↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

پلاتینه چیست

پلاتینه چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت پلاتینه چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با پلاتینه چیست را برای شما فراهم کنیم.

3.5/5 - (4 امتیاز)

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

پلاتینه چیست : مگر فقط در سطح میدان دیدمان،توده ای که به نظر می رسد پشت یکی از آنها باکراتینه مو شد. غروب شیره ای الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کندند تا به جایی که افتاده پروتئین تراپی مو بودند برسند. کار را نمی‌توان در یک شب تمام بیبی لایت مو کرد و شب بعد توسط پیشگامان از سر گرفته کراتینه مو شد.

رنگ مو : آنقدر قوی رنگ مو است که باید در تاریکی از خود در برابر آن محافظت بیبی لایت مو کرد. توده های ابر عظیم از مقابل ماه می گذرند. پس ما این‌جا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، من و این مرد، بدون اینکه همدیگر را بشناسیم، در حال تکان خوردن پروتئین تراپی مو بودیم، در تکان‌های ناگهانی توسط جرقه‌های اسلحه‌ها از هم پنهان کراتینه مو شدیم، تحت فشار تیرگی، مرکز دایره عظیمی از آتش‌ها که ظاهر می‌شوند و ناپدید می‌شوند.

پلاتینه چیست

پلاتینه چیست : در منظره شیطانی مرد می گوید: «ما تحت لعنت بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم. از هم جدا می شویم و هر کدام به سمت روزنه خود می رویم تا چشمانمان را از نامرئی خسته کنیم. آیا طوفان ترسناک و دلخراش در شرف شکستن رنگ مو است؟ اما آن شب اینطور نکراتینه مو شد. در پایان انتظار طولانی من، با اولین رگه های روز، حتی یک آرامش وجود داشت.

دوباره دیدم وقتی سپیده دم مثل یک غروب طوفانی بر سرمان فرود آمد، لبه های شیب دار سنگر در حال فرو ریختن ما که دوباره در زیر روسری دوده ای ابرهای کم ارتفاع جان می گرفتند، سنگر بد و کثیف، بی نهایت کثیف، کوهان دار. با آوار و کثیفی در زیر آسمان پر جنب و جوش، کیسه های شن همان رنگ را به خود می گیرند.

و شکل های مبهم درخشان و گرد آنها مانند روده ها و احشاء غول ها لایت و هایلایت مو هستند که برهنه بر روی زمین قرار گرفته اند. در دیوار سنگر پشت من، در یک فرورفتگی توخالی، انبوهی از چیزهای افقی مانند الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کنده ها وجود رنگ مو دارد. تنه درختان؟ نه، آنها جسد لایت و هایلایت مو هستند. همانطور که ندای پرندگان از زمین شیاردار بالا می رود، در حالی که مزارع سایه نو می شوند و نور می شالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و هر تیغه علف را می آراید.

  مدل رنگ مو جدید بدون دکلره روشن

به سمت دره نگاه می کنم. در زیر زمین تندباد و موج‌های بلند زمین و گودال‌های سوخته آن، آن‌سوی پرزهای چوب‌ها، هنوز دریاچه‌ای بی‌جان از سایه وجود رنگ مو دارد، و در مقابل شیب مقابل، دیواری از شب همچنان پابرجرنگ مو است. سپس دوباره برمی‌گردم و به این مرده‌ها نگاه می‌کنم که روز به‌تدریج نبش قبر می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شکل‌های لکه‌دار و سفت‌کراتینه مو شده‌شان را آشکار می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

چهار عدد از آن وجود رنگ مو دارد. آنها رفقای ما، لاموز، بارک، بیکت و ادور کوچک لایت و هایلایت مو هستند. آنها در آنجا کاملاً نزدیک ما پوسیده می شوند و نیمی از شیار پهن، پیچ خورده و گل آلودی را که زنده ها هنوز باید از آن دفاع کنند مسدود می کنند. آن‌ها همان‌طور که ممکن رنگ مو است در آنجا گذاشته کراتینه مو شده‌اند، از یکدیگر حمایت می‌کنند و یکدیگر را خرد می‌کنند.

بالای آن در یک پارچه چادر پیچیده کراتینه مو شده رنگ مو است. روی صورت دیگران دستمال گذاشته پروتئین تراپی مو بودند. اما در مسواک زدن با آنها در تاریکی بدون اینکه آنها را ببینیم، یا حتی در روز بدون توجه به آنها، دستمال ها افتاده رنگ مو است، و ما با این مرده ها رو در رو زندگی می کنیم. چهار شب پیش پروتئین تراپی مو بود که همه با هم کشته کراتینه مو شدند.

من خودم شب را به طور نامشخص به یاد می آورم – مثل یک رویا رنگ مو است. ما در حال گشت زنی پروتئین تراپی مو بودیم – آنها، من، مسنیل آندره و سرجوخه برتراند. و کار ما شناسایی یک شنود جدید آلمانی پروتئین تراپی مو بود که توسط ناظران توپخانه مشخص کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. نیمه شب از سنگر خارج کراتینه مو شدیم و سه یا چهار قدم از هم دورتر از شیب به سمت پایین خزیدیم.

  مدل رنگ موی فانتزی جلوی مو

پلاتینه چیست : بنابراین ما بسیار به دره فرود آمدیم و در مقابل چشمانمان، خاکریز سنگر بین المللی آنها را دیدیم. بعد از اینکه مطمئن کراتینه مو شدیم در این تکه زمین هیچ پست شنودی وجود نرنگ مو دارد، با دقت بی‌نهایت به عقب برگشتیم. تاریک همسایه‌هایم را به ررنگ مو است و چپ دیدم، مثل گونی‌هایی از سایه که می‌خزیدند، به آرامی می‌لغزیدند، موج می‌زدند و در گل و لای و تیرگی تاب می‌خوردند.

با سوزن بیرون زده جلوی تفنگ. چند گلوله بالای سرمان سوت زد، اما نمی دانستند ما آنجا بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم، دنبال ما نمی گشتند. وقتی به تپه خط خود رسیدیم، لحظه ای نفس کشیدیم. یکی از ما آهی کشید، دیگری صحبت بیبی لایت مو کرد. یکی دیگر بدنش گرد کراتینه مو شد و غلاف سرنیزه اش به سنگی زنگ زد. فوراً موشکی به صورت قرمز از سنگر بین المللی پرتاب کراتینه مو شد.

ما خود را از نزدیک و ناامیدانه روی زمین انداختیم و بی حرکت منتظر ماندیم، در حالی که ستاره وحشتناکی بالای سرمان آویزان پروتئین تراپی مو بود و نور روز را در بیست و پنج یا سی گز از سنگرمان غرق می بیبی لایت مو کرد. سپس یک مسلسل در آن طرف دره، منطقه ای را که ما در آن پروتئین تراپی مو بودیم، جارو بیبی لایت مو کرد. سرجوخه برتراند و من این شانس را داشتیم.

که در مقابل خود، درست در زمانی که موشک قرمز بالا رفت و قبل از اینکه روشن نانو کراتین مو شود، یک سوراخ پوسته ای را پیدا کنیم که یک پایه شکسته در گل فرو رفته پروتئین تراپی مو بود. خودمان را در لبه سوراخ صاف بیبی لایت مو کردیم، تا جایی که ممکن پروتئین تراپی مو بود خود را در گل فرو بردیم و اسکلت ضعیف چوب پوسیده ما را پنهان بیبی لایت مو کرد. جت مسلسل چندین بار عبور بیبی لایت مو کرد.

  رنگ مو پوست گندمی روشن

در وسط هر گزارش صدای سوت کوبنده ای می شنیدیم، صدای تند و تند گلوله هایی که به زمین می رفت و همچنین ضربات آرام و ملایمی که به دنبال آن ناله، گریه کوچک و ناگهان صدایی شبیه صدای سنگین شنیده می کراتینه مو شد. خروپف خوابیده، صدایی که به آرامی فروکش می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. برتراند و من منتظر پروتئین تراپی مو بودیم، در اثر تگرگ افقی گلوله‌هایی که شبکه‌ای از مرگ را یک اینچ یا بیشتر بالای سرمان رد می‌آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

گاهی اوقات لباس‌هایمان را می‌خراشیدند، ما را به عمق گل و لای می‌بردند و جرأت نمی‌بیبی لایت مو کردیم حرکتی را به خطر بیندازیم که ممکن رنگ مو است کمی بلندتر نانو کراتین مو شود. بخشی از بدن ما مسلسل بالاخره در سکوتی عظیم آرام گرفت. یک ربع بعد، ما دو نفر از سوراخ پوسته خارج کراتینه مو شدیم و در حالی که روی آرنج‌هایمان خزیده پروتئین تراپی مو بودیم، در نهایت مانند دسته‌هایی در جایگاه شنیداری خود افتادیم.

پلاتینه چیست : وقت آن پروتئین تراپی مو بود که در آن لحظه ماه درخشید. ما مجبور پروتئین تراپی مو بودیم تا صبح و سپس تا غروب در ته سنگر بمانیم، زیرا مسلسل بدون مکث نزدیک‌ها را جارو می‌بیبی لایت مو کرد. به دلیل شیب زیاد زمین، نمی‌توانستیم اجساد سجده‌کراتینه مو شده را از سوراخ‌های تیرک ببینیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه