↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مرواریدی خیلی روشن

رنگ مرواریدی خیلی روشن | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مرواریدی خیلی روشن را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مرواریدی خیلی روشن را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

رنگ مرواریدی خیلی روشن : آن‌ها درنگ مو استان‌هایی درباره شکستن آدم‌ها، آنجا در محوطه‌های انبار شیکاگو، و اتفاقاتی که بعد از آن برایشان رخ بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود برای او تعریف آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند – درنگ مو استان‌هایی که باعث می‌کراتینه مو شد گوشت شما بخزند، اما جورگیس فقط می‌خندید. او فقط چهار ماه آنجا پروتئین تراپی مو بود و جوان پروتئین تراپی مو بود و علاوه بر این یک غول پروتئین تراپی مو بود. سلامتی بیش از حد در او وجود داشت.

رنگ مو : این باعث می‌نانو کراتین مو شود که با روش‌های مدرن، تعبالیاژ مو داد بسیار کمی از مردان بتوانند کار دردناک سرشکنی را برای کل جهان فرهیخته انجام دهند. در آن شب دعوای وجود نرنگ مو دارد – شاید به این دلیل که جورجیس نیز مراقب رنگ مو است – حتی بیشتر از پلیس. Jurgis مقدار زیادی نوشیده رنگ مو است، همانطور که هر کس به طور طبیعی در موقعیتی که همه آن را باید پرداخت بیبی لایت مو کرد.

رنگ مرواریدی خیلی روشن

رنگ مرواریدی خیلی روشن : خواه مست باکراتینه مو شد یا نه. اما او مردی بسیار ثابت رنگ مو است و به راحتی عصبانی نمی نانو کراتین مو شود. فقط یک بار تراشیدن محکم انجام می نانو کراتین مو شود – و این تقصیر ماریا برچینسکاس رنگ مو است. ماریجا ظاهراً حدود دو ساعت پیش به این نتیجه رسیده رنگ مو است که اگر محراب در گوشه، با خدایی در سفیدی خاکی، خانه واقعی الهه‌ها نباکراتینه مو شد.

به هر حال، نزدیک‌ترین جایگزین روی زمین رنگ مو است. و ماریجا فقط در حال دعوای مستی رنگ مو است که حقایقی در مورد شرورانی که آن شب پولی پرداخت نبیبی لایت مو کرده اند به گوشش می رسد. ماریا مستقیماً به مسیر جنگ می رود، بدون حتی مقدمه یک فحش خوب، و وقتی او را بیرون می کشند با یقه کت دو شرور در دستانش رنگ مو است.

  انواع رنگ مو تیره

خوشبختانه، پلیس رفتار منطقی رنگ مو دارد، و بنابراین این ماریجا نیست که از محل پرت می نانو کراتین مو شود. همه اینها بیش از یک یا دو دقیقه موسیقی را قطع می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. سپس دوباره آهنگ بی رحمانه شروع می نانو کراتین مو شود – آهنگی که در نیم ساعت گذشته بدون حتی یک تغییر نواخته کراتینه مو شده رنگ مو است. این بار آهنگی آمریکایی رنگ مو است که در خیابان ها شنیده اند.

به نظر می رسد که همه کلمات آن را می دانند – یا به هر حال، خط اول آن را که بارها و بارها بدون رنگ مو استراحت برای خودشان زمزمه می کنند: «در تابستان خوب قدیمی – در تابستان خوب قدیمی! در تابستان خوب قدیمی – در تابستان خوب قدیمی!» به نظر می رسد چیزی هیپنوتیزم کننده در این مورد وجود رنگ مو دارد، با غالب تکرار شونده آن. هر کس آن را می شنود و همچنین مردانی که آن را می نوازند مات و مبهوت کراتینه مو شده رنگ مو است.

هیچ کس نمی تواند از آن دور نانو کراتین مو شود یا حتی به دور کراتینه مو شدن از آن فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ساعت سه صبح رنگ مو است، و آنها با تمام شادی خود رقصیده اند، و با تمام قدرت خود رقصیده اند، و با تمام قدرتی که نوشیدنی نامحدود می تواند به آنها قرض دهد – و هنوز هیچ کس در میان آنها نیست که این قدرت را داشته باکراتینه مو شد. به توقف فکر کن بلافاصله در ساعت هفت صبح همین دوشنبه، هر یک از آنها باید در محل خود در دورهام یا براون یا جونز باشند.

هر کدام در لباس کار خود. اگر یکی از آنها یک دقیقه تأخیر داشته باکراتینه مو شد، یک ساعت حقوق به او تعلق می گیرد، و اگر چند دقیقه تأخیر داشته باکراتینه مو شد، می تواند چک برنجی خود را که به دیوار چرخیده رنگ مو است، بیابد، که او را برای پیوستن به اوباش گرسنه می فرستد. هر روز صبح، از ساعت شش تا نزدیک به هشت و نیم، در دروازه‌های بسته‌بندی خانه‌ها منتظر می‌ماند.

  ترکیب رنگ موی مرواریدی دودی

رنگ مرواریدی خیلی روشن : هیچ رنگ مو استثنایی از این قاعده وجود نرنگ مو دارد، حتی اونای کوچک – که روز بعد از روز عروسی خود درخورنگ مو است تعطیلی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، تعطیلات بدون دستمزد، و رد کراتینه مو شده رنگ مو است. در حالی که افراد زیادی لایت و هایلایت مو هستند که مشتاق لایت و هایلایت مو هستند تا آنطور که شما می خواهید کار کنند، هیچ فرصتی وجود نرنگ مو دارد که خودتان را با کسانی که باید در غیر این صورت کار کنند، ناآرام کنید.

اونا کوچولو تقریباً آماده غش بیبی لایت مو کردن رنگ مو است – و خودش هم در حالت گیجی به دلیل بوی سنگین اتاق. او قطره ای ننوشیده رنگ مو است، اما هر کس دیگری در آنجا به معنای واقعی کلمه الکل می سوزاند، همانطور که لامپ ها روغن می سوزانند. برخی از مردانی که روی صندلی یا روی زمین خوابیده اند بوی آن را می دهند تا شما نتوانید به آنها نزدیک شوید.

گاه و بیگاه جورگیس با گرسنگی به او خیره می نانو کراتین مو شود – او مدت هرنگ مو است که کمرویی خود را فراموش بیبی لایت مو کرده رنگ مو است. اما پس از آن جمعیت آنجا لایت و هایلایت مو هستند، و او همچنان منتظر رنگ مو است و در را تماشا می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، جایی که قرار رنگ مو است یک کالسکه بیاید. اینطور نیست، و در نهایت او دیگر منتظر نخواهد ماند، اما به اونا می رسد، که سفید می نانو کراتین مو شود و می لرزد.

  رنگ موی قهوه ای تیره خوشرنگ

شالش را دورش می‌اندازد و بعد کت خودش را می‌اندازد. آنها فقط دو بلوک دورتر زندگی می کنند و جورجیس به کالسکه اهمیتی نمی دهد. تقریباً هیچ خداحافظی وجود نرنگ مو دارد – رقصنده ها متوجه آنها نمی شوند و همه بچه ها و بسیاری از افراد قدیمی از کراتینه مو شدت خستگی به خواب رفته اند. دده آنتاناس خوابیده رنگ مو است، و همینطور، زن و شوهر، سابق خروپف در اکتاو. تتا الزبیتا وجود رنگ مو دارد و ماریجا با صدای بلند گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

و پس از آن فقط یک شب خاموش رنگ مو است، با ستاره ها شروع به کم رنگ کراتینه مو شدن در شرق. جورگیس بدون هیچ حرفی اونا را در آغوشش می گیرد و با او قدم می زند و او با ناله سرش را روی شانه اش فرو می برد. وقتی به خانه می‌رسد مطمئن نیست که بیهوش کراتینه مو شده یا خوابیده رنگ مو است، اما وقتی باید با یک دست او را در حالی که در را باز می‌الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند نگه رنگ مو دارد، می‌بیند که او چشمانش را باز بیبی لایت مو کرده رنگ مو است.

رنگ مرواریدی خیلی روشن : در حالی که از پله ها بالا می رود زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «امروز نباید به براون بروی، کوچولو». و او با وحشت بازوی او را می گیرد و نفس نفس می زند: «نه! نه! جرات ندارم! ما را خراب خواهد بیبی لایت مو کرد!» اما او دوباره به او پاسخ می دهد: «این را به من بسپار. بزار به عهده من. پول بیشتری به دست خواهم آورد – سخت تر کار خواهم بیبی لایت مو کرد.» فصل دوم به آرامی در مورد کار صحبت بیبی لایت مو کرد، زیرا او جوان پروتئین تراپی مو بود.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه