نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی مرواریدی گپ

رنگ موی مرواریدی گپ | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی مرواریدی گپ را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی مرواریدی گپ را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی مرواریدی گپ : تنها زمانی که نیم دوجین مرد از پاها و شانه های او گرفته پروتئین تراپی مو بودند و او را می کشیدند، فهمید که طعمه خود را از دست می دهد. ناگهان خم کراتینه مو شد و دندان هایش را در گونه مرد فرو بیبی لایت مو کرد. و وقتی او را پاره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، خون چکه می‌بیبی لایت مو کرد و نوارهای پوستی در دهانش آویزان پروتئین تراپی مو بود. آنها او را روی زمین پایین آوردند.

رنگ مو : و او – او مرا می خورنگ مو است. او عادت داشت با من صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند – بیرون روی سکو. سپس او شروع به عشق ورزی با من بیبی لایت مو کرد. به من پیشنهاد پول بالیاژ مو داد. او به من التماس بیبی لایت مو کرد – او گفت که من را دوست رنگ مو دارد. سپس مرا تهدید بیبی لایت مو کرد. او همه چیز را در مورد ما می دانست، می دانست که از گرسنگی خواهیم مرد. او رئیس شما را می شناخت – او رئیس ماریجا را می شناخت.

رنگ موی مرواریدی گپ

رنگ موی مرواریدی گپ : او ما را تا سرحد مرگ شکار می‌بیبی لایت مو کرد، او گفت – سپس گفت اگر بخواهم – اگر می‌بیبی لایت مو کردم – همه ما از کار مطمئن بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم – همیشه. سپس یک روز او مرا گرفت – او اجازه نبالیاژ مو داد – او – او – ” “این کجا پروتئین تراپی مو بود؟” «در راهرو – شب – بعد از اینکه همه رفته پروتئین تراپی مو بودند. نتوتنستم کاری کنم. من به تو فکر بیبی لایت مو کردم – به بچه – مادر و بچه ها. من از او می ترسیدم – می ترسیدم فریاد بزنم.

چند لحظه پیش صورتش خاکستری خاکستری پروتئین تراپی مو بود، حالا مایل به قرمز پروتئین تراپی مو بود. او دوباره شروع به نفس کشیدن سخت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. Jurgis ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است صدای. «دو ماه پیش پروتئین تراپی مو بود. سپس او از من خورنگ مو است که به آن خانه بیایم. او می خورنگ مو است من آنجا بمانم. او به همه ما گفت – که مجبور نیستیم کار کنیم. او مرا مجبور بیبی لایت مو کرد به آنجا بیایم – عصرها. من به شما گفتم.

  انواع رنگ مو زیتونی قهوه ای

فکر بیبی لایت مو کردید من در کارخانه لایت و هایلایت مو هستم. سپس – یک شب برف بارید و من نتوانستم برگردم. و دیشب – ماشین ها متوقف کراتینه مو شدند. این خیلی چیز کوچکی پروتئین تراپی مو بود – خراب بیبی لایت مو کردن همه ما. سعی بیبی لایت مو کردم راه بروم، اما نتوانستم. نمیخورنگ مو استم بدونی می کراتینه مو شد – همه چیز درست می کراتینه مو شد. ما می‌توانستیم ادامه دهیم – دقیقاً به همین ترتیب – شما هرگز در مورد آن نمی‌دانستید.

او داشت از من خسته می کراتینه مو شد – به زودی مرا تنها می گذاشت. من قصد دارم بچه دار شوم – دارم زشت می شوم. او این را به من گفت – دیشب دو بار به من گفت. دیشب هم به من لگد زد. و اکنون او را خواهی کشت – تو – او را می کشی – و ما خواهیم مرد.» همه ی اینها را بدون لنگ گفته پروتئین تراپی مو بود. او به عنوان مرگ بی حرکت دراز کشیده پروتئین تراپی مو بود، پلکی حرکت نمی بیبی لایت مو کرد.

بیش از حد، یک کلمه گفت. خودش را کنار تخت بلند بیبی لایت مو کرد و بلند کراتینه مو شد. او یک نگاه دیگر به او متوقف نکراتینه مو شد، بلکه به سمت در رفت و در را باز بیبی لایت مو کرد. او الزبیتا را که وحشت زده در گوشه ای خمیده پروتئین تراپی مو بود، ندید. بی کلاه بیرون رفت و در خیابان را پشت سرش باز گذاشت. به محض اینکه پاهایش روی پیاده رو پروتئین تراپی مو بود.

به دویدن افتاد. او مانند یک تسخیر کراتینه مو شده دوید، کور، خشمگین، نه به ررنگ مو است و نه چپ نگاه می بیبی لایت مو کرد. قبل از اینکه خستگی او را مجبور به کاهش سرعت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در خیابان اشلند پروتئین تراپی مو بود و سپس با توجه به یک ماشین، یک دارت برای آن درست بیبی لایت مو کرد و خود را به داخل کشتی کشید. چشمانش وحشی پروتئین تراپی مو بود و موهایش پریده پروتئین تراپی مو بود، و مثل گاو نر زخمی، با صدای خشن نفس می کشید.

  رنگ مو بلوند سرد

اما افرادی که در ماشین پروتئین تراپی مو بودند به طور خاص متوجه این موضوع نکراتینه مو شدند – شاید برای آنها طبیعی به نظر می رسید که مردی که بوی Jurgis را می دهد باید جنبه ای برای مطابقت داشته باکراتینه مو شد. آنها طبق معمول شروع به تسلیم کراتینه مو شدن در برابر او آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. هادی با نوک انگشتانش نیکلش را با ظرافت گرفت و سپس او را با سکو برای خودش گذاشت. جورجیس حتی متوجه آن نکراتینه مو شد.

افکارش دور از ذهن پروتئین تراپی مو بودند. درون روحش مثل کوره ای خروشان پروتئین تراپی مو بود. او به انتظار ایستاده پروتئین تراپی مو بود، در انتظار، خمیده انگار به چشمه. وقتی ماشین به ورودی حیاط ها رسید کمی نفسش برگشته پروتئین تراپی مو بود و از جا پرید و دوباره شروع بیبی لایت مو کرد و با تمام سرعت مسابقه بالیاژ مو داد. مردم برگشتند و به او خیره کراتینه مو شدند، اما او هیچ‌کس را ندید – آنجا کارخانه پروتئین تراپی مو بود، و از در و راهرو عبور بیبی لایت مو کرد.

رنگ موی مرواریدی گپ : او اتاقی را که اونا در آن کار می‌بیبی لایت مو کرد، می‌شناخت و کانر، رئیس باند بارگیری بیرون را می‌شناخت. در حالی که به داخل اتاق می‌پرید، به دنبال مرد می‌گشت. کامیونداران سخت مشغول کار پروتئین تراپی مو بودند و جعبه ها و بشکه های تازه بسته بندی کراتینه مو شده را روی ماشین ها بار می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جورگیس یک نگاه سریع به سکوی بالا و پایین انداخت – مرد روی آن نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی شرابی قرمز ماهاگونی

اما ناگهان صدایی را در راهرو شنید و با بند به سمت آن حرکت بیبی لایت مو کرد. در یک لحظه بیشتر مقابل رئیس قرار گرفت. او یک ایرلندی درشت و با صورت قرمز، با ظاهر درشت و بوی مشروب پروتئین تراپی مو بود. او Jurgis را دید که او از آستانه عبور بیبی لایت مو کرد و سفید کراتینه مو شد. او یک ثانیه درنگ بیبی لایت مو کرد، انگار می‌خواهد بدود. و در آینده ضارب او بر او پروتئین تراپی مو بود. او دستان خود را برای محافظت از صورت خود قرار بالیاژ مو داد.

با تمام قدرت بازو و بدن خود، او را به خوبی بین چشمانش زد و او را به عقب زد. لحظه بعد بالای سرش پروتئین تراپی مو بود و انگشتانش را در گلویش فرو بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. به Jurgis تمام حضور این مرد بوی جنایت او مرتکب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. لمس بدنش برایش دیوانگی پروتئین تراپی مو بود – همه اعصابش را به لرزه درآورد، همه دیو را در روحش برانگیخت. اراده خود را بر روی اونا، این جانور بزرگ اعمال بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود – و حالا او آن را داشت.

رنگ موی مرواریدی گپ : او آن را داشت! حالا نوبت او پروتئین تراپی مو بود! همه چیز از جلوی او به خون جاری کراتینه مو شد، و او در خشم خود با صدای بلند فریاد زد، قربانی خود را بلند بیبی لایت مو کرد و سرش را به زمین کوبید.

محل، البته، در غوغا پروتئین تراپی مو بود. زنان غش و فریاد می زنند و مردان با عجله وارد می شوند. جورجیس آنقدر به وظیفه خود خم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که هیچ چیز از این موضوع نمی دانست و به ندرت متوجه کراتینه مو شد که مردم سعی می کنند با او مداخله کنند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه