↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن : با این حال تانک ها آمدند و غرش آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. بیست تانک، بیست و یک … بیست و دو …. قهوه شمارش را از دست بالیاژ مو داد، مبهوت و تقریباً مبهوت از سر و صدای محض. از زمین برخرنگ مو است و به نظر می رسید که از بالاترین حد آسمان بازتاب می یابد. این یک غوغای عظیم پروتئین تراپی مو بود، یک غوغای باورنبیبی لایت مو کردنی، یک رعد و برق مداوم که مانند ضربات مکرر هزار اسلحه که بی وقفه شلیک می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، به پرده گوش می کوبید.

رنگ مو : وقتی از آن مطمئن کراتینه مو شد – هلیکوپترهایش هر لحظه آن را جارو می‌کنند، حالا برای دیدن – تمام نیروی خود را روی خط مقدم ما پرتاب می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. مچاله می‌نانو کراتین مو شود. تمام نیروی جنگنده‌اش در هم می‌کوبد تا ما را، روبه‌روی فضای مرده، در عقب ببرد! با دوبرابر تعبالیاژ مو داد ما، او ما را جلوتر از خودش خواهد راند.» “اما ژنرال! شما دستور تمرکز آنجا را می دهید!

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن : و به نقشه زیبایی که او رنگ مو دارد نگاه کنید.” او نیم دوجین خط را با انگشتانش ترسیم بیبی لایت مو کرد و همزمان با اعمال دستوراتش، آنها را با حرکات برق آسا حرکت بالیاژ مو داد. “نیروی اصلی او اینجرنگ مو است، پشت آن درگیری هایی که به نظر می رسد ظاهری. این فضای مرده خالی رنگ مو است. او فکر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که ما برای رویارویی با آن تمرکز می‌کنیم.

با نقشه های او در می افتید!” ژنرال خندید. “من با ژنرال فرمانده آنجا ناهار خوردم، روزی روزگاری. او یک هنرمند رنگ مو است. او به چنین شکستی راضی نخواهد کراتینه مو شد! او می خواهد نبرد خود را به یک شاهکار، یک اثر هنری تبدیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند! فقط یک لمس وجود رنگ مو دارد که او می تواند اضافه الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او باید برای محافظت از مخازن تدارکات و ماشین آلات خود ذخایری داشته باکراتینه مو شد.

  رنگ موی دودی طلایی روشن با دکلره

آنها درست کراتینه مو شده اند. لمس ایده آل، پر بیبی لایت مو کردن کامل تاکتیکی، اینجا خواهد پروتئین تراپی مو بود! نگاه کنید. او انتظار رنگ مو دارد در هم بکوبد. عقب ما، اینجا. سنگین ترین ضربه در اینجا خواهد آمد. او به دور بال ررنگ مو است ما می چرخد، ما را از منطقه مرده به خطوط خود می راند – و ما را به سمت ذخیره های خود می راند! آیا این را می بینید؟ او از هر تانک رنگ مو استفاده می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

او در یک ضربه پایانی زیبا قرار گرفته رنگ مو است. ما فریب خورده، بیش از حد، از جناحین خارج خواهیم کراتینه مو شد و در نهایت بین بدن اصلی او و اندوخته هایش گیر می افتیم. این یک کار عالی و رنگ مو استادانه رنگ مو است! او مانند شاهین به تخته نگاه بیبی لایت مو کرد. “ما تمرکز خواهیم بیبی لایت مو کرد، اما ماشین‌آلات و لوازم ما روی ما متمرکز خواهند کراتینه مو شد. قبل از اینکه او وقت داشته باکراتینه مو شد ما را به عقب ببرد، ما جلوتر می‌رویم.

درست در همان خطی که او برای ما برنامه‌ریزی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است! ما منتظر رانندگی نمی‌شویم. به ذخایر او. ما به داخل آنها و روی آنها غلت می زنیم! ما ذخایر او را می کوبیم! مغازه هایش را ویران می کنیم و سپس می توانیم در امتبالیاژ مو داد خط ارتباطی او پیشروی بیبی لایت مو کرده و آن را ناپروتئین تراپی مو بود کنیم، انبارهای خودمان منفجر می شوند – در صورت لزوم دستور می دهیم.

و او را با تانک‌های موتوری، توپخانه‌های موتوری، و چیزی که موتورهایش را با آن کار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، سرگردان می‌مانند! در واقع، من انتظار دارم که او سه روز دیگر تسلیم نانو کراتین مو شود.» بلوک‌های کوچک سبز و زرد که موقعیت ذخیره و مخازن تدارکات را نشان می‌بالیاژ مو دادند، ناگهان به سفید تغییر یافتند و شروع به خزیدن در سراسر صفحه مانور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. جرقه های سفید کوچک دیگری چرخیدند.

  رنگ مو قهوه ای و بنفش

هر جرقه سفید روی تخته مانور ناگهان جهت جدیدی به خود گرفت. ژنرال با صراحت گفت: کابل ها را جدا کنید. “ما با تانک هایمان پیشرو حرکت می کنیم!” صدای زمزمه یکنواخت ژنراتور برق در غوغای رعد و برقی که با بسته کراتینه مو شدن ناگهانی دری که هوا بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، خفه کراتینه مو شد. پانزده ثانیه بعد، هجوم کراتینه مو شدیدی به وجود آمد.

و تانک عظیم الجثه در میان انبوهی از هیولاهای فلزی که در حال خزیدن و رعد و برق پروتئین تراپی مو بودند، در حرکت پروتئین تراپی مو بود که پیشروی چوب‌ریزی‌شان زمین را تکان بالیاژ مو داد. گروهبان قهوه که هنوز با تعجب چشمک می زند، با غیبت آخرین سهمش از سیگارهای غارت کراتینه مو شده از زندانی را روشن بیبی لایت مو کرد. “خود مرد بزرگ!” او همچنان مبهوت گفت. “گاود من! خود مرد بزرگ!” رعد و برقی از راه دور شروع کراتینه مو شد.

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن : غرشی عمیق که به نظر می رسید از عقب می آمد. نزدیک تر کراتینه مو شد و بلندتر کراتینه مو شد. به نظر می رسید یک لرزش عجیب در زمین ایجاد کراتینه مو شده رنگ مو است. سروصدا تانک‌هایی پروتئین تراپی مو بود که در مه حرکت می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، نه یک تانک یا دو تانک، یا بیست تانک، بلکه همه تانک‌های موجود در خلقت غرش می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و با بالاترین سرعت خود در آرایه‌ای زنجیره‌ای غوغا می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

سرجوخه والیس شنید و رنگ پریده کراتینه مو شد. زندانی شنید و زانوهایش فرو رفت. سرجوخه والیس با ناامیدی گفت: جهنم. “آنها نمی توانند ما را ببینند، و اگر می دیدند نمی توانستند از ما طفره بروند!” زندانی گریه بیبی لایت مو کرد و روی زمین افتاد. قهوه یقه او را گرفت و او را از جعبه قرص بیرون آورد. او به طور خلاصه دستور بالیاژ مو داد: “بیا پیت.” “آنها به ما فرصت یک پیاده نظام نمی دهند.

  نمونه رنگ موی عسلی روشن

اما شاید بتوانیم طفره برویم!” سپس غرش موتورها، آج های فلزی که بر روی زمین له می کراتینه مو شدند و بر مفاصل آنها می پیچیدند، همه صداهای ممکن دیگر را خاموش بیبی لایت مو کرد. قبل از اینکه سه مرد کنار جعبه قرص بتوانند ماهیچه‌ای را حرکت دهند، هیولاهایی ظاهر می‌کراتینه مو شدند، عجله می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، می‌غلتیدند، می‌لرزیدند، جیغ می‌کشیدند.

آنها از کنار رعد و برق گذشتند و دود داغ اگزوزهایشان سه نفر را فرا گرفت. قهوه غرغر بیبی لایت مو کرد و خود را در موقعیت سرپیچی قرار بالیاژ مو داد، پاهایش را به بتن گنبد جعبه قرص چسباند. قیافه‌اش خرخر و عصبانی پروتئین تراپی مو بود، اما مخفیانه از خود عبور بیبی لایت مو کرد. او صدای یاران دو تانک را شنید که در کنار او غرش می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و در امتبالیاژ مو داد ررنگ مو است و چپ رعد و برق می زدند.

جدیدترین رنگ مو برای پوست سبزه روشن : یک فضای بیست یاردی، و ردیف دوم هیولاها به سرعت به راه افتادند، دهانه تفنگ ها باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، لوله های گاز بلند کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، دودی از اگزوز آنها بیرون می ریخت که حتی غلیظ تر از مه پروتئین تراپی مو بود. ردیف سوم، چهارم، پنجم …. کیهان غوغای هیولا پروتئین تراپی مو بود. در این حجم صدا نمی کراتینه مو شد فکر بیبی لایت مو کرد. به نظر می رسید که دعوای بالای سر وجود رنگ مو دارد.

صداهای ترق و ترق به طور ضعیفی از میان هیاهوی طنین انداز که ارتش ایالات متحده در مسئولیت کامل پروتئین تراپی مو بود به گوش می رسید. چیزی از میان مه آویزان فرود آمد و در شعله‌ای مهیب منفجر کراتینه مو شد که برای یکی دو ثانیه سایه‌های وحشتناک ردیفی از تانک‌ها را به وضوح در مقابل سه پیاده نظام تکان خورده انداخت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه