نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

کراتینه مو

کراتینه مو

کراتینه مو


مشاوره در واتساپ

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو سفید یخی زنانه

رنگ مو سفید یخی زنانه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو سفید یخی زنانه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو سفید یخی زنانه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مو سفید یخی زنانه : وارد یک لیگ مجازات‌های مادام‌العمر کراتینه مو شد و معلم نجیب و تحصیل‌بیبی لایت مو کرده‌اش، اسکار اتول را ترک بیبی لایت مو کرد. دوست داشتنی، در دنیایی پر از سعادت سرگردان!» آه! برای اطمینان! در این روزهای توجه بی وقفه پروتئین تراپی مو بود که به او فرصتی بالیاژ مو داده کراتینه مو شد تا انبوهی از سخنان حساس را که توسط همسرش بیان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، جمع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زمانی که عود تب کراتینه مو شدید به اوج خود رسید!

مو : تهدید به ظاهر کراتینه مو شدن بیبی لایت مو کرده‌اند. من اکنون با احساس خستگی کراتینه مو شدید آرزوی بازنشستگی دارم و اعتماد به روابط ما دوستانه و متقابل خواهد پروتئین تراپی مو بود، شب بخیر را به شما تبریک می گویم. لیدی دانفرن از اتاق بیرون رفت و با عجله به آپارتمان خودش رفت و در غم و اندوه غیر قابل کنترلی فرو رفت. 71 او مطمئناً توسط سر جان از حسرت خود بیدار کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به کراتینه مو شدت احساس نیش سخنان او را احساس می بیبی لایت مو کرد.

رنگ مو سفید یخی زنانه

رنگ مو سفید یخی زنانه : با وضعیت کنونی امور ارتباطی تمام دکلره مو دارند؟ من کاملا متقاعد کراتینه مو شده ام که پاسخ دهم، “هیچ چیز”. «شما از این حرف می‌زنید که توده‌های برفی‌تان در جایی ظاهر می‌شوند که روزگاری قفل‌هایی از جت براق زندگی می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. خوب، من متقاعد کراتینه مو شده‌ام که آنها هرگز از طریق من سرچشمه نگرفتند، و مطمئناً قبل از برداشتن قدمی که من را به منشأ آنها مرتبط می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  رنگ مو دخترانه کوتاه

که واقعاً به کار می رفت. او اکنون تصمیم گرفت که اجازه دهد تا جایی که ممکن رنگ مو است مسائل به آرامی پیش برود تا زمانی که بحرانی ترین دوره وجودش را پشت سر بگذارد. او آماده پروتئین تراپی مو بود تا بی‌گناهی خود را بدون شناسایی در صورت امکان آشکار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. اما در میان خانواده، مادری نقل مکان بیبی لایت مو کرد که لیدی دانفرن زیر چشم شاهین مانندش تقریباً تمایل داشت کوچک نانو کراتین مو شود.

وقتی در حضورش پروتئین تراپی مو بود، احساس می‌بیبی لایت مو کرد که با دشمن تجربه‌ای نامحدود روبرو می‌نانو کراتین مو شود. او از آج دزدی خود متنفر پروتئین تراپی مو بود، اما نه بی دلیل. برای این دختر پروتئین تراپی مو بود که او اغلب دستوراتی صادر می بیبی لایت مو کرد که هرگز اجرا نکراتینه مو شدند. و هنگامی که سر جان را در مورد لزوم اخراج فوری چنین ظالمی آگاه بیبی لایت مو کرد، بی سر و صدا “عصیان بیبی لایت مو کرد” و اضافه بیبی لایت مو کرد “که او تقریباً بیست سال در خدمت او پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

رنگ مو سفید یخی زنانه : در حال حاضر نمی تواند به جدایی از چنین دوست ارزشمند و بسیار مورد اعتمادی فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” ” نام این زن ریچل هاید پروتئین تراپی مو بود و کانال مخفی آمیزش سر جان و لیدی دانفرن را ثابت بیبی لایت مو کرد و آشکارا راه را برای سقوط بانوی او هموار بیبی لایت مو کرد. همانطور که راشل که برای مدتی معشوقه در عمارت دانفرن پروتئین تراپی مو بود، هرگز نمی توانست قدم بگذارد 72حصار منتهی به الغای قدرت، که او از زمان ازدواج سر جان بسیار ناخورنگ مو استه سعی بیبی لایت مو کرد آن را سوار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

  بهترین رنگ مو برای موی فر

و در تلاش خود به طور کامل شکست خورد، توسط معشوقه‌اش برداشته کراتینه مو شد، کاری که او هرگز نمی‌توانست فراموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و در نتیجه همه اخبار بی‌اهمیت را به همراه داشت. یا جدی، در مورد لیدی دانفرن به اربابش، و آن را به شکلی اغراق آمیز تحویل بالیاژ مو داد تا خشم او را که قبلاً کمی داغ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، متحمل نانو کراتین مو شود.

چند ماه دوباره گذشت و در این مدت همه چیز مثل همیشه پیش رفت تا اینکه اتفاقی افتاد که باید سیاه ترین ابر شک و بی وفایی را از پیشانی نجیب رنگ مو استاد توانا و محترم عمارت دانفرن بیرون می زد. تزیین 73 تزیین فصل نهم. تیغلیظ ترین غم و اندوه را می توان در یک لحظه از بین برد و با رگه های عمیق تری از شادی جایگزین بیبی لایت مو کرد. قلب اعصار صادق، گرچه گاهی با مشکلات خانگی سیاه می‌نانو کراتین مو شود.

وقتی بر آن مشکلات غلبه می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که خوشبختی آینده را اعلام می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. در روز دهم ژوئن، در پی مصاحبه لیدی دانفرن با همسرش، او یک پسر و وارث به دنیا آورد. این رویبالیاژ مو داد بزرگ، بخشش کامل سر جان را از رفتار اخیر همسرش به همراه داشت. فقط برای مدت کوتاهی، بخش ناچیزی نیز خدمت بیبی لایت مو کرد تا بیگانگی را که بین آنها وجود داشت خفه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زخم جدایی آشکاری را که ماهها قبل شادی آنها را خدشه دار بیبی لایت مو کرد التیام بخکراتینه مو شد.

  ترکیب رنگ موی پلاتینه یخی

پدر خوشحال و خوشحال اکنون بیش از حد مشتاق پروتئین تراپی مو بود که لبخندی از چهره همسرش بگیرد و نگران پروتئین تراپی مو بود که هر مانع کوچکی را که ممکن رنگ مو است در گذشته وجود داشته باکراتینه مو شد دفن الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و برای همیشه از آن بیرون الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. 74گوشه ای از آرامش وسوسه انگیز او دید که زندگی لیدی دانفرن با موهای نازک آویزان رنگ مو است و چه کسی می تواند برای یک لحظه ناامیدی بزرگ شوهرش را به تصویر بککراتینه مو شد که به او گفته کراتینه مو شد که همه امیدها را باید رها بیبی لایت مو کرد!

رنگ مو سفید یخی زنانه : پدر دیوانه دستان خود را در جنون جنون لحظه ای فشرد و علی رغم توصیه های معتبر، با ترس به سمت تختی که معشوقش روی آن دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود حرکت بیبی لایت مو کرد و در کنار آن زانو زد تا با شور و حرارت دعایی برای بهپروتئین تراپی مو بودی عاجل بخواند. او که هدف اصلی وجود او پروتئین تراپی مو بود.» در حالی که خود را بلند بیبی لایت مو کرد و عزیزش را در آغوشش بست، در گوش او کلمه ای تشویق کننده را زمزمه بیبی لایت مو کرد.

به آرامی سرش را که به کراتینه مو شدت داغ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود روی بالش ابریشمی گذاشت و دوباره با عمیق ترین و جدی ترین دعا دعا بیبی لایت مو کرد: «فقط از او نجات پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. کمی بیشتر.» بدون شک دعای او زودتر اجابت نکراتینه مو شد، زیرا او در این مرحله کمی تظاهرات بیبی لایت مو کرد و تا حدودی قوی به نظر می‌رسید. روز به روز شوهر همچنان دوست داشتنی و دوست داشتنی در کنار بالین معلول می نشست تا آنقدر قوی نانو کراتین مو شود.

  بلوند پلاتینه متوسط

رنگ مو سفید یخی زنانه : که بتواند به طور کامل با دست ضعیف بیماری او مبارزه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و درست در همان زمان که سر جان در کنار بستر بیماری نشسته پروتئین تراپی مو بود و در درون “خود را به خاطر ممانعت از بیماری خود سرزنش می بیبی لایت مو کرد. 75لذت اجتماعی همسر، و او معتقد پروتئین تراپی مو بود که به خاطر آن اشتباه بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.» برعکس، او ظاهراً سرزنش خود را سرزنش می‌بیبی لایت مو کرد: «به خاطر اینکه با ازدواج با مردی که به سادگی از او متنفر پروتئین تراپی مو بود.


بورن لیدی
بورن لیدی
بورن لیدی

نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی
نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من روى موهام خيلى حساس و وسواسيم براى كراتينه كردن يكساله همه مدلارو ديدم با خيلى از دوستام كه مشورت كردم و شما رو انتخاب كردم دو روز پيش اومدم سالنتون و از اون چيزى كه فكر ميكردم هم بهتر شد اميدوارم هميشه همينطور حرفه اى و با كيفيت باشه كارتون بازم خسته نباشيد به شما ميگم و الناز عزيزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من مشترى چندين ساله شما هستم و كيفيت متريال شما چند لول از جاهاى ديگه بالاتر هستش كه همين باعث شد با خيال راحت شما رو به مادر و خاله هام معرفى كنم اما كاش شعبه هاتون تو تهران بيشتر كنيد كه بتونيم راحت تر بيايم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


بعنوان كسى كه از نوجوانیم‌اولين لايت موهام پيش شما اومدم تا الان واقعا باید اعتراف کنم درجه یک هستید از هر لحاظ وقتی میام اونجا انگار دوستام دارن کارای موهامو میکنن مرسی مرسی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


من اولین تجربم بود که میام مجموعتون و خوشحالم به دور از تبلیغات اضافه و شو اضافه دارید کار قوی تحویل مشتری میدین توی اداره همه از کیفیت کارتون گفتن و باعث خوشحالی من بود که به شما سپردم موهامو به امید موفقیت های روز افزون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


نمیدانم خاطرتون هست یا خیر من اسفند اومدم پیشتون با بچه کوچکم تینا با اینکه اونجا خیلی شلوغ بود که چقدر شما رو هم اذیت کرد گفتم حیفه که نخوام اینجا از زحماتتون تشکر کنم هم از موهام راضیم هم از برخورد فوق العادتتون

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


محبتی از شما در دل داشتم که بعنوان تبعه افغان که پیش شما آمدم خانه تان آباد باشد که اینچنان با من و دوستم مهربانی کنید که گویی در کشور خودمان هستیم از زلف خود بسیار خرسندیم و در قلب ما جایی بی انتها دارید

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


عروس اقوام بودیم و کلا دو سه نفر با همه فرق میکردن اینقدر ناز شده بودن که اسم بورن لیدی و تعریف شما رو از اونجا شنیدم از شیراز بلیط گرفتم که بیام اونجا فقط به عشق خودتون که یه شیراز منتظرن یه سالن هم اینجاااا بزنید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من هفته دیگه وقت گرفتم میخوام بیام پیشتون تروخدا خواستگاریمه یکاری کنید که دیگه برم خونه شوهر همینو دوستم اومده اونجا دستتون عالی بوده براش

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


بشدت رنگ موهامو دوس دارم با اینکه چند جا رفتم برای بازدید و کلی ایراد گذاشتن روی موهام اما الناز جون گفتن اوکیه و مشکلی نیس خیلی ممنون از این همه خفن بودن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


توی فرودگاه گرجستان بودم یه خانمی تایم طولانی پشت سر من راه افتاده بودن با همسرشون هر جا من میرفتم اونا هم میومدن منم ترسیده بودم که موضوع چیه یهو بنده خداها اومدن جلو که عزیزم موهاتو کجا لایت کردی که گفتم تو‌ ایرانه و شما و الناز جون پ معرفی کردم خلاصه که خوشگلیم این داستانا رو داره حواستون باشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


سال ۱۳۹۷ برای عروسیم زحمت لایت موهامو شما کشیدید هنوز که هنوزعکسا و فیلمای عروسیم و که نگاه میکنم اون لایت ترند روزه هر موقعم میام پیشتون از اون موقعا میگیم دلم واسه اون روزا تنگ‌میشه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


من خیلی اعتقاد دارم به دست آرایشگر دست الناز جون هم که انگار طلاس دوستم که اومد پیشش بعد از چند سال حامله نمیشد حامله شد با خبر خوبش خوشحالم‌کرد برای خودمم که انگار موهام دوباره جون گرفته و پرپشت شده و‌همونطور که خودم دوست دارم داره میشه

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

مشاوره در واتساپ

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه


مشـــاوره / نوبت دهی۰۹۹۳-۹۹۰۰۰-۵۱