↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره : در مورد این درختان طلایی درخشان، من اعتراف می کنم که در نگاه اول بسیار زیبا لایت و هایلایت مو هستند. نمی تواند شکست بخورد «227»آنها را تحسین کنید، و همچنین جواهرات غنی که در زیر آنها پراالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ مو : هیچ‌گاه ارتشی متلاشی‌تر و رقت‌انگیزتر از این قربانیان بی‌آزار گذرگاه صخره‌ای از جنگ بیرون نیامد. اما به نظر می رسید این تنها وسیله فرار آنها از دست پادشاه ظالم پروتئین تراپی مو بود. بنابراین آنها بدون توجه به رنج های خود خزیده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی به جنگل فلزی رسیدند، چشمانشان غارتی بیشتر از آن چیزی را دیدند که تا به حال در خواب دیده پروتئین تراپی مو بودند.

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره : بلکه تاجش خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و کتک خورده پروتئین تراپی مو بود و حتی کفش‌هایش چنان بریده و بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که آماده افتادن از پاهایش پروتئین تراپی مو بود. افسران تا حدودی بدتر از رهبرشان عمل بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند، زیرا سوراخ هایی در زانوهای شلوارشان پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، در حالی که نقاط تیز سنگ در سقف و کناره های تونل، هر اینچ از یونیفورم های درخشان آنها را تکه تکه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود.

با این حال آنها در این گنبد بزرگ زندانی پروتئین تراپی مو بودند و با ثروتی که در اطراف آنها جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود نمی توانستند فرار کنند. شاید تعبالیاژ مو داد زیادی از “فاتحان” ناراضی و دلتنگ تر از این گروه از Oogaboo وجود نداشته باشند. پس از چند روز سرگردانی در زندان شگفت انگیز خود، از کشف اینکه روگدو به میان آنها آمده رنگ مو است، هراسان کراتینه مو شدند. افسران که از وضعیت غم انگیز خود مستاصل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند.

برای اولین بار از زمانی که خانه را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند شجاعت نشان بالیاژ مو دادند و از این واقعیت که روگدو بی خبر پروتئین تراپی مو بودند. «223»دیگر پادشاه نوم ها نپروتئین تراپی مو بود، آنها خود را به سمت او انداختند و تازه موفق کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند او را بگیرند که ماجراجویان همکارشان به آن نقطه رسیدند. “خوبی بخشنده!” بتسی گریه بیبی لایت مو کرد. “چه اتفاقی برای شما افتاده رنگ مو است؟” ان غمگین و خشمگین به رنگ مو استقبال آنها آمد.

  رنگ مو فانتزی چقدر میمونه

او گفت: “ما مجبور پروتئین تراپی مو بودیم از طریق یک تونل کوچک که با سنگ های تیز و دندانه ای پوشیده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود از گودال فرار کنیم، و نه تنها لباس های ما پاره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، بلکه گوشت ما آنقدر کپروتئین تراپی مو بود و زخمی کراتینه مو شده رنگ مو است که سفت کراتینه مو شده ایم. لنگ در هر مفصل برای افزودن به مشکلات خود متوجه می شویم که هنوز زندانی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. اما اکنون که در دستگیری پادشاه شرور فلزی موفق کراتینه مو شدیم.

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره : او را مجبور خواهیم بیبی لایت مو کرد که آزادی ما را به ما بدهد.» فایلز به او اطلاع بالیاژ مو داد: «روگدو دیگر پادشاه فلزی یا پادشاه نام‌ها نیست. او توسط کوکس خلع و از پادشاهی خود بیرون رانده کراتینه مو شده رنگ مو است. اما اینجا پادشاه جدید رنگ مو است که نامش کالیکو رنگ مو است و من خوشحالم که به اعلیحضرت اطمینان دهم که او دوست مرنگ مو است.» کالیکو با چنان مودبانه‌ای خم کراتینه مو شد.

که گویی ملکه هنوز لباس‌های باشکوهی به تن رنگ مو دارد، گفت: «از ملاقات با اعلیحضرت خوشحالم، مطمئنم. افسران با شنیدن این توضیح، اکنون روگدو را آزاد آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. اما چون جایی برای رفتن نداشت، ایستاد و با متواضعانه و متواضعانه با خدمتکار سابق خود که اکنون به جای او پادشاه پروتئین تراپی مو بود، روبرو کراتینه مو شد. “اینجا چه میکنی؟” کالیکو با جدیت پرسید. «224» روگدو پاسخ بالیاژ مو داد.

  مدل رنگ مو کاراملی

چرا، به من قول بالیاژ مو داده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود تا آنجا که بتوانم در جیبم گنج داشته باشم». بنابراین من به اینجا آمدم تا آن را بگیرم، بدون اینکه بخواهم اعلیحضرت را مزاحم کنم.» “به شما دستور بالیاژ مو داده کراتینه مو شد که برای همیشه از کشور نوم ها خارج شوید!” کالیکو اعلام بیبی لایت مو کرد. “میدانم؛ روگدو با فروتنی گفت و به محض اینکه جیبم را پر بیبی لایت مو کردم می روم. پادشاه جدید گفت: “پس آنها را پر کن و برو.” روگدو اطاعت بیبی لایت مو کرد.

خم کراتینه مو شد و شروع به جمع آوری جواهرات بیبی لایت مو کرد و آنها را در جیب های متعددش فرو بیبی لایت مو کرد. آنها چیزهای سنگینی پروتئین تراپی مو بودند، این الماس ها و یاقوت ها و زمردها و آمتیست ها و امثال اینها، پس مدتی نگذشت که روگدو با وزنی که تحمل می بیبی لایت مو کرد، متحیر کراتینه مو شد، در حالی که جیب ها هنوز پر نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. وقتی دیگر نمی‌توانست بدون افتادن خم نانو کراتین مو شود.

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره : بتسی و پلی‌کروم و شاهزاده رز به کمک او آمدند و بهترین جواهرات را برداشتند و در جیب‌هایش گذاشتند. بالاخره همه اینها پر کراتینه مو شدند و روگدو منظره ای خنده دار را به نمایش گذاشت، زیرا مطمئناً هیچ مردی تا به حال این همه جیب نداشته یا اصلاً با چنین مجموعه ای از سنگ های قیمتی پر کراتینه مو شده رنگ مو است. او از تشکر و قدردانی از خانم‌های جوان به خاطر محبت‌هایشان غافل کراتینه مو شد.

اما سرش را به نشانه خداحافظی متعجب بیبی لایت مو کرد و در مسیری که آمده پروتئین تراپی مو بود، گام برداشت. به او اجازه بالیاژ مو دادند که در سکوت برود، زیرا با تمام جواهراتی که بر روی زمین برداشته پروتئین تراپی مو بود، به ندرت به هم ریخته پروتئین تراپی مو بودند، آنها بسیار زیاد پروتئین تراپی مو بودند. همچنین آنها امیدوار پروتئین تراپی مو بودند که آخرین پادشاه تحقیر کراتینه مو شده را دیده باشند. «225» «226» بتسی در حالی که آه عمیقی کشید.

  رنگ مو ترکیبی قهوه ای دودی

گفت: «خیلی خوشحالم که او رفته رنگ مو است. “اگر او بی پروا ننانو کراتین مو شود و ثروت خود را احمقانه خرج نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، به اندازه ای رنگ مو است که وقتی به اوکلاهاما می رسد یک بانک راه اندازی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” «اما برادر من – برادر عزیزم! او کجرنگ مو است؟” شگی با نگرانی پرسید. “آیا او را دیده ای، ملکه آن؟” “برادر شما چه شکلی رنگ مو است؟” از ملکه پرسید. شگی در پاسخ بالیاژ مو دادن تردید بیبی لایت مو کرد.

اما بتسی گفت: «او زشت نامیده می‌نانو کراتین مو شود. شاید با آن او را بشناسی.» آن گفت: «تنها کسی که در این غار دیده‌ایم، هر وقت به او نزدیک کراتینه مو شدیم از ما فرار بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. او در آنجا پنهان می نانو کراتین مو شود، در میان درختانی که طلا نیستند، و ما هرگز نتوانسته ایم صورتش را ببینیم. بنابراین نمی توانم بگویم که او زشت رنگ مو است یا نه.» “این باید برادر عزیز من باکراتینه مو شد!” شگی فریاد زد.

مدل رنگ مو شرابی بدون دکلره : کالیکو تایید بیبی لایت مو کرد: “بله، باید باکراتینه مو شد.” هیچ کس دیگری در این گنبد باشکوه ساکن نیست، بنابراین هیچ اشتباهی وجود نرنگ مو دارد. اما چرا به جای لذت بردن از این همه درخت های طلایی پر زرق و برق، در میان آن درختان سبز پنهان می نانو کراتین مو شود؟ بتسی پرسید. کالیکو پاسخ بالیاژ مو داد: “چون او در میان درختان طبیعی غذا پیدا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و من به یاد دارم که او خانه ای کوچک در آنجا ساخته رنگ مو است تا در آن بخوابد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه