↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

چانک لایت چیست

چانک لایت چیست | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت چانک لایت چیست را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با چانک لایت چیست را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

چانک لایت چیست : تا با من ازدواج کنی، زیرا بدون تو هرگز نمی توانم خوشبخت باشم.” و با این حال همانطور که او آن را گفت، به نظر او تقریبا غیرممکن پروتئین تراپی مو بود. او وارد جنگل کراتینه مو شد و در اعماق تاریک آن نشست تا کمی رنگ مو استراحت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

رنگ مو : و تا زمانی که خواهرانم عفو نکنند و ببخشند، ابرها به سفیدی لکه‌های کف روی دریا در آسمان آبی شما حرکت خواهند بیبی لایت مو کرد. 63 “هرگز باران در کشور من نخواهد بارید؟” مرد جوان با ناراحتی تکرار بیبی لایت مو کرد. ‘هرگز؟ سپس، ای شاهزاده خانم زیبا، او با ناامیدی اضافه بیبی لایت مو کرد، آیا دیگر هرگز تو را نبینم؟ زیرا در آن لحظه شاهزاده مشکل بزرگ خود را فراموش بیبی لایت مو کرد.

چانک لایت چیست

چانک لایت چیست : باران با طراوت در میان شما بارید، و همه چیز شاد و جذاب پروتئین تراپی مو بود. اما قوم تو بی ادب پروتئین تراپی مو بودند و خواهرانم را به کراتینه مو شدت آزرده خاطر آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و دیگر هرگز به دیدارت نخواهند آمد و در برابر فانیان نمی رقصند. تمام روش‌های شما برای آوردن باران به کشورتان شکست خواهد خورد، نقشه‌های شما نقش بر آب می‌نانو کراتین مو شود.

که چگونه باران را به کشور خود بیاورد و فقط (با قلب سنگین) فکر بیبی لایت مو کرد که از چشمان شاهزاده خانم کوچک لباس نقره ای غافل خواهد کراتینه مو شد. پرنسس با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: «هرگز، ای شاهزاده، مگر اینکه…» سپس ناگهان لبخندی زد و دندان هایش را مانند مرواریدهای درخشان بین لب های قرمزش نشان بالیاژ مو داد، «هرگز تا زمانی که ما را دوباره پیدا نکنی، و…» “‘و چی؟’ شاهزاده با جدیت خورنگ مو استار کراتینه مو شد.

خدمتکار نقره ای که دوباره قبر پروتئین تراپی مو بود، پاسخ بالیاژ مو داد: افسوس، نمی توانم به شما بگویم. تنها یک چیز وجود رنگ مو دارد که ممکن رنگ مو است باعث نانو کراتین مو شود آنها به کشور شما بازگردند، اما آنقدر غیرممکن به نظر می رسد، که مطمئنم هرگز اتفاق نخواهد افتاد. و علاوه بر این، من نمی توانم به شما بگویم که چیست. شاهزاده با جدیت پاسخ بالیاژ مو داد: “اوه، من آن را خواهم فهمید.

  رنگ مو مش روی موی مشکی

هیچ مانعی روی زمین خیلی سخت نخواهد پروتئین تراپی مو بود، و مطمئن باشید هیچ چیز مانع از یافتن شما نمی نانو کراتین مو شود، پرنسس زیبا. پرنسس نقره ای با شیرینی پاسخ بالیاژ مو داد: “برای شما آرزوی موفقیت می کنم” و سپس در حالی که این کلمات را به زبان می آورد، به رنگ زرشکی روشنی سرخ کراتینه مو شد. 64 “او چنان زیبا پروتئین تراپی مو بود که در مقابل او ایستاده پروتئین تراپی مو بود و در عین حال سرخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و در عین حال لبخند می زد.

که شاهزاده در حالی که روی زانوهایش افتاده پروتئین تراپی مو بود، از او التماس بیبی لایت مو کرد که نشانه ای به او بدهد تا بتواند امیدوار باکراتینه مو شد که دوباره او را ببیند و عشق او را به دست آورد. او یک تکه از کمربند آبی خود را پاره بیبی لایت مو کرد و آن را روی زمین انداخت و پایش را به آرامی روی آن گذاشت. او گفت: «من برایت گلی می گذارم، باکراتینه مو شد که به تو آرامش بدهد. فراموشم نکن’؛ و با گفتن این، ناپدید کراتینه مو شد.

شاهزاده چشمانش را مالید، زیرا هنگامی که او ناپدید کراتینه مو شد، دوباره خود را دید که به نخل های سبز پر در آن سوی رودخانه بزرگ خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود، و با نگاهی به اطراف، صحرای زرد رنگی را دید که در میان ماسه های بی کران کشیده کراتینه مو شده تا به افق برسد. جنگل، کوه، همه رفته پروتئین تراپی مو بودند. اما هنگامی که با ناامیدی از تپه‌های بزرگ قهوه‌ای رنگ دور می‌کراتینه مو شد.

در پای خود کمی آبی دید. خم کراتینه مو شده، زیباترین گلی را که تا به حال دیده پروتئین تراپی مو بود برداشت. مثل چشمان کنیز نقره ای آبی پروتئین تراپی مو بود، و همانطور که آن را روی لب هایش می گرفت، کلمات او را تکرار بیبی لایت مو کرد: «مرا فراموش نکن». و از آن روز به گل کوچک همیشه فراموشکار نامیده می نانو کراتین مو شود. 65 «اکنون، هنگامی که شاهزاده آسگارد به خانه رفت.

  انواع رنگ مو فانتزی

چانک لایت چیست : عمیقاً در مورد آنچه دیده پروتئین تراپی مو بود تأمل بیبی لایت مو کرد و با جلب رضایت پدر و خردمندان کشور، ارتش بزرگی را گرد هم آورد و در جستجوی شاهزاده خانم های ناشناس به جهان آغاز بیبی لایت مو کرد. . هیچ کس باور نمی بیبی لایت مو کرد که بتواند خواهران رنگین کمان را پیدا الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند یا باران را به کشور بیاورد. درنگ مو استان برای خردمندان شناخته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

اما آنها آن را افسانه و افسانه می شمردند و وقتی شنیدند که شاهزاده آسگارد قاطعانه به آن اعتقاد رنگ مو دارد لبخند زدند. اما آنها با تلاش او مخالفت نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. و در این میان همچنان به مطالعه و ابداع روشهای دیگر می پرداختند. شاهزاده آسگارد با پدر و مردم خداحافظی بیبی لایت مو کرد و در رأس لشکر بزرگی که در کلاه و سپرهای طلایی و نقره ای درخشان پروتئین تراپی مو بود.

سفر خود را آغاز بیبی لایت مو کرد. او قصد داشت به دنبال خواهران رنگین کمان بگردد زیرا کشورش به باران نیاز رنگ مو دارد، اما در دلش می‌دانست که این به خاطر عشق به کوچک‌ترین و زیباترین خواهران رنگ مو است که مشتاقانه در جستجوی آن پروتئین تراپی مو بود. 66 ارتش به همه جای دنیا سفر بیبی لایت مو کرد. آنها از طریق دریا و زمین رفتند و ماجراهای شگفت انگیز زیادی داشتند.

ببرها و گرگ ها، خرس ها و پلنگ ها به آنها حمله آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و افراد غریبه به آنها گفتند که در جستجوی احمقانه لایت و هایلایت مو هستند، اما آنها به چنین اظهاراتی توجه نآمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و به راه خود ادامه بالیاژ مو دادند. اما پس از گذشت چندین سال و به نظر می‌رسید که آنها نزدیک‌تر به کوه رنگین کمان نیستند، سربازان ناراضی کراتینه مو شدند و گفتند که بالاخره این یک سفر احمقانه پروتئین تراپی مو بود و التماس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که اجازه دهند به خانه‌های خود بازگردند.

  مدل رنگ موی فانتزی روشن

کشورهای عجیب و غریبی که از آنها عبور آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند چیزهای زیادی به آنها آموخت و آنها اغلب باران و طوفان های باشکوه را می دیدند. با این حال، هنگامی که برخی از کشتی های خوب آنها در دریا شکسته و گم کراتینه مو شدند، بسیاری از آنها احساس آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند که شاید خوشایندتر باکراتینه مو شد که در کشوری باشند که در آن فقط طوفان های شن بیابان شناخته کراتینه مو شده رنگ مو است.

یکی یکی سربازان توسط شاهزاده آسگارد از وعده هایشان آزاد کراتینه مو شدند. آنها به خانه های خود بازگشتند و سرانجام شاهزاده کاملاً تنها کراتینه مو شد. اما او ناامید نکراتینه مو شد. مصمم و شجاع، او عهد بیبی لایت مو کرد که هرگز از جستجو دست نخواهد کشید، و دوباره با شهامتی تازه شروع به یافتن پرنسس زیبای لباس نقره ای بیبی لایت مو کرد. 67 او ماه‌ها سرگردان پروتئین تراپی مو بود، اما موفق نکراتینه مو شد.

چانک لایت چیست : بالاخره یک شب او تقریباً ناامید در لبه یک جنگل تاریک ایستاد. او به تازگی تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بود که در یک کشور خارجی زندگی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و بمیرد، زیرا تا زمانی که شاهزاده نقره ای را پیدا نالناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند هرگز به خانه خود باز نخواهد گشت. او با صدای بلند گفت: “ای پرنسس زیبا، من به طریقی تو را پیدا خواهم بیبی لایت مو کرد و بر تو غالب خواهم کراتینه مو شد.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه