↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

بلوند طلایی پلاتینه

بلوند طلایی پلاتینه | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت بلوند طلایی پلاتینه را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با بلوند طلایی پلاتینه را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

بلوند طلایی پلاتینه : ما جاده ای را دنبال بیبی لایت مو کرده ایم و از خرابه های عبور بیبی لایت مو کرده ایم. ما نگاه های گیج کننده ای از انبوه خانه های سفید رنگ و تارهای تار عنکبوت سقف های معلق آن داشته ایم. روستا به قدری طولانی رنگ مو است که اگرچه شب کامل ما را در آن دفن بیبی لایت مو کرد، اما آخرین ساختمان های آن را دیدیم که در یخبندان سحر رنگ پریده پروتئین تراپی مو بودند.

رنگ مو : با قدم های تند مردی تنها. ساکن می مانند و نفس خود را حبس می کنند. در حالی که چشمانشان به سطح زمین دوخته کراتینه مو شده رنگ مو است، تاریکی را می بینند که در سمت ررنگ مو است حرکت می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و سپس سایه ای با پاها جدا می نانو کراتین مو شود، نزدیک می نانو کراتین مو شود و می گذرد. سایه یک طرح کلی را در نظر می گیرد. روی آن کلاه ایمنی پوشیده کراتینه مو شده با پارچه ای قرار رنگ مو دارد و تا یک نقطه بالا می رود.

بلوند طلایی پلاتینه

بلوند طلایی پلاتینه : پپین یکدفعه با صدایی خفه زمزمه بیبی لایت مو کرد: “این چیه؟” “چی؟” از دیگران بپرسید، به او فشار آورده و گوه می زنند. “کلیپ های!” پپین زیر لب می گوید: “فشنگ-گیره های بوشه روی قفسه! ما در سنگر بوچه بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم!” “بیایید آن را پرش کنیم.” سه مرد برای بیرون آمدن پرش می کنند. “مواظب باش، Bon Dieu! تکان نخور!” صدای قدم زدن یکی را می شنوند.

صدایی جز صدای پایش نمی آید. آلمانی به سختی از بین رفته رنگ مو است که چهار آشپز، بدون برنامه ریزی هماهنگ و با یک حرکت واحد، بیرون زدند، همدیگر را تکان بالیاژ مو دادند، مانند دیوانه ها دویدند و خود را روی او پرتاب آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند. «کمراد آقایان!» او می گوید. اما تیغه چاقو برق می زند و ناپدید می نانو کراتین مو شود. مرد طوری به زمین می افتد که انگار در زمین فرو می رود.

  رنگ موی فندقی دودی زیتونی

پپین کلاه ایمنی را به دلیل از کار افتادن Boche می گیرد و آن را در دست خود نگه می رنگ مو دارد. صدای پوپردین غرغر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: «بیا پاشو بگیریم». “اول باید او را جستجو کنم!” او را بلند می کنند و برمی گردانند و دوباره بدن نرم، مرطوب و گرم را روی بدن قرار می دهند. ناگهان سرفه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “او نمرده رنگ مو است!” – “بله، او مرده رنگ مو است، هوا همین رنگ مو است.” او را از جیب تکان می دهند.

چهار مرد سیاه‌پوست با نفس‌های عجولانه بر سر کارشان خم می‌شوند. پپین می گوید: «کلاه مال من رنگ مو است. “این من پروتئین تراپی مو بودم که به او چاقو زدم، من کلاه ایمنی را می خواهم.” کتاب جیبی از کاغذهای هنوز گرم، لیوان صحرایی، کیف پول و ساق هایش را از بدن پاره می کنند. “مسابقات!” بلر فریاد می زند و جعبه ای را تکان می دهد: “او مقداری رنگ مو دارد!” “آه، احمقی که تو لایت و هایلایت مو هستی!” هیس ولپات. “حالا بیا مثل جهنم برویم.” آنها جسد را در گوشه ای انباشته می کنند و به دویدن می افتند.

طعمه نوعی وحشت می شوند، و بدون توجه به ردیفی که پرواز بی نظم آنها ایجاد می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “اینجوری رنگ مو است! – از این طرف! – عجله کنید، بچه ها – برای تمام ارزشی که دارید!” بدون اینکه حرفی بزنند، در پیچ و خم سنگر خالی عجیبی که به نظر می رسد پایانی نرنگ مو دارد، می دوند. بلر می‌گوید: «باد من رفته رنگ مو است، من…» او تلوتلو می‌خورد و می‌ایستد. پپین با صدای خشن و نفس نفس نفس می زند: «بیا بالا، پسر پیر.» آستینش را می گیرد و مثل یک اسب سرسخت می کشاندش جلو. “حق با مرنگ مو است!” پوپردین ناگهان می گوید. “بله، من آن درخت را به یاد دارم.

  رنگ مو طلایی تیره بدون دکلره

این جاده پیلونز رنگ مو است!” “آه!” بلر که نفس هایش مثل موتور او را می لرزاند، ناله می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. او با آخرین تکانه خود را به جلو پرتاب می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند و روی زمین می نشیند. “مکث!” یک نگهبان فریاد می زند – “خداوندا!” او با دیدن چهار پولوس لکنت زبان می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “از کجا می آیی، آن طرف؟” آنها می خندند، مثل عروسک های خیمه شب بازی می پرند، خونسرد و با عرق جریان تمام دکلره مو دارند.

سیاه تر از همیشه در شب. کلاه افسری آلمانی در دستان پپین می درخکراتینه مو شد. “اوه، مسیح!” نگهبان با دهان باز زمزمه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند: “اما چه کراتینه مو شده رنگ مو است؟” یک واکنش پرشور آنها را هیجان زده و مسحور می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. همه به یکباره صحبت می کنند. آنها با عجله و سردرگمی دوباره درام را بازی می کنند که به سختی می فهمند تمام کراتینه مو شده رنگ مو است.

بلوند طلایی پلاتینه : آنها اشتباه بیبی لایت مو کرده پروتئین تراپی مو بودند که نگهبان خواب آلود را ترک آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند و سنگر بین المللی را گرفتند که بخشی از آن متعلق به ما و بخشی دیگر آلمانی رنگ مو است. بین بخش فرانسوی و آلمانی هیچ مانع یا تقسیمی وجود نرنگ مو دارد. فقط نوعی منطقه بی طرف وجود رنگ مو دارد که در دو انتهای آن نگهبانان بی وقفه به تماشای آن می نشینند.

بدون شک ناظر آلمانی در پست خود نپروتئین تراپی مو بود، یا احتمالاً با دیدن چهار سایه خود را پنهان بیبی لایت مو کرد، یا شاید دو برابر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود و زمانی برای مطرح بیبی لایت مو کردن نیروهای کمکی نداشت. یا شاید هم افسر آلمانی در منطقه بی طرف خیلی جلوتر رفته پروتئین تراپی مو بود. خلاصه اینکه آدم بدون اینکه بفهمد می فهمد چه اتفاقی افتاده رنگ مو است.

  رنگ موی کرم کاهی بدون دکلره

پپین می‌گوید: «بخش خنده‌دار آن این رنگ مو است که ما همه چیز را می‌دانستیم و هرگز فکر نمی‌بیبی لایت مو کردیم در هنگام حرکت مراقب آن باشیم». ولپات می گوید: «ما به دنبال کبریت پروتئین تراپی مو بودیم. “و ما مقداری داریم!” پپین گریه می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. “شعله ها را گم نبیبی لایت مو کردی، جارو قدیمی؟” “نه ترس لعنتی!” بلر می گوید؛ “کبریت های بوشه چیزهای بهتری از ما لایت و هایلایت مو هستند.

علاوه بر این، آنها تنها چیزی لایت و هایلایت مو هستند که ما باید آتش خود را روشن کنیم! جعبه من را گم کن؟ بگذار هر کسی سعی الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند آن را از من بگیرد!” “ما از زمان عقب مانده ایم – آب سوپ یخ می زند. تا اینجای کار عجله کنید. بعد از آن یک نخ خوب برای گفتن اینکه پسرها کجا لایت و هایلایت مو هستند، در مورد اینکه ما با بوچ ها چه بیبی لایت مو کردیم، وجود رنگ مو دارد.” نوزدهم بمباران ما در کشور مسطح بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.

بلوند طلایی پلاتینه : مه آلودی وسیع، اما بالای آن آبی تیره رنگ مو است. پایان شب با بارش کمی برف مشخص می نانو کراتین مو شود که شانه ها و چین های آستین ما را پودر می الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. ما چهارنفره، سرپوش دار راهپیمایی می کنیم. به نظر می رسد که ما در گرگ و میش کدر بازمانده های سرگردان یک منطقه شمالی بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم که در حال پیاده روی به ناحیه دیگری بوتاکس مو لایت و هایلایت مو هستیم.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه