نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

آمبره مو | رنگ مو امبره بورن لیدی

رنگ مو آمبره طوسی

رنگ مو آمبره طوسی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو آمبره طوسی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو آمبره طوسی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

27 فوریه 2024

رنگ مو آمبره طوسی : او با بی مهری گفت: “آردیتا، من احمقی نیستم. دور پروتئین تراپی مو بوده ام. من مردان را می شناسم. و ای بچه، آزادی های تایید کراتینه مو شده تا زمانی که خسته نشوند اصلاح نمی شوند – و بعد خودشان نیستند – آنها پوسته های خودشان لایت و هایلایت مو هستند.” او طوری به او نگاه بیبی لایت مو کرد که گویی در انتظار توافق پروتئین تراپی مو بود، اما هیچ چشم یا صدایی از آن دریافت نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : ادامه بالیاژ مو داد. “شاید مرد شما را دوست داشته باکراتینه مو شد – این ممکن رنگ مو است. او عاشق زنان زیادی پروتئین تراپی مو بوده و خیلی بیشتر را دوست خواهد داشت. کمتر از یک ماه پیش، یک ماه، آردیتا، او درگیر یک رابطه بدنام با آن زن مو قرمز، میمی مریل پروتئین تراپی مو بود. قول بالیاژ مو داد که دستبند الماسی را که تزار روسیه به مادرش بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود به او بدهد.

رنگ مو آمبره طوسی

رنگ مو آمبره طوسی : آردیتا خمیازه کشید: «رسوایی های هیجان انگیز یک عموی مضطرب. “آن را فیلمبرداری کنید. کلوپی شرور که به فلپر با فضیلت نگاه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. فلپر با فضیلت به طور قطعی توسط گذشته هولناکش هجوم آورده رنگ مو است. قصد رنگ مو دارد او را در پالم بیچ ملاقات الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. توسط عموی مضطرب خنثی کراتینه مو شد.” “آیا به من می گویید چرا شیطان می خواهید.

  آمبره ایرتاچ

لینک مفید : آمبره

وقتی برمی گردم به نیویورک برمی گردیم، پژمرده شما را برای بقیه زندگی طبیعی یا بهتر بگوییم غیرطبیعی به عمه تان می سپارم.” مکثی بیبی لایت مو کرد و به او نگاه بیبی لایت مو کرد و ناگهان چیزی در کودکانه پروتئین تراپی مو بودن زیبایی او به نظر می رسید که عصبانیت او را مانند لرنگ مو استیک باد بیبی لایت مو کرده سوراخ بیبی لایت مو کرده و او را درمانده، نامطمئن و کاملاً فریبنده بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مو آمبره طوسی : با او ازدواج کنید؟” حسابرسی به زودی گفت: “مطمئنم که نمی توانستم بگویم.” “شاید به این دلیل که او تنها مردی رنگ مو است که من می شناسم، خوب یا بد، که دارای قوه تخیل و شجاعت اعتقاداتش رنگ مو است. شاید برای دور کراتینه مو شدن از احمق های جوانی رنگ مو است که ساعات خالی خود را صرف تعقیب من در سراسر کشور می کنند.

اما در مورد معروف دستبند روسی، می‌توانی ذهنت را روی آن امتیاز قرار بدهی. او آن را در پالم بیچ به من می‌دهد – اگر کمی هوش نشان دهی.» “آن زن مو قرمز چطور؟” او با عصبانیت گفت: «شش ماه رنگ مو است رنگ موی امبره سامبره تیره که او را ندیده رنگ مو است. “آیا فکر نمی‌کنی من به اندازه کافی غرور دارم که بتوانم آن را ببینم؟

رنگ مو آمبره طوسی : آیا تا این لحظه نمی‌دانی که من می‌توانم با هر مرد لعنتی که بخواهم هر کار بدی انجام دهم؟” او چانه خود را مانند مجسمه فرانس برانگیخته در هوا قرار بالیاژ مو داد و سپس با بالا بردن لیمو برای عمل، ژست را تا حدودی خراب بیبی لایت مو کرد. “آیا این دستبند روسی رنگ مو است که شما را مجذوب خود می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند؟” او گفت: “نه، من فقط سعی می‌کنم آن نوع رنگ مو استدلالی را به شما ارائه دهم که برای هوش شما جذاب باکراتینه مو شد. و ای کاش می‌رفتید راه را.” “میدونی که من هیچوقت رنگ مو آمبره شکلاتی نظرم رو عوض نمیکنم.

  رنگ های آمبره مو

سه روزه منو خسته بیبی لایت مو کردی تا دیوونه بشم. من نمیام ساحل! نمی شنوی؟ نمی شنوی!” او گفت: “خیلی خوب، و تو به پالم بیچ هم نخواهی رفت. از بین همه دختر خودخواه، لوس، ناممکن و ناممکنی که من دارم…” اسپلش! نیم لیمو در گردنش گرفت. همزمان تگرگ از آن طرف آمد. پرتاب آماده رنگ مو است آقای فرنام.

رنگ مو آمبره طوسی : آقای فرنام که آنقدر پر از حرف و خشم پروتئین تراپی مو بود که نمی‌توانست حرف بزند، نگاهی کاملاً محکوم‌کننده رنگ مو آمبره ساده به خواهرزاده‌اش انداخت و در حالی که برگشت، به سرعت از نردبان پایین دوید. II ساعت پنج از خورشید غافل کراتینه مو شد و بی صدا به دریا فرو رفت. یقه طلا به جزیره ای پر زرق و برق تبدیل کراتینه مو شد.

و نسیم ضعیفی که با لبه‌های سایبان بازی می‌بیبی لایت مو کرد و یکی از دمپایی‌های آبی آویزان آویزان را تکان می‌بالیاژ مو داد، ناگهان صدای آوازی در گرفت. گروهی از مردان در هماهنگی نزدیک و در ریتم کامل با صدای همراهی از پاروهایی پروتئین تراپی مو بود که با نویسندگان آبی سروکار داشتند. آردیتا سرش را بلند بیبی لایت مو کرد و گوش بالیاژ مو داد.

رنگ مو آمبره طوسی : هویج و نخود، لوبیا به زانو، خوک در دریا، یاران خوش شانس! ابروی آردیتا از حیرت چروک کراتینه مو شد. او که خیلی ساکت نشسته پروتئین تراپی مو بود، با اشتیاق گوش می‌بالیاژ مو داد که گروه کر یک بیت دوم را می‌خواند. “پیاز و لوبیا، مارشال‌ها و دین‌ها، گلدبرگ‌ها و سبزها و کرنگ مو استلوس‌ها. نسیمی نمونه کار آمبره به ما بزن، نسیمی به ما بزن، نسیمی را به ما بزن، با دم خود.” با یک تعجب کتابش را روی میز پرتاب بیبی لایت مو کرد، جایی که کتابش روی میز پخش کراتینه مو شد و با عجله به سمت ریل رفت.

  رنگ آمبره بالیاژ

پنجاه فوت دورتر، قایق پارویی بزرگی نزدیک می کراتینه مو شد که شامل هفت مرد پروتئین تراپی مو بود، شش نفر از آنها پارو می زدند و یکی ایستاده پروتئین تراپی مو بود و با باتوم رهبر ارکستر زمان را برای آهنگ خود نگه می داشت. “صدف و سنگ، خاک رنگ مو آمبره ماهاگونی اره و جوراب، چه کسی می تواند از ویولن سل ساعت بسازد ؟–” چشمان رهبر ناگهان به آردیتا خیره کراتینه مو شد که با کنجکاوی طلسم کراتینه مو شده روی ریل خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. با باتوم حرکتی سریع انجام بالیاژ مو داد و آواز فوراً قطع کراتینه مو شد.

[ombre]

رنگ مو آمبره طوسی : او دید که او تنها مرد سفیدپوست در قایق رنگ مو است – شش پاروزن سیاه پوست پروتئین تراپی مو بودند. “نرگس آهوی!” مودبانه زنگ زد “ایده این همه اختلاف چیست؟” آردیتا با خوشحالی خورنگ مو است. “این خدمه دانشگاه از مزرعه آجیل شهرستان لایت و هایلایت مو هستند؟” در این زمان قایق در حال تراشیدن کناره قایق تفریحی پروتئین تراپی مو بود و رنگ مو بزرگی در کمان چرخید و نردبان را گرفت.

پس از آن رهبر موقعیت خود را در عقب خانه ترک بیبی لایت مو کرد و قبل از اینکه آردیتا به قصد خود پی برد از نردبان بالا رفت و نفس نفس در مقابل او روی عرشه ایستاد. “زنان و کودکان نجات خواهند یافت!” با تند گفت. تمام بچه های گریان فوراً غرق می شوند و همه نرها در اتوهای دوتایی قرار می گیرند!

  رنگ های امبره ناخن

رنگ مو آمبره طوسی : آردیتا با هیجان دستانش را در جیب های لباسش فرو بیبی لایت مو کرد، بی زبان با حیرت به او خیره کراتینه مو شد. او مرد جوانی پروتئین تراپی مو بود با دهانی تمسخرآمیز و چشمان آبی روشن کودکی سالم که در چهره ای حساس تیره پروتئین تراپی مو بود. موهایش کاملاً سیاه، مرطوب و مجعد پروتئین تراپی مو بود – موهای یک مجسمه یونانی سبزه پروتئین تراپی مو بود. او ظاهری آررنگ مو استه داشت.

لباس‌های آررنگ مو استه به تن داشت و به‌عنوان یک مدافع چابک چابک پروتئین تراپی مو بود. “خب، من پسر یک تفنگ خواهم کراتینه مو شد!” او با گیجی گفت. با خونسردی به هم نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. “کشتی را تسلیم می کنی؟” “آیا این یک طغیان شوخ طبعی رنگ مو است؟” آردیتا خورنگ مو است. “آیا شما یک احمق لایت و هایلایت مو هستید.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱