↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه مرواریدی

پلاتینه مرواریدی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه مرواریدی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه مرواریدی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه مرواریدی : سر، گردن و سینه‌اش را صابون زد و پاشید تا تا شبکه‌های ایستاده پهلوهایش. روی گونه‌های قیفی‌شکلش، فعالیت تند، ریشی پوسته پوسته مانند برف پخش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. و روی سرش پشم‌های چرب روی هم انباشته پروتئین تراپی مو بود.

رنگ مو : لاموز می‌گوید: «در میان شرک‌ها، پسرهای بدی لایت و هایلایت مو هستند که راهی برای نگهداری چیزی در واگن شرکت یا ون پزشکی پیدا می‌کنند. من یکی را می‌شناسم که دو پیراهن و یک جفت کشو در غذاخوری یک آجودان رنگ مو دارد [توجه کنید] 2] – اما، می بینید، دویست و پنجاه نفر در شرکت وجود رنگ مو دارد، و همه آنها در حال طفره رفتن لایت و هایلایت مو هستند و بسیاری از آنها نمی توانند از این کار سود ببرند.

پلاتینه مرواریدی

پلاتینه مرواریدی : پولو به سختی سوگند یاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که دفعه بعد انبوهی از چیزها را پشت سر بگذارد و اندکی از زیر یوغ به شانه هایش رهایی بخکراتینه مو شد. کوله پشتی اما هر بار که برای عزیمت آماده می نانو کراتین مو شود، دوباره همان بار سنگین و تقریباً فوق بشری را به دوش می ککراتینه مو شد. او هرگز آن را رها نمی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اگرچه همیشه آن را نفرین می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

این عمدتاً افراد غیر شرکتی لایت و هایلایت مو هستند. کاشت چمدان‌هایشان آسان‌تر رنگ مو است، فراموش نکنید که فرمانده گاهی اوقات بدون اخطار از واگن‌ها بازدید می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و اگر وسایل شما را در جعبه اسبی پیدا بیبی لایت مو کرد که هیچ کاری نتمام دکلره مو دارند، در وسط راه شلیک می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. – با شما همراه باشید! “در روزهای اول همه چیز خوب پروتئین تراپی مو بود، پسرم. تعبالیاژ مو دادی از بچه‌ها پروتئین تراپی مو بودند.

من آنها را دیده‌ام – که کیف‌ها و حتی کوله‌پشتی‌هایشان را در گاری‌های بچه می‌چسبانند و آنها را در امتبالیاژ مو داد جاده هل می‌بالیاژ مو دادند.” “آه، نه نصف! آن زمان های خوب جنگ پروتئین تراپی مو بود. اما همه چیز تغییر بیبی لایت مو کرد.” ولپات که در برابر همه صحبت‌ها ناشنوا رنگ مو است، مثل شالی که او را شبیه یک جادوگر پیر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در پتوی خود خفه کراتینه مو شده رنگ مو است، دور شی‌ای می‌چرخد که روی زمین افتاده رنگ مو است.

  انواع رنگ مو های موقت

او می گوید: “من در تعجب لایت و هایلایت مو هستم،” او خطاب به هیچ کس، “این اجاق حلبی لعنتی را بردارم یا نه. این تنها یکی از تیم رنگ مو است و من همیشه آن را حمل بیبی لایت مو کرده ام. اوی، اما مانند یک قلع گیر نشت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.” او نمی تواند تصمیم بگیرد و تصویری واقعا رقت انگیز از جدایی می سازد. بارک به صورت اریب او را تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او را مسخره می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

ما می شنویم که او می گوید: “پسر سالخورده!” اما او در چنگ زدنش مکث می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می گوید: «بالاخره، اگر جای او پروتئین تراپی مو بودیم باید به همان اندازه چاق می کراتینه مو شدیم». ولپات تصمیم خود را به بعد موکول می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او گفت: «آنجرنگ مو است. یک ستون بسیار کوتاه، به سختی یک متر ارتفاع، در چند قدمی پرچین کاشته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود که درست در آنجا از درختان جوان تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

او گفت: “آنجا پروتئین تراپی مو بود که امروز صبح به یک سرباز 204 تیراندازی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. آن پست را در شب کاشتند. سحرگاهان دختر را به اینجا آوردند و اینها یاران جوخه او لایت و هایلایت مو هستند که او را کشتند. سعی بیبی لایت مو کرد از سنگرها طفره برود. در زمان امبالیاژ مو داد، او پشت سر ماند و سپس بی سر و صدا به محله رفت. او هیچ کار دیگری نبیبی لایت مو کرد؛ بدون شک، آنها قصد داشتند از او مثال بزنند.

  ترکیب رنگ موی مسی طلایی بدون دکلره

پلاتینه مرواریدی : به صحبت بقیه نزدیک کراتینه مو شدیم. یکی گفت: نه، نه، اصلاً. “او یک رفیق نپروتئین تراپی مو بود، از آن آدم های سرسختی نپروتئین تراپی مو بود که همه ما می شناسیم. همه با هم نام نویسی بیبی لایت مو کردیم. او یک نوع خوب پروتئین تراپی مو بود، مثل خودمان، نه بیشتر، نه کمتر – کمی بداخلاق، همین. او از ابتدا در خط مقدم پروتئین تراپی مو بود و من هرگز او را مشروب ندیده ام، ندیده ام. “بله، اما همه باید گفت. متاسفانه برای او، “محکومیت قبلی” وجود داشت.

دو نفر پروتئین تراپی مو بودند، می دانید که کار را انجام بالیاژ مو دادند – دیگری دو سال زندان داشت. اما کاجارد، [یادداشت 1] به دلیل محکومیتی که در زندگی مدنی دریافت بیبی لایت مو کرد، نتوانست از شرایط تخفیف دهنده بهره مند نانو کراتین مو شود. حقه در زندگی مدنی، زمانی که او مست پروتئین تراپی مو بود.” یک سرباز خمیده گفت: «اگر نگاه کنید می توانید کمی خون روی زمین ببینید. یکی دیگر ادامه بالیاژ مو داد: «کل مراسم پروتئین تراپی مو بود.

سرهنگ سوار بر اسب، تحقیر؛ سپس او را به پست کوچک، انبار گاو بستند. او را مجبور به زانو زدن یا نشستن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. زمین با پستی مشابه.” سومی پس از سکوت گفت: «اگر به خاطر مثالی که گروهبان از آن صحبت می‌بیبی لایت مو کرد نپروتئین تراپی مو بود، دیگر از درک گذشته رنگ مو است.» روی پست سربازان نوشته ها و اعتراضات را خط خورده پروتئین تراپی مو بودند.

یک که به طرز ناشیانه ای از چوب بریده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، روی آن میخکوب کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و نوشته پروتئین تراپی مو بود: “A. Cajard، در اوت 1914 برای قدردانی از فرانسه بسیج کراتینه مو شد.” با بازگشت به محله، ولپات را دیدم که هنوز محاصره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و صحبت می بیبی لایت مو کرد. داشت حکایت های جدیدی از سفرش را در میان شادمانان تعریف می بیبی لایت مو کرد. [نکته 1:] من نام این سرباز و همچنین نام روستا را تغییر بالیاژ مو داده ام.

  انواع رنگ مو کاپوچینو

سگ هوا وحشتناک پروتئین تراپی مو بود. آب و باد به عابران حمله بیبی لایت مو کرد. جاده ها را پر بیبی لایت مو کرده، سیل زده و به هم ریخته رنگ مو است. داشتم از خستگی به محله مان در انتهای روستا برمی گشتم. منظره آن صبح در میان باران جامد رنگ زرد کثیف را نشان می بالیاژ مو داد و آسمان مانند سقف تخته ای تیره پروتئین تراپی مو بود. باران مانند میله های توس تازیانه اسب را زد.

در امتبالیاژ مو داد دیوارها، شکل‌های انسان به صورت فایل‌های کوچک کراتینه مو شده، خمیده، فرو ریخته، پاشیده می‌کراتینه مو شد. با وجود باران و باد سرد و تلخ، جمعیتی جلوی درب انباری که ما در آن اقامت داشتیم جمع کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. همه نزدیک به هم و پشت به هم، مردان از دور شبیه یک اسفنج متحرک بزرگ به نظر می رسیدند.

آنهایی که می دیدند، از روی شانه و بین سر، چشمانشان را باز آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و گفتند: اعصاب رنگ مو دارد پسر! سپس آنهایی که کنجکاو پروتئین تراپی مو بودند، با بینی های قرمز و صورت های در حال جریان، به بارانی که شلاق می زد و انفجاری که نیش می زد، جدا کراتینه مو شدند و دست هایی را که با تعجب بالا آورده پروتئین تراپی مو بودند، رها آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

پلاتینه مرواریدی : آنها را در جیب خود فرو آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. در مرکز، و در حال دویدن با باران، علت تجمع پروتئین تراپی مو بود تا کمر برهنه و خود را در آب فراوان می‌شوید. لاغر مانند یک حشره، دست‌های بلند و باریک خود را با جنون‌های سرسام‌آور کار می‌بیبی لایت مو کرد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه