↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

بهترین سالن زیبایی

رنگ مو | بورن لیدی

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت سالن زیبایی ساره بیات بازیگر را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با سالن زیبایی ساره بیات بازیگر را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

4 مارس 2024

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : از یخ زدن خون هر فردی با حالت چشمانم، باید به کراتینه مو شدت وسوسه شوم که در شرکت یا جلوی آینه عینک آبی بزنم. وقتی به هتل برگشتیم به پارتون گفتم: “فکر کنم کارتم را برایش بفرستم، جک.” “نه!” پارتون را گرفت. “اما پس من شما نیستم. شما می توانید هر کاری که می خواهید انجام دهید. اجازه ندهید من شما را بر او تحت تأثیر قرار دهم.

رنگ مو : اگر او مطابق سلیقه شمرنگ مو است.” جواب بالیاژ مو دادم: «او اصلاً به سلیقه من نیست. من به او اهمیت خاصی نمی دهم، اما به نظرم ادب مستلزم آن رنگ مو است که کمی به رفاه او علاقه نشان دهیم.» پارتون گفت: پس مودب باشید و علاقه خود را نشان دهید. “تا زمانی که به آن کشیده نکراتینه مو شده ام، اهمیتی نمی دهم.” من کارتم را توسط پسر فرستادم که بعد از مدتی برگشت گفت که در قفل رنگ مو است.

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : اضافه بیبی لایت مو کرد که وقتی او در را زد جوابی نیامد و از این رو تصور بیبی لایت مو کرد که آقای بارکر به خواب رفته رنگ مو است. “وقتی شامش را به اتاقش بردی، به نظر خوب پروتئین تراپی مو بود؟” من پرس و جو بیبی لایت مو کردم پسر گفت: “او گفت که شام ​​نمی خورد. فقط می خورنگ مو است تنها بماند.” پارتون با تمسخر گفت: «من تصور می‌کنم که هنوز در حال عبوس کراتینه مو شدن از چاقو لایت و هایلایت مو هستم.

لینک مفید : سالن آرایشگاه زنانه

و سپس من و او به اتاقمان رفتیم و برای رختخواب آماده کراتینه مو شدیم. فکر نمی‌کنم بیش از یک ساعت نخوابیده پروتئین تراپی مو بودم که پارتون از خواب بیدار کراتینه مو شدم، کسی که مانند ببری در قفس روی زمین قدم می‌زد، چشم‌هایش تماماً شعله‌ور پروتئین تراپی مو بود و زیر یک هیجان کراتینه مو شدید عصبی کار می‌بیبی لایت مو کرد. “چی کراتینه مو شده جک؟” در حالی که روی تخت نشستم پرسیدم.

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : او پاسخ بالیاژ مو داد: «این ند بارکر اعصاب من را به هم ریخته رنگ مو است. “من نمی توانم او را از ذهنم بیرون کنم.” “اوه، پشاو!” من جواب بالیاژ مو دادم “احمق نباش. فراموشش کن.” “احمقانه؟” او با عصبانیت پاسخ بالیاژ مو داد. “احمق رنگ مو است؟ فراموشش کن؟ آویزانش کن، اگر به من اجازه دهد فراموشش می کنم – اما نمی گذارد.” “او چه ربطی به آن رنگ مو دارد؟” پارتون با انزال گفت: «بیشتر از آن که شایسته رنگ مو است». “بیشتر از آن که شایسته رنگ مو است.

  سالن زیبایی هانی و هما

لینک مفید : سالن زیبایی در هروی

او به تازگی از آن پنجره به داخل نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و منظورش هیچ چیز خوبی نیست.” اعتراض بیبی لایت مو کردم: “چرا، تو عصبانی لایت و هایلایت مو هستی.” او نمی‌توانست به پنجره نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – ما در طبقه چهارم بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم و هیچ راهی وجود نرنگ مو دارد که بتواند از طریق آن به پنجره برسد.

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : چه برسد به اینکه به پنجره نگاه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. پارتون اصرار بیبی لایت مو کرد: «با این وجود، کارلتون بارکر ده دقیقه قبل از بیداری تو از آن پنجره به من نگاه می بیبی لایت مو کرد، و در نگاهش همان ویژگی بدخیم و نفرت انگیزی پروتئین تراپی مو بود که امروز من را در برابر او قرار بالیاژ مو داد.

لینک مفید : آدرس سالن زیبایی غزل زرگریان

و دیگری. پارتون اضافه بیبی لایت مو کرد، باب، قدم زدن عصبی خود را برای لحظه ای متوقف بیبی لایت مو کرد و انگشتش را به طرز چشمگیری برای من تکان بالیاژ مو داد – چیز دیگری که قبلاً به شما نگفتم زیرا فکر می بیبی لایت مو کردم شما را با همان ترس وحشتناکی که به سراغم آمده رنگ مو است پر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از زمانی که بارکر را ملاقات بیبی لایت مو کردم، خون بازوی آن مرد، خونی که آستین پیراهنش را به رنگ زرشکی رنگی بیبی لایت مو کرد.

  آرایشگاه زنانه چم

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : که لباس‌هایش را آغشته بیبی لایت مو کرد، وقتی سعی بیبی لایت مو کردم جریان آن را متوقف کنم، روی کاف و آستین کت من فوران بیبی لایت مو کرد!» گفتم: «بله، آن را به خاطر دارم. “و حالا به کاف و آستین من نگاه کن!” پارتون زمزمه بیبی لایت مو کرد که صورتش سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی هاینا

من نگاه بیبی لایت مو کردم. هیچ لکه ای روی هر دو نپروتئین تراپی مو بود! مطمئناً باید چیزی در مورد کارلتون بارکر وجود داشته باکراتینه مو شد. II راز کارلتون بارکر به هیچ وجه کمتر نکراتینه مو شد، وقتی صبح روز بعد معلوم کراتینه مو شد که اتاق او نه تنها خالی رنگ مو است، بلکه تا آنجا که می توان از جنبه چیزهای موجود در آن قضاوت بیبی لایت مو کرد، اصلاً اشغال نکراتینه مو شده رنگ مو است. علاوه بر این، آشنایی تصادفی ما ناپدید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : و هیچ اثری از محل اختفای او باقی نگذاشته پروتئین تراپی مو بود که اگر هرگز وجود نداشت. پارتون گفت: «خوشحالم. من می ترسم که من و او دیر یا زود به هم می خوریم، زیرا صرفاً فکر بیبی لایت مو کردن به او شروع به الهام بخشیدن به من بیبی لایت مو کرد تا او را در هم کوبم. من هم خوشحال پروتئین تراپی مو بودم که هموطن ما را از دست بالیاژ مو داده رنگ مو است، اما نه به دلیلی که پارتون مطرح بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : سالن زیبایی عطری زعفرانیه

از زمان کشف کاف ضد زنگ، جایی که طبیعتاً باید آثار خون در آن وجود داشته باکراتینه مو شد، با ذکر نام او، گوشت غاز را احساس بیبی لایت مو کردم. چیزی بسیار غیرقابل توصیف در مورد موجودی وجود داشت که مایعی از آن نوع در رگ هایش رنگ مو دارد. در واقع، به طرز ناخوشایندی تحت تأثیر آن اپیزود قرار گرفتم که حتی حاضر نپروتئین تراپی مو بودم در جستجوی بارکر گمکراتینه مو شده مرموز شرکت کنم.

  سالن زیبایی غزل ملیح

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : و با رضایت مشترک من و پارتون او را به عنوان موضوعی برای گفتگو کنار گذاشتیم. باقیمانده هفته خود را در کسویک گذراندیم و از آن به عنوان مقر خود برای سفرهای کوچک در اطراف کشور رنگ مو استفاده بیبی لایت مو کردیم، که با جذابیت ترین حالت با خورنگ مو استه های کسانی که به پیاده روی گرایش تمام دکلره مو دارند سازگار رنگ مو است، و یکشنبه عصر آماده سازی برای عزیمت خود را آغاز بیبی لایت مو کردیم.

لینک مفید : سالن زیبایی رخساره سعادت آباد

و آن را دور انداختیم. ما را از سر می گذرانیم و عادت های زندگی شهری را از سر می گیریم، قصد داریم صبح دوشنبه به سمت ادینبورگ بریم و چند روز قبل از شروع سفری کوتاه از طریق تروساخ، از آنجا دور باشیم. در حالی که مشغول بسته بندی مانتوهایمان پروتئین تراپی مو بودیم. ضربه کراتینه مو شدیدی به در زد و با باز بیبی لایت مو کردن آن، پاکتی خطاب به خودم در کف سالن پیدا بیبی لایت مو کردم.

سالن زیبایی ساره بیات بازیگر : هیچ‌کس در سالن نپروتئین تراپی مو بود، و به سرعت در را پس از ضربه باز بیبی لایت مو کردم، این واقعیت مرا مبهوت بیبی لایت مو کرد. به سختی می‌توانست در فاصله‌ای که بین احضار و پاسخ من سپری کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، کسی، هر چند پای زیرک، از چشم‌ها دور نانو کراتین مو شود. “چیه؟” پارتون پرسید که من کمی آشفته پروتئین تراپی مو بودم. گفتم: «هیچی»، می‌خورنگ مو استم موضوعی را که مرا آزار می‌دهد از او پنهان کنم.

لینک مفید : سالن زیبایی هانس در الهیه

مبادا به خاطر دردهایم به من بخندند. “هیچ چیز، جز نامه ای برای من.” “از طریق پست نیست، اینطور رنگ مو است؟” او پرسید؛ که او اضافه بیبی لایت مو کرد، “نمیشه. امروز هیچ نامه ای در اینجا وجود نرنگ مو دارد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه