↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست : نفس بککراتینه مو شد. “ادامه بالیاژ مو دادن!” گفت پسر “شما…” جورجیس دوباره تلاش بیبی لایت مو کرد. “اینجا چی میخوای؟” “من؟” پسر با عصبانیت جواب بالیاژ مو داد. “من اینجا زندگی میکنم.” “شما اینجا زندگی می کنید!” یورگیس نفس نفس زد.

رنگ مو : خیابان در حال تبدیل کراتینه مو شدن به یک جاده روستایی پروتئین تراپی مو بود که به سمت غرب منتهی می کراتینه مو شد. در دو طرف او زمین های پوشیده از برف وجود داشت. به زودی با یک کشاورز برخورد بیبی لایت مو کرد که در حال رانندگی یک واگن دو اسبه پر از کاه پروتئین تراپی مو بود و او را متوقف بیبی لایت مو کرد. “آیا این راه به حیاط انبار رنگ مو است؟” او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد. کشاورز سرش را خاراند.

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست : او گفت: “نمی دانم آنها کجا لایت و هایلایت مو هستند.” “اما آنها در جایی در شهر لایت و هایلایت مو هستند و شما اکنون از آنجا خواهید مرد.” Jurgis مات و مبهوت نگاه بیبی لایت مو کرد. او گفت: «به من گفتند این راه رنگ مو است. “کی بهت گفت؟” “یک پسر.” “خب، مبه او با شما شوخی می بیبی لایت مو کرد. بهترین کاری که نزدیکان انجام می دهید این رنگ مو است که برگردید و وقتی وارد شهر کراتینه مو شدید از یک پلیس بپرسید.

من تو را می پذیرم، فقط راه های طولانی را طی بیبی لایت مو کرده ام و بار سنگینی دارم. دست بردار!» بنابراین Jurgis تبدیل و به دنبال، و در اواخر صبح او شروع به دیدن شیکاگو دوباره. از بلوک‌های بی‌پایان کانکس‌های دو طبقه گذشت، در امتبالیاژ مو داد پیاده‌روهای چوبی و مسیرهای آسفالت‌نکراتینه مو شده و خائنانه با سوراخ‌های لجن‌آلود عمیق. هر چند بلوک یک گذرگاه راه آهن در سطح پیاده رو وجود رنگ مو دارد.

که تله مرگ برای افراد بی احتیاط رنگ مو است. قطارهای باری طولانی عبور می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، ماشین‌ها با هم صدا می‌زدند و تصادف می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و جورجیس در انتظار انتظار می‌رفت و در تب بی‌تابی می‌سوخت. گهگاه اتومبیل‌ها برای چند دقیقه توقف می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و واگن‌ها و ترامواها دور هم جمع می‌کراتینه مو شدند و رانندگان به یکدیگر فحش می‌بالیاژ مو دادند یا زیر چترها از زیر باران پنهان می‌کراتینه مو شدند.

  رنگ و مش موی کوتاه زنانه

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست : در چنین مواقعی جورجیس از زیر دروازه‌ها طفره می‌رفت و از مسیرها و بین ماشین‌ها می‌دوید و جانش را به دست می‌گرفت. او از یک پل طولانی بر روی رودخانه ای یخ زده و پوشیده از گل و لای عبور بیبی لایت مو کرد. حتی در ساحل رودخانه برف سفید نپروتئین تراپی مو بود – بارانی که می بارید محلول رقیق کراتینه مو شده ای از دود پروتئین تراپی مو بود و دست ها و صورت Jurgis سیاه و سفید کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

سپس وارد بخش تجاری شهر کراتینه مو شد، جایی که خیابان‌ها مجرای فاضلاب سیاه رنگی پروتئین تراپی مو بود، اسب‌هایی در خواب و غوطه‌ور کراتینه مو شدن، و زنان و کودکان دسته‌جمعی وحشت‌زده در آن طرف پرواز می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. این خیابان‌ها دره‌های عظیمی پروتئین تراپی مو بودند که از ساختمان‌های سیاه سر به فلک کشیده تشکیل کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند که با صدای زنگ ماشین‌ها و فریاد رانندگان طنین‌انداز می‌کراتینه مو شد.

مردمی که در آن‌ها ازدحام می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، مثل مورچه‌ها مشغول پروتئین تراپی مو بودند – همگی بی‌نفس عجله می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، هرگز برای نگاه بیبی لایت مو کردن به چیزی و یا یکدیگر متوقف نمی‌کراتینه مو شدند. غریبه منزوی با ظاهری آشغال، با لباس های آغشته به آب و چهره ای مضطر و چشمانی مضطرب، همانقدر تنها پروتئین تراپی مو بود که با عجله از کنار آنها رد می کراتینه مو شد، آنقدر بی توجه و گمکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، گویی هزاران مایل در اعماق یک بیابان پروتئین تراپی مو بوده رنگ مو است.

یک پلیس به او دستور بالیاژ مو داد و به او گفت که پنج مایل مانده رنگ مو است. او دوباره به محله‌های فقیر نشین آمد، به خیابان‌های سالن‌ها و فروشگاه‌های ارزان‌قیمت، با ساختمان‌های کارخانه‌های قرمز تیره و تیره، و محوطه‌های زغال‌سنگ و خطوط راه‌آهن. و سپس Jurgis سر خود را بلند بیبی لایت مو کرد و شروع به بوییدن هوا مانند یک حیوان مبهوت بیبی لایت مو کرد – بوی دور خانه را معطر بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو جدید روی موی مشکی

اواخر بعدازظهر پروتئین تراپی مو بود، و او گرسنه پروتئین تراپی مو بود، اما دعوتنامه‌های شامی که از سالن‌ها آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود برای او نپروتئین تراپی مو بود. پس بالاخره به حیاط‌ها رسید، به آتشفشان‌های سیاه دود و گاوهای کم‌آلود و بوی تعفن. سپس با دیدن یک ماشین شلوغ، بی حوصلگی او را فرا گرفت و بدون توجه هادی، پشت مرد دیگری پنهان کراتینه مو شد. ده دقیقه دیگر به خیابان و خانه اش رسیده پروتئین تراپی مو بود.

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست : او در حالی که به گوشه می رسید، نیمه می دوید. به هر حال خانه آنجا پروتئین تراپی مو بود – و ناگهان ایستاد و خیره کراتینه مو شد. ماجرای خانه چه پروتئین تراپی مو بود؟ Jurgis دو بار، گیج نگاه بیبی لایت مو کرد. سپس نگاهی به خانه همسایه و آن سوی خانه انداخت – سپس به سالن گوشه. بله، مکان مناسبی پروتئین تراپی مو بود، مطمئناً – او هیچ اشتباهی مرتکب نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. اما خانه – خانه رنگ دیگری داشت! چند قدمی نزدیکتر آمد.

آره؛ خاکستری پروتئین تراپی مو بود و حالا زرد کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! تزئینات دور پنجره ها قرمز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و حالا سبز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند! همش تازه رنگ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود! چقدر عجیب به نظر می رسید! Jurgis رفت نزدیکتر هنوز، اما نگه داشتن در سمت دیگر از خیابان. یک اسپاسم وحشتناک ناگهانی و هولناک بر او سرازیر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. زانوهایش زیر سرش می لرزید و ذهنش در حال چرخش پروتئین تراپی مو بود.

رنگ جدید روی خانه، و تابلوهای هواشناسی جدید، جایی که قدیمی ها شروع به پوسیدگی بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند و عامل به دنبال آنها پروتئین تراپی مو بود! زونا جدید روی سوراخ سقف نیز، سوراخی که برای شش ماه آفت روح او پروتئین تراپی مو بود – او پولی نداشت که آن را درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و زمانی نداشت که خودش آن را درست الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، و بارانی که به داخل نشت می بیبی لایت مو کرد و سرازیر می کراتینه مو شد.

  رنگ موی طلایی خیلی روشن بدون دکلره

دیگ‌ها و ماهیتابه‌ها را گذاشت تا آن را بگیرد، و زیر شیروانی را آب گرفت و گچ را شل بیبی لایت مو کرد. و حالا درست کراتینه مو شد! و شیشه شکسته تعویض کراتینه مو شد! و پرده در پنجره ها! پرده های جدید، سفید، سفت و براق! سپس ناگهان درب ورودی باز کراتینه مو شد. ایستاده پروتئین تراپی مو بود، سینه او به عنوان او تلاش برای گرفتن نفس خود را. پسری بیرون آمده پروتئین تراپی مو بود که با او غریبه پروتئین تراپی مو بود.

یک جوان بزرگ، چاق و گونه های گلگون، که قبلاً هرگز در خانه اش دیده نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. جورجیس مجذوب کراتینه مو شده به پسر خیره کراتینه مو شد. با سوت از پله ها پایین آمد و برف را پرتاب بیبی لایت مو کرد. پای ایستاد و مقداری برداشت و سپس به نرده تکیه بالیاژ مو داد و یک گلوله برفی درست بیبی لایت مو کرد. لحظه ای بعد او به اطراف نگاه بیبی لایت مو کرد و را دید، و چشمان آنها ملاقات بیبی لایت مو کرد.

بهترین رنگ مو برای موهای سفید چیست : این یک نگاه خصمانه پروتئین تراپی مو بود، پسر ظاهراً فکر می بیبی لایت مو کرد که دیگری به گلوله برفی مشکوک رنگ مو است. هنگامی که به آرامی در سراسر خیابان به سمت او آغاز کراتینه مو شد، او یک نگاه سریع در مورد، مراقبه عقب نشینی بیبی لایت مو کرد، اما پس از آن او به این نتیجه رسید که ایستاده رنگ مو است. در زمان برگزاری نرده از مراحل ، برای او کمی ناپایدار پروتئین تراپی مو بود. “چی – اینجا چیکار میکنی؟” او موفق کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه