نمونه کار های سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ های مروارید اصل

رنگ های مروارید اصل | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ های مروارید اصل را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ های مروارید اصل را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ های مروارید اصل : اجازه دهید بالا برویم. چند تا بطری. چی میگی؟” سیمون با لبخند پاسخ بالیاژ مو داد: با تمام وجودم. من شراب را تولید بیبی لایت مو کردم و نشستیم تا بنوشیم. این یک محصول قدیمی پروتئین تراپی مو بود، سال 1848، سالی که جنگ و شراب در کنار هم رکراتینه مو شد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، و به نظر می‌رسید که آب خالص اما قدرتمند آن، سرزندگی تازه‌ای به سیستم می‌بخکراتینه مو شد. وقتی بطری دوم را نیمه تمام بیبی لایت مو کردیم، سر سایمون، که می‌دانستم ضعیف رنگ مو است.

رنگ مو : هیچ نظریه بیولوژیکی نمی تواند برای کشف عدسی توضیح دهد. رسانه ممکن رنگ مو است، از طریق ارتباط بیولوژیکی با ذهن من، تا آنجا پیش رفته باکراتینه مو شد که سؤالات من را بخواند و به آنها به طور منسجم پاسخ دهد. اما زیست‌شناسی نمی‌توانست او را قادر سازد تا کشف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند که جریان‌های مغناطیسی بلورهای الماس را چنان تغییر می‌دهند که نقایص قبلی آن را برطرف می‌کنند و اعتراف به صیقل کراتینه مو شدن آن به یک عدسی کامل می‌کنند.

رنگ های مروارید اصل

رنگ های مروارید اصل : چگونه می توان بر آن دشواری غلبه بیبی لایت مو کرد؟ روح – لنز را از طریق محور آن سوراخ کنید و مشکل برطرف می نانو کراتین مو شود. تصویر در فضای سوراخ کراتینه مو شده تشکیل می نانو کراتین مو شود، که خود به عنوان لوله ای برای نگاه بیبی لایت مو کردن عمل می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. الان به من زنگ زده اند. شب بخیر. من اصلاً نمی توانم تأثیری را که این ارتباطات خارق العاده بر من گذاشت را توصیف کنم. کاملاً گیج کراتینه مو شدم.

چنین نظریه ای ممکن رنگ مو است از ذهن من گذشته باکراتینه مو شد، درست رنگ مو است. اما اگر چنین پروتئین تراپی مو بود، من آن را فراموش بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم. در شرایط روحی هیجان‌زده‌ام، راهی جز تبدیل کراتینه مو شدن به مسلمان کراتینه مو شدن باقی نمانده پروتئین تراپی مو بود، و در دردناک‌ترین حالت تعالی عصبی پروتئین تراپی مو بود که آن شب خانه رسانه را ترک بیبی لایت مو کردم. او مرا تا در همراهی بیبی لایت مو کرد، به این امید که من راضی کراتینه مو شده باشم.

  رنگ مو کاهی بدون دکلره

صدای رپ در حالی که از سالن می گذشتیم دنبالمان می آمد و روی نرده ها، کفپوش ها و حتی لنگه های در به صدا در می آمد. با عجله ابراز رضایت بیبی لایت مو کردم و با عجله به هوای خنک شب فرار بیبی لایت مو کردم. من به خانه رفتم و تنها با یک فکر تسخیر کراتینه مو شدم – اینکه چگونه الماسی با اندازه عظیم مورد نیاز به دست بیاورم. کل ثروت من که صد برابر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

رنگ های مروارید اصل : برای خرید آن ناکافی پروتئین تراپی مو بود. علاوه بر این، چنین سنگ هایی کمیاب لایت و هایلایت مو هستند و تاریخی می شوند. من چنین چیزی را فقط در شاهان سلطنتی شرقی یا اروپایی پیدا بیبی لایت مو کردم. IV وقتی وارد خانه کراتینه مو شدم در اتاق سایمون چراغی روشن پروتئین تراپی مو بود. یک انگیزه مبهم مرا ترغیب بیبی لایت مو کرد که او را ملاقات کنم. همانطور که بدون اطلاع در اتاق نشیمن او را باز بیبی لایت مو کردم.

او با پشت به من، روی یک لامپ کارسل خم کراتینه مو شد و ظاهراً مشغول بررسی دقیق چیزی پروتئین تراپی مو بود که در دستانش داشت. وقتی وارد کراتینه مو شدم ناگهان شروع بیبی لایت مو کرد و دستش را در جیب سینه اش فرو برد و با چهره ای سرمه ای از گیجی به سمت من برگشت. “چی!” گریه بیبی لایت مو کردم، “نقشه بر مینیاتور یک خانم زیبا؟ خوب، اینقدر سرخ نشو، من نمی خواهم آن را ببینم.” سایمون به اندازه کافی ناجور خندید.

اما هیچ یک از اعتراضات منفی را در چنین مواقعی معمول نبیبی لایت مو کرد. از من خورنگ مو است که روی صندلی بنشینم. گفتم: «سایمون، من تازه از مادام وولپس آمده‌ام.» این بار سیمون مثل یک ملحفه سفید کراتینه مو شد و گیج به نظر می رسید، گویی برق گرفتگی ناگهانی او را گرفته رنگ مو است. کلمات نامفهومی به زبان آورد و با عجله به سمت کمد کوچکی رفت که معمولاً مشروب هایش را در آنجا نگه می داشت.

  انواع رنگ موی گیاهی خارجی

اگرچه از احساسات او شگفت زده کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودم، اما آنقدر درگیر ایده خودم پروتئین تراپی مو بودم که نمی توانستم به چیز دیگری توجه کنم. ادامه بالیاژ مو دادم: «وقتی مادام وولپس را شیطان زن خطاب می‌کنید، واقعاً می‌گویید. “سایمون، او امشب چیزهای شگفت انگیزی به من گفت، یا بهتر رنگ مو است بگوییم که وسیله ای پروتئین تراپی مو بود برای گفتن چیزهای شگفت انگیز. آه!

اگر فقط می توانستم الماسی به وزن صد و چهل قیراط بگیرم!” به ندرت آهی که با آن این آرزو را بر زبان آوردم بر لبانم مرده پروتئین تراپی مو بود که سیمون با حالتی وحشی وحشیانه به من خیره کراتینه مو شد و با عجله به سمت شومینه، جایی که تعبالیاژ مو دادی سلاح خارجی به دیوار آویزان کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، یک مالایی را گرفت. کریز، و آن را با عصبانیت جلوی او زد. “نه!” او به زبان فرانسوی گریه می بیبی لایت مو کرد.

که همیشه در هنگام هیجان در آن شکست می خورد. “نه! تو نباید آن را داشته باشی! تو خیانتکار لایت و هایلایت مو هستی! با آن دیو مشورت بیبی لایت مو کرده ای و به گنج من می خواهی! اما من اول خواهم مرد! من، من شجاع لایت و هایلایت مو هستم! همه اینها که با صدای بلند بیان کراتینه مو شد و از هیجان می لرزید مرا متحیر بیبی لایت مو کرد. در یک نگاه دیدم که به طور تصادفی لبه های راز سایمون را، هر چه که پروتئین تراپی مو بود.

زیر پا گذاشته پروتئین تراپی مو بودم. لازم پروتئین تراپی مو بود به او اطمینان بالیاژ مو داده نانو کراتین مو شود. گفتم: «سایمون عزیزم، من کاملاً از دانستن منظور شما غافل کراتینه مو شدم. به مادام وولپس رفتم تا در مورد یک مشکل علمی با او مشورت کنم، برای حل آن متوجه کراتینه مو شدم که الماسی به اندازه من فقط ذکر کراتینه مو شده ضروری پروتئین تراپی مو بود. در طول شب هرگز به شما اشاره ای نکراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و تا آنجا که من فکر می بیبی لایت مو کردم.

  رنگ مو زنانه قهوه ای روشن

رنگ های مروارید اصل : حتی به آن فکر نمی بیبی لایت مو کردم. معنای این طغیان چه می تواند باکراتینه مو شد؟ اگر اتفاقاً مجموعه ای از الماس های ارزشمند در اختیار دارید، لازم نیست از هیچ چیز از من نترسید. الماسی را که من می خواهم، نمی توانستید داشته باشید، یا اگر آن را داشتید، اینجا زندگی نمی بیبی لایت مو کردید.” چیزی در لحن من باید کاملاً به او اطمینان بالیاژ مو داده باکراتینه مو شد.

زیرا حالت او بلافاصله به نوعی شادی محدود تغییر بیبی لایت مو کرد، اما با توجه مشکوک خاصی به حرکات من همراه کراتینه مو شد. او خندید و گفت که باید تحمل کنم. که او در لحظات خاصی در معرض نوعی سرگیجه قرار داشت که در سخنرانی‌های نامنسجم به خود خیانت می‌بیبی لایت مو کرد و حملات به همان سرعتی که می‌آمدند از بین می‌رفتند. او در حین انجام این توضیح، اسلحه خود را کنار گذاشت و با موفقیت، سعی بیبی لایت مو کرد هوای شادتری به خود بگیرد.

همه اینها حداقل به من تحمیل نکراتینه مو شد. من آنقدر به کارهای تحلیلی عادت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودم که با یک حجاب نازک گیج کراتینه مو شدم. تصمیم گرفتم راز را تا ته بررسی کنم.

رنگ های مروارید اصل : با همجنس‌بازی گفتم: «سایمون، بگذار همه‌ی این‌ها را با یک بطری بورگوندی فراموش کنیم. من یک مورد از کلوس وژو لوزور در طبقه‌ی پایین دارم، معطر از بوها و سرخ‌رنگ از نور خورشید کوت‌دور.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه