↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه : برادران و خواهران، خداوند خود را به طرق مختلف آشکار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هدایای گرانبهایی را به فرزندانش می دهد. خزانه های سال از آن اوست، و هنگامی که به رحمت او در اختیار مردم قرار می گیرد، اراده اوست که در خدمت او و جلال او رنگ مو استفاده نانو کراتین مو شود.

رنگ مو : اما تلاش های او برای انکار حقیقت برای خودش بیهوده پروتئین تراپی مو بود – او کم کم از آن خسته می کراتینه مو شد! آن‌ها به چاپ‌های انگلیسی قرن هجدهم نگاه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند تا زمانی که آنها را از روی قلب شناختند. و نظر رزی در مورد همه چیز هنوز همان پروتئین تراپی مو بود – “عالی!” بانی به چیزهای جدیدی رفته پروتئین تراپی مو بود و نظرات جدیدی می خورنگ مو است و نمی توانست آنها را بخواهد.

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه : هر چقدر هم که ظالمانه به نظر می رسید. بنابراین او آنقدرها رزی را به رانندگی نمی برد و یکی دو بار دختر دیگری را به رقص می برد. و رزی کوچولو مثل همیشه ملایم و فروتن پروتئین تراپی مو بود، او حتی گریه نبیبی لایت مو کرد، حداقل در حضور او. بانی عمیقاً تحت تأثیر قرار گرفت، اما مانند همه موجودات نر، وقتی که عاشقان پیر رضایت می‌دهند بدون درد و بدون هیاهو بمیرند.

مانند همه موجودات مذکر، برایش بسیار راحت رنگ مو است! بدون اینکه متوجه نانو کراتین مو شود آماده کراتینه مو شد تا عاشق دختر جدیدی نانو کراتین مو شود. که در جاده جدید انجام کراتینه مو شد و خانه دوطبقه انجام کراتینه مو شد و اشغال کراتینه مو شد. رئیس نجاری پدر به آنجا رفته پروتئین تراپی مو بود و پل با او روی تخته سنگ کار می بیبی لایت مو کرد. سپس ناوگان کامیون‌های موتوری با ابزارهای حفاری آمدند و در حال ساخت و ساز پروتئین تراپی مو بودند و پل در این امر کمک می‌بیبی لایت مو کرد.

  پلاتینه مرواریدی

بانی در مدرسه پروتئین تراپی مو بود و همه سرگرمی‌ها را از دست می‌بالیاژ مو داد، اما پدر تقریباً هر روز گزارشی از سرکارگرش دریافت می‌بیبی لایت مو کرد و آن را سر وقت شام به بانی می‌فرستاد. آنها در مسابقه خود با عقب مانده پروتئین تراپی مو بودند، که قبلاً وارد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و از همان ابتدا از مزیت یک جاده برخوردار پروتئین تراپی مو بود. اما بابا گفت نگران نباش تا ته آن چاه ها راه درازی رنگ مو است. ساعت عالی بانی فرا رسید.

اتفاقاً جمعه پروتئین تراپی مو بود و او از مدرسه التماس می‌بیبی لایت مو کرد – خیلی وقت‌ها پیش نمی‌آمد که پسری چنین بهانه‌ای داشته باکراتینه مو شد که یک “گربه وحشی” به نام او داشته باکراتینه مو شد و مجبور نانو کراتین مو شود برود اهرمی را فشار دهد و شروع الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ماشین آلات حفاری! آنها صبح زود به راه افتادند و در اواسط بعد از ظهر رسیدند. و غلت زدن بر آن جاده جدید، سخت و صاف و خاکستری، چقدر احساس غرور می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند!

آنها به آرویو واتکینز، و جاده جدیدی که به آن منتهی می‌نانو کراتین مو شود، آمدند – جاده خصوصی خودشان، که خیلی مشخص رنگ مو است! هیچکس در محل واتکینز نپروتئین تراپی مو بود، همه بالای چاه رفته پروتئین تراپی مو بودند. می‌توانی جمعیتی را ببینی که در حوالی دریک جمع کراتینه مو شده‌اند – یک تخته براق جدید و زیبا از کاج زرد، که روی قفسه‌ای کوچک ساخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه : در نیمه راه به سمت بالا شیب – بهشت ​​شماره یک راس جونیور! آنها سوار کراتینه مو شدند و سرکارگر از آنها رنگ مو استقبال بیبی لایت مو کرد. همه چیز آماده پروتئین تراپی مو بود، آخرین پیچ و مهره محکم پروتئین تراپی مو بود، و با بخار کامل – می توانستند چند ساعت پیش شروع به کار کنند. اسم حیوان دست اموز به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد. پولس در میان کارگران دیگر پروتئین تراپی مو بود که خود را در پس‌زمینه نگه می‌داشت.

  رنگ مو بلوند شنی روشن

و روت – او با خانواده اش پروتئین تراپی مو بود. بانی به سمت آنها رفت، از دیدن همه آنها، حتی آقای واتکینز پیر، با وجود پریدن و غلت زدن و روماتیس و مشکلات دیگر، خوشحال کراتینه مو شد. تمام محله آنجا پروتئین تراپی مو بود و بانی بسیاری از آنها را به نام می شناخت و با آنها صحبت می بیبی لایت مو کرد، خواه آنها را بشناسد یا نه. همه آنها این پسر مشتاق را دوست داشتند.

شاهزاده جوانی که چاهی به نام او داشت. برخی از آنها در دل پنهان خود «درد» داشتند، زیرا زمین خود را بسیار ارزان فروخته پروتئین تراپی مو بودند، و اگر نگه می داشتند، ممکن پروتئین تراپی مو بود آنها نیز ثروتمند و مشهور می کراتینه مو شدند. اما هیچ چیز از آن نشان نمی بالیاژ مو داد، این یک ساعت عالی پروتئین تراپی مو بود، مراسمی که آنها روزها درباره آن صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

پدر به همه چیز نگاه بیبی لایت مو کرد و چند سوال پرسید و می خورنگ مو است بگوید “برو” که متوجه کراتینه مو شد ماشین دیگری از جاده می آید. این یک لیموزین بزرگ براق پروتئین تراپی مو بود، و به سرعت پیچید، و جمعیت از هم جدا کراتینه مو شدند، و متوقف کراتینه مو شد، و از آن پایین آمدند – چشمانتان را باور می کنید.

مرد جوانی، قد بلند و نسبتاً ژولیده، شانه های خمیده، آفتاب‌زده، با چشم‌های آبی کم‌رنگ و موهایی به رنگ ذرت. الی واتکینز، پیامبر وحی سوم، با یقه سفید سفت و کراوات مشکی و کت و شلوار پارچه‌ای مشکی، نامناسب اما گران‌قیمت، و با شیوه‌ای بریده‌کراتینه مو شده به همان الگو، آن ترکیبی از غرور متواضع را تغییر شکل بالیاژ مو داد و تجلیل بیبی لایت مو کرد.

حرفه ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. بعد از او یک آقای ثروتمند مسن، دو خانم با لباس‌هایی که ممکن رنگ مو است بگویید جنسیت زنانه الی پروتئین تراپی مو بود، از ماشین کمک می‌بیبی لایت مو کرد. آنها برخی از نوکیشان پیامبر یا کسانی پروتئین تراپی مو بودند که او “شفا” بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. همسایه ها با احترام خیره کراتینه مو شدند و برای یکی دو دقیقه چاه فراموش کراتینه مو شد، قدرت معنوی بر دنیوی ارجحیت داشت. پدر آمد جلو و با پیامبر دست بالیاژ مو داد.

  رنگ موی دوماسی مشکی طبیعی

خداحافظی ها باید خداحافظی می کراتینه مو شد و همه ناهماهنگی ها در این ساعت بزرگ فراموش می کراتینه مو شد. بانی از اتفاقی که افتاد متحیر کراتینه مو شد، زیرا هرگز پدر را نمی‌شناخت که سخنرانی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند مگر اینکه مجبور نانو کراتین مو شود. اما یک رگه عجیب و غریب در جی. آرنولد راس وجود داشت که هر چند وقت یکبار حباب می زد و باعث این چرخش های عجیب و غریب می کراتینه مو شد.

رنگ موی تنباکویی روشن چه رنگیه : بابا روبه‌روی جمعیت کراتینه مو شد و گلویش را صاف بیبی لایت مو کرد و گفت: «خانم‌ها و آقایان، ما اینجا در مزرعه‌ای که آقای الی واتکینز در آن متولد کراتینه مو شده رنگ مو است، این را به خوبی حفاری می‌کنیم، پس شاید او دوست داشته باکراتینه مو شد در این مناسبت چند کلمه به شما بگوید. ” یک دور دست زدن وجود داشت، و الی رنگارنگ، و آشکارا بسیار متملق پروتئین تراپی مو بود. یکی دو قدم جلوتر رفت و دستانش را به شکل یک نعمت در مقابلش جمع بیبی لایت مو کرد و سرش را بلند بیبی لایت مو کرد.

چشمانش را نیمه بست و صدای بلندش پیچید: «برادران و خواهران: بر روی این تپه‌ها گله‌های پدرم را مانند انبیای قدیم می‌چرخانم و به صدای روح‌القدس گوش می‌دهم که در طوفان‌ها و رعد و برق‌ها با من صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه