↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو زنانه بسیار زیبا

رنگ مو زنانه بسیار زیبا | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت رنگ مو زنانه بسیار زیبا را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با رنگ مو زنانه بسیار زیبا را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

17 آوریل 2024

رنگ مو زنانه بسیار زیبا : بارنی پاسخ بالیاژ مو داد: “گرسنه باش، مگر اینکه بخواهی لوله های من را برداری و در دهکده بازی کنی. شاید آنها یک پنی به تو بدهند.” تام با تکان بالیاژ مو دادن سرش پاسخ بالیاژ مو داد: “نه.” “هیچ کس یک پنی برای بازی بیبی لایت مو کردن به من نمی دهد.

مو : فقط به دنبال ثروتمند کراتینه مو شدن خود با هزینه شما لایت و هایلایت مو هستند. بنابراین من به شما پیشنهاد می‌کنم هر موردی را که پیش می‌آید به دقت بررسی کنید، و مگر اینکه گدا نیاز به صدقه داشته باکراتینه مو شد، او را به‌عنوان کلاهبردار و شارلاتان، با دست خالی دور کنید.» او پاسخ بالیاژ مو داد: “نصیرت عاقلانه رنگ مو است، ای چمبرلین.”[194] شاهزاده، پس از لحظه ای فکر. “و با دور زدن متقلبان، طلای کافی برای نیازمندان خواهیم داشت.

رنگ مو زنانه بسیار زیبا

رنگ مو زنانه بسیار زیبا : طلا باید داشته باکراتینه مو شد.” با این خبر شاهزاده هم متحیر و هم نگران کراتینه مو شد. “چه کاری انجام میدهیم؟” او از معلم خصوصی پرسید. اما بورلند قادر به ارائه راه حلی نپروتئین تراپی مو بود. سپس چمبرلین سالخورده که جلو آمد و در برابر پادشاه کوچک تعظیم بیبی لایت مو کرد گفت: اعلیحضرت، فکر می‌کنم می‌توانم در این سختی به شما کمک کنم.

بنابراین از نگهبانان بخواهید که گدایان را یکی یکی بپذیرند.” وقتی اولین گدا پیش او آمد شاهزاده پرسید: “نیاز داری؟” مرد با لحنی ناله پاسخ بالیاژ مو داد: “من از گرسنگی می میرم اعلیحضرت.” او بد لباس پروتئین تراپی مو بود، اما قوی و خوب به نظر می رسید، و شاهزاده برای لحظه ای او را با دقت بررسی بیبی لایت مو کرد. سپس در جواب همنوع گفت: “چون از گرسنگی می‌میری، برو و حلقه طلایی که می‌بینم به انگشتت بسته‌ای را بفروش.

من فقط می‌توانم به کسانی کمک کنم که نمی‌توانند به خودشان کمک کنند.” در این هنگام مرد با عصبانیت زمزمه بیبی لایت مو کرد و درباریان از خرد شاهزاده زمزمه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. گدای بعدی لباس مخملی پوشیده پروتئین تراپی مو بود و شاهزاده با سرزنش کراتینه مو شدید او را فرستاد. اما سومی زنی پروتئین تراپی مو بود، پیر و ضعیف، و شاهزاده را در حالی که با خوشحالی با یک قطعه طلای پهن که در دست پژمرده اش محکم بسته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود.

  رنگ مو نقره ای بدون دکلره

برکت بالیاژ مو داد. نفر بعدی چنان درنگ مو استان رقت انگیزی را تعریف بیبی لایت مو کرد که یک قطعه طلا نیز دریافت بیبی لایت مو کرد. اما هنگامی که روی برگرداند، شاهزاده دید که کفش‌هایش را در زیر ردای او با سگک‌های نقره‌ای بسته‌اند، بنابراین به نگهبانان دستور بالیاژ مو داد که طلا را برتمام دکلره مو دارند و مرد را به دلیل تلاش برای فریب بالیاژ مو دادن پادشاهش مجازات کنند. [195] و بسیاری از افراد نالایق نزد او آمدند.

که در نهایت به نگهبانان دستور بالیاژ مو داد که به همه کسانی که منتظر پروتئین تراپی مو بودند اعلام کنند که هر که نالایق شناخته نانو کراتین مو شود با ضربات کتک کاری خواهد کراتینه مو شد. آن فرمان آنقدر شیادان را ترساند که آنها به سرعت فرار آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و فقط آن عده معدودی که واقعاً در فقر پروتئین تراپی مو بودند جرأت آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند خود را به پادشاه معرفی کنند. و ببین! وظیفه ای که برای یک روز خیلی بزرگ به نظر می رسید.

رنگ مو زنانه بسیار زیبا : در چند ساعت انجام کراتینه مو شد، و زمانی که همه نیازمندان فراهم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، اما یکی از خزانه های سلطنتی باز کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و به سختی خالی پروتئین تراپی مو بود! “تو چی فکر می کنی، بورلند؟” شاهزاده با نگرانی پرسید: “آیا ما درست کار بیبی لایت مو کردیم؟” معلم پاسخ بالیاژ مو داد: «اعلیحضرت آموخته‌ام که بین گدایی‌کنندگان و کسانی که از کمپروتئین تراپی مو بود نان رنج می‌برند تفاوت زیادی وجود رنگ مو دارد.

زیرا در حالی که همه کسانی که به کمک نیاز داشتند در حقیقت گدا پروتئین تراپی مو بودند، اما همه گداها نیاز نداشتند. کمک کنید و از این پس فقط به کسانی صدقه خواهم بالیاژ مو داد که صادقانه در فقر می‌دانم.» شاهزاده گفت: “عاقلانه گفته کراتینه مو شده رنگ مو است، دوست من، و من احساس می کنم اشتباه بیبی لایت مو کردم که به خرد مشاوران پدرم شک بیبی لایت مو کردم.

  رنگ مو ترکیبی روشن

و از پادشاه بپرس که آیا او با مهربانی در اینجا حضور خواهد داشت.” پادشاه از راه رسید و با لبخند در برابر شاهزاده ای که به جای خود سلطنت بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود تعظیم بیبی لایت مو کرد و پسر بلافاصله برخرنگ مو است و عصا و تاج را به پدرش تقدیم بیبی لایت مو کرد و گفت: “ای پادشاه من، مرا ببخش که گمان می‌بیبی لایت مو کردم در حکمت حکومت تو شک دارم.[196] هنوز غروب نبیبی لایت مو کرده.

احساس می‌کنم که همگی لیاقت نشستن به جای تو را ندارم، و لذا با کمال میل قدرتم را به دستان ماهرتر تو می سپارم. و خزانه ای که من در ناآگاهی تصمیم گرفته پروتئین تراپی مو بودم آن را به نفع افراد نالایق خالی کنم، هنوز تقریباً پر رنگ مو است و بیش از اندازه کافی برای هزینه های کارناوال باقی مانده رنگ مو است. پس پدرم مرا ببخش و بگذار در آینده از عدالت حکومت تو حکمت بیاموزم.

رنگ مو زنانه بسیار زیبا : بدین ترتیب سلطنت شاهزاده لیلیموند به عنوان پادشاه به پایان رسید و تا سالها بعد او دوباره پس از مرگ پدرش بر تخت سلطنت نشست. و واقعاً در هیچ زمانی رنج زیادی در پادشاهی وجود نداشت، زیرا کشوری مرفه و خوب اداره می کراتینه مو شد. زیرا، اگر در هر سرزمینی به دنبال گدا بگردید، بسیاری را خواهید یافت، اما اگر فقط به دنبال فقرای مستحق بگردید، تعبالیاژ مو داد کمتری وجود رنگ مو دارد.

و اینها بیش از پیش شایسته کمک لایت و هایلایت مو هستند. ای کاش همه صاحبان قدرت مانند شاهزاده لیلیمون کوچولو مهربان پروتئین تراپی مو بودند و آماده کمک به نیازمندان پروتئین تراپی مو بودند، زیرا در این صورت قلب های سبک بیشتری در جهان وجود خواهند داشت، زیرا “بخشیدن بهتر از دریافت” رنگ مو است. خوک را دزدید و فرار بیبی لایت مو کرد. خوک خورده کراتینه مو شد و تام کتک خورد و تام با گریه در خیابان دوید. در شروزبری ولگردی بدتر از بارنی پیرمرد نپروتئین تراپی مو بود.

  رنگ موی قهوه ای شرابی بنفش

او هیچ‌وقت کار دیگری جز نواختن پیپ انجام نمی‌بالیاژ مو داد، و آنقدر بد بازی می‌بیبی لایت مو کرد که چند پنی به کیسه‌اش راه پیدا بیبی لایت مو کرد. در اطراف زمزمه می کراتینه مو شد که بارنی پیر خیلی صادق نیست، اما آنقدر حیله گر و محتاط پروتئین تراپی مو بود که هیچ کس او را در دزدی نگرفته پروتئین تراپی مو بود، اگرچه بسیاری از چیزها پس از افتادن در راه پیرمرد گم کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. بارنی یک پسر به نام تام داشت.

رنگ مو زنانه بسیار زیبا : و آنها به تنهایی در یک کلبه کوچک دورتر در انتهای خیابان دهکده زندگی می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند، زیرا مادر تام در کودکی مرده پروتئین تراپی مو بود. شاید تصور نکنید که تام پسر بسیار خوبی پروتئین تراپی مو بود، زیرا او چنین پدر عجیب و غریبی داشت. اما او خیلی بد هم نپروتئین تراپی مو بود و بدترین تقصیری که داشت اطاعت از خورنگ مو استه های پدرش پروتئین تراپی مو بود، زمانی که بارنی از او می خورنگ مو است برای شام آنها یک مرغ یا یک دیگ سیب زمینی برای صبحانه آنها بدزدد.

تام دوست نداشت دزدی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، اما کسی را نداشت که صادق پروتئین تراپی مو بودن را به او بیاموزد.[200] و بنابراین، تحت هدایت پدرش، به راه های بدی افتاد. مردی خم کراتینه مو شد و انگشتش را به سمت کسی کج بیبی لایت مو کرد تام، پسر پیپر یک روز صبح تام، تام، پسر پیپر، وقتی روز شروع کراتینه مو شد گرسنه پروتئین تراپی مو بود. او یک نان می خورنگ مو است و یک نان می خورنگ مو است، اما به زودی متوجه کراتینه مو شد که وجود نرنگ مو دارد. “چکار باید بکنیم؟” از پدرش پرسید.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه