نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

کراتینه مو | بورن لیدی | رنگ مو

رنگ مو | بورن لیدی

کراتین مو شلاقی

کراتین مو شلاقی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت کراتین مو شلاقی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با کراتین مو شلاقی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

12 ژانویه 2024

کراتین مو شلاقی : که اگر فرصتی داشته باکراتینه مو شد، خدمات را بازپرداخت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در امتبالیاژ مو داد جاده ای که به خانه قدیمی اش منتهی می کراتینه مو شد، شاهزاده بزرگ را پیدا بیبی لایت مو کرد درختی که از ریشه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده و پادشاه عقاب ها مرده روی آن نشسته رنگ مو است روی زمین، با بال‌هایش که انگار برای پرواز رنگ مو است.

رنگ مو : بال بال زدن از طریق پرها در حالی که قطرات آب روی آنها می ریزد و عقاب منقار خود را از روی آن بلند می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند زمین و گفت: آه، چقدر باید بخوابم! چگونه می توانم از شما تشکر کنم من را بیدار بیبی لایت مو کردی، دوست خوب من!» «اگر من برای بیدار بیبی لایت مو کردنت نپروتئین تراپی مو بودم تا ابد می‌خوابیدی».

کراتین مو شلاقی

کراتین مو شلاقی : شاهزاده پاسخ بالیاژ مو داد. آنگاه پادشاه به یاد درخت افتاد و دانست که او مرده پروتئین تراپی مو بود، و قول بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، اگر فرصتی داشته باکراتینه مو شد، آنچه را که به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، جبران الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند شاهزاده برای او انجام بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.

لینک مفید : کراتینه مو

سرانجام او به پایتخت پادشاهی پدرش رسید، اما با رسیدن به پایتخت به جای گالری های مرمر، جایی که کاخ سلطنتی در آن قرار داشت او بازی می‌بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو شلاقی : دریاچه‌ای بزرگ از گوگرد وجود داشت که شعله‌های آبی آن به سمت داخل می‌رفت هوا. چگونه می توانست پدر و مادرش را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و آنها را به زندگی بازگرداند؟ اگر آنها در ته آن آب وحشتناک دراز کشیده پروتئین تراپی مو بودند؟ با ناراحتی رویش را برگرداند و به سختی می‌دانست کجا می‌رود، به خیابان‌ها سرگردان کراتینه مو شد.

لینک مفید : بوتاکس مو بهتره یا کراتینه

وقتی یک صدای پشت سرش فریاد زد: «بس کن شاهزاده، بالاخره گرفتارت بیبی لایت مو کردم! این لایت و هایلایت مو هست یک هزار سال از زمانی که برای اولین بار شروع به جستجوی تو بیبی لایت مو کردم.» و در کنار او ایستاده پروتئین تراپی مو بود پیر، ریش سفید، شکل مرگ. به سرعت انگشتر را از انگشتش بیرون کشید.

  رنگ مو کراتین را از بین می رود؟

کراتین مو شلاقی : و پادشاه عقاب ها، شاه کچل و ملکه مه پوش، برای نجات او عجله بیبی لایت مو کرد. در یک لحظه مرگ را گرفتند و او را نگه داشتند تنگ، تا زمانی که شاهزاده باید برای رسیدن به سرزمین جاودانگی وقت داشته باکراتینه مو شد. ولی آنها نمی دانستند که مرگ چقدر سریع می تواند پرواز الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شاهزاده فقط یک پا داشت در آن سوی مرز، وقتی احساس بیبی لایت مو کرد.

لینک مفید : کراتین مو مکسی گلد

که دیگری از پشت در چنگ می اندازد و صدای او ندای مرگ: «توقف کن! حالا تو مال منی.» ملکه جاودانه ها از پنجره اش نظاره گر پروتئین تراپی مو بود و تا مرگ گریه بیبی لایت مو کرد که او هیچ قدرتی در پادشاهی او نداشت و باید شکار خود را در جای دیگری جستجو الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مرگ پاسخ بالیاژ مو داد: «کاملاً درست رنگ مو است. «اما پای او در پادشاهی من رنگ مو است.

کراتین مو شلاقی : و این متعلق رنگ مو است به من!» ملکه پاسخ بالیاژ مو داد: «به هر حال نیمی از او مال من رنگ مو است، و چه فایده ای رنگ مو دارد نیمه دیگر شما؟ نصف مرد فایده ای نرنگ مو دارد، نه برای تو و نه برای من! اما این یک بار من به شما اجازه خواهم بالیاژ مو داد که به قلمرو من بگذرید و ما با شرط بندی تصمیم خواهیم گرفت او لایت و هایلایت مو هست.” و به این ترتیب حل و فصل کراتینه مو شد.

لینک مفید : کراتین موی کوتاه زنانه

مرگ از خط باریکی که دور تا دور را احاطه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود گذشت سرزمین جاودانگی، و ملکه شرط بندی را پیشنهاد بیبی لایت مو کرد که تصمیم می گرفت سرنوشت شاهزاده او گفت: «من او را به آسمان پرتاب خواهم بیبی لایت مو کرد، درست به پشت ستاره صبح، و اگر به این شهر افتاد، مال من رنگ مو است.

  کراتین مو شپش را از بین میبرد
[keratin]

کراتین مو شلاقی : ولی اگر بیرون از دیوار بیفتد، مال شما خواهد پروتئین تراپی مو بود.» در وسط شهر میدان باز بزرگی پروتئین تراپی مو بود و در اینجا ملکه آرزو بیبی لایت مو کرد شرط بندی انجام نانو کراتین مو شود وقتی همه چیز آماده کراتینه مو شد، پایش را زیر پایش گذاشت شاهزاده و او را به هوا برد. بالا، بالا، او رفت، در میان ستاره ها، و چشم هیچ کس نتوانست او را دنبال الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

لینک مفید : کراتین مو ایرانی خوب

آیا او را مستقیم پرتاب بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود؟ ملکه با نگرانی متعجب کراتینه مو شد، زیرا اگر نه، او بیرون از دیوار می افتاد، و او می افتاد او را برای همیشه از دست بده لحظات طولانی به نظر می رسید در حالی که او و مرگ ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و خیره می کراتینه مو شدند در هوا، منتظر رنگ مو است که بداند شاهزاده جایزه چه کسی خواهد پروتئین تراپی مو بود.

کراتین مو شلاقی : ناگهان آنها هر دو به یک لکه کوچک که بزرگتر از یک زنبور نپروتئین تراپی مو بودند، دقیقاً در رنگ آبی دیدند. آیا او مستقیم می آمد؟ نه! آره! اما وقتی به شهر نزدیک می کراتینه مو شد، باد ملایمی می وزید بلند کراتینه مو شد و او را به سمت دیوار تکان بالیاژ مو داد. یک ثانیه دیگر و او وقتی ملکه جلو آمد و او را گرفت، نصف آن می افتاد.

لینک مفید : کراتین مو در خانه مردانه

بازوهای او را انداخت و او را به داخل قلعه پرت بیبی لایت مو کرد. سپس به بندگانش دستور بالیاژ مو داد مرگ را از شهر بیرون آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، کاری که آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. با ضربات سختی که هرگز جرات بیبی لایت مو کرد دوباره چهره خود را در سرزمین جاودانگی نشان دهد. [از درنگ مو استان های عامیانه مجارستان.] سنگ تراش روزی روزگاری سنگبری زندگی می بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو شلاقی : که هر روز به سمت یک صخره بزرگ می رفت در کنار کوهی بزرگ و برای سنگ قبرها یا خانه‌ها تخته‌هایی بریده‌اند.

لینک مفید : کراتین مو زنانه چیست

  کراتینه مو یعنی چی

او به خوبی انواع سنگ های مورد نظر را برای اهداف مختلف درک می بیبی لایت مو کرد. و از آنجایی که او یک کارگر دقیق پروتئین تراپی مو بود، مشتریان زیادی داشت. برای مدت طولانی او بسیار خوشحال و راضی پروتئین تراپی مو بود و چیزی بهتر از آنچه داشت نخورنگ مو است.

کراتین مو شلاقی : اکنون در کوه روحی ساکن پروتئین تراپی مو بود که گاه و بیگاه بر مردم ظاهر می کراتینه مو شد و به آنها کمک بیبی لایت مو کرد تا ثروتمند و مرفه شوند. سنگ شکن، با این حال، هرگز این روح را ندیده پروتئین تراپی مو بود، و فقط سرش را تکان بالیاژ مو داد هوای ناباور، وقتی کسی از آن صحبت بیبی لایت مو کرد. اما زمانی فرا می رسید.

لینک مفید : قیمت کراتین مو ریچی

که او یاد گرفت برای تغییر نظرش روزی سنگ تراش سنگ قبری را به خانه مردی ثروتمند برد و انواع چیزهای زیبا را در آنجا دید که حتی خوابشان را هم ندیده پروتئین تراپی مو بود. ناگهان به نظر می رسید که کار روزانه او سخت تر و سنگین تر می نانو کراتین مو شود و او گفت خودش می‌گوید: «آه، کاش من یک مرد ثروتمند پروتئین تراپی مو بودم و می‌توانستم.

کراتین مو شلاقی : در تختی با ابریشم بخوابم پرده ها و منگوله های طلایی، چقدر باید خوشحال باشم!» و صدایی به او پاسخ بالیاژ مو داد: «آرزوی تو شنیده کراتینه مو شد. یک مرد ثروتمند خواهید پروتئین تراپی مو بود!» با شنیدن صدا، سنگ تراش به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد، اما هیچ کس را نمی دید.

لینک مفید : کراتین مو ریو

او فکر بیبی لایت مو کرد که این همه چیز اوست، و ابزارش را برداشت و به خانه رفت، برای خودش آن روز تمایلی به انجام کار دیگری نداشت. اما وقتی به خانه کوچکی که در آن زندگی می بیبی لایت مو کرد.

کراتین مو شلاقی : با حیرت ایستاده پروتئین تراپی مو بود، زیرا به جای او کلبه چوبی یک قصر باشکوه پروتئین تراپی مو بود که پر از مبلمان باشکوه و بیشتر پروتئین تراپی مو بود از همه چیز عالی تختخواب پروتئین تراپی مو بود، از هر نظر شبیه به چیزی که او به آن حسادت می‌بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه