذار انگلیسی برای رنگ مو استفاده از آن مالیات تعیین الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، آن را دور انداختند. با اشاره به این موضوع، سر والتر اسکات، در فصل پنجم «عتیقه‌سازی» می‌گوید: «پرسش‌های عتیقه‌خانه از یک آرایشگر قدیمی، که تنها سه کلاه گیس در محله را می‌پوشید، منظم پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه