↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو مش کاهی

رنگ مو مش کاهی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو مش کاهی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو مش کاهی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

18 آوریل 2024

رنگ مو مش کاهی : بسیار شاد زندگی آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و مردم کشور وقتی از شاهزاده خانم صحبت می کنند همیشه می گویند: “این برای شما یک شاهزاده خانم رنگ مو است!

رنگ مو : بگوید: “یانیچکوی عزیزم، مودبانه از تو خواهش می کنم که آن دماغه را به من بدهی.” شاهزاده خانم با احتیاط تکرار بیبی لایت مو کرد: “یانیچکوی عزیزم.” “از شما مودبانه خواهش می کنم لطفاً آن دماغه را به من بدهید.” بنابراین یان دومین دماغه را به او بالیاژ مو داد. شاهزاده خانم آن را در پنجره اش گذاشت و عطر آن روستا را پر بیبی لایت مو کرد تا اینکه مردم از دور و نزدیک برای دیدن آن آمدند.

رنگ مو مش کاهی

رنگ مو مش کاهی : سپس بعد از ظهر گوسفندان خود را مانند قبل در دهکده راند و پیپ خود را بازی بیبی لایت مو کرد. شاهزاده خانم پشت پنجره قصر ایستاده پروتئین تراپی مو بود و منتظر دیدن او پروتئین تراپی مو بود. وقتی باد برایش بویی از دماغ تازه ای که حتی از اولی خوشبوتر پروتئین تراپی مو بود به او آورد، به سمت یان دوید و گفت: “یانیچکو، لطفاً آن دماغه را به من بده.” اما یان لبخندی زد و سرش را تکان بالیاژ مو داد. “هر کس این دماغ گی را می خواهد باید.

پس از آن هر روز یان برای شاهزاده خانم یک دنده گی جمع می بیبی لایت مو کرد و هر روز شاهزاده خانم پشت پنجره قصر می ایستاد تا چوپان خوش تیپ را ببیند. و همیشه وقتی دماغه را می‌خورنگ مو است، می‌گفت: «خواهش می‌کنم». به این ترتیب یک ماه گذشت و روزی فرا رسید که شاهزاده های همسایه برای ملاقات شاهزاده خانم می آیند.

مردم گفتند که قرار پروتئین تراپی مو بود با آرایش خوب بیایند و شاهزاده خانم یک دستمال و یک حلقه برای کسی که او را بیشتر خشنود الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آماده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود. یان تبر را در چمنزار کاشت و گوسفندان را رها بیبی لایت مو کرد تا در آن چراند و به قلعه رفت و به خادمان سینه دستور بالیاژ مو داد تا او را مطابق درجه او بپوشانند. کت و شلوار سفیدی بر او پوشاندند و اسبی سفید با تله های نقره به او بالیاژ مو دادند.

  رنگ موی مرواریدی خیلی روشن بیول

رنگ مو مش کاهی : بنابراین او سوار به کاخ کراتینه مو شد و جای خود را با شاهزادگان دیگر اما پشت سر آنها گرفت به طوری که شاهزاده خانم مجبور کراتینه مو شد برای دیدن او گردن خود را جرثقیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. شاهزاده های مختلف یکی یکی سوار شاهزاده خانم کراتینه مو شدند، اما شاهزاده خانم دستمال خود را به هیچ یک از آنها نبالیاژ مو داد. و حلقه یان آخرین کسی پروتئین تراپی مو بود که به او سلام بیبی لایت مو کرد و فوراً لطف خود را به او بالیاژ مو داد.

سپس قبل از اینکه پادشاه یا سایر خورنگ مو استگاران بتوانند با او صحبت کنند، یان خارهای اسب خود را گذاشت و سوار کراتینه مو شد. آن شب طبق معمول وقتی گوسفندانش را به خانه می برد، شاهزاده خانم به سمت او دوید و گفت: “یان، تو پروتئین تراپی مو بودی!” اما یان خندید و او را کنار گذاشت. چگونه یک چوپان فقیر می تواند شاهزاده باکراتینه مو شد؟ او درخورنگ مو است بیبی لایت مو کرد.

شاهزاده خانم قانع نکراتینه مو شد و گفت تا یک ماه دیگر، وقتی شاهزاده ها دوباره بیایند، متوجه می نانو کراتین مو شود. پس یان برای یک ماه دیگر برای شاهزاده کوچولوی شاد گوسفند می‌چرخاند و بینی‌جنس می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و شاهزاده خانم هر روز بعدازظهر پشت پنجره قصر منتظر او می‌ماند و وقتی او را می‌دید همیشه مودبانه با او صحبت می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و می‌گوید: “خواهش می‌کنم.

هنگامی که روز دومین ملاقات شاهزادگان فرا رسید، خادمان سینه یان کت و شلوار قرمزی را به تن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و یک اسب ترشک با تله های طلا به او بالیاژ مو دادند. یان دوباره سوار کاخ کراتینه مو شد و جای خود را با شاهزاده های دیگر اما پشت سر آنها گرفت به طوری که شاهزاده خانم مجبور کراتینه مو شد برای دیدن او گردن خود را جرثقیل الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. دوباره خورنگ مو استگارها یکی یکی سوار شاهزاده خانم کراتینه مو شدند.

  جدیدترین مدل رنگ موی تیره

اما برای هر یک از آنها او با بی حوصلگی سرش را تکان بالیاژ مو داد و روسری و حلقه اش را نگه داشت تا اینکه یان به او سلام بیبی لایت مو کرد. بلافاصله مراسم تمام کراتینه مو شد، یان خارهای اسب خود را گذاشت و سوار کراتینه مو شد و اگرچه پادشاه به دنبال او فرستاد تا او را بازگرداند، یان توانست فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. غروب وقتی او گوسفندانش را به خانه می برد، شاهزاده خانم به سمت او دوید و گفت: “یانیچکو، تو پروتئین تراپی مو بودی! می دانم.

رنگ مو مش کاهی : که پروتئین تراپی مو بودی!” اما دوباره یان خندید و او را به تعویق انداخت و از او پرسید که چگونه می تواند چنین چیزی را در مورد یک چوپان بیچاره تصور الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. باز هم شاهزاده خانم قانع نکراتینه مو شد و گفت تا یک ماه دیگر که قرار پروتئین تراپی مو بود شاهزاده ها برای سومین و آخرین بار بیایند، مطمئن می نانو کراتین مو شود. پس یان برای یک ماه دیگر از گوسفندانش مراقبت می بیبی لایت مو کرد و برای شاهزاده کوچولو شاداب بینی می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

شاهزاده خانم هر روز بعدازظهر پشت پنجره قصر منتظر او می ماند و وقتی او را می دید، همیشه مؤدبانه می گفت: “خواهش می کنم.” برای سومین دیدار شاهزاده ها، خادمان سینه، یان را در لباس مشکی زیبایی به تن آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و اسبی سیاه با تله های طلایی که در الماس ها نقش بسته پروتئین تراپی مو بود به او بالیاژ مو دادند. سوار به قصر رفت و پشت سر خورنگ مو استگاران دیگر جایش را گرفت.

کارها همینطور پیش رفت بارها و بارها شاهزاده خانم روسری و انگشتر خود را برای او ذخیره بیبی لایت مو کرد. این بار وقتی می خورنگ مو است از پایش خارج نانو کراتین مو شود، خورنگ مو استگاران دیگر او را محاصره آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و قبل از فرار یکی از آنها از ناحیه پا زخمی بیبی لایت مو کرد. او به قلعه ای در جنگل برگشت، یک بار دیگر لباس چوپانی خود را پوشید و به چمنزاری که گوسفندانش در آنجا چرا می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند بازگشت.

  مدل رنگ مو جلو روشن پشت تیره

در آنجا نشست و پای زخمی خود را در دستمالی که شاهزاده خانم به او بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود بست. بعد وقتی از کیف جادویش مقداری نان و پنیر خورد، خودش را زیر آفتاب دراز بیبی لایت مو کرد و خوابش برد. در همین حال شاهزاده خانم که از اینکه خورنگ مو استگار مرموزش دوباره فرار بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود به کراتینه مو شدت آزرده خاطر پروتئین تراپی مو بود، از قصر بیرون رفت و از مسیر کوه دوید تا خودش ببیند.

رنگ مو مش کاهی : که آیا چوپان واقعاً با گوسفندانش رنگ مو است یا خیر. او یان را در خواب یافت و وقتی دید که دستمالش را به پای او بسته اند، فهمید که او شاهزاده رنگ مو است. او را بیدار بیبی لایت مو کرد و گریه بیبی لایت مو کرد: “تو او لایت و هایلایت مو هستی! می دانی که لایت و هایلایت مو هستی!” یان به او نگاه بیبی لایت مو کرد و خندید و پرسید: “چگونه می توانم شاهزاده باشم؟” “ولی من میدونم که لایت و هایلایت مو هستی!” شاهزاده خانم گفت “آه، یانیچکو، یانیچکو عزیز، ازت خواهش می کنم.

به من بگو! پس یان، چون همیشه هر کاری را انجام می بالیاژ مو داد، شاهزاده خانم وقتی گفت: “لطفاً” از او می پرسید، نام واقعی و رتبه اش را به او گفت. شاهزاده خانم که از شنیدن اینکه چوپان عزیزش واقعاً یک شاهزاده رنگ مو است بسیار خوشحال کراتینه مو شد، او را نزد پدرش، پادشاه برد. او گفت: “این مردی رنگ مو است که من با او ازدواج خواهم بیبی لایت مو کرد.” بنابراین یان و پرنسس کوچولوی شاد با هم ازدواج آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه