↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو دودی

انواع رنگ مو دودی | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو دودی را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو دودی را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو دودی : و هر قانونی که نبوغ انسانی می‌تواند برای حمایت از انسان ایجاد الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، همان قوانینی که نبوغ انسانی می‌تواند از آن فرار الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. روح شیطان کوتوله نیست.

رنگ مو : کارولین گفت: “بله، چیزهای زیادی وجود رنگ مو دارد.” وقتی به رختخواب می روید، می توانید مقداری از آن بخورید. خانم بریگام گفت: “من فکر می کنم بهتر رنگ مو است همه ما مقداری مصرف کنیم.” “اوه، خدای من، کارولین، چه…” کارولین گفت: «نپرس و حرف نزن. خانم بریگام پاسخ بالیاژ مو داد: “نه، من قصد ندارم.” “ولی-” ربکا با صدای بلند ناله بیبی لایت مو کرد. “برای چی این کار را می کنی؟” کارولین با تندی پرسید.

انواع رنگ مو دودی

انواع رنگ مو دودی : خانم بریگام از راهرو برگشت و در اتاق جنوبی را پشت سر خود بست قبل از اینکه آنچه دیده پروتئین تراپی مو بود بگوید. “او شبیه یک شیطان پروتئین تراپی مو بود!” او دوباره گفت. «آیا از آن شراب قدیمی در خانه داری، کارولین؟ احساس نمی‌کنم بیشتر از این بتوانم بایستم.» در واقع، او مغلوب به نظر می رسید. صورت آرام و زیبایش فرسوده و کشیده و رنگ پریده پروتئین تراپی مو بود.

ربکا گفت: «ادوارد بیچاره. کارولین گفت: “این تمام چیزی رنگ مو است که باید برای آن ناله کنی.” “هیچ چیز دیگری وجود نرنگ مو دارد.” خانم بریگام گفت: “من دارم میرم بخوابم.” “اگر نباشم نمی توانم در مراسم تشییع جنازه حضور داشته باشم.” به زودی سه خواهر به اتاق خود رفتند و سالن جنوبی متروک کراتینه مو شد. کارولین در اتاق کار هنری را صدا بیبی لایت مو کرد تا قبل از اینکه به طبقه بالا بیاید نور را خاموش الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

حدود یک ساعت رفته پروتئین تراپی مو بودند که او با آوردن چراغی که در اتاق کار ایستاده پروتئین تراپی مو بود به اتاق آمد. آن را روی میز گذاشت و چند دقیقه منتظر ماند و بالا و پایین رفت. چهره‌اش وحشتناک پروتئین تراپی مو بود، چهره‌اش پررنگ پروتئین تراپی مو بود. چشم‌های آبی‌اش به نظر می‌رسیدند تاریکی از انعکاس‌های وحشتناک. سپس چراغ را برداشت و به کتابخانه بازگشت. لامپ را روی میز وسط گذاشت و سایه روی دیوار بیرون آمد.

  انواع رنگ مو برای پوست سبزه روشن

دوباره اثاثیه را مطالعه بیبی لایت مو کرد و آن را جابجا بیبی لایت مو کرد، اما به عمد، بدون هیچ یک از دیوانگی های سابقش. هیچ چیز روی سایه تأثیری نداشت. سپس با چراغ به اتاق جنوبی بازگشت و دوباره منتظر ماند. دوباره به اتاق کار برگشت و لامپ را روی میز گذاشت و سایه روی دیوار بیرون زد. نیمه شب پروتئین تراپی مو بود که او به طبقه بالا رفت. خانم بریگام و سایر خواهران که نمی توانستند بخوابند صدای او را شنیدند.

انواع رنگ مو دودی : روز بعد تشییع جنازه پروتئین تراپی مو بود. آن شب خانواده در اتاق جنوبی نشستند. برخی از اقوام همراهشان پروتئین تراپی مو بودند. هیچ کس وارد اتاق مطالعه نکراتینه مو شد تا اینکه هنری بعد از اینکه بقیه برای یک شب بازنشسته کراتینه مو شدند، چراغی را در آنجا حمل بیبی لایت مو کرد. دوباره سایه روی دیوار را دید که در برابر نور به سوی یک زندگی هولناک می پرید. صبح روز بعد هنگام صبحانه هنری گلین اعلام بیبی لایت مو کرد که باید برای سه روز به شهر برود.

خواهرها با تعجب به او نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. او به ندرت خانه را ترک می بیبی لایت مو کرد، و همین حالا به دلیل مرگ ادوارد، تمرین او نادیده گرفته کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. او یک پزشک پروتئین تراپی مو بود. حالا چطور می توانید بیماران خود را ترک کنید؟ خانم بریگام با تعجب پرسید. هنری به راحتی پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی دانم چگونه، اما راه دیگری وجود نرنگ مو دارد.” من یک تلگرام از دکتر میتفورد داشتم. “مشاوره؟” از خانم بریگام پرسید.

هنری پاسخ بالیاژ مو داد: “من کار دارم.” دکتر میتفورد همکلاسی قدیمی او پروتئین تراپی مو بود که در یکی از شهرهای همسایه زندگی می بیبی لایت مو کرد و گهگاه برای مشاوره با او تماس می گرفت. پس از رفتن او، خانم بریگام به کارولین گفت که بالاخره هنری نگفته که قرار رنگ مو است با دکتر میتفورد مشورت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و او این موضوع را بسیار عجیب می‌داند. ربکا با لرز گفت: همه چیز خیلی عجیب رنگ مو است. “منظورت چیه؟” با تندی از کارولین پرسید.

  مدل رنگ مو ترکیبی روشن

ربکا پاسخ بالیاژ مو داد: “هیچی.” نه آن روز، نه روز بعد و نه روز بعد، هیچکس وارد کتابخانه نکراتینه مو شد. روز سوم انتظار می رفت هنری به خانه برود، اما او نرسید و آخرین قطار از شهر آمده پروتئین تراپی مو بود. خانم بریگام گفت: «من آن را کار بسیار عجیب و غریب می نامم. او می‌گوید: «این ایده که یک پزشک بیمارانش را به هر حال سه روز ترک الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، در چنین زمانی، و من می‌دانم که او بیماران بسیار بیمار رنگ مو دارد.

انواع رنگ مو دودی : او چنین گفت. و ایده یک مشاوره سه روزه! هیچ معنایی در آن وجود نرنگ مو دارد، و اکنون او نیامده رنگ مو است. من به سهم خودم آن را درک نمی کنم.» ربکا گفت: “من هم این کار را نمی کنم.” همه آنها در سالن جنوب پروتئین تراپی مو بودند. در اتاقک روبه‌رو هیچ نوری نپروتئین تراپی مو بود و در باز پروتئین تراپی مو بود. در حال حاضر خانم بریگام برخرنگ مو است – او نمی توانست دلیل آن را بگوید. به نظر می رسید چیزی او را وادار می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند.

برخی از اراده های او خارج از اراده او لایت و هایلایت مو هستند. او از اتاق بیرون رفت، دوباره دامن های خش خش خود را دور خود پیچید تا بی صدا رد نانو کراتین مو شود، و شروع به هل بالیاژ مو دادن به در متورم اتاق کار بیبی لایت مو کرد. ربکا با صدای لرزان گفت: “او هیچ چراغی نرنگ مو دارد.” کارولین که در حال نوشتن نامه پروتئین تراپی مو بود، دوباره برخرنگ مو است، یک لامپ گرفت (دو نفر در اتاق پروتئین تراپی مو بودند) و به دنبال خواهرش رفت. ربکا برخرنگ مو استه پروتئین تراپی مو بود.

اما لرزان ایستاده پروتئین تراپی مو بود، جرأت نمی بیبی لایت مو کرد دنبالش برود. زنگ در به صدا درآمد، اما دیگران آن را نشنیدند. در درب جنوبی آن طرف خانه از اتاق کار پروتئین تراپی مو بود. ربکا پس از تردید تا بار دوم که زنگ به صدا درآمد، به سمت در رفت. او به یاد آورد که خدمتکار بیرون رنگ مو است. کارولین و خواهرش اِما وارد مطالعه کراتینه مو شدند. کارولین چراغ را روی میز گذاشت. به دیوار نگاه آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.

  مدل های رنگ مو زنانه

خانم بریگام نفس نفس زد: “اوه، خدای من، دو تا سایه وجود رنگ مو دارد.” خواهرها ایستاده پروتئین تراپی مو بودند و به چیزهای وحشتناک روی دیوار خیره کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند. سپس ربکا با تلگراف در دست وارد کراتینه مو شد. او نفس نفس زد: «اینم یک تلگرام. “هنری مرده رنگ مو است.” از «باد در بوته رز» نوشته مری ای ویلکینز فریمن جایگاه رفیع حوزه جرم و جنایت کشف نکراتینه مو شده رنگ مو است.

حتی وارد نکراتینه مو شده رنگ مو است غرفه‌های کتاب مملو از درنگ مو استان‌هایی کراتینه مو شده‌اند که بر اساس طرح‌هایی که به موجب آن، قدرت کارآگاه یا ترسناک دولت ممکن رنگ مو است گیج نانو کراتین مو شود. اما، شگفت انگیز! هیچ نویسنده ای تلاش نبیبی لایت مو کرده رنگ مو است تا درنگ مو استان هایی را بر اساس طرح هایی بسازد که به موجب آن قدرت مجازات دولت ممکن رنگ مو است گیج نانو کراتین مو شود. این تمایز، اگر لحظه ای مکث الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و به آن فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، قابل توجه رنگ مو است.

انواع رنگ مو دودی : برنامه ریزی عمدی جنایات به گونه ای که عامل جنایتکار و عامل جنایتکار قابل کشف نباشند، حتی آسان رنگ مو است. آیا می توان خطاها را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا بیبی لایت مو کرد که تمام آثار و سود حاصله از جنایات مذبوحانه را داشته باکراتینه مو شد و در عین حال در برابر قانون جرم نباکراتینه مو شد؟ ما مستعد این بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که فراموش کنیم که قانون ساختار کاملی نیست، که صرفاً نتیجه کار انسان و نبوغ انسانی رنگ مو است.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه