↓ نمونه کارهای سالن زیبایی بورن لیدی

بورن لیدی | رنگ مو
بورن لیدی | Born Lady
بورن لیدی | Born Lady

رنگ مو | بورن لیدی

رنگ مو | بورن لیدی

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره | جهت مشاوره تخصصی مو خود به واتساپ پیام دهید، لطفا میزان اهمیت انواع رنگ مو دودی بدون دکلره را با ۵ ستاره مشخص کنید تا ما سریع تر مطلع شده و موضوعات مرتبط با انواع رنگ مو دودی بدون دکلره را برای شما فراهم کنیم.

Rate

رزو مراجعه حضوری رنگ مو

بیشتر

19 آوریل 2024

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره : و اکنون او رفته رنگ مو است و دیگر هرگز در این خانه ای که پدر بیچاره او و بقیه ما را ترک بیبی لایت مو کرد. نخواهد پروتئین تراپی مو بود.» “به نظر شما واقعا چه چیزی ادوارد را ناراحت بیبی لایت مو کرد؟” اما به سختی بیشتر از یک زمزمه پرسید. به خواهرش نگاه نبیبی لایت مو کرد.

رنگ مو : کارولین با قاطعیت گفت: “هیچ کس منظوری نرنگ مو دارد.” او بلند کراتینه مو شد و با قاطعیت تلخ از اتاق به سمت در گذشت. “کجا میری؟” از خانم بریگام پرسید. کارولین پاسخ بالیاژ مو داد: «من چیزی برای دیدن دارم.» و دیگران بلافاصله با لحن او فهمیدند که او وظیفه سنگین و غم انگیزی برای انجام در اتاق مرگ رنگ مو دارد. خانم بریگام گفت: “اوه.” بعد از اینکه در پشت کارولین بسته کراتینه مو شد.

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره : سه خواهر از یک نژاد مشهود پروتئین تراپی مو بودند. “منظورت چیه؟” او بی طرفانه به هر دوی آنها گفت. سپس او نیز به نظر می رسید که قبل از پاسخ احتمالی کوچک کراتینه مو شده رنگ مو است. او حتی یک نوع خنده طفره‌آمیز خندید. او گفت: «حدس می‌زنم منظور شما چیزی نیست،» اما چهره‌اش همچنان حالت ترسناکی داشت.

او به سمت ربکا برگشت. “آیا هنری حرف های زیادی با او داشت؟” او پرسید. ربکا با طفره رفتن پاسخ بالیاژ مو داد: “آنها خیلی بلند صحبت می آمبره و ایرتاچ مو بیبی لایت مو کردند.” خانم بریگام به او نگاه بیبی لایت مو کرد. او تاب خوردن را از سر نگرفته پروتئین تراپی مو بود. او همچنان صاف می‌نشست، با اندکی بافندگی روی پیشانی زیبایش، بین منحنی‌های مواج زیبای موهای خرمایی‌اش. “چیزی شنیدی؟” او با صدای آلایت و هایلایت مو هسته با نگاهی به در پرسید.

ربکا با کمی برافروختگی پاسخ بالیاژ مو داد: «من درست آن سوی سالن در سالن جنوبی پروتئین تراپی مو بودم، و آن در باز پروتئین تراپی مو بود و این در باز پروتئین تراپی مو بود. “پس باید داشته باشی…” “نتونستم کمکش کنم.” “همه چيز؟” “اغلب آن.” “چی پروتئین تراپی مو بود؟” “درنگ مو استان قدیمی.” «فکر می‌کنم هنری مثل همیشه دیوانه پروتئین تراپی مو بود، چون ادوارد برای هیچ چیز در اینجا زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، در حالی که تمام پولی را که پدرش گذاشته پروتئین تراپی مو بود هدر بالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود.» ربکا با نگاهی ترسناک سرش را به در تکان بالیاژ مو داد.

  انواع رنگ مو خیلی روشن

وقتی اما دوباره صحبت بیبی لایت مو کرد، صدایش آرام تر پروتئین تراپی مو بود. او گفت: “من می دانم که او چه احساسی داشت.” «او همیشه خودش خیلی محتاط پروتئین تراپی مو بود و برای حرفه‌اش سخت کار می‌بیبی لایت مو کرد، و ادوارد در آنجا هیچ‌وقت کاری جز خرج بیبی لایت مو کردن انجام نبالیاژ مو داده پروتئین تراپی مو بود، و باید به نظرش می‌رسید که ادوارد با هزینه‌اش زندگی می‌بیبی لایت مو کرد، اما اینطور نپروتئین تراپی مو بود.» “نه، او نپروتئین تراپی مو بود.” این راهی پروتئین تراپی مو بود که پدر ملک را ترک بیبی لایت مو کرد.

که همه بچه‌ها باید اینجا خانه داشته باشند – و پول کافی برای خرید غذا و اگر همه ما به خانه می‌آمدیم، گذاشت. “آره.” “و ادوارد طبق وصیت پدر در اینجا حق داشت و هنری باید آن را به خاطر می آورد.” “بله، او باید.” “آیا او چیزهای سختی می گفت؟” “از آنچه من شنیدم بسیار سخت رنگ مو است.” “چی؟” شنیدم که به ادوارد گفت که اصلاً اینجا کاری نرنگ مو دارد و فکر می‌بیبی لایت مو کرد بهتر رنگ مو است برود.

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره : ادوارد چی گفت؟ اینکه او تا زمانی که زنده رنگ مو است اینجا می‌ماند و پس از آن نیز، اگر فکرش را می‌بیبی لایت مو کرد، و دوست داشت هنری را ببیند که او را بیرون الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. و سپس-” “چی؟” “بعد خندید.” “هنری چه گفت.” من نشنیدم چیزی بگوید، اما… “اما چی؟” “وقتی از این اتاق بیرون آمد او را دیدم.” “او دیوانه به نظر می رسید؟” “شما او را دیدید.

وقتی او اینطور نگاه بیبی لایت مو کرد.” اما سر تکان بالیاژ مو داد؛ حالت وحشت در چهره اش عمیق تر کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بود. “آیا آن زمان را به خاطر می آورید که گربه را به خاطر خراشیدن او کشت؟” “آره. نکن!» سپس کارولین دوباره وارد اتاق کراتینه مو شد. او به سمت بخاری رفت که در آن آتش هیزمی می‌سوخت – آن روز یک روز سرد و تاریک پاییز پروتئین تراپی مو بود – و دست‌هایش را که از شستن اخیر در آب سرد سرخ کراتینه مو شده پروتئین تراپی مو بودند، گرم بیبی لایت مو کرد.

  رنگ موی دودی تیره مشکی

خانم بریگام به او نگاه بیبی لایت مو کرد و تردید بیبی لایت مو کرد. نگاهی به در انداخت، که هنوز باز پروتئین تراپی مو بود، چون به راحتی بسته نمی کراتینه مو شد، همچنان که با هوای مرطوب تابستان متورم پروتئین تراپی مو بود. از جایش بلند کراتینه مو شد و آن را با ضربه ای تند به هم فشار بالیاژ مو داد که خانه را به هم ریخت. ربکا با یک تعجب نیمه دردناک شروع بیبی لایت مو کرد. کارولین با نارضایتی به او نگاه بیبی لایت مو کرد. ا

و گفت: “زمان آن رسیده که اعصابت را کنترل کنی، ربکا.” ربکا تقریباً با ناله پاسخ بالیاژ مو داد: “من نمی توانم کمکی کنم.” “من عصبی لایت و هایلایت مو هستم. به اندازه کافی برای من وجود رنگ مو دارد، خداوند می داند.» “منظورت از آن چیست؟” کارولین با هوای قدیمی اش از بدگمانی کراتینه مو شدید و چیزی بین چالش و ترس از برآورده کراتینه مو شدنش پرسید. ربکا کوچک کراتینه مو شد.

او گفت: “هیچی.” “پس من به این شکلی صحبت نمی کنم.” اما از در بسته برگشته پروتئین تراپی مو بود و با قاطعیت گفت که باید درست نانو کراتین مو شود، آنقدر بسته کراتینه مو شد. کارولین پاسخ بالیاژ مو داد: “بعد از چند روز آتش سوزی به اندازه کافی کوچک می نانو کراتین مو شود.” اگر کاری برای آن انجام نانو کراتین مو شود، بسیار کوچک خواهد پروتئین تراپی مو بود. یک شکاف در آستانه ایجاد خواهد کراتینه مو شد.» خانم بریگام ناگهان، اما با صدایی تقریباً نامفهوم.

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره : گفت: «فکر می‌کنم هنری باید از خودش خجالت بککراتینه مو شد که همانطور که با ادوارد صحبت می‌بیبی لایت مو کرد. “ساکت!” کارولین با نگاهی از ترس واقعی به در بسته گفت. “هیچ کس با در بسته نمی تواند بشنود.” “او باید آن را شنیده باکراتینه مو شد، و -” “خب، من می توانم قبل از اینکه او پایین بیاید، آنچه را که می خواهم بگویم و از او نمی ترسم.” «نمی دانم چه کسی از او می ترسد!

  رنگ مو یخی روی موی دکلره شده

چه دلیلی وجود رنگ مو دارد که کسی از هنری بترسد؟» کارولین را خورنگ مو است. خانم بریگام قبل از نگاه خواهرش لرزید. ربکا دوباره نفس نفس زد. “البته هیچ دلیلی وجود نرنگ مو دارد. چرا باید وجود داشته باکراتینه مو شد؟» “پس من اینطور صحبت نمی کنم. ممکن رنگ مو است کسی صدای شما را بشنود و فکر الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند عجیب رنگ مو است. میراندا جوی در سالن جنوبی در حال خیاطی رنگ مو است.

می دانید. “فکر بیبی لایت مو کردم او به طبقه بالا رفت تا روی دستگاه بخیه بزند.” “او انجام بالیاژ مو داد، اما او دوباره پایین آمد.” “خب، او نمی تواند بشنود.” دوباره می گویم فکر می کنم هنری باید از خودش خجالت بککراتینه مو شد. من نباید فکر کنم که او هرگز از پس آن بربیاید، زیرا درست شب قبل از مرگش با ادوارد بیچاره صحبت می بیبی لایت مو کرد. ادوارد با همه ایراداتش به اندازه کافی حالت بهتری نسبت به هنری داشت.

من همیشه به خودم ادوارد بیچاره فکر می بیبی لایت مو کردم.» خانم بریگام یک دستمال بزرگ را روی چشمانش رد بیبی لایت مو کرد. ربکا بی درنگ گریه بیبی لایت مو کرد. کارولین با هکراتینه مو شدار گفت: «ربکا»، دهانش را سفت نگه داشت و قاطعانه آب دهانش را قورت بالیاژ مو داد. من هرگز نشنیدم که او یک کلمه متقاطع صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند، مگر اینکه دیشب با هنری صحبت الناز نجفی بهترین سالن آرایشگاه زنانه در تهران کند. نمی‌دانم، اما او از چیزی که ربکا شنیده پروتئین تراپی مو بود، انجام بالیاژ مو داد.

انواع رنگ مو دودی بدون دکلره : ربکا بو کشید: «نه آنقدر ضربدری که نرم، شیرین و تکراتینه مو شدیدکننده باکراتینه مو شد. کارولین گفت: «او هرگز صدایش را بلند نبیبی لایت مو کرد. “اما او راه خود را داشت.” او در این مورد حق داشت.» “بله، او انجام بالیاژ مو داد.” ربکا با گریه گفت: «او به اندازه هنری در اینجا حق داشت.


نظرات و انتقادات سایت بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آراگل گفت:

۱۰۲***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۲۲:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲


من موهامو جای دیگه لایت کرده بودم و به قدری سوخته بود که نگوو آخه همش پودر میشدمرسی از احیا و پروتئینی که واسم انجام دادی عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۴۱۵***۰۹۱۴-۵

در ساعت ۱۹:۵۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷


من ۶ ماه از کار پروتئین تراپیم میگذره و هنوزم موهام شاین داره واقعا ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

یعقوبی گفت:

۲۷۸***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۱۲:۰۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵


سلام... الان که دارم این نظرم اینجا مینویسم خیلی دارم سعی میکنم معدب و با ادب برخورد کنم... من تعریفتونننن خیلییی شنیدم... پدرم در اومد که اینجارو پیدا کردم... خواهشا لطفا اون واتساپ کوفتی لعنتی سریع جواب بدید من 2 ساعته پیام دادم... هیچکی هنوز جوابم نداده خوب عجب گیری کردیما لطفا در واتساپ سریعتر جواب بدید دمتونم گرم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شبنم گفت:

۷۵۷***۰۹۱۲-۶

در ساعت ۲۳:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱


من کار نانوپلاستیا انجام پیش الناز نجفی انجام دادم الان ۲ ساله میگذره و فقط برای ریشه گیری میام پیشش واقعا کسایی که مثل من خیلی موهای فر دارند بهترینش اینه که بتونن زود به زود ریشه گیری کنند

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

آیناز گفت:

۶۷۰***۰۹۰۳-۱

در ساعت ۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸


مرسی از بوتاکس که انجام دادی الناز قشنگم /////// من نمیخواستم خیلی صاف بشه موهام فقط وز‌ بودن موهامو‌ بگیره که راضیم واقعا از کیفیتت کارت عزیزم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رویا گفت:

۹۱۱***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۸:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴


الناز جون من واقعا میترسیدم که موهام نارنجی بشه بعد کراتین چندسال قبل انجام داده بودم نارنجی شده بود از شما که مشاوره گرفتم گفتید لیفت میشه و واقعا هم رنگ موهام روشن تر هم شده

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رضایی گفت:

۵۹۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۶:۰۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰


الناز جووووون وای از حموم میام راحت راحت موهام شلاقی میشه مرسسسی عزیزدلم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

باران گفت:

۱۰۱***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۱۷:۲۷

در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۰


شاین موهامو همه میپرسن ازم فک میکنن تافت میزنم روی موهام یا میپرسن چی زدی به موهات وقتی میگم واسه صافی و احیامه باورشون نمیشه تازه ۴ ماه گذشته البته بهشون گفتم پیش الناز نجفی رفتم دیگه خودشون بهت پیام میدن عزیزم کلی سوال تخصصی دارن

نظرات رنگ مو بورن لیدی

توفیقی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۲

در ساعت ۱۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

بهار گفت:

۰۹۸***۰۹۱۲-۸

در ساعت ۲۳:۳۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۱۴


من واقعا موهام بعد دکلره خیلی خشک شده بود الان مثل بچه ها شده موهام ممنونم الناز جونم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرنیا گفت:

۳۰۳***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۲:۱۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۰


من الان ۴ ساله پیش شما کار صافی دائم انجام میدم خواستم نظری بزارم خستگیتون بره واقعا ممنونم الناز نجفی عزیز

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۶۰۸***۰۹۳۶-۷

در ساعت ۱۵:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۱۴


مرسی که بهم پیشنهاد دادید بعد کار لایت پروتئین هم انجام بدم آره واقعاااا لایت بدون صافی فایده نداره چون موی لایت شده همیشه مرتبش قشنگتره

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پانیذ گفت:

۳۷۲***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۱۹:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۰۹


مرسی الناز جونم بابت احیا و صافی موهام اصلا نه ریزش داشتم نه خورد شد موهام

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکی گفت:

۱۹۴***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۶:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۶


من کار صافی جای دیگه انجام دادم و دیونه ها موهامو بدتر سوزوندن موهام مثل اینکه موها تو‌آتیش میسوزه شده بود اومدم پیشت بوتاکس کردی برام الان خیلی خوب شده راضیم و خیلی ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پریا گفت:

۵۹۵***۰۹۱۲-۴

در ساعت ۲۱:۰۲

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۸


من پیش الناز جون صافی یکسال انجام دادم و مراقبت های خونه هم کامل انجام دادم الان نزدیک ۱ سال و ۷ ماهه میگذره ولی قسمت های پایین موهام هنوز هم صافه???? مرسی عشقم وقت گرفتم بیام چون ریشه هام خیلی درومده دیگه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

پرستو گفت:

۸۹۱***۰۹۳۵-۶

در ساعت ۱۹:۴۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۶


من و خواهرم موقع مشاوره چیزی که خیلی دوس داشتیم تخصصی بودن مشاورتون بود و گفتین که هر کدوم مواد و تکنیک متفاوتی داریم در صورتی که خیلی جاها از یه مواد به همه موها میزنن و فقط صاف میکنن نه درمان

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

تامیلا گفت:

۲۹۵***۰۹۱۲-۷

در ساعت ۱۲:۲۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰


نانو کراتین انجام دادم ۳ بار و خیلی خیلی خیلی راضیم و تا آخر عمرم شده از لباس و تفریح میزنم ولی اینکارو انجام میدم????

نظرات رنگ مو بورن لیدی

دریا گفت:

۱۱۱***۰۹۰۲-۲

در ساعت ۱۸:۱۴

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۸


الناز جونم من اینجا نظر میزارم اما لطفا دعوام نکن بگم با اینکه خیلی هم رعایت نکردم راجب استخر ولی واقعاااا ممنونم عالیه موهام عالی

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

درسا گفت:

۱۴۶***۰۹۳۸-۶

در ساعت ۱۳:۵۸

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۳


مرسی از وجدان کاریتون هم از نظر مالی در مقایسه با کیفیت کاریتون و هم محصولاتی که معرفی میکنید.........

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلوفر گفت:

۸۰۴***۰۹۱۲-۹

در ساعت ۵:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۸


من و همه خاله هام پیش شما صاف کردیم و الان تو مراسم با موهای شلاقی پز میدیم و راه میریم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساحل گفت:

۰۷۸***۰۹۳۵-۷

در ساعت ۲۳:۴۹

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۲


مویی زیباست که سالمه خیلی خوشحالم که به این حرفتون گوش کردم و یه کوتاهی شیک انجام دادم و بعد یه بلوند جذاب و نانوپروتئن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مری گفت:

۷۴۷***۰۹۱۴-۴

در ساعت ۸:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۷


مواد درجه یکی که گفتید واقعا درسته من بعد ۴ ماه از کار احیا یک ساله موهامو لایت کردم و پایه عالی بدون آسیب گرفتم

نظرات دعا نویس استاد عسگری

دل آرا گفت:

۶۳۹***۰۹۱۹-۵

در ساعت ۲۰:۴۱

در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۳


واقعا باید تو مرکزی صاف کرد که خودشون کار لایت انجام میدن اینجوری به هر دو جا حواسشون هست واقعا

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مینا گفت:

۸۴۳***۰۹۱۲-۰

در ساعت ۵:۲۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶


ممنونم از اینکه موهامو ابریشمی کردی واقعاااا عالی شد

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رزا گفت:

۰۰۶***۰۹۳۷-۷

در ساعت ۸:۴۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰


الناز جون بعد دو سال که دارم پیشت پروتئین تراپی میکنم واقعا تار موهام ضخیم شده و دیگه شکننده نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

سارا گفت:

۶۹۶***۰۹۹۲-۳

در ساعت ۱۲:۵۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰


وای چقدر از حموم هر سری که میام دعاتون میکنم من عذاب بود واسم حموم و خشک کردن مو راحت شدم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رها گفت:

۲۹۴***۰۹۱۸-۶

در ساعت ۱۶:۳۱

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۹


بوتاکس سردتون عالیه واسه منی که موهام لخته و فقط دلم میخواد برسم‌ بهشون خیلی حس خوبی میده

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

جواهریان گفت:

۶۱۱***۰۹۱۱-۱

در ساعت ۲:۳۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲


الناز جون ممنونم بابت موهام خیلی سوخته بود فک‌کردم باید پسرونه بزنم ولی شما بوتاکس انجام دادید و واقعا نجات دادید موهامو مرسسسی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ساناز گفت:

۲۲۰***۰۹۹۰-۲

در ساعت ۱۷:۵۵

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۲


فقط نانوپلاستیا وای واقعا بیخود نیست میگفتید صافی دائم حتی بعد ۲ سال هم باز صافه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شمیم گفت:

۴۱۴***۰۹۳۶-۸

در ساعت ۲:۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۳


من پیش الناز عزیز کار آمبره انجام دادم و مهاجرت کردم ۳ روز بعدش اینجا فامیلامون عاشق موهام شدن و میخوان بیان پیشت عشقم هر وقت تونستن بیان ایران خیلی خوشحالم که قبلش اومدم پیشت

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

شایلی گفت:

۰۳۰***۰۹۳۳-۹

در ساعت ۱۴:۱۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵


من ۵ ماهه لایت کردم و اصلا نیاز به رنگساژ ندارم و عاشق رنگ موهامم انقدر پایه موهام خوبه که اصلا رنگساژ نمیخواد مرسی الناز جان

نظرات دعا نویس استاد عسگری

عسل گفت:

۱۳۶***۰۹۹۱-۶

در ساعت ۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۹


منی که تخصصی تو مو ندارم وقتی کارتونو میبینم واقعا مشخصه که چقدر با دقت و آرامش و نظم کار میکنید که خروجی هم انقدر تمیز میشه ممنونم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیلی گفت:

۷۲۲***۰۹۱۱-۴

در ساعت ۱۳:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۳۰


هرجا میرم ازم میپرسن موهات مش کلاهی انقدر تمیزه مرسی الناز که با اون همه فویل که پیچیدی انقدر همه از تمیزیش تعریف میکنن

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

غزل گفت:

۲۳۱***۰۹۱۴-۸

در ساعت ۱:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۵


انرژی الناز یدونه باشه آخه چجوری انقدر با حوصله و مهربونی کار انجام میدی وقتی انقدر شلوغی من باشم وای سریع قاطی میکنم

نظرات رنگ مو بورن لیدی

هانیه گفت:

۲۷۸***۰۹۳۰-۴

در ساعت ۱۵:۴۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۴


من موهای کم پشتی داشتم و الناز جون گفتن لایت ۳ بعدی انجام بدیم و حس میکنم خیلی موهام پر تر نشون میده حق با شما بود

نظرات رنگ مو بورن لیدی

فرگل گفت:

۱۸۰***۰۹۱۵-۹

در ساعت ۱۱:۱۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۳


خدا به دستات توان بده و به مالت برکت بده لایقشی الناز نجفی عزیزم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نیکزاد گفت:

۸۲۱***۰۹۳۹-۸

در ساعت ۱:۱۷

در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰


خیلی خوشحالم که کار لایتمو اومدم پیش شما من خودم سال ها مدرس بودم برای رنگ و لایت و همکارای زیادی و داشتم که پیششون لایت کنم ولی ترجیح دادم پیش نیرو جوون برم و دیدم که چقدر با سواد و تمیز کار انجام دادی بهت افتخار کردم به عنوان یک استاد

نظرات رنگ مو بورن لیدی

رژین گفت:

۹۴۵***۰۹۳۹-۰

در ساعت ۲۰:۳۳

در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۸


من همیشه با ترمیم های سخت مزاحمت میشم الناز جون رشد ریشم کمه و خیلی هم اذیت میشی و ممنون که سعی میکنی نهایت سلامت مو رو حفظ کنی با اینکه میدونم تو این رشد ریشه کار هر کسی نیست

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کاترین گفت:

۷۱۰***۰۹۱۷-۲

در ساعت ۱۲:۳۸

در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۵


من خیلی از مراحل کار لایت و‌ اولین بار اینجا میبینم من این همه سال لایت کردم ولی اصلا یه سری کارا انجام نمیشد الان تفاوت کار رو متوجه میشم تو تمیزی کار

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیانلو گفت:

۲۹۴***۰۹۱۳-۲

در ساعت ۱۴:۳۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۷


آدم گذشت زمانو حس نمیکنه وقتی پیش شماست واقعا اخلاق خوبت الناز جون این زمان زیادو واسه مشتری آسون میکنه

نظرات رنگ مو بورن لیدی

کیمیا گفت:

۹۹۲***۰۹۳۷-۴

در ساعت ۶:۵۴

در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱


من هرجا میرم همه عاشق بالیاژ موهام میشن ممنونم از این بالیاژ شکلاتی جذاب

نظرات رنگ مو بورن لیدی

گندم گفت:

۶۲۲***۰۹۰۵-۳

در ساعت ۱۲:۲۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۹


اسم النازو که میشنوم هرجا یاد رنگ مو جینجر میوفتم خیلی خوش رنگ بود موهام مرسی عشقم

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

مهگل گفت:

۴۵۹***۰۹۳۵-۸

در ساعت ۱۵:۵۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸


تمیزی و کیفیت بالااااا مرسی از تیم حرفه ای

نظرات رنگ مو بورن لیدی

نگین گفت:

۶۷۱***۰۹۱۲-۵

در ساعت ۲۳:۴۰

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۶


من عاشق لایت کلاسیک هستم همچنان و عاشق لایت های کلاسیکی که شما برام انجام میدید

نظرات رنگ مو بورن لیدی

ویدا گفت:

۴۰۸***۰۹۱۱-۵

در ساعت ۱۱:۶

در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳


الناز نجفی مرسی بابت موهاااام همون رنگی شد که میخواستم و مرسی بابت ماسک پروتئینه که برام زدی بعدش

واتساپ بورن لیدی

نظرات رنگ مو بورن لیدی

خاطره گفت:

۳۰۵***۰۹۱۲-۳

در ساعت ۱۳:۱۹

در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۸


یه خسته نباشید بهت باید بگم الناز عزیزم واقعا این همه فویل پیچیدن و با عشق کار کردن سخته و خروجی کارتم همینقدر با عشقه