↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو سفید

انواع رنگ مو سفید | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو سفید را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو سفید را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو سفید : شاید چند ضربه با ماتک کافی پروتئین تراپی مو بود، در حالی که همیاران او در گود مشغول پروتئین تراپی مو بودند. شاید یک دوجین نیاز داشته باکراتینه مو شد – چه کسی باید بگوید؟ واشنگتن ایروینگ ولفرت وبر یا رویاهای طلایی در سال فیض هزار و هفتصد و – خالی – زیرا تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم.

رنگ مو : دریغ نبیبی لایت مو کردم باور کنم که عبارات “چهل و یک درجه و سیزده دقیقه” و “شمال شرقی و شمال” به عنوان دستورالعملی برای تراز بیبی لایت مو کردن شیشه در نظر گرفته کراتینه مو شده رنگ مو است. بسیار هیجان زده از این اکتشافات، به سرعت به خانه رفتم. یک تلسکوپ تهیه بیبی لایت مو کردم و به سمت صخره برگشتم. «خودم را به سمت طاقچه رها بیبی لایت مو کردم و متوجه کراتینه مو شدم.

انواع رنگ مو سفید

انواع رنگ مو سفید : و اکنون به نظر می‌رسید که راز کامل معما را درک بیبی لایت مو کرده‌ام. من می دانستم که «شیشه خوب» به چیزی جز تلسکوپ نمی تواند اشاره داشته باکراتینه مو شد. زیرا کلمه “شیشه” به ندرت توسط دریانوردان به معنای دیگری به کار می رود. اکنون در اینجا، من فوراً دیدم، یک تلسکوپ برای رنگ مو استفاده، و یک دیدگاه مشخص، اعتراف به هیچ تغییری، وجود رنگ مو دارد که از آن رنگ مو استفاده کنم.

که نگه داشتن یک صندلی روی آن جز در یک موقعیت خاص غیرممکن رنگ مو است. این واقعیت ایده قبلی من را تأیید بیبی لایت مو کرد. من اقدام به رنگ مو استفاده از شیشه بیبی لایت مو کردم. البته، “چهل و یک درجه و سیزده دقیقه” نمی تواند به چیزی جز ارتفاع بالای افق مرئی اشاره الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، زیرا جهت افقی به وضوح با کلمات “شمال شرقی و شمال” نشان بالیاژ مو داده کراتینه مو شده رنگ مو است.

این جهت آخر را فوراً با رنگ مو استفاده از قطب‌نمای جیبی ایجاد بیبی لایت مو کردم. سپس، شیشه را با زاویه ای نزدیک به چهل و یک درجه از ارتفاع که می توانستم با حدس زدن انجام دهم، گرفتم، آن را با احتیاط به سمت بالا یا پایین حرکت بالیاژ مو دادم، تا زمانی که توجهم به دلیل شکاف دایره ای یا باز کراتینه مو شدن در شاخ و برگ یک بزرگ جلب کراتینه مو شد. درختی که از دور بر همنوعانش غلبه بیبی لایت مو کرد.

  بلوند پلاتینه خیلی روشن

در مرکز این شکاف، من یک نقطه سفید را درک بیبی لایت مو کردم، اما در ابتدا نتوانستم آن را تشخیص دهم. با تنظیم فوکوس تلسکوپ، دوباره نگاه بیبی لایت مو کردم و اکنون متوجه کراتینه مو شدم که جمجمه انسان رنگ مو است. پس از این کشف، من آنقدر متعصب پروتئین تراپی مو بودم که فکر می بیبی لایت مو کردم معما حل کراتینه مو شده رنگ مو است. زیرا عبارت «شاخه اصلی، اندام هفتم، ضلع شرقی» فقط می‌تواند به موقعیت جمجمه بر روی درخت اشاره داشته باکراتینه مو شد.

در حالی که «از چشم چپ سر مرگ شلیک کنید» تنها یک تفسیر را نیز در این رابطه پذیرفته رنگ مو است. به جستجوی گنج دفن کراتینه مو شده من متوجه کراتینه مو شدم که طرح این پروتئین تراپی مو بود که یک گلوله از چشم چپ جمجمه پرتاب نانو کراتین مو شود، و یک خط زنبور عسل، یا به عبارت دیگر، یک خط مستقیم، از نزدیکترین نقطه تنه “از طریق شلیک” (یا نقطه ای که گلوله افتاد) و از آنجا به فاصله پنجاه فوتی امتبالیاژ مو داد یافت، نشان دهنده یک نقطه مشخص رنگ مو است.

انواع رنگ مو سفید : و در زیر این نقطه حداقل احتمال می بالیاژ مو دادم که ذخایر ارزشی پنهان باکراتینه مو شد. گفتم: «همه اینها بسیار واضح رنگ مو است، و اگرچه مبتکرانه رنگ مو است، اما همچنان ساده و صریح رنگ مو است. وقتی هتل بیشاپ را ترک بیبی لایت مو کردید، پس چه؟ “چرا، با توجه به یاتاقان های درخت، به سمت خانه برگشتم. با این حال، همان لحظه ای که «صندلی شیطان» را ترک بیبی لایت مو کردم، شکاف دایره ای ناپدید کراتینه مو شد.

  رنگ مو دخترانه اسپرت

بعد از آن هم نتوانستم نگاهی اجمالی به آن داشته باشم. چیزی که به نظر من نبوغ اصلی در کل این تجارت رنگ مو است، این واقعیت رنگ مو است (زیرا آزمایش های مکرر من را متقاعد بیبی لایت مو کرده رنگ مو است که این یک واقعیت رنگ مو است) که دهانه مدور مورد بحث از هیچ دیدگاه قابل دستیابی دیگری به جز آنچه که توسط طاقچه باریک ایجاد کراتینه مو شده قابل مشاهده نیست.

صورت سنگ «در این سفر به «هتل اسقف» مشتری با من حضور داشت، که بی‌تردید از چند هفته پیش، انتزاع رفتار من را مشاهده بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بود و مراقبت ویژه‌ای داشت که مرا تنها نگذارد. اما روز بعد که خیلی زود از خواب برخرنگ مو استم، حیله بیبی لایت مو کردم که لغزش را به او بدهم و به دنبال درخت به داخل تپه رفتم. بعد از کلی زحمت پیداش بیبی لایت مو کردم شب که به خانه آمدم خدمتکارم به من پیشنهاد شلاق زدن بالیاژ مو داد.

با بقیه ماجرا، من معتقدم که شما به اندازه من آشنا لایت و هایلایت مو هستید.» گفتم: «فکر می‌کنم، در اولین تلاش برای حفاری، به دلیل حماقت مشتری که اجازه بالیاژ مو داد حشره به جای چشم چپ جمجمه، از سمت ررنگ مو است بیفتد، نقطه را از دست بالیاژ مو دادی.» “دقیقا. این اشتباه حدود دو اینچ و نیم در “شات” تفاوت ایجاد بیبی لایت مو کرد – یعنی در موقعیت میخ نزدیکترین درخت. و اگر گنج زیر «شلیک» پروتئین تراپی مو بود، این خطا بسیار کم پروتئین تراپی مو بود.

انواع رنگ مو سفید : اما “شات” همراه با نزدیکترین نقطه درخت، فقط دو نقطه برای ایجاد یک خط جهت پروتئین تراپی مو بودند. البته این خطا، هر چند در ابتدا ناچیز پروتئین تراپی مو بود، با ادامه خط افزایش یافت، و زمانی که پنجاه فوت پیش رفتیم، ما را کاملاً از عطر خارج بیبی لایت مو کرد. اما با توجه به برداشت عمیق من که گنج در اینجا واقعاً در جایی دفن کراتینه مو شده رنگ مو است، ممکن رنگ مو است همه زحماتمان بیهوده باکراتینه مو شد.» «اما بزرگواری و رفتار شما در تکان بالیاژ مو دادن سوسک – چقدر عجیب رنگ مو است!

  رنگ مو زمینه تیره مش روشن

مطمئن پروتئین تراپی مو بودم دیوونه کراتینه مو شدی و چرا اصرار داشتی که به جای گلوله، حشره را از جمجمه بیفتی؟» “چرا، صادقانه بگویم، من از سوء ظن آشکار شما که بر عقل من تأثیر می گذارد، تا حدودی آزرده خاطر کراتینه مو شدم، و تصمیم گرفتم که شما را بی سر و صدا، به روش خودم، با اندکی رمز و رازآمیز مجازات کنم. به همین دلیل سوسک را تاب بالیاژ مو دادم و به همین دلیل اجازه بالیاژ مو دادم از درخت بیفتد.

مشاهده شما در مورد وزن زیاد آن ایده دوم را پیشنهاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “بله، من درک می کنم. و اکنون تنها یک نکته وجود رنگ مو دارد که من را متحیر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. از اسکلت های پیدا کراتینه مو شده در سوراخ چه بسازیم؟» این سوالی رنگ مو است که من بیش از خودتان قادر به پاسخگویی به آن نیستم. با این حال، به نظر می رسد که تنها یک راه قابل قبول برای حسابرسی آنها وجود رنگ مو دارد.

انواع رنگ مو سفید : و با این حال، باور به چنین ظلمی که پیشنهاد من نشان می دهد وحشتناک رنگ مو است. واضح رنگ مو است که کید – اگر کید واقعاً این گنج را مخفی بیبی لایت مو کرده رنگ مو است، که من شک ندارم – واضح رنگ مو است که او باید در زایمان کمک بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد. اما به این نتیجه رسید که او ممکن رنگ مو است به مصلحت فکر بیبی لایت مو کرده باکراتینه مو شد که همه شرکت کنندگان در راز خود را حذف الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه